Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Bag-ong Kalibutan—Didto Ayhan Kamo?

Ang Bag-ong Kalibutan—Didto Ayhan Kamo?

 Ang Bag-ong Kalibutan​​—⁠Didto Ayhan Kamo?

“Wala na sing maayo pa sa ila sangsa magkalipay kag maghimo sing maayo sa tion sang pagkabuhi sang isa; kag nga ang tagsa ka tawo man magkaon kag mag-inom kag makakita sing kaayuhan sa bug-os niya nga kinabudlayan. Dulot ini sang Dios.”​—⁠MANUGWALI 3:​12, 13.

1. Ngaa sarang kita mangin malaumon tuhoy sa palaabuton?

MADAMO nga tawo ang nagahunahuna sa Labing Gamhanan nga Dios subong estrikto kag mapintas. Apang ang teksto sa ibabaw isa ka kamatuoran nga masapwan ninyo sa iya inspirado nga Pulong. Nahisanto ini sa iya kinaugali subong “malipayon nga Dios” kag sa pagbutang niya sa aton unang mga ginikanan sa paraiso sa duta. (1 Timoteo 1:​11; Genesis 2:​7-9) Kon nagapangita sing maathag nga paghangop sa palaabuton nga ginasaad sang Dios para sa iya katawhan, indi kita dapat makibot nga mahibaluan ang mga kahimtangan nga magahatag sa aton sing dayon nga kalipay.

2. Ano ang pila ka butang nga ginapaabot ninyo?

2 Sa nagligad nga artikulo, gin-usisa naton ang tatlo sang apat ka beses diin ginatagna sang Biblia ang “bag-ong mga langit kag bag-ong duta.” (Isaias 65:17) Ang isa sadtong masaligan nga mga tagna narekord sa Bugna 21:⁠1. Ginasugid sang masunod nga mga bersikulo ang tion nga bag-uhon sang Labing Gamhanan nga Dios ang mga kahimtangan sa duta nga mangin mas maayo. Pahiran  niya ang mga luha sang kasubo. Wala na sing tawo nga mapatay bangod sang katigulangon, balatian, ukon mga aksidente. Ang kasubo, paghibi, kag kasakit madula na. Daw ano ka makalilipay nga palaabuton! Apang makasiguro bala kita nga magaabot ini, kag ano ang epekto sina nga paglaum sa aton karon gid?

Mga Rason sa Pagsalig

3. Ngaa masaligan naton ang mga saad sang Biblia tuhoy sa palaabuton?

3 Talupangda ang kasugpon sang Bugna 21:⁠5. Ginbalikwat sini ang Dios, nga nagalingkod sa iya langitnon nga trono, nga nagasiling: “Yari karon! Ginahimo ko nga bag-o ang tanan nga butang.” Ina nga saad sang Dios mas maayo pa sa independensia nga gindeklarar sang bisan ano nga pungsod, sa bisan ano nga kasuguan tuhoy sa mga kinamatarong sang tawo karon, ukon sa bisan ano nga handum sang tawo sa palaabuton. Isa gid ini ka masaligan nga deklarasyon sang Isa nga ginasiling sang Biblia “indi makabutig.” (Tito 1:2) Sing halangpunon, mahimo kamo maghunahuna nga mahimo na kita magdulog diri mismo, nga nagakalipay sa sining matahom nga palaabuton kag nagasalig sa Dios. Apang indi kita dapat magdulog. Madamo pa kita sing mahibaluan tuhoy sa aton palaabuton.

4, 5. Anong mga tagna sa Biblia ang nabinagbinag na nga nagapabakod sang aton pagsalig tuhoy sa palaabuton?

4 Binagbinaga kon ano ang napamatud-an na naton sa nagligad nga artikulo tuhoy sa mga saad sang Biblia nga bag-ong mga langit kag bag-ong duta. Gintagna ni Isaias ining bag-ong sistema, kag ang iya tagna natuman sang nagbalik ang mga Judiyo sa ila dutang natawhan kag gintukod liwat ang matuod nga pagsimba. (Esdras 1:​1-3; 2:​1, 2; 3:​12, 13) Apang, amo lamang bala yadto ang ginapatuhuyan sang tagna ni Isaias? Indi gid! Ang mga butang nga iya gintagna matuman man sa daku pa nga paagi sa malayo nga palaabuton. Ngaa makahinakop kita sini? Bangod sang nabasa naton sa 2 Pedro 3:​13 kag sa Bugna 21:​1-5. Ginatudlo sining mga teksto ang bag-ong mga langit kag bag-ong duta nga magadala sing mga benepisyo sa mga Cristiano sa bug-os kalibutan nga kasangkaron.

