Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Magtuo sa Matagnaon nga Pulong sang Dios!

Magtuo sa Matagnaon nga Pulong sang Dios!

 Magtuo sa Matagnaon nga Pulong sang Dios!

“May matagnaon kita nga pulong nga ginhimo nga labi pa ka pat-od.”​—⁠2 PEDRO 1:⁠19.

1, 2. Ano ang una gid nga tagna nga ginrekord, kag ano ang isa sang mga pamangkot nga ginpautwas sini?

SI Jehova amo ang Ginhalinan sang una gid nga tagna nga ginrekord. Sa tapos magpakasala sanday Adan kag Eva, ginsilingan sang Dios ang man-ug: “Butangan ko sing kaawayon sa tunga mo kag sang babayi kag sa tunga sang imo binhi kag sang iya binhi. Dugmukon ka niya sa ulo kag dugmukon mo sia sa tikod.” (Genesis 3:​1-7, 14, 15) Siniglo pa ang nagligad antes nahangpan sing bug-os yadtong matagnaon nga mga pulong.

2 Yadtong nahauna nga tagna naghatag sing matuod nga paglaum para sa makasasala nga katawhan. Ginpakilala sang ulihi sang Kasulatan si Satanas nga Yawa subong “ang una nga man-ug.” (Bugna 12:9) Apang sin-o ang mangin Binhi nga ginsaad sang Dios?

Pagkilala sa Binhi

3. Paano si Abel nagpakita sing pagtuo sa una gid nga tagna?

3 Indi kaangay sang iya amay, ang diosnon nga si Abel nagtuo sa una gid nga tagna. Maathag nga nahibaluan ni Abel nga ang pagpaagay sing dugo kinahanglanon sa pagtabon sa sala. Busa, ang pagtuo nagpahulag sa iya nga magdulot sing halad nga sapat nga napamatud-an nga kalahamut-an sa Dios. (Genesis 4:​2-4) Apang, nagpabilin gihapon nga misteryo ang pagkilala sa ginsaad nga Binhi.

4. Ano nga saad ang ginhatag sang Dios kay Abraham, kag ano ang ginapakita sini may kaangtanan sa ginsaad nga Binhi?

4 Mga 2,000 ka tuig pagkatapos sang panahon ni Abel, nagsaad si Jehova sa patriarka nga si Abraham sining matagnaon nga saad: “Pat-od nga pakamaayuhon ko ikaw kag pat-od nga pabuaron ko ang imo binhi subong sang kabituunan sang mga langit . . . Kag paagi sa imo binhi ang tanan nga pungsod sang duta pat-od nga magapakamaayo sang ila kaugalingon.” (Genesis 22:​17, 18) Ining mga pulong nag-angot kay Abraham sa katumanan sang nahaunang tagna. Ginpakita sini nga ang Binhi nga magadula sang mga buhat ni Satanas magalutaw sa kaliwat ni Abraham. (1 Juan 3:8) “Bangod sa saad sang Dios wala malingkang [si Abraham] sa kakulang sing pagtuo” kag subong man ang iban pa nga antes-Cristiano nga mga saksi ni Jehova nga “wala makabaton sing katumanan sang saad.” (Roma 4:​20, 21; Hebreo 11:39) Sa baylo, ginhuptan nila ang pagtuo sa matagnaon nga pulong sang Dios.

5. Kay sin-o natuman ang Binhi nga ginsaad sang Dios, kag ngaa amo sini ang imo sabat?

5 Ginpakilala ni apostol Pablo ang Binhi nga ginsaad sang Dios sang sia nagsulat: “Ang mga saad ginpamulong kay Abraham kag sa iya binhi. Wala ini nagasiling: ‘Kag sa mga binhi,’ subong nga madamo, kundi subong nga sa isa: ‘Kag sa imo binhi,’ nga si Cristo.” (Galacia 3:16) Ang Binhi nga paagi sa sini pakamaayuhon sang mga pungsod ang ila kaugalingon wala maglakip sang tanan nga kaanakan ni Abraham. Ang mga kaliwat sang iya anak nga si Ismael kag sang iya mga anak nga lalaki kay Ketura wala gingamit sa pagpakamaayo sa katawhan. Ang Binhi sang pagpakamaayo  naghalin sa iya anak nga si Isaac kag sa iya apo nga si Jacob. (Genesis 21:​12; 25:​23, 31-​34; 27:​18-​29, 37; 28:14) Ginpakita ni Jacob nga ang “mga katawhan” mangin matinumanon sa Silo sa tribo ni Juda, apang ang Binhi ginlimitehan sang ulihi sa kaliwat ni David. (Genesis 49:​10; 2 Samuel 7:​12-​16) Ang mga Judiyo sang unang siglo nagpaabot sa isa ka tawo nga magaabot subong Mesias, ukon Cristo. (Juan 7:​41, 42) Kag ang tagna sang Dios tuhoy sa Binhi natuman sa iya Anak, si Jesucristo.

