Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ikaw Bala Isa ka “Hamtong” nga Cristiano?

Ikaw Bala Isa ka “Hamtong” nga Cristiano?

 Ikaw Bala Isa ka “Hamtong” nga Cristiano?

“ANG bata pa ako, nagahambal ako subong sang bata, nagahunahuna subong sang bata, nagapangatarungan subong sang bata.” Amo sini ang ginsulat ni apostol Pablo. Sa pagkamatuod, kita tanan mga bata anay nga wala sing mahimo. Apang, wala kita magpabilin nga amo na lang sini sing dayon. Si Pablo nagsiling: “Karon nga nangin hamtong nga tawo na ako, ginsikway ko ang mga kinabatasan sang bata.”—1 Corinto 13:11. Sing kaanggid, ang tanan nga Cristiano nagsugod subong mga bata sa espirituwal. Apang sa ulihi, ang tanan ‘makadangat sa paghiusa sa pagtuo kag sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Anak sang Dios, sa isa ka hamtong nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Cristo.’ (Efeso 4:13) Sa 1 Corinto 14:20, ginalaygayan kita: “Mga kauturan, dili kamo mangin bata sa mga ikasarang sa paghangop . . . Mangin hamtong kamo sa mga ikasarang sa paghangop.”

Ang presensia sang hamtong nga mga Cristiano isa ka pagpakamaayo sa katawhan sang Dios karon, ilabi na bangod madamo sing bag-uhan. Ang hamtong nga mga Cristiano nagapabakod sa kongregasyon. May positibo sila nga impluwensia sa huyog, ukon nagapangibabaw nga panimuot, sang bisan ano nga kongregasyon nga ila ginatambungan.

Samtang ang pagtubo sa pisikal natural lamang, ang pagtubo sa espirituwal matigayon lamang sa pagligad sang tion kag paagi sa panikasog. Indi makapakibot nga sang panahon ni Pablo, ang iban nga mga Cristiano wala “magpadayon sa pagkahamtong,” walay sapayan nga nakaalagad na sa Dios sing madamong tinuig. (Hebreo 5:12; 6:1) Kamusta ka? Nakaalagad ka man sa Dios sing madamong tinuig ukon  sa malip-ot pa lang nga tion, nagakaigo nga usisaon mo ang imo kaugalingon sing bunayag. (2 Corinto 13:5) Nalakip ka bala sa matawag gid nga hamtong nga mga Cristiano? Kon indi, paano ka mangin subong sini?

‘Hamtong sa mga Ikasarang sa Paghangop’

Ang isa ka bata sa espirituwal madali ‘mabolabola sang mga balod kag mapalidpalid sang tagsa ka hangin sang panudlo paagi sa pagdaya sang mga tawo, paagi sa pagkamalalangon sa pagpadihot sing sayop.’ Busa nagpalig-on si Pablo: “Paagi sa gugma magtubo kita sa tanan nga butang padulong sa iya nga amo ang ulo, si Cristo.” (Efeso 4:14, 15) Paano ini mahimo sang isa? Ang Hebreo 5:14 nagasiling: “Ang pagkaon nga ma­tig-a para sa hamtong nga mga tawo, sa ila nga paagi sa paggamit nahanas ang ila mga ikasarang sa paghantop nga makilala ang husto kag sayop.” Talupangda nga ginahanas sang hamtong nga mga tawo ang ila mga ikasarang sa paghantop paagi sa paggamit, ukon eksperiensia sa pag-aplikar sa mga prinsipio sa Biblia. Kon amo, maathag nga indi gulpi nga nagahamtong ang isa; kinahanglan ang tion agod mag-uswag sa espirituwal. Apang, daku ang mahimo mo agod mapadasig ang imo pag-uswag sa espirituwal paagi sa personal nga pagtuon—ilabi na sa madalom nga mga butang sa Pulong sang Dios. Sining karon lang ginbinagbinag sang Ang Lalantawan ang madamong madalom nga mga topiko. Wala ginalikawan sang mga hamtong ini nga mga artikulo bangod nagaunod ini sing “pila ka butang nga mabudlay hangpon.” (2 Pedro 3:16) Sa baylo, nawili sila sing malangkagon sa sining ma­tig-a nga pagkaon!

Makugi nga mga Manugbantala kag Manunudlo

Ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo: “Busa lakat kamo kag maghimo sing mga disipulo sa mga tawo sa tanan nga kapungsuran, nagabawtismo sa ila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang balaan nga espiritu, nagatudlo sa ila nga tumanon ang tanan nga butang nga ginsugo ko sa inyo.” (Mateo 28:19, 20) Ang makugi nga pagpakigbahin sa pagbantala nga hilikuton makapadasig man sang imo pag-uswag sa espirituwal. Ngaa indi pagtinguhaan nga makigbahin sing bug-os sa sini tubtob sa ginatugot sang imo kahimtangan?—Mateo 13:23.

