Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagbakal sing Tion sa Pagbasa kag Pagtuon

Pagbakal sing Tion sa Pagbasa kag Pagtuon

 Pagbakal sing Tion sa Pagbasa kag Pagtuon

“[Bakla] ang nagakaigo nga tion para sa inyo kaugalingon, bangod nga ang mga adlaw malaut.”—EFESO 5:16.

1. Ngaa maalamon nga magtigana kita sing espesipiko nga kalawigon sang tion para sa mga butang nga himuon, kag ano ang ginasugid tuhoy sa aton kon paano naton ginagamit ang aton tion?

GINASILING nga “ang pagpili sang tion pagkinot sang tion.” Ang tawo nga nagatalana sing espesipiko nga kalawigon sang tion sa mga butang nga kinahanglan himuon masunson nga nagapanginpulos sing labi pa sa iya tion. Ang maalam nga si Hari Solomon nagsulat: “Ang tagsa ka butang may gintalana nga oras, may tion sa tanan nga butang sa idalom sang langit.” (Manugwali 3:1, Moffatt) Kita tanan may pareho nga kadamuon sang tion nga magamit naton; depende na sa aton kon paano naton ini gamiton. Kon paano naton ginapahamtang ang aton mga prioridad kag ginabahinbahin ang aton tion nagapakita sa daku nga kasangkaron kon ano ang bilidhon sa aton tagipusuon.—Mateo 6:21.

2. (a) Sa iya Sermon sa Bukid, ano ang ginsiling ni Jesus tuhoy sa aton espirituwal nga kinahanglanon? (b) Ano nga pag-usisa sa kaugalingon ang nagakaigo?

2 Obligado kita sa paghinguyang sing tion sa pagkaon kag pagtulog bangod mga kinahanglanon ini sa lawas. Apang kamusta naman ang aton espirituwal nga mga kinahanglanon? Nahibaluan naton nga dapat man ini busgon. Sa iya Sermon sa Bukid, si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Amo kon ngaa ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” tayuyon nga nagapahanumdom sa aton sang importansia sang paghugod sing tion sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia. (Mateo 24:45) Ayhan nahisayran mo kon daw ano ini ka importante, apang mahimo nga nabatyagan mo nga wala lang ikaw sing tion sa pagtuon ukon sa pagbasa sing Biblia. Kon amo, usisaon naton ang mga paagi sa paghatag sing dugang pa nga kahigayunan sa aton kabuhi para sa pagbasa sing Pulong sang Dios, sa personal nga pagtuon, kag sa pagpamalandong.

Pagpangita Sing Tion Para sa Pagbasa kag Pagtuon Sing Biblia

3, 4. (a) Ano nga laygay ang ginhatag ni apostol Pablo may kaangtanan sa paggamit sang aton tion, kag ano ang nalakip sa sini? (b) Ano ang buot silingon ni Pablo sang ginlaygayan niya kita nga ‘baklon ang nagakaigo nga tion para sa aton kaugalingon’?

3 Bangod sang tion nga nagakabuhi kita, kinahanglan pamatian naton tanan ang pinamulong ni apostol Pablo: “Magpadayon kamo sa pagbantay sing maayo nga ang inyo paglakat indi subong sang di-maalam kundi subong sang mga tawo nga maalamon, nga ginabakal ang nagakaigo nga tion para sa inyo kaugalingon, bangod nga ang mga adlaw malaut. Bangod sini mag-untat kamo nga mangin di-makatarunganon, kundi padayon ninyo nga hangpon kon ano ang kabubut-on ni Jehova.” (Efeso 5:15-17) Sa pagkamatuod, ini nga laygay nagatuptop sang tanan nga bahin sang aton kabuhi subong dedikado nga mga Cristiano, lakip na ang pagpangita sing tion para sa pangamuyo, pagtuon, mga miting, kag kon  posible ang pagpakigbahin sing bug-os sa pagbantala sing “maayong balita sang ginharian.”—Mateo 24:14; 28:19, 20.

