Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Paano ang Imo Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan

Kon Paano ang Imo Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan

 Kon Paano ang Imo Kabuhi Mangin Mas May Kabilinggan

ANG dumaan nga hulubaton nagasiling: “Dili ka maghimud-os agod magtigayon sing kamanggaran. Mag-untat sa imo kaugalingon nga paghangop. Ginapasiplat mo bala ang imo mga mata sa sini, samtang walay pulos ini? Kay pat-od gid nga ini nagahimo sing mga pakpak para sa iya kaugalingon kaangay sa iya sang isa ka agila kag nagalupad pakadto sa kalangitan.” (Hulubaton 23:4, 5) Buot silingon, indi maalamon nga lapyuon naton ang aton kaugalingon sa pagtinguha nga magmanggaranon, kay ang manggad mahimo maglupad subong nga sa mga pakpak sang isa ka agila.

Subong sang ginapakita sang Biblia, ang materyal nga manggad mahimo nga madula sa gilayon. Mahimo ini maalimunaw sa isa lamang ka gab-i bangod sang isa ka kinaugali nga kalamidad, pag-usmod sang ekonomiya, ukon sang iban pa wala ginapaabot nga mga hitabo. Dugang pa, bisan gani ang mga nagmadinalag-on sa pagtigayon sing manggad masami nga nabang-awan. Binagbinaga ang kahimtangan ni John, nga ang trabaho amo ang paglingaw sa mga politiko, humalampang, kag dungganon nga mga tawo.

Si John nagsiling: “Ginhugod ko ang akon kaugalingon sa akon trabaho. Nagtin-ad ako sa pinansial, nag-istar sa masulhay kaayo nga mga otel, kag kon kaisa nagkadto pa gani ako sa akon trabaho sakay sa isa ka pribado nga eroplano. Sang primero naluyagan ko gid ini, apang amat-amat nga gintak-an ako. Ang mga tawo nga gintinguhaan ko nga pahalipayon daw mga salimpapaw. Wala sing kabilinggan ang akon kabuhi.”

Subong sang natukiban ni John, ang kabuhi nga wala sing espirituwal nga mga kabilihanan wala sing kaayawan. Sa iya bantog nga Sermon sa Bukid, ginpakita ni Jesucristo kon paano maagom ang dayon nga kalipay. Sia nagsiling: “Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon, kay ila ang ginharian sang mga langit.” (Mateo 5:3) Maathag, kon amo, nga maalamon nga unahon ang espirituwal nga mga butang sa kabuhi. Apang, makabulig man ang iban pa nga mga butang agod mas may kabilinggan ang kabuhi.

Ang Imo Pamilya kag mga Abyan Importante Gid

Malipayon ka bala sa kabuhi kon wala ka sing komunikasyon sa imo pamilya kag wala sing suod nga mga abyan? Indi gid. Ginhimo kita sang aton Manunuga nga may kinahanglanon nga maghigugma kag higugmaon. Amo ina ang isa ka rason kon ngaa  ginpadaku ni Jesus ang pagkaimportante sang ‘paghigugma sa aton isigkatawo subong sang aton kaugalingon.’ (Mateo 22:39) Ang pamilya isa ka dulot sang Dios nga nagahatag sing isa ka maayo nga kahimtangan agod ipakita ang di-makagod nga gugma.—Efeso 3:14, 15.

Paano ang aton pamilya makahatag sing daku pa nga kabilinggan sa aton kabuhi? Bueno, ang isa ka nahiusa nga pamilya mahimo mapaanggid sa isa ka matahom nga hardin nga nagahatag sing nagapaumpaw nga dalangpan gikan sa kahuol sang adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Sing kaanggid, sa sulod sang pamilya, makasalapo kita sing nagapaumpaw nga pagpakig-upod kag pagpalangga nga nagadula sang kasubo. Sa pagkamatuod, indi awtomatiko nga mahatag sang pamilya ini nga dalangpan. Apang, samtang ginapabakod naton ang mga kaangtanan sa pamilya, labi kita nga nagasuod sa isa kag isa, kag ang kabuhi labi nga may kabilinggan. Halimbawa, ang tion kag igtalupangod nga ginahinguyang naton sa pagpakita sing gugma kag pagtahod sa aton tiayon mga puhunan sa adlaw-adlaw nga mahimo magbunga sa ulihi sing bugana.—Efeso 5:33.

