Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magpakita sing Mahinulaton nga Panimuot!

Magpakita sing Mahinulaton nga Panimuot!

 Magpakita sing Mahinulaton nga Panimuot!

“Magapakita ako sing mahinulaton nga panimuot sa Dios sang akon kaluwasan. Pamatian ako sang akon Dios.”—MIQUEAS 7:7.

1, 2. (a) Paano ang sayop nga panimuot naghalit sa mga Israelinhon sa kahanayakan? (b) Ano ang mahanabo sa isa ka Cristiano nga wala nagapalambo sing nagakaigo nga panimuot?

MADAMO nga butang sa kabuhi ang mahimo tamdon sing positibo ukon negatibo, depende sa aton panimuot. Sang ang mga Israelinhon didto sa kahanayakan, milagruso sila nga gin-amanan sing manna. Dapat kuntani nga nanghulonghulong sila sa kigang nga palibot kag nagpasalamat sing daku kay Jehova tungod sang pag-aman sa ila sing pagkaon. Pagpakita kuntani yadto sing positibo nga panimuot. Sa baylo, gindumdom nila ang lainlain nga pagkaon sa Egipto kag nagyamo nga ang manna indi manamit. Daw ano ka negatibo nga panimuot!—Numeros 11:4-6.

2 Paagi sa panimuot sang isa ka Cristiano sa karon, ang mga butang mahimo mangin makalilipay ukon makapasubo tan-awon. Kon wala sing nagakaigo nga panimuot, ang isa ka Cristiano madali madulaan sing kalipay, kag serioso ina bangod, subong sang ginsiling ni Nehemias: “Ang kalipay ni Jehova amo ang [aton] kuta.” (Nehemias 8:10) Ang positibo, malipayon nga panimuot nagabulig sa aton nga magpabilin nga mabakod kag nagapauswag sang paghidait kag paghiusa sa kongregasyon.—Roma 15:13; Filipos 1:25.

3. Paano ang nagakaigo nga panimuot nakabulig kay Jeremias sa mabudlay nga mga tion?

3 Walay sapayan nga nagkabuhi sa mabudlay nga mga tion, si Jeremias nagpakita sing positibo nga panimuot. Bisan sang nasaksihan niya ang mga kakugmat sang pagkapukan sang Jerusalem sang 607 B.C.E., nakita niya ang positibo nga mga butang. Indi pagkalimtan ni Jehova ang Israel, kag ang pungsod makalampuwas. Si Jeremias nagsulat sa tulun-an sang Mga Panalabiton: “Bangod sa mga buhat sang mahigugmaon nga kaayo ni Jehova amo nga wala kita pagpapasa, kay ang iya mga kaluoy pat-od nga indi matapos. Bag-o ini adlaw-adlaw. Ang imo katutom bugana.” (Panalabiton 3:22, 23) Sa bug-os nga  maragtas, ang mga alagad sang Dios nagtinguha sa paghupot sing positibo, malipayon pa gani, nga panimuot sa labing mabudlay nga mga sirkunstansia.—2 Corinto 7:4; 1 Tesalonica 1:6; Santiago 1:2.

4. Ano nga panimuot ang ginhuptan ni Jesus, kag paano ini nakabulig sa iya?

4 Anom ka gatos ka tuig pagkatapos ni Jeremias, si Jesus nabuligan sa pagbatas bangod sang iya positibo nga panimuot. Aton mabasa: “Tungod sa kalipay nga ginbutang sa atubang [ni Jesus] nagbatas sia sing usok sang pag-antos, nga nagatamay sang kahuluy-an, kag naglingkod sa tuo nga kamot sang trono sang Dios.” (Hebreo 12:2) Ano man nga pagpamatok ukon paghingabot ang gin-atubang ni Jesus—bisan ang kasakit sa usok sang pag-antos—ginhuptan niya sa iya hunahuna ang “kalipay nga ginbutang sa iya atubang.” Yadto nga kalipay amo ang pribilehiyo nga mabindikar ang pagkasoberano ni Jehova kag mapakabalaan ang iya ngalan subong man ang paglaum nga mahatag ang daku nga mga pagpakamaayo sa matinumanon nga katawhan sa palaabuton.

Tigayuna ang Mahinulaton nga Panimuot

5. Ano ang isa ka tipiko nga kahimtangan diin ang mahinulaton nga panimuot magabulig sa aton nga huptan ang nagakaigo nga pagtamod sa mga bagay?

