Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Halad sang Pagdayaw nga Nagapahamuot kay Jehova

Mga Halad sang Pagdayaw nga Nagapahamuot kay Jehova

 Mga Halad sang Pagdayaw nga Nagapahamuot kay Jehova

“Ipresentar ninyo ang inyo mga lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios.”—ROMA 12:1.

1. Ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa relatibo nga balor sang mga halad sa idalom sang Mosaikong Kasuguan?

“SANGLIT ang Kasuguan may landong sang maayong mga butang nga magaabot, apang indi ang mismo nga kaundan sang mga butang, indi gid mahimpit sang mga tawo paagi sa amo nga mga halad nga padayon nila nga ginadulot tuigtuig ang mga nagapalapit.” (Hebreo 10:1) Didto, sa isa ka talalupangdon nga pulong, ginpamatud-an ni apostol Pablo nga ang tanan nga halad nga gindulot sa idalom sang Mosaikong Kasuguan wala sing permanente nga balor kon tuhoy sa kaluwasan sang tawo.—Colosas 2:16, 17.

2. Ngaa indi walay pulos nga tinguhaan nga mahangpan ang detalyado nga impormasyon sa Biblia tuhoy sa mga dulot kag mga halad sang Kasuguan?

2 Nagakahulugan bala ini nga ang impormasyon sa Pentateuko may kaangtanan sa mga dulot kag mga halad wala sing kabilihanan sa mga Cristiano karon? Sa katunayan, sa sulusobra sa isa ka tuig, nabasa sining karon lang sang mga indibiduwal nga nagpalista sa Teokratikong Eskwelahan sa Pagministro sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa bug-os nga kalibutan ang nahaunang lima ka tulun-an sang Biblia. Ang iban nagpanikasog nga mabasa kag mahangpan ang tanan nga detalye. Ang tanan bala nila nga panikasog walay pulos? Indi gid mahimo, kay “ang tanan nga butang nga ginsulat sadto anay ginsulat subong instruksion sa aton, agod nga paagi sa aton pagbatas kag paagi sa paglipay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sing paglaum.” (Roma 15:4) Kon amo, ang pamangkot amo, Ano nga “instruksion” kag “paglipay” ang makuha  naton gikan sa sinang hubon sang impormasyon sa Kasuguan may kaangtanan sa mga dulot kag mga halad?

Para sa Aton Instruksion kag Paglipay

3. Ano ang aton sadsaran nga kinahanglanon?

3 Bisan pa wala ginsugo sa pagdulot sing literal nga mga halad sa paagi nga ginpatuman sang Kasuguan, kinahanglan gid gihapon naton ang nahimo sang mga dulot sa mga Israelinhon, nga amo, ang kapatawaran sang aton mga sala kag ang pagtigayon sang kahamuot sang Dios. Sanglit wala na kita nagadulot sing literal nga mga halad, paano naton mabaton ina nga mga benepisyo? Sa tapos mapatalupangod ang limitasyon sang mga halad nga sapat, si Pablo nagsiling: “Sang pag-abot [ni Jesus] sa kalibutan nagsiling sia: ‘Indi mo luyag ang halad kag dulot, apang naghanda ka sing lawas para sa akon. Wala ka mahamuot sa bug-os nga mga halad-nga-sinunog kag halad-tungod-sa-sala.’ Nian nagsiling ako, ‘Yari karon! nag-abot ako (subong nga nasulat sa linukot sang tulun-an nahanungod sa akon) sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios.’”—Hebreo 10:5-7.