Kon kaisa, bangod sang mga pag-ipit sa kabuhi, mabudlay makakita sing tion sa pagbantala. Apang, paagi sa ‘pagpanikasog sing lakas’ subong manugbantala, ginapahayag mo ang importansia nga ginahatag mo sa “maayong balita.” (Lucas 13:24; Roma 1:16) Sa amo mahimo ka tamdon subong “huwaran sa mga matutom.”—1 Timoteo 4:12.

Mga Manughupot Sing Integridad

Nadalahig man sa pagtubo sa pagkahamtong ang pagpanikasog nga huptan ang imo integridad. Subong nasulat sa Salmo 26:1, si David nagpahayag: “Hukmi ako, O Jehova, kay nagalakat ako sa akon integridad.” Ang integridad amo ang kaligdong kag pagkabug-os sa moral. Apang, wala ini nagakahulugan sing kahimpitan. Si David mismo nakahimo sing pila ka mabug-at nga sala. Apang bangod ginbaton niya ang pagsaway kag gintadlong ang iya dalanon, ginpakita niya nga yara gihapon sa iya tagipusuon ang matuod nga gugma kay Jehova nga Dios. (Salmo 26:2, 3, 6, 8, 11) Ang integridad nagadalahig sang pagkabug-os, ukon pagkakompleto, sang tinagipusuon nga debosyon. Ginsilingan ni David ang iya anak nga si Solomon: “Kilalaha ang Dios sang imo amay kag alagda sia upod ang bug-os nga tagipusuon.”—1 Cronica 28:9.

Nadalahig sa paghupot sing integridad ang mangin ‘indi bahin sang kalibutan,’ nga wala nagapasilabot sa politika sang mga pungsod kag sa mga inaway sini. (Juan 17:16) Dapat mo man likawan ang malain nga mga buhat, subong sang pagpakighilawas, panghilahi, kag pag-abuso sa droga. (Galacia 5:19-21) Apang, kapin pa sa paglikaw sini nga  mga butang ang buot silingon sang paghupot sing integridad. Si Solomon nagpaandam: “Ang mga langaw nga patay amo ang kabangdanan nga nagalang-og kag nagabukal ang lana sang manughimo sing balanyos. Amo sina ang ginahimo sang diutay nga kabuangan sa isa nga hamili bangod sang kaalam kag himaya.” (Manugwali 10:1) Huo, bisan ang “diutay nga kabuangan,” subong sang di-nagakaigo nga lahog ukon pagpakiat sa tuhay nga sekso, makaguba sa reputasyon sang isa nga “hamili bangod sang kaalam.” (Job 31:1) Busa, ipakita ang imo pagkahamtong paagi sa pagtinguha nga mangin huwaran sa tanan mo nga pagginawi, ginalikawan bisan ang “dagway sang kalautan.”—1 Tesalonica 5:22, King James Version.

Mga Mainunungon

Mainunungon man ang hamtong nga Cristiano. Subong sang aton mabasa sa Efeso 4:24, ginlaygayan ni apostol Pablo ang mga Cristiano: ‘Isuklob ang ­bag-o nga personalidad nga gintuga suno sa kabubut-on sang Dios sa matuod nga pagkamatarong kag pagkamainunungon.’ Sa Griegong Kasulatan, ang tinaga sa orihinal nga len­gua­he para sa “pagkamainunungon” nagapahangop sing pagkabalaan, pagkamatarong, pagtahod. Ang mainunungon nga tawo debotado, relihioso; mahalungon niya nga ginatuman ang tanan niya nga katungdanan sa Dios.

Ano ang pila ka paagi nga mapalambo mo ini nga pagkamainunungon? Ang isa amo ang paagi sa pagkooperar sa mga gulang sa inyo lokal nga kongregasyon. (Hebreo 13:17) Sa pagkilala nga si Cristo amo ang gintangdo nga Ulo sang Cristianong kongregasyon, mainunungon ang hamtong nga mga Cristiano sa mga gintangdo “agod bantayan ang kongregasyon sang Dios.” (Binuhatan 20:28) Daw ano gid ka indi nagakaigo nga duhaduhaan ukon paluyahon ang awtoridad sang gintangdo nga mga gulang! Dapat ka man mangin mainunungon sa “matutom kag mainandamon nga ulipon” kag sa mga ahensia nga ginagamit sa pag-aman sing espirituwal nga “pagkaon sa nagakaigo nga tion.” (Mateo 24:45) Mangin maabtik sa pagbasa kag sa pag-aplikar sa mga impormasyon nga makita sa Ang Lalantawan kag sa kaupod sini nga mga publikasyon.

Pagpakita Sing Gugma Paagi sa Imo Paggawi

Si Pablo nagsulat sa mga Cristiano sa Tesalonica: “Ang gugma sang tagsa kag ninyo tanan nagadugang sa isa kag isa.” (2 Tesalonica 1:3) Ang pagtubo sa gugma isa ka importante gid nga bahin sa pag-uswag sa espirituwal. Si Jesus nagsiling, subong narekord sa Juan 13:35: “Sa sini ang tanan makahibalo nga kamo mga disipulo ko, kon maghigugmaanay kamo.” Ining utudnon nga gugma indi lamang isa ka balatyagon. Ang ­Vine’s Exposi­tory Dictio­nary of Old and New Testament Words nagsiling: “Makilala lamang ang gugma paagi sa buhat nga ginapahulag sini.” Huo, nagapadayon ka sa pagkahamtong sa sini nga bahin paagi sa pagpakita sing gugma sa buhat!