4 Madamo sang mga alagad ni Jehova karon ang daw nabudlayan sa paghatag sing tion para sa pagbasa kag maid-id nga pagtuon sing Biblia sa ila kabuhi. Maathag nga indi naton madugangan sing isa pa ka oras ang aton adlaw, gani ang laygay ni Pablo nagakahulugan sing tuhay nga butang. Sa Griego, ang prase nga ‘pagbakal sing nagakaigo nga tion’ nagapahangop sang pagbakal nga kabaylo sang isa pa ka butang. Sa iya Ex­pos­itory Dic­tio­nary, ginhatagan ini sing kahulugan ni W. E. Vine nga “paghimulos sing labi gid sa tanan nga kahigayunan, paghimulos sa tagsa ka higayon kay indi na ini mabalik kon mawasi.” Gikan sa ano ukon diin naton mabakal ang nagakaigo nga tion sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia?

Dapat Kita Magpahamtang Sing mga Prioridad

5. Ngaa kag paano naton ‘mapat-od ang mas importante nga mga butang’?

5 Dugang pa sa aton sekular nga mga obligasyon, madamo kita sing hilimuon nga espirituwal nga butang. Subong dedikado nga mga alagad ni Jehova, may ‘madamo kita nga ginahimo sa hilikuton sang Ginuo.’ (1 Corinto 15:58) Bangod sini, ginsugo ni Pablo ang mga Cristiano sa Filipos nga ‘pat-uron ang mas importante nga mga butang.’ (Filipos 1:10) Nagakahulugan ini nga dapat ipahamtang ang mga prioridad. Ang espirituwal nga mga butang dapat pirme unahon sangsa materyal nga mga butang. (Mateo 6:31-33) Apang, kinahanglan man ang pagkabalanse agod matuman ang aton espirituwal nga mga obligasyon. Paano naton ginabahinbahin ang aton tion sa ulot sang nanuhaytuhay nga mga bahin sang aton Cristianong kabuhi? Ginareport sang nagalakbay nga mga manugtatap nga sa tunga sang “mas importante nga mga butang” nga dapat himuon sang isa ka Cristiano, ang personal nga pagtuon kag ang pagbasa sing Biblia amo ang daw ginapasapayanan.

6. Ano ang mahimo nga nalakip sa pagbakal sing nagakaigo nga tion kon nahanungod sa sekular nga trabaho ukon hilikuton sa balay?

6 Subong sang nakita na naton, ang pagbakal sing nagakaigo nga tion nagalakip sang “paghimulos sing labi gid sa tanan nga kahigayunan” kag “paghimulos sa tagsa ka higayon.” Gani kon ang aton pagbasa sing Biblia kag batasan sa pagtuon indi maayo, ginapanugyan nga usisaon ang kaugalingon agod tan-awon kon paano ginahinguyang ang aton tion. Kon masako gid kita sa aton sekular nga trabaho, nga nagagamit sang aton daku gid nga tion kag kusog, dapat naton ini ipangamuyo kay Jehova. (Salmo 55:22) Ayhan makahimo kita sing mga pagpasibu agod may madamo pa kita nga tion para sa importante nga mga butang may kaangtanan sa pagsimba kay Jehova, lakip na sa pagtuon kag pagbasa sing Biblia. Husto gid ang ginasiling nga ang hilikuton sang isa ka babayi wala sing katapusan. Gani ang Cristianong kauturan nga mga babayi dapat man magpahamtang sang ila mga prioridad kag magtigana sing pat-od nga mga tion para sa pagbasa sing Biblia kag maid-id nga pagtuon.

7, 8. (a) Gikan sa anong mga hilikuton nga mahimo masunson nga mabakal ang tion para sa pagbasa kag pagtuon? (b) Ano ang katuyuan sang kalingawan, kag paano ang pagdumdom sini makabulig sa aton sa pagpahamtang sang aton mga prioridad?

