Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano Ka Mangin Malapit sa Dios

Kon Paano Ka Mangin Malapit sa Dios

 Kon Paano Ka Mangin Malapit sa Dios

“Magpalapit kamo sa Dios, kag magapalapit sia sa inyo,” siling sang Santiago 4:8. Agod ipakita nga luyag gid ni Jehova nga Dios nga ang mga tawo may suod nga kaangtanan sa iya, ginhatag niya ang iya Anak tungod sa aton.

BILANG sabat sa sinang mahigugmaon nga buhat, si apostol Juan nagsulat: “Nagahigugma kita [sa Dios], bangod sia ang una nga naghigugma sa aton.” (1 Juan 4:19) Apang agod personal kita nga mangin malapit sa Dios, dapat naton himuon ang pila ka tikang. Kaanggid ini sa apat ka paagi nga mangin malapit kita sa aton mga isigkatawo, subong ginpakita sa nagligad nga artikulo. Usisaon naton ini karon.

Talupangda ang Dalayawon nga mga Kinaiya Sang Dios

Ang Dios may madamong dalayawon nga kinaiya, ang pila sang labing talalupangdon amo ang iya gugma, kaalam, katarungan, kag gahom. Ang iya kaalam kag gahom ginapasundayag sing bugana lunsay sa malayo nga uniberso kag sa kalibutan sa palibot naton, halin sa dalagku katama nga mga galaksiya pakadto sa magamay kaayo nga mga atomo. Ang salmista nagsulat: “Ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios; kag ang kahawaan nagasugid sang binuhatan sang iya mga kamot.”—Salmo 19:1; Roma 1:20.

Ang tinuga nagapabanaag man sang gugma sang Dios. Kon paano kita ginhimo, halimbawa, nagapakita nga luyag sang Dios nga magmalipayon kita sa kabuhi. Ginhatagan niya kita sing ikasarang nga makakita sing mga duag, makapanabor kag makapanimaho, makaapresyar sing musika, makakadlaw, makapangalipay sa katahom, nagahatag man sa aton sing madamo pa nga ikasarang kag kinaiya nga indi man gid kinahanglanon sa kabuhi. Huo, ang Dios matuod gid nga maalwan, mainayuhon, kag mahigugmaon—mga kinaiya nga wala sing duhaduha nagaamot sa iya subong ang “malipayon nga Dios.”—1 Timoteo 1:11; Binuhatan 20:35.

Nagakalipay si Jehova sa katunayan nga ang pagpatuman sang iya pagkasoberano kag ang pagsakdag sa sini sang iya intelihente nga mga tinuga napasad gid sa gugma. (1 Juan 4:8) Matuod, si Jehova amo ang Soberano sa Bug-os Uniberso, apang ginapakig-angutan niya ang mga tawo, ilabi na ang iya matutom nga mga alagad, subong sang pagpakig-angot sang isa ka mahigugmaon nga amay sa iya kabataan. (Mateo 5:45) Wala sia sing ginadingot nga butang para sa ila kaayuhan. (Roma 8:38, 39) Subong sang nasambit na, ginhatag pa gani niya ang kabuhi sang iya bugtong nga Anak tungod sa aton. Huo, bangod sa gugma sang Dios kon ngaa nagaluntad kita kag may paglaum nga mabuhi sing dayon.—Juan 3:16.

Si Jesus naghatag sa aton sing daku nga paghantop sa personalidad sang Dios bangod gin-ilog niya sing himpit ang iya Amay. (Juan 14:9-11) Di-makagod, mapatugsilingon, kag mainulikdon gid sia. Sang isa ka okasyon, gindala kay Jesus ang isa ka tawo nga bungol kag may diperensia sa paghambal. Mahanduraw mo nga ayhan ang tawo nahuya sa kadam-an. Makawiwili nga gindala ni Jesus ining tawo sa isa ka pribado nga lugar kag gin-ayo sia didto. (Marcos 7:32-35) Ginaapresyar mo bala ang mga tawo nga nagapasunaid sa imo mga balatyagon kag nagatahod sang imo dignidad? Kon amo, pat-od gid nga magasuod pa ikaw kay Jehova kag kay Jesus samtang nagatuon ka sing dugang pa tuhoy sa ila.