4. Paano ginaaplikar ni Pablo ang Salmo 40:6-8 kay Jesucristo?

4 Nagabalikwat sang Salmo 40:6-8, ginapatalupangod ni Pablo nga si Jesus wala magkari agod himuon nga dayon ang “halad kag dulot,” ang “bug-os nga mga halad-nga-sinunog kag halad-tungod-sa-sala,” ini tanan wala na ginakahamut-an sang Dios sa tion sang pagsulat ni Pablo. Sa baylo, si Jesus nagkari nga may lawas nga ginhanda sang iya langitnon nga Amay, ang isa nga katumbas sa tanan nga bahin sa isa nga ginhanda sang Dios sang gintuga Niya si Adan. (Genesis 2:7; Lucas 1:35; 1 Corinto 15:22, 45) Subong himpit nga Anak sang Dios, si Jesus may katungdanan sang “binhi” sang babayi, subong sang gintagna sa Genesis 3:15. Magahimo sia sing mga tikang ‘sa pagdugmok kay Satanas sa ulo,’ bisan pa nga si Jesus mismo ‘dugmukon sa tikod.’ Sa sining paagi, si Jesus nangin ang paagi nga gin-aman ni Jehova para sa kaluwasan sang katawhan, nga madugay na ginahulat sang mga tawo nga may pagtuo sugod sang mga adlaw ni Abel.

5, 6. Anong labaw gid nga paagi sang pagpalapit sa Dios ang matigayon sang mga Cristiano?

5 May kaangtanan sa sining pinasahi nga papel ni Jesus, si Pablo nagsiling: “Ang isa nga wala makakilala sing sala ginhimo [sang Dios] nga mangin sala para sa aton, agod nga kita mangin pagkamatarong  sang Dios paagi sa iya.” (2 Corinto 5:21) Ang ekspresyon nga ‘ginhimo nga mangin sala’ mahimo badbaron ‘ginhimo subong halad-tungod-sa-sala.’ Si apostol Juan nagsiling: “Sia ang nagatumbas nga halad para sa aton mga sala, apang indi lamang para sa aton kundi para man sa bug-os nga kalibutan.” (1 Juan 2:2) Gani, samtang ang mga Israelinhon may yara temporaryo nga paagi sa pagpalapit sa Dios paagi sa ila mga halad, ang mga Cristiano may labaw gid nga sadsaran sa pagpalapit sa Dios—ang halad ni Jesucristo. (Juan 14:6; 1 Pedro 3:18) Kon magtuo kita sa halad-gawad nga gin-aman sang Dios kag tumanon Sia, mapatawad man ang aton mga sala kag maagom ang kahamuot kag pagpakamaayo sang Dios. (Juan 3:17, 18) Indi bala ina isa ka tuburan sang paglipay? Apang, paano naton mapakita nga nagatuo kita sa halad-gawad?

6 Sa tapos mapaathag nga ang mga Cristiano may labaw gid nga sadsaran sa pagpalapit sa Dios, si apostol Pablo nagbalay, subong sang mabasa naton sa Hebreo 10:22-25, sing tatlo ka paagi nga mapakita naton ang aton pagtuo kag apresasyon sa mahigugmaon nga aman sang Dios. Bisan pa nga ang laygay ni Pablo ginpatuhoy ilabi na sa mga tawo nga may “dalan sa pagsulod sa balaan nga duog”—nga amo, ang hinaplas nga mga Cristiano nga may langitnon nga paglaum—pat-od gid nga ang bug-os nga katawhan kinahanglan nga magpamati sa inspirado nga mga pulong ni Pablo kon luyag nila nga makabenepisyo gikan sa nagatumbas nga halad ni Jesus.—Hebreo 10:19.

Magdulot Sing Matinlo kag Walay Dagta nga mga Halad

7. (a) Paano ginapakita sang Hebreo 10:22 ang ginahimo sa halad? (b) Ano ang dapat himuon agod pat-uron nga ang halad kalahamut-an sa Dios?