Kon may mga kabataan kita, dapat naton tinguhaan nga ihatag ang nagakaigo nga kahimtangan diin padakuon sila. Ang paghinguyang sing tion upod sa ila, paghupot nga bukas sang mga linya sang komunikasyon, kag paghatag sa ila sing espirituwal nga instruksion mahimo nga mabudlay. Apang ini nga tion kag panikasog makahatag sa aton sing daku nga kaayawan. Ginatamod sang madinalag-on nga mga ginikanan ang mga kabataan subong pagpakamaayo, subong isa ka palanublion halin sa Dios nga dapat atipanon sing maayo.—Salmo 127:3.

Ang maayo nga mga abyan nagaamot man sa isa ka makaalayaw kag may kabilinggan nga kabuhi. (Hulubaton 27:9) Makatigayon kita sing madamo nga abyan paagi sa pagpakita sing kahanuklog. (1 Pedro 3:8) Ang matuod nga mga abyan nagabulig sa aton nga makabangon kon masandad kita. (Manugwali 4:9, 10) Kag “ang matuod nga kaupod . . . isa ka utod nga natawo kon may kapiutan.”—Hulubaton 17:17.

Daw ano gid ka makalilipay ang matuod nga mga abyan! Ang pagtunod sang adlaw mas matahom, ang pagkaon mas manamit, kag ang musika mas makalilipay kon ginapaambit sa isa ka abyan. Sa pagkamatuod, ang suod nga pamilya kag masaligan nga mga abyan duha lamang ka bahin sang may kabilinggan nga kabuhi. Ano pa ang iban nga mga aman nga ginhimo sang Dios nga makahatag sa aton kabuhi sing daku pa nga kabilinggan?

Pagpaayaw sa Aton Espirituwal nga Kinahanglanon

Subong sang ginpatalupangod kaina, gin-angot ni Jesucristo ang kalipay sa paghibalo sang aton espirituwal nga kinahanglanon. Gintuga kita nga may ikasarang lunsay sa espirituwal kag sa moral. Sa amo, ginapatuhuyan sang Biblia ang “espirituwal nga tawo” kag “ang tinago nga pagkatawo sang tagipusuon.”—1 Corinto 2:15; 1 Pedro 3:3, 4.

Suno sa An Expository Dic­tio­nary of New Tes­ta­ment ­Words, ni W. E. Vine, ang malaragwayon nga tagipusuon nagatiglawas sa “bug-os nga mental kag moral nga hilikuton sang tawo, lunsay ang pagpangatarungan kag emosyonal nga mga bahin.” Sa pagpaathag, si ­Vine nagdugang pa: “Buot silingon, ang tagipusuon ginagamit sing malaragwayon para sa natago nga tuburan sang personal nga kabuhi.” Ang amo man nga diksionaryo nagsiling man nga “ang tagipusuon, subong nga nahamtang sa pinakasulod, nagaunod ‘sing natago nga tawo,’ . . . sing matuod nga tawo.”

Paano naton mapaayawan ang mga kinahanglanon sang “espirituwal nga tawo,” ukon sang “natago nga tawo,” nga amo, “ang tinago nga pagkatawo sang tagipusuon”? Ginahimo naton ang importante nga tikang sa paghimo sini kag sa pagpaayaw sang aton espirituwal nga kinahanglanon kon ginabaton naton ang ginpatalupangod sang gin-inspirar nga salmista nga nag-amba: “Hibalua nga si Jehova Dios. Sia ang naghimo sa aton, kag indi kita sa aton kaugalingon. Kita iya katawhan kag mga karnero sang iya halalban.” (Salmo 100:3) Ang pagkilala sini makatarunganon nga nagadul-ong sa aton sa paghinakop nga may salabton kita sa Dios. Kon luyag naton malakip sa “iya katawhan kag mga karnero sang iya halalban,” dapat kita magpanghikot suno sa iya Pulong, ang Biblia.

