Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ngaa Dapat Mangin Masinakripisyuhon sa Kaugalingon?

Ngaa Dapat Mangin Masinakripisyuhon sa Kaugalingon?

 Ngaa Dapat Mangin Masinakripisyuhon sa Kaugalingon?

Si Bill isa ka de-pamilya nga tawo nga singkwentahon ang edad kag isa ka manunudlo sa teknolohiya sang pagtukod. Sa bug-os nga tuig, sa iya kaugalingon nga gasto, nagahinguyang sia sing madamo nga semana sa pagbulig sa pagplano kag sa pagtukod sing mga Kingdom Hall para sa kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Si ­Emma isa ka edukado kag kalipikado gid nga dalaga nga 22-anyos. Sa baylo nga hingamuhon ang puro personal nga mga tulumuron kag kalipayan, nagahinguyang sia sing kapin sa 70 ka oras kada bulan subong isa ka ministro, nagabulig sa mga tawo nga mahangpan ang Biblia. Sanday ­Maurice kag ­Betty mga retirado. Sa baylo nga magpulupatawhay na lang karon, nagsaylo sila sa iban nga pungsod agod buligan ang mga tawo didto nga matun-an ang katuyuan sang Dios para sa duta.

INING mga indibiduwal wala nagakabig sang ila kaugalingon nga pinasahi ukon tumalagsahon. Kinaandan lamang sila nga mga tawo nga nagahimo sang ginakabig nila nga nagakaigo nga butang nga himuon. Ngaa ginagamit nila ang ila tion, kusog, mga ikasarang, kag manggad para sa kaayuhan sang iban? Ang nagapahulag sa ila amo ang tudok nga gugma sa Dios kag sa ila isigkatawo. Ini nga gugma nagapatubas sa kada isa sa ila sing isa gid ka masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga espiritu.

Ano ang buot naton silingon sang masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga espiritu? Bueno, ang mangin masinakripisyuhon-sa-kaugalingon wala nagakinahanglan nga magkabuhi sing halos wala-kalipay ukon nagadingot sa kaugalingon. Wala ini nagakinahanglan sing sobra nga pagdingot-sa-kaugalingon nga nagakuha sang aton kalipay kag kaayawan. Subong sang ginasiling sang The Short­er ­Oxford ­English Dic­tio­nary, ang pagsakripisyo-sa-kaugalingon nagakahulugan lamang sang “pagsikway sang kaugalingon nga mga kaayuhan, kalipay, kag mga handum, tungod sa katungdanan ukon sa kaayuhan sang iban.”

Si Jesucristo—Ang Panguna nga Halimbawa

Ang bugtong nga Anak sang Dios, si Jesucristo, amo ang panguna nga halimbawa sang isa nga may masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga espiritu. Sa iya pagluntad antes mangin tawo, mahimo nga ang iya kabuhi makakulunyag kag makalilipay gid kaayo. May yara sia malapit kag suod nga pagpakig-upod sa iya Amay kag sa espiritu nga mga tinuga. Dugang pa, gingamit sang Anak sang Dios ang iya mga ikasarang sa makahalangkat kag makakulunyag nga mga hilikuton subong “isa ka sampaton nga manugpangabudlay.” (Hulubaton 8:30, 31) Nagkabuhi gid sia sa mga kahimtangan nga labaw pa sa bisan anong butang nga mahimo matigayon bisan sang pinakamanggaranon nga  tawo sa duta. Masunod kay Jehova nga Dios, may mataas sia kag dungganon nga kahimtangan sa langit.

Apang, ang Anak sang Dios ‘nag-ula sang iya kaugalingon kag nangin sa dagway sang ulipon kag nangin kaanggid sang mga tawo.’ (Filipos 2:7) Kinabubut-on nga gintalikdan niya ang tanan niya nga personal nga kaayuhan paagi sa pagpakatawo kag sa pagdulot sang iya kabuhi subong gawad agod madula ang halit nga gintuga ni Satanas. (Genesis 3:1-7; Marcos 10:45) Nagkahulugan yadto sang pagkabuhi sa tunga sang makasasala nga katawhan sa isa ka kalibutan nga yara sa gahom ni Satanas nga Yawa. (1 Juan 5:19) Nagkahulugan man ini sang pagbatas sing personal nga kalisdanan kag kabudlayan. Apang, ano man ang bili sini sa iya, determinado si Jesucristo nga himuon ang kabubut-on sang iya Amay. (Mateo 26:39; Juan 5:30; 6:38) Gintilawan sini ang gugma kag katutom ni Jesus sa pinakadaku nga kasangkaron. Tubtob sa anong kasangkaron nga handa sia magsakripisyo? “Nagpaubos sia,” siling ni apostol Pablo, “kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.”—Filipos 2:8.