5 Subong sang ginbalikwat sang nagligad, ginagamit sang Biblia ang mga tinaga nga “bag-ong mga langit kag bag-ong duta” sing apat ka beses. Nabinagbinag na naton ang tatlo sini kag nakadangat kita sa makapalig-on nga mga konklusion. Sing maathag, ginatagna sang Biblia nga dulaon sang Dios ang kalautan kag ang iban pa nga mga kabangdanan sang pag-antos kag pagkatapos sini pakamaayuhon niya sing dugang pa ang katawhan sa iya ginsaad nga bag-ong sistema.

6. Ano ang gintagna sang ikap-at nga tagna nga nagasambit sang “bag-ong mga langit kag bag-ong duta”?

6 Usisaon naton karon ang nabilin nga teksto nga nagagamit sang ekspresyon nga “bag-ong mga langit kag bag-ong duta,” sa Isaias 66:​22-24: “ ‘Subong nga ang bag-ong mga langit kag bag-ong duta nga himuon ko nagapabilin sa atubangan nakon,’ siling ni Jehova, ‘sa amo magapabilin ang inyo mga kaliwatan kag ang inyo ngalan. Kag pat-od nga matabo nga kutob sa isa ka lati tubtob sa isa ka lati kag kutob sa isa ka adlaw nga inugpahuway tubtob sa isa ka adlaw nga inugpahuway ang tanan nga unod magakari sa pagyaub sa atubangan nakon,’ siling ni Jehova. ‘Kag magaguwa sila kag magatulok sa mga bangkay sang mga tawo nga naglalis sa akon; kay ang mga ulod mismo nga yara sa ila indi mapatay kag ang ila kalayo indi mapalong, kag mangin kangil-aran sila sa tanan nga unod.’ ”

7. Ngaa dapat kita maghinakop nga ang Isaias 66:​22-24 may katumanan sa nagapakari nga mga adlaw?

7 Ini nga tagna natuman sa mga Judiyo nga nagpuyo liwat sa ila pungsod, apang may isa pa ini ka katumanan. Pat-od nga matabo ini pagligad sang madamo nga tinuig sa tapos ginsulat ang ikaduha nga sulat ni Pedro kag ang tulun-an sang Bugna, kay ginatudlo sini ang palaabuton nga ‘bag-ong langit kag duta.’ Mapaabot naton inang daku kag bug-os nga katumanan sa bag-ong sistema. Binagbinaga ang pila ka kahimtangan nga ginapaabot naton nga maagom.

8, 9. Sa anong kahulugan ang katawhan sang Dios “magapabilin”? (b) Ano ang kahulugan sang tagna nga ang mga alagad ni Jehova magasimba “kutob sa isa ka lati tubtob sa isa ka lati kag kutob sa isa ka adlaw nga inugpahuway tubtob sa isa ka adlaw nga inugpahuway”?

8 Ginapakita sang Bugna 21:4 nga ang kamatayon wala na. Ang teksto sa Isaias kapitulo 66 nagaugyon sa sina. Makita naton sa bersikulo 22 nga nahibaluan ni Jehova nga ang bag-ong mga langit kag bag-ong duta indi mangin temporaryo lamang, nga may limitado lamang nga kadugayon. Dugang pa, ang iya katawhan magapadayon; “magapabilin” sila sa atubangan niya. Ang ginhimo na sang Dios para sa iya pinili nga katawhan nagahatag sa aton sing rason sa pagsalig. Ang matuod nga mga Cristiano nakaeksperiensia sing mapintas nga paghingabot, sing mapiguson pa gani nga  mga panikasog agod papason sila. (Juan 16:​2; Binuhatan 8:1) Apang, bisan gani ang gamhanan gid nga mga kaaway sang katawhan sang Dios, subong ni Emperador Nero sang Roma kag ni Adolf Hitler, wala makasarang sa pagpapas sa mga matutom sa Dios, nga nagadala sang iya ngalan. Gintipigan ni Jehova ang kongregasyon sang iya katawhan, kag nakapat-od kita nga padayon niya ini nga tipigan.