Ang Mesias Nag-abot!

6. (a) Paano naton hangpon ang tagna tuhoy sa 70 ka semana? (b) San-o kag paano ‘ginpauntat [ni Jesus] ang sala’?

6 Si manalagna Daniel nagrekord sang importante nga tagna tuhoy sa Mesias. Sang nahauna nga tuig ni Dario nga Medianhon, nahantop niya nga ang 70-ka-tuig nga pagkahapay sang Jerusalem malapit na matapos. (Jeremias 29:​10; Daniel 9:​1-4) Samtang nagapangamuyo si Daniel, nag-abot si anghel Gabriel kag nagpahayag nga ang ‘kapituan ka semana ginpat-od agod pauntaton ang sala.’ Ang Mesias pagautdon sa tungatunga nga bahin sang ika-70 nga semana. Ang “kapituan ka semana sang mga tuig” nagsugod sang 455 B.⁠C.⁠E. sang si Hari Artajerjes I sang Persia ‘nagpadala sing sugo nga tukuron liwat ang Jerusalem.’ (Daniel 9:​20-​27; Moffatt; Nehemias 2:​1-8) Ang Mesias magaabot pagkatapos sang 7 ka semana kag dugang nga 62 ka semana. Ining 483 ka tuig nagsugod sang 455 B.⁠C.⁠E. tubtob 29 C.⁠E., sang ginbawtismuhan si Jesus kag ginhaplas sia sang Dios subong Mesias, ukon Cristo. (Lucas 3:​21, 22) ‘Ginpauntat [ni Jesus] ang sala’ paagi sa paghatag sang iya kabuhi subong gawad sang 33 C.⁠E. (Marcos 10:45) Daw ano kaayo nga mga rason nga magtuo sa matagnaon nga pulong sang Dios!⁠ *

7. Nagagamit sang Kasulatan, ipakita kon paano gintuman ni Jesus ang tagna tuhoy sa Mesias.

7 Bangod sang pagtuo sa matagnaon nga pulong sang Dios mahimo naton makilala ang Mesias. Madamo sang mga tagna tuhoy sa Mesias nga ginrekord sa Hebreong Kasulatan ang direkta nga gin-aplikar sang mga manunulat sang Cristianong Griegong Kasulatan kay Jesus. Sa pag-ilustrar: Si Jesus natawo sa isa ka ulay sa Betlehem. (Isaias 7:​14; Miqueas 5:​2; Mateo 1:​18-​23; Lucas 2:​4-​11) Gintawag sia gikan sa Egipto, kag ginpamatay ang mga bata sa tapos sia mabun-ag. (Jeremias 31:​15; Oseas 11:​1; Mateo 2:​13-​18) Gindala ni Jesus ang aton mga balatian. (Isaias 53:​4; Mateo 8:​16, 17) Suno sa gintagna, nag-abot sia sa Jerusalem sakay sa tinday nga asno. (Zacarias 9:​9; Juan 12:​12-​15) Ang mga pulong sang salmista natuman sa tapos sang paglansang kay Jesus sang ginbahinbahin sang mga soldado ang iya panapton kag ginpapalaran ang iya nasulod nga panapton. (Salmo 22:​18; Juan 19:​23, 24) Ang katunayan nga wala nabali ang mga tul-an ni Jesus kag ginbuno sia nagtuman man sa tagna. (Salmo 34:​20; Zacarias 12:​10; Juan 19:​33-​37) Pila lamang ini sang mga halimbawa sang mga tagna tuhoy sa Mesias nga gin-aplikar kay Jesus sang mga manunulat sang Biblia nga gin-inspirar sang Dios.⁠ *

Dayawa ang Mesianikong Hari!