“Hupti Ninyo Ining Panimuot Sang Hunahuna”

Ginapalig-on kita nga sundon ang halimbawa ni Jesus. “Hupti ninyo ining panimuot sang hunahuna nga yara man kay Cristo Jesus,” siling ni Pablo. (Filipos 2:5) Paano naton ini mahimo? Ang isa ka paagi amo ang ‘pagtuon sang mata, indi sa personal nga interes sang inyo kaugalingon lamang nga mga butang, kundi sa personal man nga interes sang iban.’ (Filipos 2:4) Ang tunay nga gugma “wala nagapangita sang kaugalingon nga mga kaayuhan.”—1 Corinto 13:5.

Ang mainulikdon nga mga indibiduwal masunson nga nagapakita sing di-makagod nga dedikasyon sa pag-alagad sa iban. Apang, madamo nga tawo karon ang may huyog nga mangin maiyaiyahon. Ang kalibutan may ako-anay nga panimuot. Dapat kita magbantay batok sa espiritu sang kalibutan kay kon ini magmadinalag-on sa pagdihon sang aton pagtamod kag panimuot, mahimo gid nga himuon naton ang aton kaugalingon nga mga handum nga amo ang pinakaimportante sa tanan. Nian ang tanan naton nga ginahimo—kon paano naton ginahinguyang ang aton tion, ang aton kusog, kag ang aton manggad—pangibabawan sang maiyaiyahon nga mga kabalaka. Busa, kinahanglan kita makig-away sing lakas batok sa sining impluwensia.

Bisan ang maayo-sing-tinutuyo nga laygay makapaluya kon kaisa sang aton espiritu sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Nahisayran kon diin nagapadulong ang masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga dalanon ni Jesus, si apostol Pedro nagsiling: “Magmalulo ka sa imo kaugalingon, Ginuo.” (Mateo 16:22) Maathag nga nabudlayan sia sa pagbaton sang kahanda ni Jesus sa pagsakripisyo tubtob sa kamatayon para sa kaayuhan sang pagkasoberano sang iya Amay kag sa kaluwasan sang katawhan. Gani gintinguhaan niya nga punggan si Jesus sa pagsunod sa amo nga dalanon.

‘Sikwaya ang Imo Kaugalingon’

Ano ang reaksion ni Jesus? Ang kasaysayan nagasiling: “Nagliso sia, nagtulok sa iya mga disipulo kag nagsabdong kay Pedro, kag nagsiling: ‘Palayo ka sa akon, Satanas, bangod ginahunahuna mo, indi ang panghunahuna sang Dios, kundi ang ila sang mga tawo.’” Nian gintawag ni Jesus ang kadam-an sa iya upod sa mga disipulo niya kag nagsiling: “Kon ang bisan sin-o luyag magsunod sa akon, isikway niya ang iya kaugalingon kag pas-anon ang iya usok sang pag-antos kag magsunod sa akon sing padayon.”—Marcos 8:33, 34.

Mga 30 ka tuig sa tapos niya ginhatag ining laygay kay Jesus, ginpakita ni Pedro nga sa amo nga tion nahangpan na niya ang kahulugan sang pagsakripisyo sa kaugalingon. Wala niya ginpalig-on ang mga masigkatumuluo nga magpulupatawhay na lamang kag magmalulo sa ila kaugalingon. Sa baylo, ginlaygayan sila ni Pedro nga ihanda ang ila hunahuna para sa hilikuton kag indi na magpadihon suno sa ila anay kalibutanon nga mga kailigbon. Walay sapayan sang mga kabudlayan, dapat unahon nila sa ila kabuhi ang paghimo sang kabubut-on sang Dios.—1 Pedro 1:6, 13, 14; 4:1, 2.

Ang labing makapaladya nga dalanon nga mahimo sundon sang bisan sin-o sa aton amo ang pagtugyan sang tanan nga ginapanag-iyahan naton kay Jehova, pagsunod sing matutom kay Jesucristo kag pagpatuytoy sa Dios sa aton mga hilikuton. May kaangtanan sa sini, si Pablo nagpahamtang sing isa ka maayo nga halimbawa. Ang pagbatyag niya sing pagkahilingagawon kag ang pagpasalamat niya  kay Jehova nagpahulag sa iya nga sikwayon ang kalibutanon nga mga handum ukon ambisyon nga mahimo makatublag sa iya sa paghimo sang kabubut-on sang Dios. “Sa akon bahin,” siling niya, “malipay gid ako sa paghinguyang kag nga pagahinguyangon sing bug-os” sa pag-alagad sa kaayuhan sang iban. (2 Corinto 12:15) Gingamit ni Pablo ang iya mga ikasarang sa pagpalapnag sang mga intereses sang Dios, indi sang iya.—Binuhatan 20:24; Filipos 3:8.