7 Sa kabilugan, ang kalabanan sa aton makabakal sing tion para sa pagtuon paagi sa pag-untat sang di-importante nga mga hilikuton. Mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon, ‘Pila ka oras ang ginahinguyang ko sa pagbasa sing kalibutanon nga mga magasin ukon mga pamantalaan, pagtan-aw sing mga programa sa telebisyon, pagpamati sing musika, ukon paghampang sa kompyuter? Mas madamo bala nga tion ang ginahinguyang ko sa atubangan sang kompyuter sangsa pagbasa ko sing Biblia? Si Pablo nagsiling: “Mag-untat kamo nga mangin di-makatarunganon, kundi padayon ninyo nga hangpon kon ano ang kabubut-on ni Jehova.” (Efeso 5:17) Ang di-makatarunganon nga paggamit sa telebisyon daw amo ang panguna nga rason kon ngaa madamo nga Saksi ang wala nagahugod sing nagakaigo nga tion  sa personal nga pagtuon kag pagbasa sing Biblia.—Salmo 101:3; 119:37, 47, 48.

8 Ang iban mahimo magsiling nga indi sila makatuon sa tanan nga tion, nga kinahanglan man nila ang paglingawlingaw. Bisan pa matuod ini, ayhan maayo nga binagbinagon ang kadamuon sang tion nga ginahinguyang naton sa paglingawlingaw kag ipaanggid ini sa tion nga aktuwal nga ginhinguyang sa pagtuon ukon pagbasa sing Biblia. Mahimo makapakibot ang resulta. Ang kalingawan kag pagrelaks, bisan pa kinahanglanon, dapat huptan sa nagakaigo nga lugar sini. Ang katuyuan sini amo ang pagpapagsik sa aton para sa bag-ong espirituwal nga mga hilikuton. Madamo nga programa sa telebisyon kag mga hampang sa kompyuter ang nagapalapyo sa isa ka tawo, samtang ang pagbasa kag pagtuon sing Pulong sang Dios makaparepresko kag makapapagsik.—Salmo 19:7, 8.

Kon Paano ang Iban Nakahigayon sa Pagtuon

9. Ano ang mga kapuslanan sang pagsunod sa laygay nga ginhatag sa bukleta nga Pag-usisa sa Kasulatan sa Adlaw-adlaw—1999?

9 Ang introduksion sa 1999 nga edisyon sang Pag-usisa sa Kasulatan sa Adlaw-adlaw nagasiling: “Madamo gid ang bentaha sang pagbinagbinag sa adlaw-adlaw nga teksto kag komento gikan sa sini nga bukleta sa aga. Mabatyagan mo nga daw ginapukaw ikaw ni Jehova, ang Dakung Manunudlo, paagi sa iya mga panudlo. Si Jesucristo matagnaon nga ginasiling nga nagabenepisyo gikan sa mga panudlo ni Jehova kada aga: ‘Nagamata sia [si Jehova] agaaga; ginapukaw niya ang akon igdulungog sa pagpamati subong sang mga tinudluan.’ Yadto nga mga panudlo naghatag kay Jesus sang ‘dila sang mga tinudluan’ agod ‘makahibalo sia sa pagsabat sa isa nga kapoy paagi sa pulong.’ (Isa. 30:20; 50:4; Mat. 11:28-30) Bangod ginapabugtaw sa suno-sa-tion nga laygay gikan sa Pulong sang Dios kada aga, indi lamang ini magabulig sa imo sa paglubad sang imo kaugalingon nga mga problema kundi magasangkap man sa imo sang ‘dila sang mga tinudluan’ sa pagbulig sa iban.” *