9 Gani man, ang mga matutom sa Dios subong bahin sang bag-ong duta, ang katilingban sang matuod nga mga sumilimba sa bag-ong kalibutan, magapabilin nga nagatindog subong mga indibiduwal bangod nagahimo sila sing putli nga pagsimba sa Manunuga sang tanan nga butang. Indi ini panalagsa ukon natabuan lang nga pagsimba. Ang Kasuguan sang Dios, nga ginhatag sa Israel paagi kay Moises, nagpatuman sing mga buhat sang pagsimba kada bulan, nga gintandaan sang lati, kag kada semana, nga gintandaan sang Adlaw nga Inugpahuway. (Levitico 24:​5-9; Numeros 10:​10; 28:​9, 10; 2 Cronica 2:4) Gani ang Isaias 66:​23 nagatudlo sa tayuyon kag nagapadayon nga pagsimba sa Dios, kada semana kag kada bulan. Ang ateismo kag relihioso nga pagkasalimpapaw indi na magaluntad sa amo nga tion. “Ang tanan nga unod magakari sa pagyaub sa atubangan” ni Jehova.

10. Ngaa makasalig kamo nga ang bag-ong kalibutan indi permanente nga mamusingan sang mga malauton?

10 Ang Isaias 66:​24 nagapasalig sa aton nga ang paghidait kag pagkamatarong sang bag-ong duta indi gid mabutang sa katalagman. Indi ini paglaglagon sang malaut nga mga tawo. Dumduma nga ang 2 Pedro 3:7 nagasiling nga mahanabo sa aton palaabuton “ang adlaw sang paghukom kag ang kalaglagan sang mga tawo nga di-diosnon.” Mga di-diosnon ang pagalaglagon. Ang mga wala sala indi mahalitan, indi kaangay sa masami nga nagakatabo sa mga inaway sang tawo, diin mas madamo nga mga sibilyan ang nagakapatay sangsa mga soldado. Ang Daku nga Hukom nagahatag sa aton sing garantiya nga ang iya adlaw mangin kalaglagan sang mga di-diosnon.

11. Ano ang ginapakita ni Isaias nga mangin palaabuton sang bisan sin-o nga nagapamatok sa Dios kag sa iya pagsimba?

11 Makita sang makalampuwas nga mga matarong nga matuod ang matagnaon nga pulong sang Dios. Ang bersikulo 24 nagatagna nga ang “mga bangkay sang mga tawo nga naglalis” kay Jehova mangin pamatuod sang iya paghukom. Ang maathag nga mga pulong nga gingamit ni Isaias mahimo nga daw makakulugmat. Apang, nahisanto ini sa maragtason nga kamatuoran. Sa guwa sang mga pader sang dumaan nga Jerusalem may yara anay mga halabuyan sang basura kag, kon kaisa, sang mga bangkay sang ginpatay nga mga kriminal nga ginhukman nga indi bagay para sa isa ka desente nga lubong.⁠ * Didto ginakaon sang mga ulod kag ginasunog sang kalayo ang basura kag mga bangkay. Maathag gid nga ginailustrar sang paglaragway ni  Isaias ang katapusan nga paghukom ni Jehova sa mga malinapason.

Ang Iya Ginsaad

12. Anong dugang pa nga ginpakita ni Isaias nahanungod sa kabuhi sa bag-ong kalibutan?

12 Ang Bugna 21:4 nagasugid sa aton sang pila ka butang nga indi magaluntad sa nagapakari nga bag-ong sistema. Apang, ano ang magaluntad sa amo nga tion? Ano ang mangin kahimtangan sang kabuhi? Makatigayon bala kita sing bisan ano nga masaligan nga mga ideya? Huo. Matagnaon nga ginalaragway sang Isaias kapitulo 65 ang mga kahimtangan nga matigayon naton kon kahamut-an kita ni Jehova nga magkabuhi sa tion nga, sa katapusan nga kahulugan, tugahon niya ining bag-ong mga langit kag bag-ong duta. Ang mga pakamaayuhon sing walay katapusan nga duog sa bag-ong duta indi na magatigulang kag mapatay. Ang Isaias 65:​20 nagapasalig sa aton: “Wala na sing pasusuhon nga pila ka adlaw ang edad gikan sa amo nga lugar, ni tigulang man nga indi makabug-os sang iya mga adlaw; kay ang isa mapatay subong isa pa ka bata, bisan pa isa ka gatos ka tuig ang edad; kag tuhoy sa makasasala, bisan pa isa ka gatos ka tuig ang edad pakamalauton sia.”