Hunahunaa ang mga Kinaiya Sang Dios

Ang isa mahimo nga may dalayawon nga mga kinaiya, apang dapat naton hunahunaon ina nga tawo agod mangin suod sa iya. Amo man sini kay Jehova. Ang pagpamalandong sa iya mga kinaiya amo ang ikaduha nga tikang nga importante sa pagpalapit sa iya. Si Hari David, isa ka tawo nga nagahigugma gid kay Jehova kag ‘kalahamut-an sa tagipusuon’ ni Jehova, nagsiling: “Nadumduman ko ang mga adlaw nga nagligad; ginpamalandungan ko ang tanan mo nga hinimuan; kinabubut-on ko nga ginhunahuna ang binuhatan sang imo mga kamot.”—Binuhatan 13:22; Salmo 143:5.

Kon makita mo ang makatilingala nga mga  tinuga ukon nagabasa sing Pulong sang Dios, ang Biblia, ginapamalandungan mo bala, kaangay ni David, ang imo nakita kag nabasa? Handurawa ang isa ka anak nga lalaki nga bag-o lang nakabaton sing isa ka sulat halin sa iya amay nga palangga gid niya. Paano niya tamdon ina nga sulat? Pat-od gid nga indi lamang niya pahapyawan ang kaundan sini kag taguon ini gilayon sa hunoshunos. Sa baylo, tun-an niya ini, ginahangop ang tanan nga detalye kag diutay nga kinatuhayan. Sing kaanggid, ang Pulong sang Dios dapat man mangin hamili sa aton, subong anay sa salmista nga nag-amba: “Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan! Ginahunahuna ko ini sa bug-os nga adlaw.”—Salmo 119:97.

Hupti ang Maayo nga Komunikasyon

Ang maayo nga komunikasyon amo ang labing importante sa bisan ano man nga kaangtanan. Nagadalahig ini sang paghambal kag pagpamati—kag indi lamang sang hunahuna kundi sang tagipusuon man. Nagapakighambal kita sa Manunuga paagi sa pangamuyo, nga isa ka matinahuron nga pagkomunikar sa Dios. Si Jehova nagakalipay sa mga pangamuyo sang mga nagahigugma kag nagaalagad sa iya kag sa mga nagakilala kay Jesucristo subong Iya pangulo nga tiglawas.—Salmo 65:2; Juan 14:6, 14.

Sang una, ang Dios nagpakighambal sa mga tawo sa nanuhaytuhay nga paagi, lakip sa mga palanan-awon, mga damgo, kag paagi sa mga anghel. Apang, sa karon, ginahimo niya ini paagi sa iya nasulat nga Pulong, ang Balaan nga Biblia. (2 Timoteo 3:16) Ang nasulat nga Pulong may madamo nga kapuslanan. Sarang ini matan-aw sa bisan anong tion. Kaangay sang isa ka sulat, mahimo ini basahon sing sulitsulit. Kag indi ini mahimo patikuon nga amo sa masami ang nagakatabo sa sulitsulit nga pagsugid paagi sa hambal. Gani hunahunaa ang Biblia subong isa ka daku nga koleksion sang mga sulat halin sa imo hinigugma nga langitnon nga Amay, kag paagi sini nga mga sulat tuguti sia nga makighambal sa imo adlaw-adlaw.—Mateo 4:4.

Halimbawa, ginapakita sang Biblia ang pagtamod ni Jehova sa husto kag sayop. Ginapaathag sini ang iya katuyuan para sa katawhan kag sa duta. Kag ginapahayag sini ang iya mga pagpakig-angot sa madamo nagkalainlain nga mga tawo kag pungsod, halin sa matutom nga mga sumilimba tubtob sa masupog nga mga kaaway. Paagi sa pagrekord sang iya mga pagpakig-angot sa katawhan sa sining paagi, ginhatag ni Jehova ang tumalagsahon kag detalyado nga paglaragway sa iya personalidad. Ginapahayag niya ang iya gugma, kalipay, kasubo, kalugaw-an, kaakig, kaluoy, kabalaka—huo, ang kasangkaron sang iya mga panghunahuna kag mga balatyagon, kag ang sadsaran nga mga rason tungod sini—ang tanan sa paagi nga mahapos mahangpan sang mga tawo.—Salmo 78:3-7.

Pagkatapos mo mabasa ang isa ka bahin sang Pulong sang Dios, paano ka makabenepisyo gikan sa imo nabasa? Kag, ilabi na, paano ka labi pa nga mangin malapit sa Dios? Una, hunahunaa ang imo nabasa kag natun-an tuhoy sa Dios subong isa ka persona, nga ginatugutan ang mga punto nga makalab-ot sa imo tagipusuon. Nian paagi sa pangamuyo sugiri si Jehova sang imo mga panghunahuna kag tudok gid nga mga balatyagon tuhoy sa materyal nga imo ginbinagbinag kag kon paano mo tinguhaan nga makabenepisyo sa sini. Amo ina ang komunikasyon. Siempre, kon may ginahunahuna ka nga iban pa nga mga butang, mahimo gid ini malakip sa imo pangamuyo.

