Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Daku Pa sa Aton Tagipusuon

Si Jehova Daku Pa sa Aton Tagipusuon

 Si Jehova Daku Pa sa Aton Tagipusuon

“SI Jehova nagakahamuot sa mga nagakahadlok sa iya,” sulat sang salmista. Sa pagkamatuod, ang Manunuga nagakalipay sa pagtan-aw sa kada isa sang iya tawhanon nga mga alagad samtang nagapanikasog sila nga sakdagon ang iya matarong nga mga talaksan. Ginapakamaayo sang Dios ang mga mainunungon sa iya, ginapalig-on sila, kag ginalugpayan sila sa mga tion sang kasubo. Nahibaluan niya nga ang iya mga sumilimba di-himpit, gani realistiko sia sa kon ano ang ginapaabot niya sa ila.​—⁠Salmo 147:⁠11.

Ayhan wala kita mabudlayan sa pagpati nga daku ang gugma ni Jehova sa iya mga alagad sa kabilugan. Apang, ang iban daw nabalaka sing tuman sa ila mga kakulangan amo nga kumbinsido sila nga indi gid sila mahimo nga higugmaon ni Jehova. “Indi gid ako himpit amo nga indi gid ako mahigugma ni Jehova,” mahimo ihinakop nila. Sa pagkamatuod, tanan kita may negatibo nga mga balatyagon sa pulupanag-on. Apang ang iban daw pirme nagapakig-away batok sa balatyagon sang pagkawalay pulos.

Mga Balatyagon Sang Kamingaw

Sa panahon sang Biblia nag-antos ang pila ka matutom nga indibiduwal sang balatyagon sang daku nga kamingaw. Ginkaugtan ni Job ang kabuhi kag nagbatyag nga ginpabay-an sia sang Dios. Si Ana,  nga nangin iloy ni Samuel, nagkasubo gid isa ka bes bangod wala sia sing anak kag nagtangis. Si David “nagsiyuktot sing tama,” kag si Epafrodito nalisdan bangod ang balita tuhoy sa iya balatian nagpasubo sa iya mga kauturan.​—⁠Salmo 38:​6; 1 Samuel 1:​7, 10; Job 29:​2, 4, 5; Filipos 2:​25, 26.

Kamusta naman ang mga Cristiano karon? Ayhan ang balatian, pagtigulang, ukon iban pa personal nga mga kahimtangan nag-upang sa pila sa paghimo sing luyag nila sa sagrado nga pag-alagad. Bangod sini mahimo sila maghinakop nga ginapaslaw nila si Jehova kag ang ila mga masigkatumuluo. Ukon mahimo nga pirme ginabasol sang iban ang ila kaugalingon bangod sang nagligad nga mga sayop, kag nagaduhaduha kon bala ginpatawad sila ni Jehova. Ayhan ang iban nga naghalin sa mabudlay nga kahimtangan sang pamilya kumbinsido nga indi gid sila takus higugmaon. Paano ini posible?

Ang iban nagdaku sa mga pamilya diin ang nagapangibabaw nga espiritu indi ang gugma kundi ang kakagod, pagyubit, kag kahadlok. Mahimo nga wala gid sila makakilala sing isa ka amay nga nagapalangga sing tudok sa ila, nga nagapangita sing kahigayunan sa pagdayaw kag pagpalig-on, nga wala nagasapak sa diutay nga mga sayop kag handa sa pagpatawad bisan sang mas mabug-at nga mga sayop, kag nga ang pagpalangga nagapabatyag sing kalig-unan sa bug-os nga pamilya. Bangod wala gid sila sing mahigugmaon nga dutan-on nga amay, mahimo nabudlayan sila sa paghangop kon ano ang kahulugan sang pagtigayon sang isa ka mahigugmaon langitnon nga Amay.

Halimbawa, si Fritz nagsulat: “Ang akon pagkabata kag pagkapamatan-on naimpluwensiahan sing daku sang di-mahigugmaon nga panimuot sang akon amay.⁠ * Wala gid sia nagahatag sing komendasyon, kag indi gid ako suod sa iya. Sa katunayan, sa kalabanan nga tion, nahadlok ako sa iya.” Subong resulta, si Fritz, nga singkwentahon na karon, nagabatyag gihapon nga di-sangkol. Kag si Margarette nagpaathag: “Ang akon mga ginikanan di-mapinalanggaon kag di-mahigugmaon. Sang nagsugod ako sa pagtuon sing Biblia, nabudlayan ako nga maghunahuna kon ano ang isa ka mahigugmaon nga amay.”