10. Paano ang iban nakahigayon sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia, kag ano ang mga kapuslanan?

10 Madamo nga Cristiano ang nagasunod sini nga laygay paagi sa pagbasa sa adlaw-adlaw nga teksto kag mga komento kag sa pagbasa sing Biblia ukon sa pagtuon sa kaagahon. Sa Pransia, isa ka matutom nga payunir ang nagabangon sing  temprano kada aga kag nagahugod sing 30 minutos sa pagbasa sing Biblia. Ano ang nakabulig sa iya sa paghimo sini sa sulod sang tinuig? Sia nagsiling: “Napahulag gid ako, kag ginasunod ko gid ang akon iskedyul sa pagbasa ano man ang matabo!” Ano man nga tion sa adlaw ang ginapili naton, ang importante amo nga ginasunod naton ang aton iskedyul. Si René Mica, nga nagapayunir sa kapin sa 40 ka tuig sa Europa kag Aminhan nga Aprika, nagsiling: “Sugod sang 1950 tulumuron ko na nga basahon ang bug-os nga Biblia kada tuig, butang nga nahimo ko na sing 49 ka beses. Nabatyagan ko nga importante ini agod mahuptan ko ang suod nga kaangtanan sa akon Manunuga. Ang pagpamalandong sa Pulong sang Dios nagabulig sa akon nga mahangpan sing maayo pa ang katarungan ni Jehova kag ang iban pa niya nga mga kinaiya kag nangin tuburan sang tumalagsahon nga kusog.” *

“Pagkaon sa Nagakaigo nga Tion”

11, 12. (a) Anong espirituwal nga “pagkaon” ang gin-aman sang “matutom nga tulugyanan”? (b) Paano ang “pagkaon” ginaaman sa nagakaigo nga tion?

11 Subong nga ang tayuyon nga batasan sa pagkaon nagabulig sa maayo nga pisikal nga kapagros, ang tayuyon nga iskedyul sa pagtuon kag pagbasa sing Biblia nagabulig man sa maayo nga espirituwal nga kapagros. Sa Ebanghelyo ni Lucas, mabasa naton ang pinamulong ni Jesus: “Sin-o gid ang matutom nga tulugyanan, ang isa nga mainandamon, nga itangdo sang iya agalon sa iya hubon sang mga alagad agod padayon nga hatagan sila sing pagkaon sa nagakaigo nga tion?” (Lucas 12:42) Sa kapin sa 120 ka tuig na karon, ang espirituwal nga “pagkaon sa nagakaigo nga tion” ginaaman sa Ang Lalantawan, subong man sa iban pa nga pasad-sa-Biblia nga mga libro kag mga publikasyon.

12 Talupangda ang ekspresyon nga “sa nagakaigo nga tion.” Sa husto nga tion, ang aton “Dakung Instruktor,” si Jehova, paagi sa iya Anak kag sa ulipon nga klase, nagtuytoy sang iya katawhan sa mga butang tuhoy sa doktrina kag paggawi. Daw subong bala nga nakabati kita sing tingob sang isa ka tingog nga nagasiling sa aton: “‘Amo ini ang dalan. Lakat sa sini, kamo nga katawhan,’ pananglit kamo nga katawhan magliso sa tuo ukon magliso kamo sa wala.” (Isaias 30:20, 21) Dugang pa, kon maukod nga ginabasa sang mga indibiduwal ang Biblia kag ang tanan nga publikasyon sa Biblia, masunson nila mabatyagan nga ang mga panghunahuna nga ginpabutyag sa sini ginapatuhoy ilabi na sa ila. Huo, ang diosnon nga laygay kag panuytoy magaabot sa nagakaigo nga tion para sa aton, nagabulig sa aton nga mapamatukan ang pagsulay ukon makahimo sing maalamon nga desisyon.