Himua ang mga Butang Upod sa Dios

Ang Biblia nagasiling tuhoy sa pila ka matutom nga lalaki sang una nga naglakat upod, ukon sa atubangan, sang matuod nga Dios. (Genesis 6:9; 1 Hari 8:25) Ano ang buot silingon sina? Nagkabuhi gid sila kada adlaw subong bala nga ang Dios upod gid nila. Matuod, makasasala sila. Apang ginhigugma nila ang mga kasuguan kag mga prinsipio sang Dios, kag nagkabuhi sila suno sa katuyuan sang Dios. Si Jehova nabuyok sa ila, kag nagaulikid sia sa ila, subong sang ginapakita sang Salmo 32:8:  “Hatagan ko ikaw sing paghantop kag tudluan ikaw sa dalanon nga dapat mo laktan. Magalaygay ako nga ang akon mata nagatulok sa imo.”

Si Jehova mahimo man nga mangin mahirop mo nga abyan—isa nga nagalakat upod sa imo, nagaulikid sa imo, kag nagahatag sa imo sing amaynon nga laygay. Ginlaragway ni manalagna Isaias si Jehova subong “ang Isa nga nagatudlo sa imo sa kapuslanan, ang Isa nga nagatuytoy sa imo sa dalanon nga dapat mo laktan.” (Isaias 48:17) Samtang ginaagom naton ining mga kapuslanan, mabatyagan naton ang presensia ni Jehova “sa [aton] tuo nga kamot,” kon sa aton pa, subong sang nabatyagan ni David.—Salmo 16:8.

Ang Ngalan Sang Dios—Ang Sentro Sang Iya mga Kinaiya

Madamo nga relihion kag madamo pa nga badbad sang Biblia ang wala nagagamit kag wala nagapakilala sa personal nga ngalan sang Dios. (Salmo 83:18) Apang, sa orihinal nga Hebreong teksto, ina nga ngalan—Jehova—mabasa sing mga 7,000 ka beses! (Sa kabaliskaran, samtang ginadula nila ang ngalan sang Dios, ginabilin sang kalabanan nga  mga manugbadbad sang Biblia ang mga ngalan sang madamo butig nga dios nga ginsambit sa orihinal nga teksto, subong sang Baal, Bel, Merodac, kag Satanas pa gani!)

Ginahunahuna sang iban nga ang pagdula sa ngalan sang Dios isa lamang ka diutay nga butang. Apang hunahunaa lamang: Mas mabudlay bala ukon mas mahapos magpalambo sing suod kag nahangpan nga kaangtanan sa isa ka persona nga wala sing ngalan? Ang mga titulo subong sang Dios kag Ginuo (nga ginagamit man sa butig nga mga dios) mahimo magpatalupangod sang gahom, awtoridad, ukon posisyon ni Jehova, apang ang iya lamang personal nga ngalan ang nagapakilala sa iya sing maathag gid. (Exodo 3:15; 1 Corinto 8:5, 6) Ang personal nga ngalan sang matuod nga Dios nagalaragway sang iya mga kinaiya kag kinaugali. Ang teologo nga si Wal­ter ­Lowrie husto gid sa pagsiling: “Ang isa ka tawo nga wala makakilala sa ngalan sang Dios wala gid makakilala sa iya subong isa ka persona.”

Binagbinaga ang halimbawa ni Maria, nga isa ka debotada nga Katoliko sa Australia. Sang una sia nga nasugilanon sang mga Saksi ni Jehova, ginpahanugutan ni Maria ang mga Saksi nga ipakita sa iya ang ngalan sang Dios sa Biblia. Ano ang iya reaksion? “Sang una ko nga nakita ang ngalan sang Dios sa Biblia, naghibi ako. Natandog gid ako sa paghibalo nga mahimo ko gali makilala kag magamit ang personal nga ngalan sang Dios.” Ginpadayon ni Maria ang pagtuon sa Biblia, kag sa nahauna nga tion sa iya kabuhi, nakilala niya si Jehova subong isa ka persona kag nakatukod sing isa ka dayon nga kaangtanan sa iya.