8. Sin-o ang Dumaan sang mga Adlaw, kag paano natuman ang tagna nga narekord sa Daniel 7:​9-14?

8 Sang nahauna nga tuig ni Hari Belsasar sang Babilonia, ginpadamgo ni Jehova ang iya manalagna nga si Daniel kag ginpakitaan sing tumalagsahon nga mga palanan-awon. Una nga nakita sang manalagna ang apat ka dalagku nga sapat. Ginpakilala sila sang anghel sang Dios subong “apat ka hari,” sa amo nagapakita nga nagalaragway ini sa alagisod nga kagamhanan sa kalibutan. (Daniel 7:​1-8, 17) Masunod nga nakita ni Daniel si Jehova, “ang Dumaan sang mga Adlaw,” nga nagalingkod sing mahimayaon sa trono. Matigdas nga nagahukom sa mga sapat, ginkuha niya ang pagbulut-an sa ila kag ginlaglag ang ikap-at nga sapat. Nian ang dayon nga pagbulut-an sa “mga katawhan, mga pungsod kag mga hambal” ginhatag sa “isa nga kaangay sa anak sang tawo.” (Daniel 7:​9-14) Daw ano ka makalilipay nga tagna may kaangtanan sa paglingkod sa trono sang “Anak sang tawo,” si Jesucristo, sa mga langit sang tuig 1914!​—⁠Mateo 16:⁠13.

9, 10. (a) Ano ang ginalaragway sang nanuhaytuhay nga bahin sang gindamgo nga larawan? (b) Paano mo ipaathag ang katumanan sang Daniel 2:​44?

 9 Si Daniel nakahibalo nga ang Dios “nagapahalin sing mga hari kag nagapahamtang sing mga hari.” (Daniel 2:21) May pagtuo kay Jehova, ang “Manugpahayag sing mga tinago,” ginsugid sang manalagna ang kahulugan sang damgo ni Hari Nabocodonosor sang Babilonia tuhoy sa daku nga larawan. Ang nanuhaytuhay nga bahin sini nagatudlo sa pagbangon kag pagkapukan sang mga kagamhanan sa kalibutan subong sang Babilonia, Medo-Persia, Gresya, kag Roma. Gingamit man sang Dios si Daniel agod ipakita ang mga hitabo sa kalibutan tubtob sa aton tion kag lampas pa.​—⁠Daniel 2:​24-30.

10 “Sa mga adlaw sadto nga mga hari,” siling sang tagna, “ang Dios sang langit magapatindog sing ginharian nga indi gid malaglag. Kag ang ginharian mismo indi iliton sa iban nga katawhan. Dugmukon sini kag papason ini tanan nga ginharian, kag magapadayon ini tubtob sa walay katubtuban.” (Daniel 2:44) Sang “ang gintalana nga tion sang mga pungsod” natapos sang 1914, gintukod sang Dios ang langitnon nga Ginharian sa idalom ni Cristo. (Lucas 21:​24; Bugna 12:​1-5) Nian, paagi sa gahom sang Dios ang Mesianikong Ginharian nga “bato” natiphag gikan sa “bukid” sang bug-os uniberso nga soberanya sang Dios. Sa Armagedon iguon sinang bato ang larawan kag bukbukon ini kaangay sang pulbos. Subong panguluhan nga bukid nga nagaapektar sa “bug-os nga duta,” ang Mesianikong Ginharian magapabilin sing dayon.​—⁠Daniel 2:​35, 45; Bugna 16:​14, 16.⁠ *