13. Paano kita ginapasalig sang Isaias 65:​20 nga ang katawhan sang Dios magatigayon sing kalig-unan?

13 Sang una ini natuman sa katawhan ni Isaias, nagkahulugan ini nga ang mga bata sa pungsod wala sing katalagman. Wala sing mga kaaway nga magasalakay, subong sang ginhimo anay sang mga Babilonianhon, agod pamatyon ang mga nagasuso pa ukon ang mga lalaki nga mabaskog pa. (2 Cronica 36:​17, 20) Sa nagapakari nga bag-ong kalibutan, ang mga tawo mangin wala sa katalagman, may kalig-unan, kag magakalipay sa kabuhi. Kon pilion sang isa ka tawo nga magrebelde batok sa Dios, indi sia pagtugutan nga magpadayon sa pagkabuhi. Kuhaon sia sang Dios. Ano kon ang rebelyuso nga makasasala nagaedad sing isa ka gatos ka tuig? Mapatay sia “subong isa pa ka bata” kon ipaanggid sa pagtigayon sing walay katapusan nga kabuhi.​—⁠1 Timoteo 1:​19, 20; 2 Timoteo 2:​16-19.

14, 15. Pasad sa Isaias 65:​21, 22, anong makalilipay nga mga hilikuton ang mapaabot ninyo?

14 Sa baylo nga magkonsentrar sa kon paano dulaon ang hungod nga makasasala, ginalaragway ni Isaias ang mga kahimtangan sang pagkabuhi nga magaluntad sa bag-ong kalibutan. Handurawa ang inyo kaugalingon sa danyag. Ayhan ang una nga makita ninyo sa inyo handurawan amo ang mga butang nga nagaapektar sa inyo. Ginapatuhuyan ina ni Isaias sa bersikulo 21 kag 22: “Magapatindog gid sila sing mga balay kag puy-an ini; kag magatanom gid sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga sini. Indi sila magpatindog kag iban ang magapuyo; indi sila magtanom kag iban ang magakaon. Kay ang mga adlaw sang kahoy mangin subong sang mga adlaw sang akon katawhan; kag gamiton sing bug-os sang akon mga pinili ang binuhatan sang ila mga kamot.”

15 Kon wala pa kamo sing eksperiensia sa pagpatindog ukon sa pagpanghardin, ang tagna ni Isaias nagapahangop nga may pagtudlo nga nagahulat sa inyo. Apang, handa bala kamo sa pagtuon sa bulig sang sangkol nga mga manunudlo, ayhan sang mainayuhon nga mga kaingod nga malipayon nga magabulig sa inyo? Wala nagasiling si Isaias kon bala ang inyo balay may daku nga bintana nga may blind, agod makahaklo kamo sing dapya sang hangin, ukon sirado nga kristal nga mga  bintana agod makita ninyo ang nagabuslanay nga mga panahon. Magadesinyo bala kamo sing isa ka balay nga may dulhugon nga atop agod indi magsupot ang ulan kag yelo? Ukon mas nagakaigo bala ang matapan nga atop bangod sang lokal nga klima​—⁠kaangay sa isa sang makita sa Natung-an nga Sidlangan​—⁠isa ka atop diin makatipon ang inyo pamilya para sa makalilipay nga pagsinalusalo kag paghambalanay?​—⁠Deuteronomio 22:​8; Nehemias 8:⁠16.

16. Ngaa mapaabot ninyo nga mangin makaalayaw sing permanente ang bag-ong kalibutan?

16 Ang mas importante sangsa mahibaluan ining mga detalye amo nga may kaugalingon nga puluy-an na kamo. Mangin inyo ini​—⁠indi kaangay karon nga nagapakabudlay kamo sa pagpatindog apang iban nga tawo ang nagapanginpulos. Ang Isaias 65:​21 nagasiling man nga magatanom kamo kag magakaon sang bunga. Sing maathag, ginasumaryo sini ang kabilugan nga kahimtangan. Makatigayon kamo sing daku nga kaayawan gikan sa inyo mga panikasog, ang mga bunga sang inyo pinangabudlayan. Himuon ninyo ini sa malawig nga kabuhi​—⁠“subong sang mga adlaw sang kahoy.” Nagakaigo gid ini sa paglaragway nga “tanan nga butang bag-o”!​—⁠Salmo 92:​12-14.