Ining mga balatyagon, ano man ang kabangdanan, mahimo magkahulugan nga ang aton pag-alagad sa Dios kon kaisa ginapahulag, indi bangod sang gugma, kundi sa daku nga kasangkaron bangod sang pagbatyag nga nakasala ukon kahadlok. Ang aton pinakamaayo daw indi gid bastante. Ang handum nga pahamut-an si Jehova kag ang aton mga masigkatumuluo mahimo magpabatyag sa aton nga indi gid naton masarangan himuon ang tanan nga luyag naton himuon. Subong resulta, mahimo nga indi naton matuman ang aton mga tulumuron, basulon ang aton kaugalingon, kag maluyahan sing buot.

Ano ang sarang mahimo? Ayhan dapat naton pahanumdumon ang aton kaugalingon kon daw ano ka daku sang tagipusuon ni Jehova. Ang isa nga nakahangop sining mahigugmaon nga bahin sang personalidad sang Dios amo si apostol Juan.

“Ang Dios Daku Pa sa Aton Tagipusuon”

Sa talipuspusan sang unang siglo C.⁠E., nagsulat si Juan sa iya mga masigkatumuluo: “Sa sini mahibaluan naton nga naghalin kita sa kamatuoran, kag mapasalig naton ang aton tagipusuon sa atubangan niya tuhoy sa kon ang aton tagipusuon nagatagudili sa aton, bangod ang Dios daku pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.” Ngaa ginsulat ni Juan ining mga pulong?​—⁠1 Juan 3:​19, 20.

Maathag nga nahibal-an ni Juan nga posible nga ang isa ka alagad ni Jehova magbatyag nga ginatagudili sa tagipusuon. Ayhan naeksperiensiahan ni Juan mismo ini nga balatyagon. Subong isa ka pamatan-on nga may mainiton nga panimuot, gintadlong ni Jesucristo si Juan sa isa ka okasyon bangod sang iya matinamayon nga pagpakig-angot sa iban. Sa katunayan, ginhatagan ni Jesus si Juan kag ang iya utod nga si Santiago ‘sing hayo nga Boanerges, nga nagakahulugan Mga Anak Sang Daguob.’​—⁠Marcos 3:​17; Lucas 9:​49-56.

Sang masunod sa 60 ka tuig, nagkalma si Juan kag nangin isa ka balanse, mahigugmaon, kag maluluy-on nga Cristiano. Subong ang katapusan nga buhi nga apostoles, sang ginsulat niya ang una nga inspirado nga sulat, nakahibalo sia nga wala ginapapanabat ni Jehova ang iya mga alagad sa tagsa ka diutay nga sayop. Sa baylo, isa sia ka mapinalanggaon, daku sing tagipusuon, maalwan, kag maawaon nga Amay, nga may tudok nga gugma sa tanan nga nagahigugma sa iya kag nagasimba sa iya sa kamatuoran. Si Juan nagsulat: “Ang Dios gugma.”​—⁠1 Juan 4:⁠8.

Si Jehova Nagakasadya sa Pag-alagad Naton sa Iya

Nahibaluan sang Dios ang aton duna nga mga kaluyahon kag mga kakulangan, kag ginabinagbinag niya ini. “Sia gid nakahibalo sang aton  kahimtangan, nagadumdom nga kita yab-ok,” sulat ni David. Nahisayran ni Jehova ang epekto sang aton gindak-an sa kon ano kita. Sa katunayan, mas kilala niya kita sangsa nakilala naton ang aton kaugalingon.​—⁠Salmo 103:⁠14.

Nahibaluan niya nga madamo sa aton ang luyag nga mangin tuhay, apang indi naton malandas ang aton pagkadihimpit. Ang aton kahimtangan sarang mapaanggid sa iya ni apostol Pablo, nga nagsulat: “Ang maayo nga luyag ko wala ko ginahimo, apang ang malain nga indi ko luyag amo ang ginahimo ko.” Tanan kita nagapakig-away man sing subong sini. Sa pila ka kahimtangan mahimo ini magresulta sa tagipusuon nga nagapakamalaut-sa-kaugalingon.​—⁠Roma 7:⁠19.