11. Ano ang ginalaragway sang pagbaylo-dagway ni Jesus, kag ano ang epekto sadtong palanan-awon kay Pedro?

11 Ginahunahuna ang iya paggahom sa Ginharian, ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “May pila sa mga nagatindog diri nga indi na makatilaw sing kamatayon tubtob nga makita anay nila ang Anak sang tawo nga nagakari sa iya ginharian.” (Mateo 16:28) Pagligad sang anom ka adlaw, gin-upod ni Jesus sanday Pedro, Santiago, kag Juan sa mataas nga bukid diin nagbalhin ang iya dagway sa atubangan nila. Samtang naglandong sa mga apostoles ang isa ka masanag nga panganod, ang Dios nagpahayag: “Ini ang akon anak, ang hinigugma, nga akon nahamut-an; pamati kamo sa iya.” (Mateo 17:​1-9; Marcos 9:​1-9) Daw ano nga paglaragway sa mahimayaon nga Ginharian ni Cristo! Indi katingalahan nga ginpatuhuyan ni Pedro inang dalayawon nga palanan-awon kag nagsiling: “Tungod sini may matagnaon kita nga pulong nga ginhimo nga labi pa ka pat-od.”​—⁠2 Pedro 1:​16-19.⁠ *

12. Ngaa karon na ang tion sa pagpakita sang aton pagtuo sa matagnaon nga pulong sang Dios?

12 Maathag nga “ang matagnaon nga pulong” nagalakip indi lamang sang mga tagna sa Hebreong Kasulatan tuhoy sa Mesias kundi sang pinamulong man ni Jesus nga magakari sia “nga may gahom kag daku nga himaya.” (Mateo 24:30) Ginpamatud-an sang pagbaylo-dagway ang matagnaon nga pulong tuhoy sa mahimayaon nga pagkari ni Cristo sa paggahom sa Ginharian. Sa indi madugay, ang pagpahayag niya sa himaya magakahulugan sing kalaglagan para sa mga wala sing pagtuo kag mga pagpakamaayo para sa nagatuo. (2 Tesalonica 1:​6-​10) Ang katumanan sang tagna sang Biblia nagapamatuod nga karon na ang “katapusan nga mga adlaw.” (2 Timoteo 3:​1-5, 16, 17; Mateo 24:​3-​14) Subong Pangulo nga Manuglaglag ni Jehova, si Miguel, nga amo si Jesucristo, magatindog nga handa sa pagdula sa sining malaut nga sistema sang mga butang sa tion sang “dakung kapipit-an.” (Mateo 24:​21; Daniel 12:1) Kon amo, pat-od gid nga karon na ang tion sa pagpakita nga may pagtuo kita sa matagnaon nga pulong sang Dios.

Hupti ang Pagtuo sa Matagnaon nga Pulong Sang Dios

13. Ano ang makabulig sa aton agod mahuptan ang aton gugma sa Dios kag magapabilin nga buhi ang aton pagtuo sa iya pulong?

13 Pat-od gid nga nakunyag kita sang natun-an naton sa una nga higayon ang tuhoy sa mga katumanan sang matagnaon nga pulong sang Dios. Apang kutob sadto nabuhinan na bala ang aton pagtuo kag nagtahaw na ang aton gugma? Kabay nga indi gid kita mangin kaangay sa mga Cristiano sa Efeso nga ‘nagbiya sa ila nahauna nga gugma.’ (Bugna 2:​1-4) Walay sapayan kon daw ano kalawig na kita nagaalagad kay Jehova, mahimo naton madula ini luwas kon ‘padayon [naton]  nga ginapangita anay ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong’ agod makatipon sing mga bahandi sa langit. (Mateo 6:​19-​21, 31-​33) Ang maukod nga pagtuon sa Biblia, regular nga pagpakigbahin sa Cristianong mga miting, kag ang makugi nga pagbantala-sing-Ginharian nga hilikuton magabulig sa aton nga mahuptan ang aton gugma kay Jehova, sa iya Anak, kag sa Kasulatan. (Salmo 119:​105; Marcos 13:​10; Hebreo 10:​24, 25) Sa amo, huptan sini nga buhi ang aton pagtuo sa pulong sang Dios.​—⁠Salmo 106:⁠12.