Palambua ang Maayo nga Batasan sa Pagkaon

13. Ano ang pila ka di-maayo nga batasan sa pagkaon sa espirituwal?

13 Agod makabenepisyo sing bug-os sa sining “pagkaon” nga ginahatag sa nagakaigo nga tion, kinahanglan may maayo kita nga batasan sa pagkaon. Ang tayuyon nga iskedyul sa pagbasa sing Biblia kag personal nga pagtuon kag pagsunod sa sini kinahanglanon. May maayo ka bala nga  batasan sa pagkaon sa espirituwal kag tayuyon nga panahon para sa maid-id nga personal nga pagtuon? Ukon ginapahapyawan mo lang bala ang materyal nga maid-id nga ginhanda para sa aton, nagakaon sing padali, kon sa aton pa, ukon ginalaktawan pa ang pila ka pagkaon? Bangod sang mapigaw nga batasan sa pagkaon sa espirituwal ang iban nagluya sa pagtuo—nagtalikod pa gani.—1 Timoteo 1:19; 4:15, 16.

14. Ngaa mapuslanon gid ang pagbasa sing materyal nga daw sunado na naton?

14 Mahimo maghunahuna ang iban nga nahibaluan na nila ang sadsaran nga mga doktrina kag nga indi gid man bag-o ang tanan nga artikulo. Busa, ang sistematiko nga pagtuon kag pagtambong sa mga miting indi na kinahanglanon. Apang, ginapakita sang Biblia nga dapat kita pahanumdumon sang mga butang nga natun-an na. (Salmo 119:95, 99; 2 Pedro 3:1; Judas 5) Subong nga ang isa ka maayo nga kusinero nagaluto sing palareho nga panguna nga mga ingre­diente sa madamo kag manamit nga paagi, ang ulipon nga klase nagaaman man sing masustansia nga espirituwal nga pagkaon sa madamo nanuhaytuhay nga paagi. Bisan sa mga artikulo nga nagatuptop sang mga topiko nga masunson nga ginpaathag na anay, may maayo pa nga mga punto nga indi naton luyag mawasi. Ang katunayan amo nga ano man ang makuha naton gikan sa pagbasa naton sing mga materyal nasandig sing daku kon daw ano kadamo nga tion kag panikasog ang ginhinguyang naton sa pagtuon sini.

Espirituwal nga mga Kapuslanan Gikan sa Pagbasa kag Pagtuon

15. Paano ang pagbasa kag pagtuon sing Biblia nagabulig sa aton nga mangin maayo pa nga mga ministro sang Pulong sang Dios?

15 Madamo ang kapuslanan nga matigayon naton gikan sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia. Ginabuligan kita nga matuman ang isa sang aton sadsaran nga Cristianong mga katungdanan, nga amo, nga kita sing indibiduwal, mahimo mangin “manugpangabudlay nga wala sing dapat ikahuya, nga nagagamit sing matadlong sang pulong sang kamatuoran.” (2 Timoteo 2:15) Kon labi naton nga ginabasa kag ginatun-an ang Biblia, labi nga ang aton hunahuna mapun-an sang mga panghunahuna sang Dios. Nian, kaangay ni Pablo, ‘makapangatarungan kita sa mga tawo gikan sa Kasulatan, nga nagapaathag kag nagapamatuod paagi sa mga reperensia’ sang dalayawon nga kamatuoran tuhoy sa mga katuyuan ni Jehova. (Binuhatan 17:2, 3) Ang aton kalantip sa pagpanudlo mapauswag, kag ang aton mga pagpakigsugilanon, pagpakighambal, kag laygay mangin labi pa ka makapalig-on sa espirituwal.—Hulubaton 1:5.

