Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Himpit nga Kabuhi—Indi Lamang Isa ka Damgo!

Ang Himpit nga Kabuhi—Indi Lamang Isa ka Damgo!

 Ang Himpit nga Kabuhi—Indi Lamang Isa ka Damgo!

Himpit nga kalibutan​—⁠ano ang kahulugan sini sa imo? Handurawa ang isa ka katilingban sang tawo diin wala sing krimen, pag-abuso sa droga, gutom, kaimulon, ukon inhustisya. Ang tanan may ekselente nga kapagros sa emosyon kag panglawas. Wala sing kalisod ukon kasubo bangod bisan ang kamatayon dulaon. Realistiko bala nga kahidlawan ini nga kalibutan?

SAMTANG wala ginapasapayanan ang mga pag-uswag sang siensia kag teknolohiya, ang kalabanan nga mga tawo wala gid man nagapati nga ang tawhanon nga kaalam ukon ihibalo magapaluntad sang himpit nga kalibutan nga sa sini magakabuhi ang tanan sing mahidaiton kag malipayon. Sa pihak nga bahin, indi mapanghiwala ang huyog sang tawo nga pauswagon ang mga butang kag tadlungon ang mga di-kahimpitan. Siempre pa, ang di-realistiko nga pagdalamguhanon lamang indi makabulig sa mga wala sing puluy-an kag mga imol, ni makapaayaw sa mga may sablag sa lawas kag mga masakiton nga nagahandum sing kaumpawan gikan sa ila pag-antos. Indi magaabot ang himpit nga kalibutan paagi lamang sa tawhanon nga pagkamapahituon. Apang, walay sapayan sang kasubo kag pagpamigos karon, may mabakod nga mga rason agod magpati nga ang kalibutan nga matawag mo nga himpit malapit na gid.

Kon ginahunahuna mo ang himpit nga kabuhi, mahimo nga madumduman mo ang kabuhi ni Jesucristo. Indi lamang si Jesus ang himpit nga tawo nga nabuhi sa duta. Nagkabuhi man sing himpit sanday Adan kag Eva, nga gintuga sa larawan sang Dios, sa isa ka paraiso. Apang, nadula nila ining tuman kaayo nga kahimtangan bangod sang ila pagrebelde sa ila langitnon nga Amay. (Genesis 3:​1-6) Apang, ginpatudok sang Manunuga sa mga tawo ang handum nga mabuhi sing dayon. Ginapamatud-an ina sang Manugwali 3:11: “Ang tanan nga butang ginhimo [sang Dios] nga matahom sa tion sini. Bisan ang tion nga wala sing latid ginbutang niya sa ila tagipusuon, agod indi gid matukiban sang katawhan ang binuhatan nga ginhimo sang matuod nga Dios kutob sa ginsuguran tubtob sa katapusan.”

Bisan pa nga bangod sang pagkadihimpit kag sala nabuhi ang katawhan sa “pagkawalay pulos” kag “pagkaulipon sa pagkamadinulunton,” talupangda ang makalipay nga mga pulong ni apostol Pablo: “Ang malangkagon nga pagpaabot sang tinuga  nagahulat sang pagpahayag sa mga anak sang Dios. Kay ang tinuga ginpasakop sa pagkawalay pulos, indi sa iya kaugalingon nga kabubut-on kundi paagi sa iya nga nagpasakop sini, pasad sa paglaum nga ang tinuga man mismo hilwayon gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag magaagom sing mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” (Roma 8:​19-21) Ginaathag sang Biblia nga ang mga aman sang Dios sa pagpasag-uli sang himpit tawhanon nga kabuhi matigayon paagi kay Jesucristo.​—⁠Juan 3:16; 17:⁠3.

Dugang sa sining matahom nga paglaum sa palaabuton, tanan kita may kahigayunan nga mag-uswag sa espirituwal, ginapadayag ang aton pag-uswag bisan sa karon.