7 Una, si Pablo nagalaygay sa mga Cristiano: “Magpalapit kita nga may matuod nga mga tagipusuon sa bug-os nga kapat-uran sang pagtuo, nga ang aton mga tagipusuon ginwisikan gikan sa malauton nga konsiensia kag ang aton mga lawas ginpaliguan sa matinlo nga tubig.” (Hebreo 10:22) Ang mga tinaga nga gingamit diri maathag nga nagapabanaag kon ano anay ang ginhimo sa tipiko nga halad sa idalom sang Kasuguan. Nagakaigo ini bangod agod ang isa ka halad mangin kalahamut-an, dapat ini idulot nga may matarong nga motibo kag dapat isa ka butang nga matinlo kag walay dagta. Ang sapat nga ginhalad naghalin sa kahayupan ukon sa panong, sa pagpatuhoy sa matinlo nga mga sapat, kag “maayo,” wala sing depekto. Kon ang halad naghalin sa mga kapispisan, dapat nga naghalin ini sa mga tukmo ukon sa mga salampati. Kon yadto nga mga kondisyon tumanon, “mainayuhon ini nga batunon para sa iya agod maghimo sing katumbasan para sa iya.” (Levitico 1:2-4, 10, 14; 22:19-25) Ang dulot-nga-uyas wala sing lebadura, nga isa ka simbulo sang kalainan; wala man ini sing dugos, nga mahimo nagapatuhoy sa duga sang prutas, nga mahimo tunaan sang pag-aslom. Kon ang mga halad—sapat man ukon uyas—ginadulot sa halaran, ginabutangan ini sing asin, nga isa ka preserbatibo.—Levitico 2:11-13.

8. (a) Ano ang ginpatuman sa tawo nga nagadulot? (b) Paano naton mapat-od nga ang aton pagsimba kalahamut-an kay Jehova?

8 Kamusta naman ang tawo nga nagadulot? Ang Kasuguan nagasiling nga ang bisan sin-o nga nagakari sa atubangan ni Jehova dapat nga matinlo kag walay dagta. Ang isa nga nadagtaan tungod sa bisan ano nga rason dapat anay magdulot sing halad-tungod-sa-sala ukon halad-tungod-sa-paglapas agod mapasag-uli ang iya matinlo nga tindog sa atubangan ni Jehova agod ang iya halad-nga-sinunog ukon halad-sa-paghidait mangin kalahamut-an sa Iya. (Levitico 5:1-6, 15, 17) Busa, nahangpan bala naton ang importansia sang pirme nga paghupot sing matinlo nga tindog sa atubangan ni Jehova? Kon luyag naton nga ang aton pagsimba mangin kalahamut-an sa Dios, dapat kita mangin maabtik sa pagtadlong sa bisan ano man nga paglapas sa mga kasuguan sang Dios. Dapat kita mangin maabtik sa pagtigayon sang hatag-Dios nga mga paagi para sa bulig—ang “tigulang nga mga lalaki sang kongregasyon” kag ang “nagatumbas nga halad para sa aton mga sala,” si Jesucristo.—Santiago 5:14; 1 Juan 2:1, 2.

9. Ano ang sadsaran nga kinatuhayan sa ulot sang mga halad kay Jehova kag sang mga gindulot sa butig nga mga dios?

9 Ang pagpadaku sa kahilwayan gikan sa bisan ano nga sahi sang pagdagta, sa katunayan, amo ang sadsaran nga kinatuhayan sa ulot sang mga halad nga gindulot kay Jehova kag sa mga gindulot sa butig nga mga dios sang katawhan sa mga kapungsuran sa palibot sang Israel. Nagakomento sa sining pinasahi nga kinaiya sang mga halad sa Mosaikong Kasuguan, ang isa ka reperensia nagsiling: “Mahimo naton matalupangdan nga wala sing kaangtanan sa pagpanagna ukon sa panagnaon; wala sing  relihiosong kaakig, pag-utod sa mga bahin sang lawas, ukon sagrado nga prostitusyon, undanon kag sobra nga pagpatuyang sa sekso nga mga rito sa pertilidad nga bug-os nga ginadumili; wala sing tawhanon nga mga halad; wala sing mga halad para sa mga patay.” Ini tanan nagapatalupangod sang isa ka katunayan: si Jehova balaan, kag wala niya ginakunsinte ukon ginakahamut-an ang bisan ano man nga sahi sang sala ukon kalainan. (Habacuc 1:13) Ang pagsimba kag mga halad nga ginahimo sa iya dapat mangin matinlo kag walay dagta—sa pisikal, sa moral, kag sa espirituwal.—Levitico 19:2; 1 Pedro 1:14-16.

