Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtahod sa Awtoridad—Ngaa Kinahanglanon?

Pagtahod sa Awtoridad—Ngaa Kinahanglanon?

 Pagtahod sa Awtoridad—Ngaa Kinahanglanon?

SIN-O ang wala nagapasalamat nga ang mga pulis may awtoridad sa pagdakop sa mga kriminal nga nagakawat sang aton mga pagkabutang ukon nagapahog sang aton pamilya? Kag wala bala kita nagapasalamat nga ang mga korte may awtoridad sa pagsilot sa mga kriminal agod maamligan ang komunidad?

Ang iban pa nga mapuslanon nga mga serbisyo publiko, subong sang pag­kay-o sa mga dalan, pagpauswag sang katinlo, kag edukasyon—masami nga ginagastuhan paagi sa mga buhis nga ginasukot sang awtoridad sang gobierno—mahimo man mahunahuna. Nagapanguna ang matuod nga mga Cristiano sa pagbaton nga ang pagtahod sa gintangdo nga awtoridad kinahanglanon. Apang tubtob diin ipakita ini nga pagtahod? Kag sa ano nga mga bahin sang pagkabuhi nga ang pagtahod sa awtoridad kinahanglanon?

Awtoridad sa Komunidad

Ginasugo sang Biblia ang tanan nga tawo, tumuluo man ukon di-tumuluo, nga magtahod sa sibil nga awtoridad, nga nagapangabudlay para sa kaayuhan sang komunidad. Ginsulatan sang Cristianong si apostol Pablo ang iya mga masigkatumuluo sa Roma tuhoy sini, kag makabulig nga binagbinagon ang iya ginsiling, subong sang narekord sa Roma 13:1-7.

Si Pablo isa ka banwahanon sang Roma, kag ang Roma amo ang kagamhanan sa kalibutan sadto nga tion. Ang sulat ni Pablo, nga ginsulat sang mga tuig 56 C.E., naglaygay sa mga Cristiano nga mangin huwaran nga mga banwahanon. Nagsulat sia: “Ang tagsa ka kalag magpasakop sa superyor nga mga awtoridad, kay wala sing awtoridad nga indi paagi sa Dios; ang nagaluntad nga mga awtoridad ginabutang sang Dios sa ila relatibo nga mga posisyon.”

Ginpaathag diri ni Pablo nga wala kuntani sing tawhanon nga awtoridad kon wala ini ginpahanugutan sang Dios. Sa amo nga kahulugan ang superyor nga mga awtoridad may relatibo nga posisyon sa sulod sang balayan sang katuyuan sang Dios. Busa ini nagakahulugan nga “sia nga nagapamatok sa awtoridad nagatindog batok sa kahimusan sang Dios.”

Samtang ang mga banwahanon nga nagahimo sing maayo mahimo dayawon sang superyor nga mga awtoridad, may gahom man ini nga mga awtoridad sa pagpadapat sing silot batok sa mga nakasala. Ang mga nagabuhat sing malain may nagakaigo nga rason nga kahadlukan ang kinamatarong sang mga awtoridad nga maghikot subong “manugtimalos,” bangod ginahimo ini sang mga panguluhan subong “ministro sang Dios.”

 Ginhinakpan ni Pablo ang iya pangatarungan sa pagsiling: “Busa may daku nga rason agod nga magpasakop kamo, indi lamang tungod sina nga kasingkal kundi tungod man sa inyo konsiensia. Kay amo sina kon ngaa nagabayad man kamo sing mga buhis; kay sila pangpubliko nga mga alagad sang Dios nga dalayon nga nagaalagad sa sini gid nga katuyuan.”

Ang responsabilidad kon paano gamiton ang mga buhis nasandig sa superyor nga mga awtoridad, indi sa nagabayad sang buhis. Subong isa ka bunayag nga banwahanon, ginahuptan sang isa ka Cristiano ang maayo nga konsiensia. Nakahibalo sia nga paagi sa pagpasakop niya sa superyor nga mga awtoridad kag sa pagbayad sing nagakaigo nga mga buhis, wala lamang niya ginasakdag ang talaksan sang komunidad nga ginapuy-an niya kundi nagakabuhi man sia nahisuno sa mga ginapatuman sang Dios.

Ang Pamilya kag Awtoridad

Kamusta naman ang awtoridad sa pamilya? Sa una nga mga inadlaw sang kabuhi sang isa ka bata, masami sia nga nagapangita sing atension paagi sa paghibi ukon sa pagtiyabaw pa gani. Apang ang isa ka maalamon nga ginikanan dapat mangin mahinantupon sa matuod nga mga kinahanglanon sang bata kag indi pagtugutan ang pagbisyo nga magdikta kon ano ang himuon. Ang iban nga kabataan, samtang nagadaku sila, ginapagustuhan lang kag ginapahanugutan nga magpahamtang sang ila kaugalingon nga mga talaksan. Bangod wala sing eksperiensia, mahimo maulamid sila sa krimen ukon sa iban pa nga sala, nga nagatublag sa pamilya kag sa komunidad sa kabilugan, subong sang nahibaluan gid sang madamong lokal nga mga awtoridad.

