Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Aguma ang Paglipay sang Kusog ni Jehova

Aguma ang Paglipay sang Kusog ni Jehova

 Aguma ang Paglipay sang Kusog ni Jehova

“Sang nagdamo ang makatulublag nga mga panghunahuna sa sulod nakon, ang imo mga paglugpay nagahuluhapulas sa akon kalag.”​—⁠SALMO 94:⁠19.

SA TANAN nga nagahandum sing lugpay, ang Biblia may mga pulong sang paglipay. Gani, indi katingalahan nga ang The World Book Encyclopedia nagsiling nga “di-maisip nga tawo ang nagliso sa Biblia para sa paglipay, paglaum, kag pagtuytoy sa mga tion sang kagamo kag pagkawalay kapat-uran.” Ngaa?

Bangod ang Biblia inspirado sang aton mahigugmaon nga Manunuga, “ang Dios sang tanan nga paglipay,” ang Isa nga “nagalipay sa aton sa tanan naton nga kapipit-an.” (2 Corinto 1:​3, 4) Sia ang ‘Dios nga nagahatag sing paglipay.’ (Roma 15:5) Nagpahamtang si Jehova sang halimbawa sa paghatag sing isa ka paagi nga mapaumpawan kita tanan. Ginpadala niya ang iya bugtong nga Anak, si Jesucristo, sa duta agod hatagan kita sing paglaum kag paglugpay. Si Jesus nagtudlo: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod nga ang bisan sin-o nga magtuo sa iya indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ginalaragway sang Biblia si Jehova subong ang isa nga “nagadala adlaw-adlaw sang aton lulan, ang matuod nga Dios sang aton kaluwasan.” (Salmo 68:19) Makasiling sing masinaligon ang mahinadlukon-sa-Dios nga mga tawo: “Pirme ko ginabutang si Jehova sa akon atubangan. Bangod nga yara sia sa akon tuo, indi ako malingkang.”​—⁠Salmo 16:⁠8.

Ini nga mga dinalan sa Biblia nagapakita sang daku nga gugma ni Jehova nga Dios para sa aton nga mga tawo. Maathag gid nga may tinagipusuon sia nga handum​—⁠kag ikasarang​—⁠sa paghatag sing bugana nga paglipay kag sa pagpahaganhagan sang aton kasakit sa mga tion sang kalisdanan. “Nagahatag sia sing gahom sa ginakapoy; kag sa isa nga wala sing dinamiko nga kusog ginapabugana niya ang bug-os nga kusog.” (Isaias 40:29) Paano kita, kon amo, makatigayon sing paglipay sa kusog ni Jehova?

Ang Makapaumpaw nga Epekto Sang Pag-ulikid ni Jehova

Ang salmista nagsulat: “Ihaboy ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo. Indi gid sia magtugot nga malingkang ang matarong.” (Salmo 55:22) Huo, interesado si Jehova nga Dios sa tawhanon nga pamilya. Ginpasalig ni apostol Pedro ang mga Cristiano sang unang siglo: “Sia [ang Dios] nagaulikid sa inyo.” (1 Pedro 5:7) Ginpadaku ni Jesucristo ang pagpabalor sang Dios sa mga tawo paagi sa pagsiling: “Ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga may diutay nga balor, indi bala? Apang wala sing isa sa ila nga malipatan sa atubangan sang Dios. Apang bisan ang mga buhok sa inyo mga ulo naisip na tanan. Dili kamo mahadlok; mahal pa kamo sa madamo nga maya.” (Lucas 12:​6, 7) May amo kita sina nga balor sa Dios sa bagay nga ginatalupangod niya bisan ang pinakadiutay nga detalye tuhoy sa aton. Nahibaluan niya ang mga butang nga wala kita mismo nakahibalo bangod interesado gid sia sa kada isa sa aton.

Ining personal nga interes ni Jehova naglipay gid kay Svetlana, ang pamatan-on nga pampam nga ginsambit sa nauna nga artikulo. Buot na kuntani sia maghikog sang nasugilanon niya ang mga Saksi ni Jehova. Nian ginbaton niya ang isa ka pagtuon sa Biblia, nga nagbulig sa iya nga makilala si Jehova subong isa ka matuod nga persona nga interesado sa iya kaayuhan. Nagtandog ini sa iya tagipusuon, nagpahulag sa iya nga bag-uhon ang iya pagkabuhi kag idedikar ang iya kaugalingon sa Dios. Naghatag man ini kay Svetlana sing kinahanglanon nga pagpabalor sa kaugalingon nga kinahanglan niya agod magpadayon walay sapayan sang iya mga problema kag mangin positibo ang pagtamod sa kabuhi. “Kumbinsido ako,” siling niya karon, “nga indi gid ako pagpatumbayaan ni Jehova. Nasapwan ko nga matuod ang nasulat sa 1 Pedro 5:⁠7. Nagasiling ini: ‘Itugyan ninyo [kay Jehova] ang tanan ninyo nga kabalaka, kay sia nagaulikid sa inyo.’ ”