Tinguhai nga Mangin Makatarunganon

Ginkabig ni Jesucristo nga importante gid ang kahimpitan amo nga nagsiling sia sa madamo nga tagpalamati: “Busa dapat kamo magpakahimpit, subong nga ang inyo langitnon nga Amay himpit.” (Mateo 5:48) Ginapaabot gid bala ni Jesus nga mangin walay kasaypanan kita sa karon malauton nga sistema? Indi. Dapat gid kita manikasog nga mapalambo ang mga kinaiya nga kaalwan, kaayo, kag gugma sa aton mga isigkatawo, apang sa masami napaslawan kita sa paghimo sang kon ano ang husto. Nagsulat pa gani ang isa sang mga apostoles ni Jesus: “Kon itu-ad naton ang aton mga sala, matutom kag matarong sia agod patawaron kita sa aton mga sala kag tinluan kita gikan sa tanan nga pagkadimatarong. Kon magsiling kita: ‘Wala kita makasala,’ ginahimo naton sia nga butigon, kag ang iya pulong wala sa aton.”​—⁠1 Juan 1:​9, 10.

Walay sapayan sina, mapauswag naton kon paano naton ginatamod ang aton kaugalingon kag ginapakig-angutan ang iban, ginalikawan ang mga pagpasobra. Sin-o ang makakita sing mas maayo nga panugda sa pagtigayon sing timbang kag makatarunganon nga personalidad sangsa makita sa Pulong sang Dios, ang Biblia? Ang pagpalambo sang mga kinaiya subong sang kalipay kag pagkahaganhagan magabulig sa aton nga makigbagay sa iban sa trabaho, sa aton tiayon, kag sa aton mga ginikanan ukon mga anak. Si apostol Pablo naglaygay sa mga Cristiano: “Pirme magkalipay sa Ginuo. Sa liwat magasiling ako, Magkalipay! Ipakilala sa tanan nga tawo ang inyo pagkamakatarunganon.”​—⁠Filipos 4:​4, 5.

Mga Benepisyo Sang Pagkamakatarunganon

Kon makatarunganon ka sa imo mga ginapaabot kag nagalikaw sa nagapaantos kag nagalutos sa kaugalingon nga perpeksionismo, makabenepisyo ka kag ang iban. Ang paghibalo sang imo matuod nga mga ikasarang nagalakip sang pagkamangin realistiko kag makatarunganon sa luyag mo nga himuon. Dumduma nga gintuga kita sang Dios agod magkabuhi sa duta kag maayawan sa mapuslanon nga hilikuton nga nagahatag sing benepisyo sa aton kag sa iban.​—⁠Genesis 2:​7-9.

Kon sobra ang ginapaabot mo sa imo kaugalingon, ngaa indi magdangop kay Jehova sa pangamuyo? Ang pagtigayon sing kahamuot sang Dios makahatag sa imo sing daku nga kaumpawan. Nahibaluan ni Jehova ang aton pagkahuman kag di-himpit nga kahimtangan, gani makatarunganon sia kag indi sia mabudlay pahamut-an. Ginapasalig kita sang salmista: “Subong sang amay nga nagakaluoy sa iya mga anak, si Jehova nagakaluoy sa mga nagakahadlok sa iya. Kay sia gid nakahibalo sang aton kahimtangan, nagadumdom nga kita yab-ok.” (Salmo 103:​13, 14) Daw ano gid ang aton pagpasalamat nga nagapakig-angot ang Dios sa mga tawo sing amo sina ka maluluy-on! Nahibaluan niya ang aton mga limitasyon, apang mahimo kita mangin hamili sa iya mga mata subong hinigugma nga mga anak.

 Sa baylo nga mangin perpeksionista, daw ano ka maalamon nga palambuon ang espirituwal nga paghantop kag timbang nga pagtamod! Isa pa, makapat-od kita nga wala sing makapugong kay Jehova sa pagtuman sang iya katuyuan nga bayawon ang katawhan sa kahimpitan sa idalom sang Ginharian sang Dios. Apang ano ang kahulugan sang tawhanon nga kahimpitan?