Paano naton usisaon ang aton kaugalingon agod mahibaluan kon bala may pagtamod kita kaangay kay apostol Pablo? Mahimo naton pamangkuton ang aton kaugalingon sing kaangay sini: Paano ko bala ginahinguyang ang akon tion, kusog, mga ikasarang, kag manggad? Ginagamit ko bala ini kag ang iban pa nga mga dulot sa pagpauswag lamang sang akon kaugalingon nga intereses, ukon ginagamit ko bala ini sa pagbulig sa iban? Ginabinagbinag ko bala ang pagpakigbahin sing kapin pa sa nagaluwas-kabuhi nga hilikuton nga pagbantala sing maayong balita, ayhan subong isa ka bug-os tion nga manugbantala sang Ginharian? Makahugod bala ako sing kapin pa sa mga hilikuton subong sang pagtukod ukon pagmentinar sang mga Kingdom Hall? Ginahimuslan ko bala ang mga kahigayunan sa pagbulig sa mga nagakinahanglan? Ginahatag ko bala ang akon pinakamaayo kay Jehova?—Hulubaton 3:9.

“Mas Daku ang Kalipay sa Paghatag”

Apang, maalamon gid bala nga mangin masinakripisyuhon-sa-kaugalingon? Huo, sa pagkamatuod! Nahibaluan ni Pablo bangod sang iya personal nga inagihan nga ining espiritu nagahatag sing madamo nga padya. Naghatag ini sa iya sing daku nga kalipay kag tuman nga kaayawan sa kaugalingon. Ginpaathag niya ini sa tigulang nga mga lalaki gikan sa Efeso sang nakigkita sia sa ila sa Mileto. Si Pablo nagsiling: “Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga butang nga sa pagpangabudlay [sing masinakripisyuhon-sa-kaugalingon] dapat ninyo buligan ang mga maluya, kag huptan sa hunahuna ang mga pulong ni Ginuong Jesus, sang sia mismo nagsiling, ‘Mas daku ang kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.’” (Binuhatan 20:35) Nasapwan sang minilyon ka tawo nga ang pagpadayag sining sahi sang espiritu nagahatag sing daku nga kalipay karon mismo. Magahatag man ini sing kalipay sa palaabuton kon padyaan na ni Jehova ang mga nagauna sang iya mga intereses kag sang ila sang iban sangsa ila kaugalingon.—1 Timoteo 4:8-10.

Sang ginpamangkot kon ngaa ginahugod niya ang iya kaugalingon sa pagbulig sa iban sa pagtukod sing mga Kingdom Hall, si Bill nagsiling: “Ang pagbulig sa masami mas magamay nga mga kongregasyon sa sining paagi nagapahalipay gid sa akon. Nalipay ako sa paggamit sang akon bisan ano man nga ikasarang kag kalantip para sa kaayuhan sang iban.” Ngaa namat-od si ­Emma nga  ihinguyang ang iya kusog kag mga ikasarang sa pagbulig sa iban nga matun-an ang Makasulatanhon nga kamatuoran? “Indi ko mahanduraw nga nagahimo sing iban pa nga butang. Samtang lamharon pa kag makasarang, luyag ko himuon ang akon bug-os nga masarangan agod pahamut-an si Jehova kag buligan ang iban. Ang pagsakripisyo sang pila ka materyal nga kaayuhan wala sing kabilinggan. Ginahimo ko lamang ang dapat ko himuon bangod sang ginhimo ni Jehova para sa akon.”

Wala gid nagahinulsol sanday ­Maurice kag ­Betty nga wala sila magpulupatawhay, sa tapos sang tinuig nga pagpangabudlay sing lakas sa pagsagod kag pag-aman para sa ila pamilya. Karon nga retirado na sila, luyag nila padayunon ang paghimo sing pila ka butang nga mapuslanon kag makahulugan sa ila kabuhi. “Indi namon luyag nga magpatawhay na lamang karon,” siling nila. “Ang pagbulig sa iban nga makatuon tuhoy kay Jehova sa iban nga pungsod nagahatag sa amon sing kahigayunan nga padayon nga makahimo sing butang nga mapuslanon.”

Determinado ka bala nga mangin masinakripisyuhon sa kaugalingon? Indi ini mahapos. May dalayon nga pagsumpunganay sa ulot sang aton di-himpit tawhanon nga mga handum kag sang aton hanuot nga luyag nga pahamut-an ang Dios. (Roma 7:21-23) Apang isa ini ka pagpakigsumpong nga sarang madaug kon magpatuytoy kita kay Jehova sa aton kabuhi. (Galacia 5:16, 17) Pat-od gid nga dumdumon niya ang aton masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga hilikuton sa pag-alagad sa iya kag pakamaayuhon niya kita sing bugana. Sa pagkamatuod, ‘buksan ni Jehova nga Dios ang mga talambuan sang langit kag iula sa aton ang pagpakamaayo tubtob nga wala na sing kakulang.’—Malaquias 3:10; Hebreo 6:10.

[Retrato sa pahina 23]

Si Jesus may masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga espiritu. Ikaw man bala?

[Mga retrato sa pahina 24]

Si Pablo nagsentro sang iya mga panikasog sa pagbantala sing Ginharian nga hilikuton