Nagalipay ang Pasad-sa-Biblia nga Paglaum

Ang isa ka pinasahi nga paagi nga ang Dios nagahatag sing paglipay amo ang paagi sa iya nasulat nga Pulong, nga nagaunod sing matahom nga paglaum para sa palaabuton. Si apostol Pablo nagsulat: “Ang tanan nga butang nga ginsulat sadto anay ginsulat subong instruksion sa aton, agod nga paagi sa aton pagbatas kag paagi sa paglipay gikan sa Kasulatan makatigayon kita sing paglaum.” (Roma 15:4) Gin-athag ni Pablo ang kaangtanan sang matuod nga paglaum kag paglipay sang nagsulat sia: “Kabay nga . . . ang Dios nga aton Amay, nga naghigugma sa aton kag naghatag sing walay katapusan nga paglipay kag maayong paglaum paagi sa di-bagay nga kaayo, maglipay sang inyo mga tagipusuon kag magpalig-on sa inyo sa tagsa ka maayong buhat kag pulong.” (2 Tesalonica 2:​16, 17) Ining “maayong paglaum” nagalakip sang pagpaabot sing himpit, malipayon, kag walay katapusan nga kabuhi sa paraiso nga duta.​—⁠2 Pedro 3:⁠13.

Ining pat-od kag masanag nga  palaabuton nagpalig-on kay Laimonis, ang alkoholiko nga paralitiko nga ginsambit sa nagligad nga artikulo. Sang mabasa ang pasad-sa-Biblia nga mga literatura sang mga Saksi ni Jehova, nalipay sia nga mahibaluan ang tuhoy sa bag-ong kalibutan sa idalom sang Ginharian sang Dios, diin sarang mapasag-uli sing bug-os ang iya kapagros. Sa Biblia, nabasa niya ang masunod nga masanag nga saad sang milagruso nga pagpang-ayo: “Sa amo nga tion ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Sa amo nga tion ang piang magalumpat subong sang lalaki nga usa, kag ang dila sang apa magaamba sa kalipay.” (Isaias 35:​5, 6) Agod mangin kalipikado para sa kabuhi sa sina nga Paraiso, naghimo sing daku nga mga pagbag-o si Laimonis. Ginbiyaan niya ang pag-inom sing alak, kag ang iya pagbag-o natalupangdan sang iya mga kaingod kag mga kakilala. Nagadumala na sia karon sing pila ka pagtuon sa Biblia kag ginapaambit sa iban ang paglipay nga ginahatag sang pasad-sa-Biblia nga paglaum.

Ang Papel Sang Pangamuyo

Kon nagasakit ang aton tagipusuon tungod sa pila ka rason, makasapo kita sing paglipay paagi sa pagpangamuyo kay Jehova. Magahaw-as ini sang aton lulan. Samtang nagaampo kita, mahimo kita malugpayan paagi sa pagdumdom sa mga butang nga ginasiling sa Pulong sang Dios. Ang pinakamalawig nga salmo sa Biblia kaangay sa isa ka matahom nga pangamuyo. Ang manunulat sini nag-amba: “Gindumdom ko ang imo hudisyal nga mga desisyon gikan sa tion nga di-napat-od, O Jehova, kag nakasapo ako sing paglipay para sa akon kaugalingon.” (Salmo 119:52) Sa tuman kabudlay nga mga kahimtangan, ilabi na ang may kaangtanan sa problema sa kapagros, wala sing isa kag nagalakip-sa-tanan nga sabat. Sa aton kaugalingon nga kusog, mahimo nga indi gid naton nahibaluan kon diin gid magadangop. Nasapwan sang madamo nga sa tapos mahimo ang tanan nga masarangan sang tawo, ang pagdangop sa Dios paagi sa pangamuyo nagresulta sa daku nga paglipay kag, kon kaisa, sa wala ginapaabot nga mga solusyon.​—⁠1 Corinto 10:⁠13.

Si Pat, nga gindalidali sa emergency room sang isa ka ospital, nakaeksperiensia sining makalipay nga epekto sang pangamuyo. Sang mag-ayo, sia nagsiling: “Nangamuyo ako kay Jehova kag nakatuon gid nga dapat ko itugyan ang akon kabuhi sa iya mga kamot, nagasalig sa iya sa paghimo kon ano man ang iya pagbuot. Sa bug-os nga tion, nabatyagan ko ang kalinong; naeksperiensiahan ko ang paghidait sang Dios nga ginsambit sa Filipos 4:​6, 7.” Daw ano nga paglipay ini nga mga bersikulo sa aton tanan! Diri ginalaygayan kita ni Pablo: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tagsa ka butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipakilala sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magatipig sang inyo mga tagipusuon kag sang inyo mga painuino paagi kay Cristo Jesus.”