Ang Himpit nga Kabuhi Maayo Pa Sangsa Perpeksionismo

Ang kahimpitan wala nagakahulugan nga mangin perpeksionista. Ang mga may pribilehiyo nga magkabuhi sa Paraiso sa duta sa idalom sang Ginharian sang Dios indi gid mangin palapangita, nagapakamatarong-sa-kaugalingon nga mga indibiduwal. Ang isa sang mga kinahanglanon agod makalampuwas sa dakung kapipit-an amo ang tinagipusuon nga apresasyon sa halad nga gawad, subong sang ginpabutyag sang dakung kadam-an nga ginlaragway ni apostol Juan: “Ang kaluwasan namon nagagikan sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kag gikan sa Kordero.” (Bugna 7:​9, 10, 14) Ang tanan nga makalampuwas sa nagahilapit nga dakung kapipit-an mangin mapinasalamaton nga si Cristo kinabubut-on nga napatay para sa ila kag sa tanan nga nagatuo sa iya. Ang iya mahigugmaon nga halad nagapasad sing para sa mapinadayunon nga paumpaw gikan sa ila mga di-kahimpitan kag mga kaluyahon.​—⁠Juan 3:16; Roma 8:​21, 22.

Mangin kaangay sa ano ang himpit nga kabuhi? Sa baylo sang kompetisyon kag makagod nga ambisyon, ang gugma kag kaayo sa tunga sang mga tawo magahimo sang pagkabuhi nga takus, nagadula sang kabalaka kag manubo nga pagtahod sa kaugalingon. Apang, ang himpit nga kabuhi indi mangin makatalaka. Wala ginahatag sang Pulong sang Dios ang tanan nga detalye tuhoy sa Paraiso apang ginalaragway sini ang sahi sang kabuhi nga mapaabot naton: “Pat-od nga magapatindog sila sing mga balay kag magapuyo sa sini; kag pat-od nga magatanom sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. Kay subong sang mga adlaw sang kahoy mangin amo ang mga adlaw sang akon katawhan; kag ang akon mga pinili bug-os nga magapulos sa binuhatan sang ila mga kamot. Indi sila magpangabudlay sa walay pulos, ukon magpanganak sa kalalat-an.”​—⁠Isaias 65:​21-23.

Sa baylo nga palibugan kon ano nga sahi sang kalingawan, mga pasilidad sa pagpamalaklon, teknolohiya, ukon transportasyon ang ihatag sang Ginharian, handurawa ang imo kaugalingon nga nagapangalipay sa katumanan sini nga mga pulong: “ ‘Ang lobo kag ang kordero magakaon sing tingob, kag ang leon magakaon sing dagami kaangay sang baka nga lalaki; kag mangin kalan-on sang man-ug ang yab-ok. Indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os ko nga balaan nga bukid,’ siling ni Jehova.” (Isaias 65:25) Tuhay gid ang himpit nga kabuhi sangsa makita mo karon! Kon mangin isa ka sa mga isipon nga takus nga magkabuhi sa amo nga tion, may rason ka sa pagsalig nga mangin interesado ang imo langitnon nga Amay sa imo kag sa imo pamilya. “Magkalipay kay Jehova, kag ihatag niya sa imo ang mga pangabay sang imo tagipusuon.”​—⁠Salmo 37:⁠4.

Ang himpit nga kabuhi indi lamang isa ka damgo. Matuman gid sing bug-os ang mahigugmaon nga katuyuan ni Jehova sa katawhan. Mahimo malakip ikaw kag ang imo pamilya sa mga bayawon sa tawhanon nga kahimpitan kag magakabuhi sing dayon sa bag-ong kalibutan sang Dios. Ang Biblia nagatagna: “Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.”​—⁠Salmo 37:⁠29.

[Retrato sa pahina 6]

Mapauswag naton kon paano naton ginatamod ang aton kaugalingon kag ang iban, ginalikawan ang perpeksionismo ukon ang pagkamangin mabudlay pahamut-an

[Retrato sa pahina 7]

Ngaa indi paghandurawon ang imo kaugalingon nga nagaagom na sang mahidaiton kag matarong nga mga kahimtangan sa Paraiso?