14. Paano ginpadyaan ang hinaplas nga mga Cristiano bangod sang ila pagtuo sa matagnaon nga pulong ni Jehova?

14 Subong nga ang matagnaon nga pulong sang Dios natuman sang nagligad, makatuo man kita sa ginatagna sini tuhoy sa palaabuton. Halimbawa, ang presensia ni Jesus sa himaya sang Ginharian isa na karon ka katunayan, kag naeksperiensiahan sang hinaplas nga mga Cristiano nga matutom tubtob sa kamatayon ang katumanan sang matagnaon nga saad: “Sa iya nga nagadaug tugutan ko sa pagkaon sang kahoy sang kabuhi, nga yara sa paraiso sang Dios.” (Bugna 2:​7, 10; 1 Tesalonica 4:​14-​17) Ginhatagan ni Jesus ining mga nagdaug sang pribilehiyo “sa pagkaon sang kahoy sang kabuhi” sa langitnon nga “paraiso sang Dios.” Sa pagkabanhaw nila kag paagi kay Jesucristo, maagom nila ang pagkadimamalatyon kag pagkadimadinulunton nga ginhatag ni Jehova, “ang Hari nga dayon, di-madinulunton, di-makita, ang lamang nga Dios.” (1 Timoteo 1:​17; 1 Corinto 15:​50-​54; 2 Timoteo 1:10) Daw ano ka daku nga padya bangod sang ila padayon nga gugma sa Dios kag di-mationg nga pagtuo sa iya matagnaon nga pulong!

15. Kay sin-o ginpasad ang sadsaran sang “bag-ong duta,” kag sin-o ang ila mga kaupod?

15 Wala magdugay sa tapos ang mga hinaplas nga matutom nga napatay ginbanhaw sa langitnon nga “paraiso sang Dios,” ang nagkalabilin sang espirituwal nga Israel sa duta ginhilway gikan sa “Babilonia nga Daku,” ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion. (Bugna 14:​8; Galacia 6:16) Ginpasad sa ila ang sadsaran sang “bag-ong duta.” (Bugna 21:1) Sa amo, nabun-ag ang “isa ka duta,” kag gintukod ini nga mangin isa ka espirituwal nga paraiso nga nagaluntad sa bug-os nga duta karon. (Isaias 66:8) Sa sini ang kadam-an sang tulad-karnero nga mga kaupod sang espirituwal nga Israel nagadagsa karon, “sa ulihi nga bahin sang mga adlaw.”​—⁠Isaias 2:​2-4; Zacarias 8:​23; Juan 10:​16; Bugna 7:⁠9.

Ang Palaabuton Sang Katawhan Gintagna sa Matagnaon nga Pulong Sang Dios

16. Ano ang paglaum sang matutom nga mga sumalakdag sang mga hinaplas?

16 Ano ang paglaum sang matutom nga mga sumalakdag sang mga hinaplas? Nagatuo man  sila sa matagnaon nga pulong sang Dios, kag ang ila paglaum amo ang pagsulod sa dutan-on nga Paraiso. (Lucas 23:​39-43) Magainom sila didto sa isa ka nagasakdag-kabuhi nga “suba sang tubig sang kabuhi” kag bulngon sang “mga dahon sang mga kahoy” nga gintanom sa pangpang sini. (Bugna 22:​1, 2) Kon may subong kamo sining makalilipay nga paglaum, kabay nga magpadayon kamo sa pagpakita sing tudok nga gugma kay Jehova kag magtuo sa iya matagnaon nga pulong. Kabay nga malakip kamo sa mga makaagom sing makalilipay gid nga kabuhi nga walay katapusan sa Paraiso nga duta.

17. Ano nga mga pagpakamaayo ang magalakip sa kabuhi sa dutan-on nga Paraiso?

17 Indi malaragway sing bug-os sang di-himpit nga mga tawo ang kabuhi sa magaabot nga dutan-on nga Paraiso, apang ang matagnaon nga pulong sang Dios nagahatag sa aton sing paghantop tuhoy sa mga pagpakamaayo nga natigana para sa matinumanon nga katawhan. Kon ang Ginharian sang Dios nagagahom nga wala sing nagapamatok kag ang iya kabubut-on himuon sa duta kon paano sa langit, wala sing mabangis nga mga tawo​—⁠wala, bisan sing mga sapat​—⁠nga “magahimo sing bisan ano nga halit ukon magatuga sing bisan ano nga kagulub-an.” (Isaias 11:​9; Mateo 6:​9, 10) Ang mga mahagop magapuyo sa duta, kag “magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.” (Salmo 37:11) Wala na sing gutom nga mga tawo, kay “may bugana nga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.” (Salmo 72:16) Wala na sing magatulo nga luha sang kasubo. Ang mga balatian madula, kag bisan ang kamatayon wala na. (Isaias 33:​24; Bugna 21:4) Handurawa lamang​—⁠wala sing mga doktor, wala sing mga bulong, wala sing mga ospital ukon mga bululngan para sa hunahuna, wala sing mga punerarya. Daw ano katahom nga paglaum!