10. Nahisuno sa laygay ni Pablo nga narekord sa Roma 12:1, 2, ano nga pag-usisa sa kaugalingon ang dapat naton himuon?

10 Bangod sini, dapat naton usisaon ang aton kaugalingon sa tanan nga bahin sang kabuhi agod pat-uron nga ang aton pag-alagad kay Jehova kalahamut-an sa iya. Indi gid kita dapat maghunahuna nga tubtob nagapakigbahin kita sa Cristianong mga miting kag sa ministeryo, indi importante kon ano ang aton ginahimo sa pribado nga kabuhi. Indi man kita dapat magbatyag nga ang pagpakigbahin sa Cristianong mga hilikuton sa bisan paano nagahilway sa aton gikan sa kinahanglanon nga sundon ang mga kasuguan sang Dios sa iban nga mga bahin sang aton kabuhi. (Roma 2:21, 22) Indi naton mapaabot ang pagpakamaayo kag kahamuot sang Dios kon tugutan naton ang bisan ano nga butang nga di-matinlo ukon mahigko sa iya mga mata sa paghigko sang aton panghunahuna ukon mga buhat. Dumduma ang mga pulong ni Pablo: “Ginapakiluoy ko sa inyo bangod sang mga kaluoy sang Dios, mga kauturan, nga ipresentar ninyo ang inyo mga lawas nga isa ka halad nga buhi, balaan, kalahamut-an sa Dios, isa ka sagrado nga pag-alagad lakip ang inyo ikasarang sa pagpangatarungan. Kag indi na kamo magpadihon suno sa sining sistema sang mga butang, kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo painuino, agod nga mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.”—Roma 12:1, 2.

Magdulot Sing mga Halad Sang Pagdayaw Sing Tinagipusuon

11. Ano ang nalakip sa termino nga “dayag nga pagpahayag,” nga ginsambit sa Hebreo 10:23?

11 Sa pagsulat sa mga Hebreo, masunod nga ginpatalupangod ni Pablo ang isa ka importante nga bahin sang matuod nga pagsimba: “Huptan naton sing malig-on ang dayag nga pagpahayag sang aton paglaum nga indi mationg, kay matutom sia nga nagsaad.” (Hebreo 10:23) Ang ekspresyon nga “dayag nga pagpahayag” literal nga nagakahulugan sing “pagtu-ad,” kag nagpamulong man si Pablo tuhoy sa “halad sang pagdayaw.” (Hebreo 13:15) Nagapahanumdom ini sa aton sang sahi sang halad nga gindulot sang mga lalaki kaangay nanday Abel, Noe, kag Abraham.

12, 13. Ano ang ginkilala sang isa ka Israelinhon sang nagdulot sia sing halad-nga-sinunog, kag ano ang sarang naton himuon agod ipakita ini man nga espiritu?

12 Sang ang isa ka Israelinhon nagdulot sing halad-nga-sinunog, ginhimo ini anay “sing kinabubut-on sa atubangan ni Jehova.” (Levitico 1:3) Paagi sa sini nga halad, boluntaryo sia nga  nagpahayag sing dayag, ukon nagkilala, sang bugana nga pagpakamaayo kag mahigugmaon nga kaayo ni Jehova sa iya katawhan. Dumduma nga ang isa ka pinasahi nga kinaiya sang halad-nga-sinunog amo nga ang bug-os nga dulot ginlamon sa halaran—isa ka nagakaigo nga simbulo sang bug-os nga debosyon kag dedikasyon. Gani, ginapakita man naton ang aton pagtuo sa halad-gawad kag ang aton pagpasalamat sa sina nga aman kon kinabubut-on kag tinagipusuon naton nga ginadulot ang aton “halad sang pagdayaw, nga amo, ang dulot sang mga bibig,” kay Jehova.

13 Walay sapayan nga ang mga Cristiano wala nagadulot sing literal nga mga halad—sapat man ukon utanon—may salabton sila nga magpanaksi sa maayong balita sang Ginharian kag maghimo sing mga disipulo ni Jesucristo. (Mateo 24:14; 28:19, 20) Ginahimuslan mo bala ang mga kahigayunan sa pagpakigbahin sa dayag nga pagbantala sing maayong balita sang Ginharian sang Dios agod madamo pa nga tawo ang makahibalo sang makatilingala nga mga butang nga gintigana sang Dios para sa matinumanon nga katawhan? Kinabubut-on bala nga ginahinguyang mo ang imo tion kag enerhiya sa pagtudlo sa mga interesado kag sa pagbulig sa ila nga mangin mga disipulo ni Jesucristo? Ang aton makugi nga pagpakigbahin sa ministeryo, kaangay sang kaamyon sang halad-nga-sinunog, kalahamut-an gid sa Dios.—1 Corinto 15:58.