Dumduma ini pirme: Mas importante ang pagtamod ni Jehova sa aton sangsa pagtamod naton sa aton kaugalingon. Sa tion nga makita niya kita nga nagatinguha sa pagpahamuot sa iya, wala lamang sia nahamuot kundi nagakalipay. (Hulubaton 27:11) Bisan pa ang aton hinimuan daw diutay lamang sa aton panulok, ang aton kinabubut-on kag maayo nga motibo nagapahalipay sa iya. Lampas pa ang iya makita sangsa hinimuan naton; nahantop niya ang luyag naton himuon; nahibaluan niya ang aton mga tinutuyo kag mga handum. Mabasa ni Jehova ang aton tagipusuon.​—⁠Jeremias 12:​3; 17:⁠10.

Halimbawa, madamo sang mga Saksi ni Jehova ang kinaugali nga mahuluy-on kag hipuson nga mga tawo nga indi luyag sang daku nga atensyon. Para sa ila, ang pagbantala sing maayong balita sa pamalaybalay isa gid ka daku nga hangkat. Apang, bangod napahulag sang handum nga alagaron ang Dios kag buligan ang ila isigkatawo, bisan ang mga mahuluy-on nakatuon sa pagpalapit sa ila mga isigkatawo kag maghambal tuhoy sa Biblia. Mahimo magbatyag sila nga diutay lang ang ila nahimo, kag mahimo nga indi sila malipay sa sini. Mahimo idikta sang ila tagipusuon nga ang ila ministeryo sa publiko indi takus. Apang pat-od gid nga nagakalipay si Jehova tungod sa ila daku nga pagpanikasog sa ila pag-alagad. Dugang pa, indi nila mapat-od kon san-o kag kon diin magapanalingsing, magatubo, kag magapamunga ang mga binhi sang kamatuoran nga ila ginsab-ug.​—⁠Manugwali 11:​6; Marcos 12:​41-​44; 2 Corinto 8:⁠12.

Ang iban nga mga Saksi madugay na nga nagabalatian ukon nagatigulang. Para sa ila, ang regular nga pagtambong sa mga miting sa Kingdom Hall may daku nga kasakit kag kahuol. Ang pagpamati sa isa ka pamulongpulong tuhoy sa pagbantala nga hilikuton mahimo magpahanumdom sa ila sang ginahimo anay nila kag sang luyag nila gihapon himuon, bisan pa ginapunggan sila sing balatian. Mahimo nga nagasakit ang ila buot bangod indi nila masunod ang laygay subong nga luyag gid nila. Apang, pat-od gid nga ginapakabahandi ni Jehova ang ila katutom kag pagbatas. Tubtob nga nagapabilin sila nga mainunungon, indi gid niya malimtan ang ila matutom nga rekord.​—⁠Salmo 18:​25; 37:⁠28.

‘Pasaligon ang Aton Tagipusuon’

Sang nagtigulang na si Juan, mahimo nga nahangpan niya sing daku ang tuhoy sa pagkadaku sang tagipusuon sang Dios. Dumduma nga nagsulat sia: “Ang Dios daku pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.” Dugang pa, ginpalig-on kita ni Juan nga ‘pasaligon ang aton tagipusuon.’ Ano ang buot silingon ni Juan sa sadtong mga pulong?

Suno sa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang Griegong berbo nga ginbadbad ‘pasaligon’ nagakahulugan sing “pagpadapat sing pagbuyok, pagpadayon ukon pagdaug, pagbuyok.” Buot silingon, agod mapasalig ang aton tagipusuon, dapat naton daugon ang aton tagipusuon, buyukon ini sa pagpati nga si Jehova nagahigugma sa aton. Paano?

Si Fritz, nga ginsambit kaina sa sining artikulo, nag-alagad subong isa ka gulang sa isa sang mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa sulod sang 25 ka tuig kag nasapwan niya nga ang personal nga pagtuon nakapasalig liwat sang iya tagipusuon sang gugma ni Jehova. “Ginatun-an ko sing tayuyon kag sing maayo ang Biblia kag ang aton mga publikasyon. Nakabulig ini sa akon nga indi pirme magpamensar tuhoy sa nagligad kundi padayon nga huptan ang maathag nga panan-aw sa aton makalilipay nga palaabuton. Kon kaisa madumduman ko ang nagligad, kag nabatyagan ko nga indi gid ako mahigugma sang Dios. Apang, sa kabilugan, nasapwan ko nga ang regular nga pagtuon nagapabakod  sang akon tagipusuon, nagadugang sang akon pagtuo, kag nagabulig sa akon nga mangin malipayon kag balanse.”