5 Kon ginapalambo naton ang panimuot sang panghunahuna kaangay kay Jesus, indi naton madula ang kalipay ni Jehova bisan pa nga ang mga butang wala pirme nagakahanabo sa paagi kag sa tion nga ginapaabot naton. Si manalagna Miqueas nagsiling: “Sa akon bahin, si Jehova ang padayon nga hulaton ko. Magapakita ako sing mahinulaton nga panimuot sa Dios sang akon kaluwasan.” (Miqueas 7:7; Panalabiton 3:21) Mapakita man naton ang mahinulaton nga panimuot. Paano? Sa madamo nga paagi. Una, mahimo kita magbatyag nga ang isa ka utod nga may awtoridad nagpanghikot sing sayop kag kinahanglan ang gilayon nga pagtadlong. Ang mahinulaton nga panimuot magatugot sa aton sa pagbinagbinag, ‘Sayop gid bala sia, ukon ako ang nagsayop? Kon nagsayop sia, mahimo bala nga ginatugutan ni Jehova ang mga hitabo nga mahanabo bangod nagabatyag sia nga ang indibiduwal magauswag kag nga ang matigdas nga mga paagi sang pagtadlong indi na kinahanglanon?’

6. Paano ang mahinulaton nga panimuot magabulig sa isa nga nagapakigsumpong sa isa ka personal nga problema?

6 Ang mahinulaton nga panimuot mahimo kinahanglanon kon ginatublag kita sang isa ka personal nga problema ukon nagapakigsumpong sa isa ka kaluyahon. Pananglitan nangayo kita sing bulig kay Jehova, apang nagapabilin gihapon ang problema. Ano nian? Dapat naton padayon nga himuon ang bisan ano man suno sa aton ikasarang nga lubaron ang problema kag nian magsalig sa mga pulong ni Jesus: “Padayon sa pagpangayo, kag ihatag ini sa inyo; padayon sa pagpangita, kag makita ninyo; padayon sa pagpanuktok, kag buksan ini sa inyo.” (Lucas 11:9) Padayon sa pagpangamuyo, kag maghulat kay Jehova. Sa nagakaigo nga tion kag sa iya kaugalingon nga paagi, sabton ni Jehova ang imo mga pangamuyo.—1 Tesalonica 5:17.

7. Sa anong paagi ang mahinulaton nga panimuot magabulig sa pagtamod naton sa nagaathag sing amat-amat nga paghangop sang Biblia?

7 Samtang ang mga tagna sang Biblia nagakatuman, ang aton paghangop sa Kasulatan nagaathag. Apang, kon kaisa, mahimo kita maghunahuna nga  ang isa ka paathag ulihi na. Kon wala ini mag-abot sa tion nga ginapakamaayo kuntani naton ini, handa bala kita sa paghulat? Dumduma, nakita ni Jehova nga nagakaigo nga ipahayag ang “sagrado nga sekreto sang Cristo” sing amat-amat kag sing kapin sa panag-on nga mga 4,000 ka tuig. (Efeso 3:3-6) Kita bala, kon amo, may rason gid nga indi magpailob? Nagaduhaduha bala kita nga ang “matutom kag mainandamon nga ulipon” gintangduan sa paghatag sa katawhan ni Jehova sang “ila pagkaon sa nagakaigo nga tion”? (Mateo 24:45) Ngaa dingutan naton ang aton kaugalingon sang diosnon nga kalipay bangod indi tanan nahangpan sing bug-os? Dumduma, si Jehova amo ang nagapamat-od kon san-o kag kon paano ipahayag ang iya ‘kompidensiyal nga mga butang.’—Amos 3:7.

8. Paano ang pagpailob ni Jehova napamatud-an nga mapuslanon sa madamo?

8 Ang iban mahimo maluyahan sing buot bangod nagabatyag sila nga pagkatapos sang madamong tinuig sang matutom nga pag-alagad, mahimo nga indi na nila makita sing buhi ang “daku kag makakulugmat nga adlaw ni Jehova.” (Joel 2:30, 31) Apang, mapalig-on sila kon magtan-aw sila sa positibo nga bahin. Si Pedro naglaygay: “Kabiga ninyo ang pagpailob sang aton Ginuo subong kaluwasan.” (2 Pedro 3:15) Bangod sang pagpailob ni Jehova, minilyon pa ka matarong sing tagipusuon ang nakatuon sang kamatuoran. Indi bala ina dalayawon? Dugang pa, sa labi pa nga pagpakita ni Jehova sing pagpailob, may labi pa kita nga tion nga ‘padayon nga panikasugan ang aton kaugalingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurog.’—Filipos 2:12; 2 Pedro 3:11, 12.