Halimbawa, sa Roma 15:7, aton mabasa: “Abiabiha ang kada isa.” Ang isa ka paagi nga mapakita ang gugma amo ang pagtamyaw sa imo mga masigkatumuluo kag mga bag-uhan sa mga miting sa kongregasyon—sing hanuot kag malangkagon! Pangilalaha sila sing personal. Magpakita sing “personal nga interes” sa iban. (Filipos 2:4) Ayhan makapakita ka pa gani sing pagkamaabiabihon kag maagda ang iban sa inyo puluy-an. (Binuhatan 16:14, 15) Ang pagkadihimpit sang iban mahimo magtilaw kon kaisa sang kadalumon sang imo gugma, apang samtang ginatun-an mo nga ‘magpaumod sa ila sa gugma,’ ginapakita mo nga nagahamtong ka.—Efeso 4:2.

Paggamit Sang Aton Pagkabutang Agod Mapauswag ang Putli nga Pagsimba

Sang una nga panahon, indi tanan sang katawhan sang Dios ang nagtuman sang ila responsabilidad nga sakdagon ang templo ni Jehova. Busa nagpadala ang Dios sing mga manalagna, subong  nanday Hageo kag Mala­quias, agod palig-unon ang Iya katawhan nahanungod sini. (Hageo 1:2-6; Mala­quias 3:10) Malipayon karon nga ginagamit sang hamtong nga mga Cristiano ang ila pagkabutang agod sakdagon ang pagsimba kay Jehova. Iluga sila paagi sa pagsunod sa prinsipio sa 1 Corinto 16:1, 2, regular nga ‘nagapain’ sa pag-amot sa kongregasyon kag sa bug-os kalibutan nga hilikuton sang mga Saksi ni Jehova. Ang Pulong sang Dios nagasaad: “Sia nga nagasab-ug sing bugana magaani man sing bugana.”—2 Corinto 9:6.

Indi pagkalimti ang iban pa nga butang nga ginapanag-iyahan mo, subong sang imo tion kag kusog. Panikasugi nga ‘baklon ang tion’ gikan sa indi tanto ka importante nga mga hilikuton. (Efeso 5:15, 16; Filipos 1:10) ­Tun-i nga mangin kapin ka epektibo sa paggamit sang imo tion. Ang paghimo sini mahimo magtugot sa imo nga makapakigbahin sa mga proyekto sa pagmentinar sa King­dom Hall kag sa iban pa kaanggid nga mga hilikuton nga nagapauswag sang pagsimba kay Jehova. Ang paggamit mo sang imo pagkabutang sa sini nga paagi magahatag sing dugang nga pamatuod nga nagahamtong ka nga Cristiano.

Magpadayon sa Pagkahamtong!

Daku gid nga pagpakamaayo ang mga lalaki kag babayi nga maukod sa pagtuon kag maalam, makugi nga mga manugbantala, wala sing kasawayan sa ila integridad, mainunungon kag mahigugmaon, kag handa sa paghatag sing pisikal kag materyal nga pagsakdag sa hilikuton sang Ginharian. Gani, indi katingalahan nga naglaygay si Pablo: “Karon nga ginbiyaan na naton ang panguna nga doktrina tuhoy kay Cristo, magpadayon kita sa pagkahamtong”!—Hebreo 6:1.

Ikaw bala isa ka hamtong nga Cristiano? Ukon ikaw bala, sa pila ka paagi, bata gihapon sa espirituwal? (Hebreo 5:13) Kon ano man ang imo kahimtangan, mangin determinado nga mag-ukod sa personal nga pagtuon, sa pagbantala, kag sa pagpakita sing gugma sa imo mga kauturan. Batuna ang bisan ano nga laygay kag disiplina nga ginahatag sa imo sang mga hamtong. (Hulubaton 8:33) Abagaha ang imo bug-os nga Cristianong responsabilidad. Upod ang tion kag panikasog, ikaw man ‘makadangat sa paghiusa sa pagtuo kag sa sibu nga ihibalo tuhoy sa Anak sang Dios, sa isa ka hamtong nga tawo, sa talaksan sang kataason sang kabug-usan ni Cristo.’—Efeso 4:13.

[Blurb sa pahina 27]

Ang hamtong nga mga Cristiano nagapabakod sa kongregasyon. May positibo sila nga impluwensia sa huyog, ukon nagapangibabaw nga panimuot sini

[Mga retrato sa pahina 29]

Makaamot sa kabakod sang kongregasyon ang mga hamtong paagi sa pagpakita sing interes sa iban