“Ulihi na katama nga ginadisiplina sang mga ginikanan ang kabataan,” siling ni Rosa­lind ­Miles, awtor sang Chil­dren We De­serve. “Ang tion sa pagsugod amo ang sa tion mismo nga mabun-ag ang bata.” Kon sa umpisa pa lang nagahambal na ang mga ginikanan sa tingog nga may kalulo, mapinalanggaon nga awtoridad kag wala nagabag-obag-o ang ila mga buhat, matun-an sa indi madugay sang ila kabataan nga batunon ina nga awtoridad kag ang mahigugmaon nga disiplina nga magahalin sa sini.

Ang Biblia may yara madamo nga impormasyon tuhoy sa awtoridad sa pamilya. Sa tulun-an sang Hulubaton, ginpatalupangod sang maalam nga tawo nga si Solomon ang paghiusa sang mahinadlukon-sa-Dios nga mga ginikanan sa ila mga anak, nga nagasiling: “Pamatii, anak ko, ang disiplina sang imo amay, kag indi pagsikwaya ang kasuguan sang imo iloy.” (Hulubaton 1:8) Kon ginahuptan sang mga ginikanan ang amo sina nga sahi sang makatarunganon kag nahiusa nga panindugan sa atubangan sang ila kabataan, mahibaluan sang kabataan kon ano ang pagtamod sang ila mga ginikanan kag mahibaluan nila kon ano ang ginapaabot sang ila mga ginikanan nga himuon nila. Mahimo nga paawayon nila ang ila mga ginikanan sa panikasog nga makuha ang ila gusto, apang ang nahiusa nga awtoridad sang mga ginikanan isa ka pangamlig sa mga pamatan-on.

Ginapaathag sang Biblia nga ang bana ang may panguna nga responsabilidad sa espirituwal nga kaayuhan indi lamang sang iya kabataan kundi sang iya man asawa. Ginalaragway ini subong pagkaulo. Paano dapat himuon ini nga pagkaulo? Ginpakita ni Pablo nga subong nga si Cristo amo ang Ulo sang kongregasyon ang lalaki amo man ang ulo sang iya asawa. Nagsiling pa si Pablo: “Mga bana, padayon nga higugmaa ang inyo asawa, subong nga si Cristo man naghigugma sang kongregasyon [ang iya espirituwal nga nobya] kag nagtugyan sang iya kaugalingon tungod sa sini.” (Efeso 5:25) Kon sundon sang lalaki ang halimbawa ni Jesus kag ipakita ang pagkaulo sa mahigugmaon nga paagi, matigayon niya ang “tudok nga pagtahod” sang iya asawa. (Efeso 5:33) Makita man sang kabataan sa sini nga panimalay ang balor sang hatag-Dios nga awtoridad kag mapalig-on sila nga batunon ini.—Efeso 6:1-3.

Paano atubangon sang nagasolo nga mga ginikanan, lakip yadtong napatyan sing tiayon, ini nga  butang? Amay man ukon iloy, mahimo nila patuhuyan sing direkta ang awtoridad ni Jehova nga Dios kag ni Jesucristo. Si Jesus pirme naghambal nga may awtoridad—sang iya Amay kag sang inspirado nga Kasulatan.—Mateo 4:1-10; 7:29; Juan 5:19, 30; 8:28.

Ang Biblia nagaaman sing madamong mapuslanon nga prinsipio may kaangtanan sa mga problema nga ginaatubang sang kabataan. Paagi sa paghibalo sini nga mga prinsipio kag pagsunod sa sini, makahatag ang isa ka ginikanan sing mahigugmaon kag mabuligon nga laygay para sa kabataan. (Genesis 6:22; Hulubaton 13:20; Mateo 6:33; 1 Corinto 15:33; Filipos 4:8, 9) Magamit man sang mga ginikanan ang pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon nga gindesinyo sing espesipiko sa pagbulig sa ila nga mahanas ang ila mga anak sa pag-apresyar sang mga benepisyo sang pagtahod sa awtoridad sang Kasulatan. *

Ang Cristianong Kongregasyon kag Awtoridad

“Ini ang akon Anak, nga hinigugma, nga akon nahamut-an; pamati kamo sa iya.” (Mateo 17:5) Ini nga mga pulong, nga ginmitlang mismo ni Jehova nga Dios, nagpakilala kay Jesus subong isa nga nagahambal nga may awtoridad halin sa Dios. Ang iya ginsiling narekord sa apat ka kasaysayan sang mga Ebanghelyo nga madali lang naton magamit.