9. Kon limitado lamang ang aton mahimo sa pag-alagad kay Jehova, paano ang mahinulaton nga panimuot magabulig sa aton nga mabatas ang kahimtangan?

9 Ang mahinulaton nga panimuot magabulig sa aton nga indi maluyahan sing buot kon ang pagpamatok, balatian, katigulangon, ukon iban pa nga mga problema magaupang sa aton sa pag-alagad sa Ginharian. Si Jehova nagapaabot sa aton sa pag-alagad sa iya sing bug-os tagipusuon. (Roma 12:1) Apang, ang Anak sang Dios, nga nagabatyag sing ‘kaawa sa kubos kag imol,’ wala nagapatuman sang labaw sangsa mahimo naton sing makatarunganon; amo man si Jehova. (Salmo 72:13) Sa amo, ginapalig-on kita nga himuon ang masarangan naton, mapailubon nga nagahulat tubtob magbag-o ang mga kahimtangan—sa sini man nga sistema sang mga butang ukon sa magaabot. Dumduma: “Ang Dios indi di-matarong nga malimot sang inyo binuhatan kag sang gugma nga ginpakita ninyo tungod sa iya ngalan, nga nag-alagad kamo sa mga balaan kag padayon nga nagaalagad.”—Hebreo 6:10.

10. Anong di-diosnon nga kinaiya ang malikawan sang isa nga may mahinulaton nga panimuot? Ipaathag.

10 Ang mahinulaton nga panimuot magabulig man sa aton nga malikawan ang kakahas. Ang iban nga nangin apostata indi handa sa paghulat. Mahimo nga nagbatyag sila nga kinahanglan ang mga pagbag-o, sa paghangop man sa Biblia ukon sa mga butang may kaangtanan sa organisasyon. Apang, napaslawan sila sa pagbaton nga ang espiritu ni Jehova nagapahulag sa matutom kag mainandamon nga ulipon sa paghimo sing mga pagbag-o sa Iya gintalana nga tion, indi sa kon san-o mahimo kita magbatyag nga ini kinahanglanon. Kag ang bisan ano man nga mga pagbag-o dapat nga nahisuno sa kabubut-on ni Jehova, indi sa aton personal nga mga ideya. Ang mga apostata nagatugot sang makahason nga panimuot nga patikuon ang ila panghunahuna kag magpasandad sa ila. Apang kon sila may panghunahuna ni Cristo, nahuptan kuntani nila ang ila kalipay kag nagpabilin sa tunga sang katawhan ni Jehova.—Filipos 2:5-8.

11. Paano naton mapuslanon nga magamit ang tion nga ginahinguyang sa paghulat, nga nagasunod sang mga halimbawa nanday sin-o?

11 Sa pagkamatuod, ang paghupot sing mahinulaton nga panimuot wala nagakahulugan nga mangin matamad ukon wala ginahimo. May mga butang kita nga dapat himuon. Halimbawa, kinahanglan kita mangin masako sa personal nga pagtuon sang Biblia kag sa amo magpakita sing amo man nga malangkagon nga interes sa espirituwal nga mga butang nga ginpakita sang matutom nga mga manalagna kag bisan sang mga anghel. May kaangtanan sa sining interes, si Pedro nagsiling: “Tuhoy sa sini mismo nga kaluwasan naghimo sing maukod nga pag-usisa kag  mahalungon nga pagpanalawsaw ang mga manalagna . . . Ang mga anghel nagahandum sa pagtan-aw sa sini gid nga mga butang.” (1 Pedro 1:10-12) Indi lamang nga ang personal nga pagtuon kinahanglanon gid kundi amo man ang tayuyon nga pagtambong sa mga miting kag ang pangamuyo. (Santiago 4:8) Yadtong nagapakita nga nahibaluan nila ang ila espirituwal nga kinahanglanon paagi sa tayuyon nga pagkuha sing espirituwal nga pagkaon kag pagpakig-upod sa mga masigka-Cristiano nagapakita nga natigayon nila ang panimuot sang panghunahuna ni Cristo.—Mateo 5:3.