18. (a) Ano nga pasalig ang ginhatag kay Daniel? (b) Mangin ano ang “madangatan” ni Daniel?

18 Bisan ang kinaandan nga lulubngan sang katawhan haw-asan sing sulod samtang ginabuslan sang pagkabanhaw ang kamatayon. May subong sini nga paglaum ang matarong nga si Job. (Job 14:​14, 15) Amo man si manalagna Daniel, kay ang anghel ni Jehova nagpasalig sa iya sing makalulugpay: “Kag ikaw naman, lakat ka padulong sa katapusan; kag magapahuway ka, apang magatindog ka sa imo madangatan sa katapusan sang mga adlaw.” (Daniel 12:13) Si Daniel matutom nga nag-alagad sa Dios tubtob sa katapusan sang iya kabuhi. Karon nagapahuway sia sa kamatayon, apang “magatindog” sia sa “pagkabanhaw sang mga matarong” sa tion sang Milenyo nga Paggahom ni Cristo. (Lucas 14:14) Mangin ano ang “madangatan” ni Daniel? Bueno, sa katumanan sini nga Paraiso, ginapakita sang tagna ni Ezequiel nga ang tanan nga katawhan ni Jehova may yara duog, bisan ang duta bahinbahinon sa makatarunganon kag mahim-ong nga paagi. (Ezequiel 47:⁠13⁠–​​48:35) Gani si Daniel may duog sa Paraiso, apang indi lamang duta ang iya madangatan didto. Magalakip ini sang iya duog sa katuyuan ni Jehova.

19. Ano ang ginapatuman para sa kabuhi sa dutan-on nga Paraiso?

19 Kamusta naman ikaw kag ang imo madangatan? Kon may pagtuo ka sa Pulong sang Dios, ang Biblia, mahimo gid nga nagahandum ikaw sing kabuhi sa dutan-on nga Paraiso. Mahimo pa gani nga ginahanduraw mo ang imo kaugalingon didto, nga nagaagom sang madamo nga pagpakamaayo sini, nagaatipan sang duta, kag malipayon nga nagaabiabi sa mga patay. Kay man, ang Paraiso para sa katawhan. Gintuga sang Dios ang unang tawhanon nga mag-asawa nga magpuyo sa sina nga duog. (Genesis 2:​7-9) Kag luyag niya nga ang matinumanon nga katawhan magapuyo sing dayon sa Paraiso. Magapanghikot ka bala nahisuno sa Kasulatan agod nga malakip ka sa binilyon nga magakabuhi sa ulihi sa Paraiso nga duta? Mangin didto ka kon may matuod ka nga gugma sa aton langitnon nga Amay, si Jehova, kag mapinadayunon nga pagtuo sa matagnaon nga pulong sang Dios.

[Mga Nota]

^ par. 6 Tan-awa ang kapitulo 11 sang Binagbinaga ang Tagna ni Daniel! kag ang “Seventy Weeks” sa Insight on the Scriptures, nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 7 Tan-awa ang “All Scripture Is Inspired of God and Beneficial,” pahina 343-4, nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ par. 10 Tan-awa ang kapitulo 4 kag 9 sang libro nga Binagbinaga ang Tagna ni Daniel!

^ par. 11 Tan-awa ang artikulo nga natig-uluhan “Hatagi Sing Igtalupangod ang Matagnaon nga Pulong Sang Dios,” nga makita sa Abril 1, 2000, nga Ang Lalantawan.

Paano Mo Sabton?

• Ano ang una gid nga tagna, kag sin-o ang ginsaad nga Binhi?

• Ano ang pila ka Mesianikong tagna nga natuman kay Jesus?

• Paano matuman ang Daniel 2:​44, 45?

• Ano nga palaabuton ang ginapakita sang matagnaon nga pulong sang Dios para sa matinumanon nga katawhan?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 18]

Nagalaum ka bala nga magkabuhi sa dutan-on nga Paraiso?