Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagkadto sa mga Isla sa Pasipiko Agod Magtrabaho!

Pagkadto sa mga Isla sa Pasipiko Agod Magtrabaho!

 Pagkadto sa mga Isla sa Pasipiko Agod Magtrabaho!

 ANG mga duog-hululatan sang mga pasahero sa internasyonal nga mga erport sa Bris­bane kag ­Sydney, Austra­lia, puno sing kapin nga kalangkag sangsa kinaandan. Isa ka grupo sang 46 ka tawo ang magasakay sa eroplano padulong sa mainit nga Sa­moa sa pagpakig-upod sa 39 pa halin sa New Zea­land, Ha­waii, kag sa Estados Unidos. Ang ila mga bagahe tumalagsahon gid—nagalakip ilabi na sang mga kagamitan, subong sang mga martilyo, lagari, kag barina—indi ang sahi sang mga butang nga kinaandan nga ginadala sang isa sa paglakbay padulong sa matahom nga isla sa Pasipiko. Apang, ang ila misyon tumalagsahon gid.

Nagalakbay sa ila kaugalingon nga gasto, magahinguyang sila sing duha ka semana subong wala-suweldo nga mga boluntaryo sa isa ka programa sang pagtukod nga ginadumalahan sang Re­gional Engi­neer­ing Of­fice sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Austra­lia. Ang programa, nga ginagastuhan paagi sa boluntaryo nga mga amot, nagalakip sang pagtukod sing mga Kingdom Hall, As­sembly Hall, puluy-an sang mga misyonero, kag sanga ukon mga pasilidad sa pagbadbad para sa madasig nga pagdamo sang mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa mga isla sa Pasipiko. Kilalahon naton ang pila sang mga manugpangabudlay, nga mga katapo sang mga grupo sa pagtukod sing mga Kingdom Hall sa ila kaugalingon nga mga pungsod.

Si Max, isa nga nagapang-atop, naghalin sa Cow­ra sa New ­South ­Wales, Austra­lia. Minyo sia kag may lima ka kabataan. Si Ar­nold naghalin sa Ha­waii. Sila nga mag-asawa may duha ka anak nga lalaki, kag si Ar­nold isa man ka payunir, ukon bug-os tion nga ministro. Kaangay ni Max, si Ar­nold nagaalagad subong isa ka gulang sa kongregasyon sa ila lugar. Maathag gid nga ining mga lalaki—kag kaangay sa ila ang kalabanan sa programa—indi mga boluntaryo bangod may madamo sila nga tion sa sini. Sa baylo, nakita nila kag sang ila pamilya ang pagkinahanglan, kag luyag nila himuon ang masarangan nila agod makabulig.

Mga Manugpangabudlay Halin sa Madamo nga Pungsod Nagpuno sa Importante nga Pagkinahanglan

Ang isa ka lugar diin kinahanglan ang ila kalantip kag serbisyo amo ang Tu­va­lu, isa ka pungsod sa Pasipiko nga may mga 10,500 ka pumuluyo nga nahamtang sa naligwin nga grupo sang siam ka isla nga napalibutan sang mga korales malapit sa ekuador kag sa aminhan-katundan sang Sa­moa. Ining mga isla, ukon mga isla nga napalibutan sang mga korales, may promedyo nga kalaparon nga 2.5 kilometros kuwadrados ang kada isa. Sang 1994, ang 61 ka Saksi didto nagkinahanglan gid sing isa  ka bag-o nga Kingdom Hall kag mas daku nga opisina sa pagbadbad.

Sa sining bahin sang tropikal nga Pasipiko, ang mga tinukod dapat desinyuhon kag tukuron nga makabato sa masunson nga mabaskog nga mga bagyo kag mga buhawi. Apang pila lamang ka de-kalidad nga mga materyales para sa pagtukod ang matigayon sa mga isla. Ang solusyon? Ang tanan nga materyales—halin sa atop kag mga balayan tubtob sa kasangkapan kag mga kurtina, mga onodoro kag mga tubo sa show­er, bisan gani mga twirka kag mga lansang—ginpadala pa halin sa Austra­lia paagi sa mga con­tainer.

Antes mag-abot ang mga materyales, ginhanda sang gamay nga nag-una nga grupo ang palatindugan kag nagpasad sing pundasyon. Nian nag-abot ang internasyonal nga mga manugpangabudlay agod magpatindog, magpintura, kag magsangkap sa mga tinukod.