Malain bala ina? Indi, kay ang paghibalo nga ang aton paggawi importante sa Dios nagadugang sing kabilinggan sa aton kabuhi. Nagapalig-on ini sa aton nga mangin maayo pa nga mga indibiduwal—isa gid ka maayo nga tulumuron. “Malipayon ang tawo nga nagakahadlok kay Jehova, nga sa iya mga sugo nagakalipay sia sing daku,” siling sang Salmo 112:1. Ang matinahuron nga kahadlok sa Dios kag tinagipusuon nga pagtuman sa iya mga sugo makahatag sing daku pa nga kabilinggan sa aton kabuhi.

Ngaa ang pagkamatinumanon sa Dios nagapaayaw sa aton? Bangod may konsiensia kita, isa ka dulot nga ginhatag sang Dios sa tanan nga katawhan. Ang konsiensia isa ka manug-usisa sa moral nga nagapahanugot ukon nagapakamalaut sang aton ginhimo ukon ginahunahuna nga himuon. Naeksperiensiahan naton tanan ang kasakit bangod sang natublag  nga konsiensia. (Roma 2:15) Apang ang aton konsiensia makapadya man sa aton. Kon manghikot kita sing di-makagod sa Dios kag sa mga isigkatawo, mabatyagan naton ang pagkakontento kag pagkanaayawan. Masapwan naton nga “mas daku ang kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” (Binuhatan 20:35) May importante nga rason sa sini.

Ang aton Manunuga naghimo sa aton sa paagi nga ang mga handum kag mga kinahanglanon sang mga isigkatawo nagaapektar sa aton. Ang pagbulig sa iban nagahatag sing kalipay sa aton tagipusuon. Dugang pa, ang Biblia nagapasalig sa aton nga kon maghatag kita sa isa nga nagakinahanglan, ginakabig ini sang Dios nga isa ka pabor nga ginhimo sa iya.—Hulubaton 19:17.

Luwas sa paghatag sing nasulod nga kaayawan, ang pagtalupangod bala sa aton espirituwal nga mga kinahanglanon nagabulig sa aton sa praktikal nga paagi? Bueno, ang isa ka negosyante sa Natung-an nga Sidlangan nga si Ray­mond nagapati nga makabulig ini. “Ang akon lamang nga tulumuron, amo ang pagganar sing kuwarta,” siling niya. “Apang sugod sang ginbaton ko sa akon tagipusuon nga may isa ka Dios kag nga ginapahayag sang Biblia ang iya mga luyag, nagbag-o ako. Ang pagpangita sing palangabuhian karon ikaduha na lang sa akon kabuhi. Bangod sang pagtinguha nga mapahamut-an ang Dios, nalikawan ko ang malaglagon nga balatyagon sang dumot. Walay sapayan nga napatay ang akon amay sa isa ka binangig, indi ko luyag nga magtimalos sa mga naghimo sini.”

Subong sang natukiban ni Ray­mond, ang pag-atipan sing maayo sa mga kinahanglanon sang “espirituwal nga tawo” mahimo nga magpapali sang madalom nga mga pilas sa emosyon. Apang, luwas kon malandas naton ang mga problema sa tagsa ka adlaw, ang kabuhi indi gid mangin makalilipay.

Mahimo Naton Matigayon “ang Paghidait Sang Dios”

Sa sining masako nga kalibutan, ang pila ka adlaw nagaligad sing madasig. Ang mga aksidente nagakatabo, ang mga plano wala nagamadinalag-on, kag ang mga tawo nagapaslaw sa aton. Ining mga hitabo mahimo magkuha sang aton kalipay. Apang, sa mga nagaalagad kay Jehova nga Dios, ang Biblia nagasaad sing nasulod nga pagkakontento—“ang paghidait sang Dios.” Paano naton matigayon ini nga paghidait?