Magtigayon Sing Realistiko nga Pagtamod

12. (a) Anong kahilwayan ang gintinguhaan nanday Adan kag Eva? (b) Ano ang nangin resulta sang pagsunod sang katawhan sa dalanon nanday Adan kag Eva?

12 Sang gintuga sang Dios ang nahaunang tawhanon nga mag-asawa, ginhuptan niya sa iya kaugalingon ang kinamatarong sa pagpahamtang sing mga talaksan sang maayo kag malain. (Genesis 2:16, 17) Luyag nanday Adan kag Eva ang kahilwayan gikan sa panuytoy sang Dios, kag nagresulta ini sa kalibutan nga nakita naton karon sa palibot naton. Si apostol Pablo nagsiling: “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag busa ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.” (Roma 5:12) Ang anom ka libo ka tuig sang tawhanon nga maragtas sugod sang panahon ni Adan nagpakita sang kamatuoran sang pinamulong ni Jeremias: “Nahibaluan ko, O Jehova, nga ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” (Jeremias 10:23) Ang pagbaton nga ang pinamulong ni Jeremias matuod indi pagpangampo. Ini realistiko. Ginapaathag sini yadtong tanan nga malawig nga mga siglo sang “gingamhan sang tawo ang tawo sa iya kasamaran” bangod ang mga tawo naggahom sing independiente sa Dios.—Manugwali 8:9.

13. Ano ang realistiko nga pagtamod sang mga Saksi ni Jehova sa kon ano ang sarang nga mahimo sang mga tawo?

13 Bangod sang kahimtangan sang katawhan, nahibaluan sang mga Saksi ni Jehova nga limitado ang matigayon sa karon nga sistema sang mga butang. Ang positibo nga panimuot makabulig nga mahuptan ang aton kalipay, apang indi ini ang solusyon sa tanan nga butang. Sang maaga nga bahin sang katuigan 1950, ang isa ka Amerikano nga klerigo nagbalhag sing pinakamabakal nga libro nga gintawag The ­Power of Posi­tive ­Thinking. Ang libro nagpanugda nga ang kalabanan nga mga balagbag sarang malandas kon ginalubad ini nga may positibo nga panimuot. Ang positibo nga panimuot dalayawon gid. Apang ginapakita sang eksperiensia nga ang ihibalo, kalantip, materyal nga mga butang, kag madamo pa nga rason nagalatid sang mahimo naton subong mga indibiduwal. Kag sa bug-os kalibutan nga kasangkaron, ang mga problema madamo kaayo agod malubad sing madinalag-on sang mga tawo—bisan daw ano man ka positibo ang ila panghunahuna!

14. Ang mga Saksi ni Jehova bala may negatibo nga panimuot? Ipaathag.

14 Bangod sang ila realistiko nga pagtamod sa sining mga butang, ang mga Saksi ni Jehova ginasumbong kon kaisa nga may negatibo nga panimuot. Sa baylo, nalangkag sila sa pagsugid sa mga tawo tuhoy sa Isa lamang nga permanente nga makapauswag sang kahimtangan sang katawhan. Sa sini ginailog man nila ang panimuot sang hunahuna ni Cristo. (Roma 15:2) Kag masako sila sa pagbulig sa mga tawo nga matigayon ang maayo nga kaangtanan sa Dios. Nahibaluan nila nga sa ulihi, himuon sini ang pinakamaayo.—Mateo 28:19, 20; 1 Timoteo 4:16.

15. Paano ginpauswag sang hilikuton sang mga Saksi ni Jehova ang mga indibiduwal?

15 Ang mga Saksi ni Jehova wala nagapasapayan sang mga problema sang katilingban—ilabi na sang malaw-ay di-makasulatanhon nga mga buhat—sa palibot nila. Antes ang interesado nga tawo mangin isa sang mga Saksi ni Jehova, nagahimo sia sing mga pagbag-o, sa masami may kaangtanan sa paglandas sa makapagiyan nga mga bisyo nga indi kalahamut-an sa Dios. (1 Corinto 6:9-11) Sa amo ang mga Saksi ni Jehova nakabulig sa mga maabtik sa paghulag nga malandas ang pagpahubog, pagkagiyan  sa droga, imoralidad, kag sobra nga pagsugal. Ining nagbag-o nga mga indibiduwal nakatuon nga buhion ang ila pamilya sa masaligan kag bunayag nga paagi. (1 Timoteo 5:8) Kon ang mga indibiduwal kag mga pamilya ginabuligan sa sining paagi, ang mga problema sa komunidad nagabuhin—nagadiutay ang mga giyan sa droga, nagadiutay ang kasingki sa pamilya, kag iban pa. Subong masinulundon-sa-kasuguan nga mga banwahanon kag paagi sa pagbulig sa iban nga bag-uhon ang ila kabuhi nga mangin mas maayo, ginabuhinan sang mga Saksi ni Jehova ang lulan sang mga ahensia nga ang hilikuton amo ang paglubad sang mga problema sang katilingban.