Antes gid lang sia magkayab sa langit, ginpahibalo ni Jesus ang iya mga disipulo: “Ang bug-os nga awtoridad ginhatag na sa akon sa langit kag sa duta.” (Mateo 28:18) Subong Ulo sang iya kongregasyon, wala lamang ginbantayan sing maayo ni Jesus ang iya hinaplas nga mga sumulunod sang iya tikang sa duta kundi, kutob sang ginbubo ang balaan nga espiritu sang Pentecostes 33 C.E., gingamit man niya sila subong alagyan sang kamatuoran, subong “matutom kag mainandamon nga ulipon.” (Mateo 24:45-47; Binuhatan 2:1-36) Ano ang iya ginhimo sa pagtuman sini tanan agod mapabakod ang Cristianong kongregasyon? “Sang pagkayab niya sa hitaas . . . , naghatag sia sing dulot nga mga lalaki.” (Efeso 4:8) Ini nga “dulot nga mga lalaki” amo ang Cristianong mga gulang, nga gintangdo sang balaan nga espiritu kag ginhatagan sing awtoridad sa pagtatap sa espirituwal nga mga interes sang mga masigkatumuluo.—Binuhatan 20:28.

Tungod sini nga rason naglaygay si Pablo: “Dumduma ang mga nagapanguna sa inyo, nga nagpamulong sang pulong sang Dios sa inyo, kag samtang ginapamalandungan ninyo ang resulta sang ila paggawi iluga ang ila pagtuo.” Bangod ining matutom nga mga lalaki nagasunod sing maayo sa mga tikang ni Jesus, isa gid ka dalanon sang kaalam nga ilugon ang ila pagtuo. Nian nagdugang si Pablo: Mangin matinumanon sa mga nagapanguna sa inyo kag mangin mapinasakupon, [“padayon nga nagakilala sang ila awtoridad sa inyo,” The Ampli­fied Bi­ble] kay ginabantayan nila ang inyo kalag nga subong nga magahatag sila sing husay; agod nga himuon nila ini nga may kalipay kag indi nga may pagbakho, kay mangin makahalalit ini sa inyo.”—Hebreo 13:7, 17.

Ano ang nagakatabo kon ginapasapayanan ina nga panuytoy? Amo gid sina ang ginhimo sang iban nga mga katapo sang unang Cristianong kongregasyon kag nangin mga apostata sila. Ginhinambitan si Himeneo kag si Fileto subong mga lalaki nga nagpaluya sang pagtuo sang iban kag ang ila walay pulos nga mga pulong ‘naglapas sa kon ano ang balaan.’ Isa sang ila mga ginasiling amo nga ang pagkabanhaw natabo na, espirituwal ukon simbuliko man, kag busa wala na kuno sing pagkabanhaw sa palaabuton sa idalom sang Ginharian sang Dios.—2 Timoteo 2:16-18.

Nagtabang ang gintangdo nga awtoridad. Napamatud-an sang Cristianong mga gulang nga sayop  ini nga mga argumento bangod subong mga tiglawas ni Jesucristo, gingamit nila ang awtoridad sang Kasulatan. (2 Timoteo 3:16, 17) Matuod man ina sa Cristianong kongregasyon karon, nga ginlaragway subong “isa ka haligi kag pamakod sang kamatuoran.” (1 Timoteo 3:15) Indi gid pagtugutan ang butig nga mga panudlo nga gub-on ang “sulundan sang makapapagros nga mga pulong,” nga gintipigan sa mga pahina sang Biblia subong isa ka maayo nga butang nga ginsalig sa aton.—2 Timoteo 1:13, 14.

Samtang ang pagtahod sa awtoridad madasig nga nagakadula sa kalibutan, subong mga Cristiano ginakilala naton nga ang nagakaigo nga mga awtoridad sa komunidad, sa pamilya, kag sa Cristianong kongregasyon ginpasad para sa aton kaayuhan. Ang pagtahod sa awtoridad kinahanglanon para sa aton pisikal, emosyonal, kag espirituwal nga kaayuhan. Paagi sa pagbaton kag pagtahod sa sining hatag-Dios nga awtoridad, amligan kita sang labing mataas nga mga awtoridad—si Jehova nga Dios kag si Jesucristo—para sa aton dayon nga kaayuhan.—Salmo 119:165; Hebreo 12:9.

[Nota]

^ par. 17 Tan-awa ang mga libro nga Questions ­Young Peo­ple Ask—An­swers That Work kag Ang Sekreto sang Kalipay sa Pamilya, nga ginbalhag sang Watch­tower Bi­ble and Tract So­ciety of New York, Inc.

[Blurb sa pahina 5]

Ang Biblia may madamo nga impormasyon tuhoy sa awtoridad sa pamilya

[Retrato sa pahina 6]

Mahimo patuhuyan sing direkta sang nagasolo nga mga ginikanan ang awtoridad ni Jehova nga Dios kag ni Jesucristo

[Mga retrato sa pahina 7]

Ginakilala sang mga Cristiano nga ang nagakaigo nga mga awtoridad sa pamilya, sa Cristianong kongregasyon, kag sa komunidad ginpasad para sa ila kaayuhan

[Picture Credit Line sa pahina 4]

Photo by Josh Mathes, Collection of the Supreme Court of the United States