Ini tanan nga hilikuton sa Tu­va­lu, di-hungod nga nagpaakig sa lokal nga klerigo nga nagwaragwag sa radyo nga ang mga Saksi ni Jehova nagapatindog kuno sang “Torre sang Babel”! Apang, ano ang mga katunayan? “Sang nasapwan sang mga tawo nga nagpatindog sang Torre sang Babel sa Biblia nga indi na sila maghangpanay bangod gingumon sang Dios ang ila lenguahe, ginbayaan nila ang ila proyekto kag ginbiyaan ang torre nga wala matapos,” siling sang boluntaryo nga manugpangabudlay nga si ­Graeme. (Genesis 11:1-9) “Kabaliskaran gid ini kon nagapangabudlay para kay Jehova nga Dios. Walay sapayan sang kinatuhayan sa lenguahe kag kultura, ang mga proyekto pirme nagakatapos.” Kag gani amo man sa sini—sa sulod lamang sang duha ka semana. Sa pagkamatuod, 163 ka tawo, lakip ang asawa sang primer ministro, ang nagtambong sa seremonya sang dedikasyon.

Si Doug, ang superbisor sang proyekto, nga nagahinumdom sang eksperiensia, nagsiling: “Makalilipay gid ang magtrabaho upod sa mga boluntaryo halin sa iban nga mga pungsod. May nanuhaytuhay kami nga paagi sa paghimo sing mga butang, nanuhaytuhay nga terminolohiya, nanuhaytuhay pa gani nga sistema sang pagtakus, apang wala sining mga butang ang nagtuga sang mga problema.” Nakapakigbahin na sa pila sining mga proyekto karon, nagsiling pa sia: “Nagpalig-on ini sa akon hunahuna nga paagi sa pagsakdag ni Jehova ang iya katawhan makapatindog sing isa ka tinukod bisan diin nga bahin sang duta, walay sapayan kon daw ano man kaligwin ukon kabudlay ang palatindugan. Matuod, madamo kita sing may kinaadman nga lalaki, apang ang espiritu ni Jehova ang nagapaposible sini.”

Ginpahulag man sang espiritu sang Dios ang mga pamilya nga Saksi sa mga isla sa pag-aman sing pagkaon kag dalayunan, nga, para sa iban, isa gid ka sakripisyo. Kag ginpasalamatan gid ini sang mga nakabaton sing amo nga pag-amuma. Si Ken, halin sa Mel­bourne, Austra­lia, nagpangabudlay sa kaanggid nga proyekto sa ­French Poly­ne­sia. Sia nagsiling: “Nagkari kami subong mga ulipon, apang gintratar kami kaangay sang mga hari.” Kon posible, nagabulig man ang lokal nga mga Saksi sa hilikuton sang pagtukod. Sa Solomon ­Islands, ang mga babayi nagamiksla sing semento—paagi sa kamot. Isa ka gatos ka lalaki kag babayi ang nagtaklad sa basa-sing-ulan nga kabukiran kag nagdala paubos sang kapin sa 40 ka tonelada nga tablon. Nagbulig man ang mga  pamatan-on. Ang isa ka manugpangabudlay gikan sa New Zealand nagsiling: “Nadumduman ko ang isa ka pamatan-on nga lalaki nga tagaisla nga nagapas-an sing duha tubtob tatlo ka bag sang semento sing dungan. Kag nagpala sia sing dakaldakal sa bug-os nga adlaw sa init kag ulan.”

Ang pagpakigbahin sang lokal nga mga Saksi sa hilikuton naghatag sing isa pa ka kaayuhan. Ang sanga talatapan sang ­Watch Tow­er So­ciety sa Sa­moa nagreport: “Ang mga kauturan nga lalaki sa isla nakatuon sing mga kalantip nga sarang nila magamit sa pagtukod sing mga Kingdom Hall kag pagkay-o sing mga inagyan sang buhawi kag pagpatindog liwat. Mahimo man ini makabulig sa ila nga makakita sing palangabuhian sa isa ka komunidad nga nasapwan sang madamo nga mabudlay himuon.”

Ang Programa sa Pagtukod Nagahatag Sing Maayo nga Panaksi

Si Colin didto sa Ho­nia­ra kag nakita niya ang pagpatindog sing Solomon ­Islands As­sembly Hall. Nagdayaw gid sia, amo nga ginsulatan niya ang lokal nga sanga talatapan sang ­Watch Tow­er So­ciety sini nga mensahe: “Ang tanan nahiusa kag wala sing isa nga maakigon, isa man sila ka pamilya.” Wala magdugay pagkatapos sadto, sang nagpauli sia sa iya minuro sa Aruli­go, nga 40 kilometros ang kalayuon, sia kag ang iya pamilya nagpatindog sang ila kaugalingon nga Kingdom Hall. Pagkatapos sadto nagpadala sila sing isa pa ka mensahe sa talatapan: “Ang amon Kingdom Hall, lakip pa gani ang isa ka po­di­um, handa na, gani sarang bala namon mahiwat ang pila ka miting diri?” Gilayon nga naghimo sing kahimusan, kag kapin sa 60 ka tawo ang nagatambong sing regular.