16. Ngaa ang mga Saksi ni Jehova wala nagapasilabot sa kalibutanon nga mga hublag sang reporma?

16 Gani, nabag-o bala sang mga Saksi ni Jehova ang mga kahimtangan sa moral sa kalibutan? Ti, sang nagligad nga dekada, ang kadamuon sang aktibo nga mga Saksi nagdugang halin sa kubos diutay sa 3,800,000 tubtob sa halos 6,000,000. Pagdugang ina sang mga 2,200,000, ang madamo sa ila nagbiya sang di-matarong nga mga bisyo sang nangin mga Cristiano sila. Madamo gid nga kabuhi ang nag-uswag! Apang, ini nga kadamuon diutay gihapon kon ipaanggid sa pagdugang sang bug-os kalibutan nga populasyon sini man nga panag-on—875,000,000! Ang mga Saksi ni Jehova nalipay sa pagbulig sa mga indibiduwal nga maabtik sa paghulag, bisan pa nahibaluan nila nga pila lamang gikan sa katawhan ang magalakat sa dalan padulong sa kabuhi. (Mateo 7:13, 14) Samtang ginahulat sang mga Saksi ang mas maayo pa nga pagbag-o sa bug-os kalibutan nga Dios lamang ang makahimo, wala sila nagapakigbahin sa kalibutanon nga mga hublag sang reporma, nga masami nagasugod nga may maayo nga mga tinutuyo apang nagadangat sa kabang-awan kag sa kasingki pa gani.—2 Pedro 3:13.

17. Ano ang ginhimo ni Jesus agod buligan ang yara sa palibot niya, apang ano ang wala niya ginhimo?

17 Sa paglakat sa sining dalanon, ang mga Saksi ni Jehova nagapakita sang pagsalig kay Jehova nga kaanggid sa ginpakita ni Jesus samtang yari sa duta. Sadto anay sang nahaunang siglo, si Jesus naghimo sing mga milagro sang pag-ayo. (Lucas 6:17-19) Nagbanhaw pa gani sia sing mga patay. (Lucas 7:11-15; 8:49-56)  Apang wala niya ginkuha ang problema nga balatian ukon gindula ang kaaway nga kamatayon. Nahibaluan niya nga indi pa yadto ang gintalana nga tion sang Dios para sa sini. Bangod may labaw gid nga mga ikasarang sang isa ka himpit nga tawo, madamo kuntani sing nahimo si Jesus agod malubad ang mabug-at nga mga problema sa politika kag katilingban. Daw luyag sang pila sang iya mga katubotubo nga gamiton niya ang gahom kag magpanghikot sa sining paagi, apang nangindi si Jesus. Aton mabasa: “Sang nakita sang mga tawo ang mga tanda nga ginhimo niya, nagsiling sila: ‘Amo gid ini ang manalagna nga magakari sa kalibutan.’ Gani si Jesus, sa pagkahibalo nga magaabot sila kag magadakop sa iya agod himuon sia nga hari, naglakat liwat pakadto sa bukid nga nagaisahanon lamang.”—Juan 6:14, 15.

18. (a) Paano si Jesus nagpakita pirme sing mahinulaton nga panimuot? (b) Paano ang hilikuton ni Jesus nagbalhin sugod sang 1914?