17. Anong saad nga ilabi na nga makapalig-on ang masapwan sang mga ginikanan?

17 Kon ikaw isa ka ginikanan, ining mga pulong magatandog sang imo tagipusuon: “Indi sila magpangabudlay sa walay pulos, ukon magpanganak sa katublagan; kay sila amo ang mga anak nga nagahuman sang mga ginapakamaayo ni Jehova, kag ang ila mga kaliwat kaupod nila. Kag mahanabo gid nga sa wala pa sila magpanawag magasabat ako; samtang nagahambal pa sila, magapamati ako.” (Isaias 65:​23, 24) Nahibaluan bala ninyo gikan sa inyo inagihan ang kasakit sang ‘pagpanganak sa katublagan’? Indi na kinahanglan nga ilista pa naton ang madamo nga problema sang mga kabataan nga nagatublag sa mga ginikanan kag sa iban pa. May kaangtanan sa sini, nakita naton tanan ang mga ginikanan nga nawili gid sa ila mga karera, mga aktibidades, ukon mga kalipayan amo nga halos wala na sila sing tion sa ila mga anak. Sa kabaliskaran, si Jehova nagapasalig sa aton nga magapamati sia kag magahatag sang aton mga kinahanglanon, ginapaabot pa gani ini.

18. Ngaa mapaabot ninyo nga magkalipay sa mga sapat sa bag-ong kalibutan?

18 Samtang ginahunahuna ninyo ang maagom ninyo sa bag-ong kalibutan, handurawa ang danyag nga ginalaragway sang matagnaon nga pulong sang Dios: “ ‘Ang lobo kag kordero magakaon sing magkaupod, kag ang leon magakaon sing dagami kaangay sang toro; kag tuhoy sa man-ug, ang iya kalan-on amo ang yab-ok. Indi sila maghalit ukon maglaglag sa akon bug-os nga balaan nga bukid,’ siling ni Jehova.” (Isaias 65:25) Gintinguhaan sang tawhanon nga mga pintor nga ipinta ina nga danyag, apang indi ini isa ka larawan nga ginpatahom lamang. Ini nga danyag matuod gid. Magaluntad ang paghidait sa tunga sang mga tawo kag updan sang paghidait upod sa mga sapat. Madamo nga biologo kag mga maluyagon sa sapat ang nagahinguyang sang labing maayo nga tinuig  sang ila kabuhi sa pagtuon tuhoy sa pila ka sahi sang mga sapat ukon sa isa lamang ka espesyi ukon rasa. Sa pagpaanggid, handurawa kon ano ang inyo matun-an kon ang mga sapat wala sing kahadlok sa mga tawo. Nian makapalapit kamo bisan sa mga pispis kag sa magagmay nga mga tinuga nga nagaistar sa kagulangan ukon kakahuyan​—⁠huo, mapanilagan ninyo sila, makatuon gikan sa ila, kag malipay sa ila. (Job 12:​7-9) Mahimo ninyo ini nga indi mahalitan, nga wala sing katalagman gikan sa tawo ukon sapat. Si Jehova nagsiling: “Indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os ko nga balaan nga bukid.” Daw ano nga pagbag-o ini gikan sa makita naton kag maeksperiensiahan karon!

19, 20. Ngaa tuhay gid ang katawhan sang Dios sa kalabanan nga mga tawo sa karon?

19 Subong sang nauna na nga nasambit, ang mga tawo wala sing ikasarang sa pagtagna sang palaabuton sing sibu, walay sapayan sang lapnag nga mga kabalaka may kaangtanan sa isa ka bag-ong milenyo. Bangod sini, madamo ang napaslawan, naligban, ukon nadulaan sing paglaum. Si Peter Emberly, direktor sang isa ka unibersidad sa Canada, nagsulat: “Madamo [nga adulto] ang nagaatubang sa sadsaran nga mga pamangkot sang pagkabuhi. Sin-o ako? Ano gid ang ginapanikasugan ko? Ano ang akon ipapanubli para sa masunod nga kaliwatan? Nagapanikasog sila sa edad nga singkwentahon agod makatigayon sing kalinong kag kahulugan sa ila kabuhi.”