Nakita sang adviser sang European ­Union ang proyekto sa Tu­va­lu. “Sa banta ko ang tanan nagahambal sini sa imo,” siling niya sa isa ka manugpangabudlay, “apang para sa akon isa gid ini ka milagro!” Ang isa ka babayi nga nagatrabaho sa tele­phone ex­change namangkot sa isa pa ka nagaduaw nga boluntaryo: “Paano nga kamo tanan malipayon gid? Mainit kaayo diri!” Karon pa lang sila nakakita sing Cristianismo nga nagapanghikot sa praktikal kag nagasakripisyo-sa-kaugalingon nga paagi.

Mga Sakripisyo nga Wala Sing Pagkangilin

“Sia nga nagasab-ug sing bugana magaani man sing bugana,” siling sang Biblia sa 2 Corinto 9:6. Ang mga manugpangabudlay, ang ila mga pamilya, kag ang ila mga kongregasyon padayon nga nagasab-ug sing maalwan sa pagbulig sa mga masigka-Saksi sa Pasipiko. “Ang akon kongregasyon nag-amot sing kapin sa un tersia sang akon plete sa eroplano,” siling ni Ross, isa ka gulang sa Kin­cumber, malapit sa Syd­ney, “kag ang akon bayaw nga lalaki, nga nag-upod man, nag-amot sing dugang nga $500.” Ang isa pa ka manugpangabudlay nagbayad sang iya biyahe paagi sa pagbaligya sang iya awto. Ang isa pa nagbaligya sing pila ka duta. Kinahanglan ni Kevin ang dugang nga $900, gani namat-od sia nga ibaligya ang iya 16 ka bilog nga dos-anyos nga mga tukmo. Paagi sa isa ka kilala, nakakita sia sing manugbakal nga nagbayad sa iya sing eksakto $900 para sa sini!

“Takus bala ang plete sa eroplano kag ang nawasi nga suweldo, nga mga $6,000 sa kabug-usan?” pamangkot kanday Dan­ny kag Cheryl. “Huo! Bisan doble pa sina nga kantidad, mas kapin pa ini ka takus,” sabat nila. Si Alan, halin sa Nelson, New Zea­land, nagsiling pa: “Sa nagasto ko sa pagkadto sa Tu­va­lu, nakakadto na kuntani ako sa Europa kag may nabilin pa nga kuwarta. Apang nakabaton bala ako kuntani sing mga pagpakamaayo, ukon nakakita sing madamo gid nga abyan nga may nanuhaytuhay nga ginhalinan, ukon nakahimo sing isa ka butang para sa isa sa baylo nga para sa akon kaugalingon? Wala! Apang, ano man ang nahatag ko sa amon mga kauturan sa isla, kapin pa ang nahatag nila sa akon.”

Ang isa pa ka yabi sa kadalag-an sang programa amo ang pagsakdag sang pamilya. Bisan pa ang iban nga mga asawa nakaupod sa ila bana kag nakabulig pa gani sa duog sang palatindugan, ang iban may alatipanon nga nagaeskwela nga kabataan ukon mga negosyo sang pamilya. “Ang kahanda sang akon asawa nga atipanon ang kabataan kag ang panimalay samtang wala ako,” siling ni Clay, “isa ka daku pa nga sakripisyo sangsa akon.” Sa pagkamatuod, ang tanan nga bana nga wala makapaupod sang ila asawa magaugyon gid sa sina!

Sugod sang natapos ang proyekto sa Tu­va­lu, ang boluntaryo nga mga manugpangabudlay nagpatindog sing mga Kingdom Hall, mga As­sembly Hall, mga puluy-an sang misyonero, kag mga talatapan sang pagbadbad sa ­Fiji, Ton­ga, Pa­pua New Guin­ea, New Cal­e­do­nia, kag sa iban pa nga mga duog. Madamo pa nga proyekto ang ginaplano, lakip ang pila sa Bagatnan-sidlangan nga Asia. May bastante ayhan nga mga manugpangabudlay?

Maathag nga indi ina mangin problema. “Ang tanan diri nga nakigbahin sa internasyonal nga mga proyekto sa pagtukod nangabay nga dumdumon kon may isa pa nga ginaplano,” sulat sang sanga talatapan sa Ha­waii. “Sang pagpauli gid nila, nagsugod sila sa pagsupot para sa sini.” Paano ang isa ka programa indi magmadinalag-on kon idugang mo ang daku nga pagpakamaayo ni Jehova sa di-makagod nga dedikasyon kaangay sina?

[Retrato sa pahina 9]

Mga materyales para sa proyekto

[Mga retrato sa pahina 9]

Grupo sang manugpangabudlay sa palatindugan sang tinukod

[Mga retrato sa pahina 10]

Sang natapos ang mga proyekto, nagkalipay kami sa nahimo sang espiritu sang Dios