Huo, mahimo kita mangin ‘malapit sa Dios,’ bisan pa indi naton sia makita sang aton literal nga mga mata. ‘Makita’ naton ang iya matahom gid nga personalidad sa aton hunahuna kag tagipusuon kag sa amo magatubo ang aton gugma sa iya. Ini nga gugma isa ka “himpit nga higot sang paghiusa.”—Colosas 3:14.

[Kahon/Retrato sa pahina 6]

Si Jehova Nagabalos sa Imo Gugma sa Iya

ANG mga kaangtanan nagadalahig sang pagbalusay. Samtang nagasuod kita sa Dios, nagabalos sia paagi sa pagsuod man sa aton. Binagbinaga ang iya balatyagon sa tigulang nga sanday ­Simeon kag Ana, nga lunsay ginsambit sing pinasahi sa Biblia. Ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagasugid sa aton nga si ­Simeon “matarong kag mainampuon,” nga nagahulat sa Mesias. Nakita ni Jehova ining maayo nga mga kinaiya ni Simeon kag nagpakita sing gugma sa sining pinalangga nga tigulang paagi sa pagpahayag sa iya nga “indi sia makakita sing kamatayon tubtob indi niya anay makita ang Cristo.” Gintuman ni Jehova ang iya saad kag gintuytuyan si Simeon pakadto sa lapsag nga si Jesus, nga gindala sang Iya mga ginikanan sa templo sa Jerusalem. Nakunyag kag nagapasalamat gid, ginhakos ni Simeon ang lapsag kag nangamuyo: “Karon, Soberanong Ginuo, ginapataliwan mo sa paghidait ang imo ulipon suno sa imo pulong; bangod nakita sang akon mga mata ang imo paagi sang pagluwas.”—Lucas 2:25-35.

“Sadto gid nga oras,” ginpakita man ni Jehova ang iya gugma sa 84-anyos nga si Ana paagi sa pagtuytoy man sa iya pakadto kay Jesus. Ginasugid sa aton sang Biblia nga ining pinalangga nga balo, yara pirme sa templo nga “nagahimo sing sagrado nga pag-alagad” kay Jehova. May daku gid nga apresasyon, sia, kaangay ni Simeon, nagpasalamat kay Jehova bangod sang iya tumalagsahon nga kaayo, nga pagkatapos sadto naghambal sia tuhoy sa bata “sa tanan nga nagahulat sang pagtubos sang Jerusalem.”—Lucas 2:36-38.

Huo, nakita ni Jehova kon daw ano gid ka daku ang gugma kag kahadlok sa iya nanday Simeon kag Ana kag kon daw ano gid sila ka interesado sa katumanan sang iya katuyuan. Ini nga mga kasaysayan sa Biblia wala bala nagapasuod sa imo kay Jehova?

Kaangay sang iya Amay, nahantop man ni Jesus ang nasulod gid nga pagkatawo. Samtang nagapanudlo sa templo, nakita niya ang isa ka “kubos nga balo nga babayi” nga nag-amot sing “duha ka magamay nga sensilyo nga may magamay kaayo nga balor.” Para sa iban nga nakakita ang iya dulot mahimo nga indi importante apang indi subong sini kay Jesus. Gindayaw niya ini nga babayi bangod ginhatag niya ang tanan nga yara sa iya. (Lucas 21:1-4) Busa, makasalig gid kita nga ginaapresyar kita ni Jehova kag ni Jesus kon ginahatag naton sa ila ang aton labing maayo, daku man ukon magamay ang aton dulot.

Samtang nagakalipay ang Dios sa mga nagahigugma sa iya, nagakasaklaw sia kon ang mga tawo magtalikod sa iya kag maglakat sa dalanon sang kalautan. Ang Genesis 6:6 nagasugid sa aton nga si Jehova ‘nasaklaw sa iya tagipusuon’ bangod sang kalautan sang katawhan antes sang Anaw sang adlaw ni Noe. Sang ulihi, ang di-matinumanon nga mga Israelinhon sulitsulit nga ‘nagbutang sang Dios sa pagtilaw, kag ginsakit nila ang Isa nga Balaan sang Israel,’ siling sang Salmo 78:41. Huo, ang Dios indi isa ka wala nagasapak nga “Una nga Ginhalinan” nga wala sing mga balatyagon. Isa gid sia ka persona, ang isa nga ang mga balatyagon indi mationg ukon wala ginapaluya sang di-kahimpitan, subong sa aton.

[Mga retrato sa pahina 7]

Ang pagpamalandong sa mga tinuga ni Jehova isa ka paagi agod mangin malapit sa iya