18 Si Jesus wala magpasilabot sa politika ukon sa puro pangkatilingban nga hilikuton bangod nahibaluan niya nga wala pa mag-abot ang tion nga magahari sia kag magahimo sang mga buhat sang pag-ayo sa tanan bisan diin. Bisan sang nagkayab na sia padulong sa di-mamalatyon nga espiritu nga kabuhi sa mga langit, handa sia sa paghulat para sa gintalana nga tion ni Jehova antes magpanghikot. (Salmo 110:1; Binuhatan 2:34, 35) Apang, sugod sang naglingkod sia sa trono subong Hari sang Ginharian sang Dios sang 1914, naglakat sia nga “nagapangdaug kag sa pagtapos sang iya pagdaug.” (Bugna 6:2; 12:10) Daw ano gid ang aton pagpasalamat nga magpasakop sa iya paghari, samtang ang iban naman nga nagapangangkon subong mga Cristiano namat-od sa pagpabilin nga wala sing namang-an sa mga panudlo sang Biblia nahanungod sa Ginharian!

Paghulat—Tuburan Sang Kabang-awan Ukon Sang Kalipay?

19. San-o ang paghulat “nagapasakit sang tagipusuon,” kag san-o ini isa ka tuburan sang kalipay?

19 Nahibaluan ni Solomon nga ang paghulat mahimo nga makabalang-aw. Sia nagsulat: “Ang pagpaabot nga napalantang nagapasakit sang tagipusuon.” (Hulubaton 13:12) Sa pagkamatuod, kon ang isa ka tawo nagabinagbinag sang wala sing basihan nga mga pagpaabot, ang tagipusuon mahimo masakitan bangod sang kabang-awan. Apang, ang paghulat sa makalilipay nga mga hitabo—ayhan sa kasal, pagkabun-ag sang isa ka bata, ukon sa paghiusa liwat upod sa mga tawo nga ginahigugma naton—malangkagon nga magapahalipay sa aton sing madugay pa antes sang adlaw sang okasyon. Ina nga kalipay labi pa nga mabatyagan kon ginagamit naton sing maalamon ang tion sa paghulat, nagahimo sing mga paghanda para sa nagapakari nga hitabo.

20. (a) Anong makalilipay nga mga hitabo ang masinaligon nga ginapaabot naton nga makita? (b) Paano naton masapwan ang kalipay samtang nagahulat nga matuman ang mga katuyuan ni Jehova?

20 Kon may bug-os nga pagsalig kita nga ang aton mga pagpaabot matuman—bisan pa wala kita makahibalo kon san-o ini matuman—ang panag-on sa paghulat indi kinahanglan nga ‘magpasakit sang tagipusuon.’ Ang matutom nga mga sumilimba sang Dios nakahibalo nga ang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom ni Cristo malapit na. Nagasalig sila nga makita nila ang katapusan sang kamatayon kag balatian. Nagahulat sing malangkagon, malipayon nila nga ginahulat ang tion nga abiabihon nila ang binilyon gikan sa minatay, pati na ang ila napatay nga mga hinigugma. (Bugna 20:1-3, 6; 21:3, 4) Sa sining tion sang problema sa ekolohiya, nagakalipay sila sa pat-od nga paglaum nga makita ang Paraiso nga magaluntad sa duta. (Isaias 35:1, 2, 7) Daw ano ka maalamon, nian, nga gamiton ang tion sa paghulat sing maalamon, “nga madamo pirme sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo”! (1 Corinto 15:58) Magpadayon sa pagkuha sing espirituwal nga pagkaon. Magtukod sing mas suod nga kaangtanan kay Jehova. Pangitaa ang iban nga ginapahulag sang ila tagipusuon sa pag-alagad kay Jehova. Palig-una ang mga masigkatumuluo. Himusli sing bug-os gid ang bisan ano man nga tion nga ginatugot pa ni Jehova. Nian, ang paghulat kay Jehova indi gid ‘magapasakit sang imo tagipusuon.’ Sa baylo, magapahalipay ini sa imo!

Mapaathag Mo Bala?

• Paano nagpakita si Jesus sing mahinulaton nga panimuot?

• Sa anong mga kahimtangan ang mga Cristiano nagakinahanglan sing mahinulaton nga panimuot?

• Ngaa ang mga Saksi ni Jehova kontento sa paghulat kay Jehova?

• Paano ang paghulat kay Jehova mangin tuburan sang kalipay?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 12]

Si Jesus nagbatas tungod sa kalipay nga ginpahamtang sa atubang niya

[Retrato sa pahina 13]

Bisan pagkatapos sang mga tinuig sang pag-alagad, sarang naton mahuptan ang aton kalipay

[Mga retrato sa pahina 15]

Napauswag sang minilyon ang ila kabuhi sang nangin mga Saksi ni Jehova sila