Matuod, ang pagbasa sing Biblia kag pagpamalandong mahimo nga indi magbag-o sang aton aktuwal nga kahimtangan. Apang, mabag-o sini ang paagi sang pagtamod naton sa aton kahimtangan. Ang pagpasulod sa aton tagipusuon sing mga panghunahuna gikan sa Pulong sang Dios nagabulig sa aton sa paghunahuna subong niya. Dugang pa, ang pagtuon nagabulig sa aton nga mahangpan sing dugang ang pagkadaku sang tagipusuon sang Dios. Amat-amat nga mabaton naton nga wala kita ginabasol ni Jehova sa aton kahimtangan sang bata pa, kag wala niya kita ginabasol sa aton mga balatian. Nahibaluan niya nga ang mga kabug-atan nga ginapas-an sang madamo sa aton​—⁠emosyonal man ini ukon pisikal​—⁠indi kita ang naghimo mismo, kag mahigugmaon niya nga ginadumdom ini.

Kamusta naman si Margarette nga ginsambit kaina? Sang nakilala niya si Jehova, daku man ang kapuslanan sa iya sang pagtuon sa Biblia. Kaangay ni Fritz, dapat man niya bag-uhon ang iya paghangop tuhoy sa isa ka amay. Ang pangamuyo nakabulig kay Margarette nga matingob ang iya nahibaluan paagi sa pagtuon. “Sa pag-umpisa gintamod ko si Jehova subong isa ka suod nga abyan, sanglit may kapin ako nga eksperiensia upod sa mahigugmaon nga mga abyan sangsa mahigugmaon nga amay. Natun-an ko sing amat-amat nga ipautwas kay Jehova ang akon mga balatyagon, pangduhaduha, kabalaka, kag mga problema. Sulitsulit ako nga nagapakighambal sa iya paagi sa pangamuyo, sa amo man nga tion ginatingob ko ang tanan nga bag-ong butang nga akon natun-an tuhoy sa iya, subong sang isa ka mosaiko (pagtapik sang de-kolor nga mga butang sa pagporma sing desinyo). Pagligad sang pila ka tion, naglambo ang akon balatyagon kay Jehova tubtob sa kasangkaron nga halos wala na ako sing problema sa pagtamod sa iya subong akon mahigugmaon nga Amay,” siling ni Margarette.

Kahilwayan Gikan sa Tanan nga Kahuol

Tubtob nga nagaluntad pa ining malaut, daan nga sistema, wala sing isa nga makalaum nga mahilway gikan sa mga kahuol. Para sa iban nga mga Cristiano nagakahulugan ini nga ang mga balatyagon sang kahuol ukon pagduhaduha-sa-kaugalingon mahimo mabatyagan liwat kag tunaan sang kalisod. Apang makasalig kita nga si Jehova nakahibalo sang aton maayo nga motibo kag sang aton lakas nga pagpangabudlay sa pag-alagad sa iya. Indi gid niya malimtan ang gugma nga ginpakita naton tungod sa iya ngalan.​—⁠Hebreo 6:⁠10.

Sa nagahilapit nga bag-ong duta sa idalom sang Mesianikong Ginharian, mapaabot sang tanan nga matutom nga katawhan nga mahilway sa mga kabug-atan sang sistema ni Satanas. Daw ano gid nga kaumpawan ini! Nian makita naton ang dugang pa nga pamatuod sang pagkadaku sang tagipusuon ni Jehova. Tubtob sa amo nga tion, kita tanan dapat magsalig nga “ang Dios daku pa sa aton tagipusuon kag nakahibalo sang tanan nga butang.”​—⁠1 Juan 3:⁠20.

[Nota]

^ par. 8 Ang mga ngalan gin-islan.

[Blurb sa pahina 30]

Si Jehova indi isa ka manugpigos kundi isa ka mahigugmaon, daku sing tagipusuon, kag maawaon nga Amay

[Retrato sa pahina 31]

Ang pagtuon sa Pulong sang Dios nagabulig sa aton nga maghunahuna sing subong sa iya