Magkasadya sa Pagpakig-upod sa Dios kag sa mga Tawo

14. Paano ang mga pinamulong ni Pablo sa Hebreo 10:24, 25 nagaanggid sa ideya sang halad-sa-paghidait?

14 Sa katapusan, ginapatalupangod ni Pablo ang aton kaangtanan sa mga masigka-Cristiano samtang nagasimba kita sa Dios. “Binagbinagon naton ang isa kag isa agod pukawon sa gugma kag sa maayong mga buhat, nga wala ginapabay-an ang aton pagtilipon sing tingob, subong sang kinabatasan sang iban, kundi nagapalig-unay sa isa kag isa, kag labi na gid samtang ginatan-aw ninyo nga nagapalapit ang adlaw.” (Hebreo 10:24, 25) Ang ekspresyon nga “pukawon sa gugma kag sa maayong mga buhat,” “ang aton pagtilipon sing tingob,” kag “nagapalig-unay sa isa kag isa” tanan nagapahanumdom sa aton kon ano ang nahimo sang dulot-sa-paghidait sa Israel para sa katawhan sang Dios.

15. Ano nga kaanggid ang makita naton sa ulot sang halad-sa-paghidait kag sa Cristianong mga miting?

15 Ang termino nga “mga dulot sa paghidait” ginabadbad kon kaisa nga “mga halad-sa-paghidait.” Ang Hebreong tinaga diri para sa “paghidait” pangmadamo, ayhan nagapakita nga ang pagpakigbahin sa subong sini nga mga halad nagaresulta sa pagpakighidait sa Dios kag sa pagpakighidait sa mga masigkasumilimba. Nahanungod sa halad sa paghidait, ang isa ka iskolar nagsiling: “Sa pagkamatuod, isa ini anay ka panag-on sang makalilipay nga pagpakig-upod sa Katipan nga Dios, diin nagpaubos Sia agod mangin Dinapit sang Israel sa mahalaron nga pagkaon, bisan nga Sia amo pirme ang ila  Tagbalay.” Nagapahanumdom ini sa aton sang saad ni Jesus: “Kon diin may duha ukon tatlo nga nagatipon sa akon ngalan, yara ako sa tunga nila.” (Mateo 18:20) Kada magtambong kita sa Cristianong miting, nagabenepisyo kita gikan sa makapalig-on nga pag-inupdanay, sa makapabakod nga instruksion, kag sa panghunahuna nga ang aton Ginuong Jesucristo kaupod naton. Nagahimo ina sa Cristianong miting nga isa gid ka makalilipay kag makapabakod-sing-pagtuo nga okasyon.

16. Nagadumdom sang halad-sa-paghidait, ano ang nagahimo sa Cristianong mga miting nga labi na nga makalilipay?

16 Sa halad-sa-paghidait, ang tanan nga tambok—sa palibot sang mga tinai, batobato, atay, kag balikawang, subong man sa matambok nga ikog sang karnero—gindulot kay Jehova paagi sa pagsunog sini, nga ginapaaso sa halaran. (Levitico 3:3-16) Ang tambok ginakabig nga amo ang pinakamasustansia kag pinakaali nga bahin sang isa ka sapat. Ang pagdulot sini sa halaran nagakahulugan sang paghatag sang pinakamaayo kay Jehova. Ang Cristianong mga miting ilabi na nga makalilipay bangod indi lamang nga nagabaton kita sing instruksion kundi nagadulot man kita sing pagdayaw kay Jehova. Mahimo naton ini paagi sa pagpakigbahin—paagi sa aton mapainubuson apang labi gid nga panikasog—sa pag-amba sing tinagipusuon, sa pagpamati sing maukod, kag sa pagkomento kon posible. “Dayawa ninyo si Jah!” tu-aw sang salmista. “Mag-amba kamo kay Jehova sing bag-ong ambahanon, sing pagdayaw sa iya sa kongregasyon sang mga mainunungon.”—Salmo 149:1.