Ang Balaan nga Espiritu Subong Manuglipay

Sang gab-i antes sang iya kamatayon, gin-athag ni Jesus sa iya mga apostoles nga biyaan niya sila sa dili madugay. Nagtublag ini kag nagpasubo sa ila. (Juan 13:​33, 36; 14:​27-31) Bangod nahibaluan nga kinahanglan nila ang padayon nga paglipay, si Jesus nagsaad: “Magapangayo ako sa Amay kag magahatag sia sa inyo sing isa pa ka mananabang [ukon, manuglipay] nga makaupod ninyo sing dayon.” (Juan 14:​16; footnote) Ginpatuhuyan diri ni Jesus ang balaan nga espiritu sang Dios. Lakip sa iban pa nga mga butang, ginlipay sang espiritu sang Dios ang mga apostoles sa tion sang pagtilaw sa ila kag ginpabakod sila nga magpadayon sa paghimo sang kabubut-on sang Dios.​—⁠Binuhatan 4:⁠31.

Si Angie, nga ang iya bana malapit na kuntani mapatay bangod sang serioso nga aksidente, nakabatas sing madinalag-on sang tanan nga kalisdanan kag kasakit sang iya kahimtangan. Ano ang nagbulig sa iya? Nagsiling sia: “Kon wala ang pagsakdag sang balaan nga espiritu ni Jehova, wala namon kuntani nabatas ang amon naagihan kag nakapabilin nga mabakod. Napadayag gid ang kusog ni Jehova paagi sa amon mga kaluyahon, kag nangin pamakod gid sia sa tion sang amon kalisdanan.”

Makalipay nga Paghiliutod

Bisan ano man ang kahimtangan sa kabuhi sang isa ka indibiduwal, bisan ano man kasakit nga kahimtangan ang mag-utwas, makasapo sia sing paglipay sa paghiliutod sa tunga sang kongregasyon ni Jehova. Ini nga paghiliutod nagahatag sing espirituwal nga pagsakdag kag bulig  sa mga nagapakig-upod sa sini. Diri, masapwan sang isa ang isa ka grupo sang mahigugmaon, mainulikdon, kag malinugpayon nga mga abyan, nga handa kag luyag magbulig kag maglugpay sa iban sa mga tion sang kalisdanan.​—⁠2 Corinto 7:​5-7.

Ginatudluan ang mga katapo sang Cristianong kongregasyon nga ‘magbuhat sing maayo sa tanan, apang labi na gid sa mga may labot sa ila sa pagtuo.’ (Galacia 6:10) Ang pasad-sa-Biblia nga edukasyon nga ginabaton nila nagapahulag sa ila nga magpakita sing utudnon nga gugma kag pagpalangga sa isa kag isa. (Roma 12:​10; 1 Pedro 3:8) Ang espirituwal nga mga kauturan sa kongregasyon napahulag nga mangin malulo, makalipay, kag mapinalanggaon nga mainawaon.​—⁠Efeso 4:⁠32.

Sanday Joe kag Rebecca, nga makapahanusbo nga namatyan sang anak nga lalaki, nakaeksperiensia sining makalipay nga pagsakdag gikan sa mga katapo sang Cristianong kongregasyon. Nagsiling sila: “Ginbuligan kami ni Jehova kag sang iya mahigugmaon nga kongregasyon nga mabatas ang amon mabudlay nga tion. Ginatos ka kard, sulat, kag tawag sa telepono ang amon nabaton. Bangod sini, naapresyar namon kon daw ano ka hamili ang aton paghiliutod. Samtang nakibot kami bangod sang trahedya, madamong lokal nga kongregasyon ang nagbulig sa amon, nag-aman sing pagkaon kag nagpaninlo sang balay.”

Magtigayon Sing Paglipay!

Kon nagalaslas ang mamadlos nga hangin sang kapiutan, kag padayon nga nagatupa ang nagabalingaso nga ulan kag graniso sang kalisdanan, handa ang Dios sa paghatag sing makapaumpaw nga pangamlig. Amo sini kon paano sia ginlaragway sang isa sang mga salmo subong nagahatag sing makalipay nga palalipdan: “Magatabon sia sa imo sang iya mga kuyos, kag sa idalom sang iya mga pakpak magadangop ka.” (Salmo 91:4) Ang ilustrasyon diri mahimo nga isa ka agila. Paglaragway ini sa isa ka pispis nga nakamutik sing katalagman kag gani maamligon nga nagahumlad sang iya mga pakpak sa ibabaw sang iya mga piso. Sa mas daku pa nga kahulugan, si Jehova nangin matuod nga Manug-amlig sa tanan nga nagadangop sa iya.​—⁠Salmo 7:⁠1.

Kon luyag mo magtuon sing dugang pa tuhoy sa Dios, sa iya personalidad, kag sa iya ikasarang sa paghatag sing paglipay, ginaagda ka nga tun-an ang iya Pulong. Malipay ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo nga himuon ina. Huo, makatigayon man ikaw sing paglipay sa kusog ni Jehova!

[Mga retrato sa pahina 7]

Ang pasad-sa-Biblia nga paglaum sa palaabuton makahatag sing paglipay