20 Mahangpan ninyo kon ngaa subong sini sa madamo. Mahimo sila magtinguha nga magkalipay sa kabuhi paagi sa mga kalingawan ukon makakulunyag nga mga porma sang paglingawlingaw. Apang, wala sila makahibalo kon ano ang palaabuton, gani ang kabuhi mahimo nga wala sing importansia, kalinong, ukon matuod nga kahulugan. Ipaanggid karon ini sa inyo pagtamod sa kabuhi, nagagamit sang impormasyon nga nabinagbinag na naton. Nahibaluan ninyo nga sa bag-ong mga langit kag bag-ong duta nga ginsaad ni Jehova, makapanghulonghulong kamo sa palibot kag makasiling sing tinagipusuon: ‘Sa pagkamatuod, ginhimo sang Dios nga bag-o ang tanan nga butang!’ Malipay gid kita sa sina!

21. Anong magkapareho nga butang ang masapwan naton sa Isaias 65:​25 kag Isaias 11:​9?

21 Indi pagpahambog ang hunahunaon nga nagapuyo sa bag-ong kalibutan sang Dios. Ginaagda niya kita, ginapalig-on pa gani, nga simbahon sia sa kamatuoran karon kag mangin kalipikado para sa kabuhi sa tion nga ‘indi sila maghalit ukon maglaglag sa bug-os niya nga balaan nga bukid.’ (Isaias 65:25) Apang, nahibaluan bala ninyo nga nagkomento man si Isaias sa una nga mga bahin kag ginlakip niya ang isa ka butang nga importante gid agod magkabuhi gid kita sa bag-ong kalibutan? Ang Isaias 11:9 nagasiling: “Indi sila magahimo sing bisan ano nga halit ukon magatuga sing bisan ano nga kagulub-an sa bug-os ko nga bukid nga balaan; bangod ang duta pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong nga ang mga tubig nagatabon sang dagat.”

22. Ang pagbinagbinag naton sa apat ka tagna sa Biblia dapat magpabakod sang aton determinasyon nga himuon ang ano?

22 “Ihibalo ni Jehova.” Sa tion nga himuon sang Dios ang tanan nga butang nga bag-o, ang mga pumuluyo sang duta makatigayon sing sibu nga ihibalo tuhoy sa iya kag sa iya kabubut-on. Labi pa sa paghibalo lamang gikan sa gintuga nga mga sapat ang nadalahig. Nagadalahig ini sa iya inspirado nga Pulong. Halimbawa, binagbinaga kon daw ano kadamo ang aton nahangpan gikan sa pag-usisa sa apat lamang ka tagna nga nagasambit sang “bag-ong mga langit kag bag-ong duta.” (Isaias 65:​17; 66:​22; 2 Pedro 3:​13; Bugna 21:1) May maayong rason gid kamo agod basahon ang Biblia adlaw-adlaw. Isa bala ina ka bahin sang inyo rutina? Kon indi, anong mga pagpasibu ang sarang ninyo himuon agod mabasa ninyo ang pila sang ginasiling sang Dios kada adlaw? Masapwan ninyo nga luwas sa pagpaabot nga makapuyo sa bag-ong kalibutan, matigayon ninyo ang dugang nga kalipay karon gid, subong sa salmista.​—⁠Salmo 1:​1, 2.

[Nota]

^ par. 11 Tan-awa ang Insight on the Scriptures, Tomo 1, pahina 906, nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

Paano Mo Sabton?

• Ngaa makahinakop kita nga ang Isaias 66:​22-​24 nagatagna sang palaabuton pa?

• Ano ang ilabi na nga ginapaabot ninyo sa mga butang nga ginsambit sa mga tagna sa Isaias 66:​22-​24 kag Isaias 65:​20-​25?

• Ano ang inyo mga rason agod magsalig tuhoy sa inyo palaabuton?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 15]

Sanday Isaias, Pedro, kag Juan nagtagna sang mga kahimtangan sang “bag-ong mga langit kag bag-ong duta”