Si apostol Pablo nagsulat: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga painoino sa kalalangan ni Cristo Jesus.” (Filipos 4:6, 7) Sa baylo nga tinguhaan nga pas-anon ang aton mga problema sing isahanon, kinahanglan nga mangamuyo kita sing hanuot, nagatugyan sang aton matag-adlaw nga mga lulan sa Dios. (Salmo 55:22) Ang pagtuo nga ginasabat niya ang subong sini nga pag-ampo paagi sa iya Anak, si Jesucristo, labi nga nagalig-on samtang nagatubo kita sa espirituwal kag nakahangop kon paano ang Dios nagabulig sa aton.—Juan 14:6, 14; 2 Tesalonica 1:3.

Sa tapos nga matukod naton ang aton pagsalig kay Jehova nga Dios, ang “Manugpamati sang pangamuyo,” mas malandas naton ang mga kabudlayan, subong sang madugay na nga balatian, pagtigulang, ukon pagkanamatyan sang isa ka hinigugma. (Salmo 65:2) Apang, agod may kabilinggan gid ang kabuhi, dapat man naton binagbinagon ang palaabuton.

Magkalipay sa Paglaum sa Unahan

Ang Biblia nagasaad sing “bag-ong mga langit kag bag-ong duta,” isa ka matarong, mainulikdon nga langitnon nga panguluhan nga magagahom sa isa ka matinumanon tawhanon nga pamilya. (2 Pedro 3:13) Sa sinang bag-ong kalibutan nga ginsaad sang Dios, ang inaway kag inhustisya pagabuslan sang  paghidait kag hustisya. Indi ini isa lamang ka umalagi nga handum, kundi isa ini ka pagsalig nga labi nga nagalig-on kada adlaw. Isa gid ini ka maayong balita kag pat-od gid nga isa ka rason sa pagkalipay.— Roma 12:12; Tito 1:2.

Nabatyagan karon ni John, nga ginsambit sa umpisa, nga ang iya kabuhi mas may kabilinggan na. “Bisan pa indi ako anay tuman ka relihioso, nagatuo ako pirme sa Dios,” siling niya. “Apang wala ako sang ginhimo tuhoy sini nga pagtuo tubtob sang ginduaw ako sang duha ka Saksi ni Jehova. Ginpaulanan ko sila sing mga pamangkot, subong sang, ‘Ano ang ginahimo naton diri? Diin kita nagapadulong?’ Ang ila makaalayaw kag Makasulatanhon nga mga sabat naghatag sa akon sing balatyagon nga may katuyuan sa nahauna nga tion sa akon kabuhi. Panugod lamang yadto. Napalambo ko ang kauhaw sa kamatuoran nga nagdul-ong sa akon nga bag-uhon ang akon bug-os nga mga prinsipio. Bisan pa indi na ako manggaranon sa materyal, nabatyagan ko nga daw isa ka milyonaryo sa espirituwal.”

Kaangay ni John, ayhan gintugutan mo ang imo espirituwal nga ikasarang nga mangin di-aktibo sa sulod sang madamo nga tinuig. Apang, paagi sa pagpalambo sing “tagipusuon nga may kaalam,” mapasag-uli mo ini. (Salmo 90:12) Upod ang determinasyon kag panikasog, sarang mo matigayon ang matuod nga kalipay, paghidait, kag paglaum. (Roma 15:13) Huo, kag ang imo kabuhi mangin mas may kabilinggan.

[Retrato sa pahina 6]

Ang pangamuyo makahatag sa aton sing “paghidait sang Dios”

[Mga retrato sa pahina 7]

Nahibaluan mo bala kon ano ang makahimo sa kabuhi sang pamilya nga labi ka makalilipay?