16. Sa anong personal nga mga paagi nga nagabenepisyo kita gikan sa pagbasa kag pagtuon sing Pulong sang Dios?

16 Dugang pa, ang tion nga ginhugod sa pag-usisa sa Pulong sang Dios magabulig sa aton agod mapahisuno sing labi pa ang aton kabuhi sa mga dalanon ni Jehova. (Salmo 25:4; 119:9, 10; Hulubaton 6:20-23) Magapabakod ini sang aton espirituwal nga mga kinaiya, subong sang pagkamapainubuson, pagkamainunungon, kag kalipay. (Deuteronomio 17:19, 20; Bugna 1:3) Kon ginaaplikar naton ang ihibalo nga natigayon naton gikan sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia, matigayon naton ang pagpanghikot sang espiritu sang Dios sa aton kabuhi, nga nagaresulta sa bugana pa nga mga bunga sang espiritu sa tanan naton nga ginahimo.—Galacia 5:22, 23.

17. Paano ang kadamuon kag kalidad sang aton personal nga pagbasa kag pagtuon sing Biblia nagaapektar sa aton kaangtanan kay Jehova?

17 Sing labi pa ka importante, ang tion nga ginbakal gikan sa iban pa nga mga hilikuton agod mabasa kag matun-an ang Pulong sang Dios magahatag sing madamo nga dibidindo nahanungod sa aton kaangtanan sa Dios. Si Pablo nangamuyo nga ang iya mga masigka-Cristiano mahimo nga ‘mapun-an sang sibu nga ihibalo tuhoy sa kabubut-on [sang Dios] nga may bug-os nga kaalam kag  espirituwal nga paghangop, sa katuyuan nga makalakat sing takus kay Jehova agod pahamut-an sia sing bug-os.’ (Colosas 1:9, 10) Sing kaanggid, agod “makalakat [kita] sing takus kay Jehova,” dapat kita ‘mapun-an sing sibu nga ihibalo tuhoy sa iya kabubut-on nga may bug-os nga kaalam kag espirituwal nga paghangop.’ Maathag nga ang pagtigayon naton sing pagpakamaayo kag kahamuot ni Jehova nasandig sing daku sa kadamuon kag kalidad sang aton personal nga pagbasa kag pagtuon sing Biblia.

18. Anong mga pagpakamaayo ang matigayon naton kon ginasunod naton ang pinamulong ni Jesus nga narekord sa Juan 17:3?

18 “Ini nagakahulugan sing kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Amo ina ang isa sang mga kasulatan nga pirme ginagamit sang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa iban nga mahangpan ang importansia sang pagtuon sa Pulong sang Dios. Importante gid para sa tagsatagsa sa aton nga himuon ini sing personal. Ang aton mismo paglaum nga magkabuhi sing dayon nasandig sa aton pagtubo sa ihibalo tuhoy kay Jehova kag sa iya Anak, si Jesucristo. Kag hunahunaa lamang kon ano ang kahulugan sina. Wala gid sing katapusan ang aton pagtuon sing dugang pa tuhoy kay Jehova—kag ang pagtuon tuhoy sa iya walay katubtuban!—Manugwali 3:11; Roma 11:33.

[Mga nota]

^ par. 9 Ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 10 Tan-awa ang artikulo “Kon San-o Nila Ginabasa Ini kag Kon Paano Sila Nakabenepisyo,” nga ginbalhag sa Mayo 1, 1995, nga guwa sang Ang Lalantawan, pahina 20-1.

Mga Pamangkot sa Pagrepaso

• Ano ang ginapakita sang paagi sang paggamit naton sang aton tion?

• Gikan sa anong mga hilikuton nga mahimo mabakal ang tion para sa pagbasa kag pagtuon sing Biblia?

• Ngaa dapat naton bantayan ang aton batasan sa pagkaon sa espirituwal?

• Anong mga kapuslanan ang matigayon gikan sa pagbasa kag pagtuon sing Kasulatan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 20, 21]

Ang tayuyon nga pagbasa kag pagtuon sing Biblia magabulig sa aton nga ‘gamiton sing matadlong ang pulong sang kamatuoran’

[Mga retrato sa pahina 23]

Sa aton masako nga kabuhi, ang pagbalanse sang iban nga mga hilimuon sa espirituwal nga hilikuton nagahatag sing madamo nga kaayuhan