Ang Bugana nga mga Pagpakamaayo Gikan kay Jehova Nagahulat sa Aton

17, 18. (a) Anong daku nga halad ang ginhimo ni Solomon sa inagurasyon sang templo sa Jerusalem? (b) Ano nga mga pagpakamaayo para sa katawhan ang resulta sa seremonya sang inagurasyon sang templo?

17 Sa inagurasyon sang templo sa Jerusalem, sa ikapito nga bulan sang tuig 1026 B.C.E., si Hari Solomon nagdulot sing “daku nga halad sa atubangan ni Jehova,” nga nagalakip “sang halad-nga-sinunog kag sang halad-nga-uyas kag sang matambok nga mga bahin sa mga halad-sa-paghidait.” Dugang sa gindulot sa mga halad-nga-uyas, ginhalad ang kabug-usan nga 22,000 ka baka kag 120,000 ka karnero sadto nga okasyon.—1 Hari 8:62-65.

18 Mahanduraw mo bala ang gasto kag ang daku nga hilikuton nga nadalahig sa sadtong daku nga seremonya? Apang, ang mga pagpakamaayo nga nabaton sang Israel labaw gid sangsa bili. Sa katapusan sang mga kapiestahan, “ginpapauli [ni Solomon] ang katawhan; kag ginpakamaayo nila ang hari kag nagpauli sa ila mga puluy-an, nagkalipay kag nagkasadya sa tagipusuon bangod sang tanan nga kaayo nga ginhimo ni Jehova para kay David nga alagad niya kag para sa Israel nga katawhan niya.” (1 Hari 8:66) Sa pagkamatuod, subong sa ginsiling ni Solomon, “ang pagpakamaayo ni Jehova—amo ina ang nagapamanggad, kag wala sia nagadugang sing kasakit sa sini.”—Hulubaton 10:22.

19. Ano ang himuon naton agod mabaton ang daku nga mga pagpakamaayo gikan kay Jehova sa karon kag sa walay katubtuban?

19 Nagakabuhi kita sa tion nga ang “landong sang maayong mga butang nga magaabot” ginbuslan sang “mismo nga kaundan sang mga butang.” (Hebreo 10:1) Si Jesucristo, sa papel sang dakung antitipiko nga Mataas nga Saserdote, nagsulod na sa langit mismo kag nagpresentar sang balor sang iya mismo dugo agod tumbasan ang tanan nga nagatuo sa iya halad. (Hebreo 9:10, 11, 24-26) Sa sadsaran sinang daku nga halad kag paagi sa tinagipusuon nga pagdulot sa Dios sang aton mga halad sang pagdayaw nga matinlo kag walay dagta, makaabante man kita nga ‘nagakalipay kag nagakasadya sa tagipusuon,’ nagahulat sa unahan sang bugana nga mga pagpakamaayo gikan kay Jehova.—Malaquias 3:10.

Paano Mo Sabton?

• Ano nga instruksion kag paglipay ang matigayon naton gikan sa impormasyon sa Kasuguan tuhoy sa mga halad kag mga dulot?

• Ano ang nahauna nga kinahanglanon agod ang isa ka halad mangin kalahamut-an, kag ano ang kahulugan sina sa aton?

• Ano ang madulot naton nga mapaanggid sa kinabubut-on nga halad-nga-sinunog?

• Sa anong mga paagi ang Cristianong mga miting mapaanggid sa halad-sa-paghidait?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 18]

Ang halad-gawad ni Jesus gin-aman ni Jehova para sa kaluwasan sang katawhan

[Retrato sa pahina 20]

Agod ang aton pag-alagad mangin kalahamut-an kay Jehova, dapat hilway kita sa bisan ano nga pagdagta

[Retrato sa pahina 21]

Ginakilala naton sing dayag ang kaayo ni Jehova kon makigbahin kita sa ministeryo