Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

 Mga Pamangkot Gikan sa mga Bumalasa

Sa Roma 12:​19, ginapahangop bala ni apostol Pablo nga ang mga Cristiano indi dapat magsingkal sang sia nagsiling: “Dili kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabayai ang kasingkal”?

Sa estrikto nga kahulugan, indi. Ang ginapatuhuyan diri ni apostol Pablo amo ang kasingkal sang Dios. Sa pagkamatuod, wala ini nagasiling nga indi importante kon bala ang mga Cristiano magpadaug sa kaakig. Ang Biblia maathag nga nagalaygay sa aton batok sa pagsingkal. Binagbinaga ang pila ka halimbawa sang laygay sang Dios.

“Likawi ang kaakig kag pabayai ang pagpangakig; indi ka mag-init nga magadul-ong lamang sa paghimo sing malaut.” (Salmo 37:⁠8) “Ang tagsatagsa nga padayon nga nagasingkal sa iya utod manabat sa hukmanan sang katarungan.” (Mateo 5:22) “Dayag ang mga buhat sang unod, kag ini sila amo ang pagkamakihilawason, pagkadi-matinlo, malaw-ay nga paggawi, idolatriya, pagbuhat sing espiritismo, mga pag-ilinaway, pagpinuyas, kaimon, mga pagsilabo sang kaakig.” (Galacia 5:​19, 20) “Ang tanan nga madinumtanon nga kapaitan kag kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag maparas nga hambal kuhaon gikan sa inyo.” (Efeso 4:31) “Ang tagsa ka tawo dapat magmadagmit sa pagpamati, magmahinay sa paghambal, magmakuli sa pagpangakig.” (Santiago 1:19) Dugang pa, ang tulun-an sang Hulubaton sulitsulit nga nagalaygay sa aton batok sa pagsingkal ukon pagpangakig sa diutay nga mga sala kag tawhanon nga mga kasaypanan.​​—⁠Hulubaton 12:16; 14:​17, 29; 15:1; 16:32; 17:14; 19:​11, 19; 22:24; 25:28; 29:⁠22.

Ang konteksto sang Roma 12:19 nahisuno sa sini nga laygay. Si Pablo nagrekomendar nga ang aton gugma mangin walay pagkasalimpapaw, nga pakamaayuhon naton ang mga nagahingabot sa aton, nga tinguhaan naton nga hunahunaon ang kaayuhan sang iban, nga indi kita magbalos sing malaut sa malaut, kag nga manikasog kita nga mangin mahidaiton sa tanan. Nagpanugyan sia dayon: “Dili kamo magtimalos, mga hinigugma, kundi pabayai ang kasingkal; kay nasulat na: ‘Akon ang pagtimalos; ako ang magabalos, siling ni Jehova.’ ”​—⁠Roma 12:​9, 14, 16-19.

Huo, indi naton dapat pagpabay-an ang kaakig nga magpahulag sa aton nga magtimalos. Ang aton ihibalo sa mga kahimtangan kag ang aton paghangop sa hustisya di-himpit. Kon pabay-an naton ang kaakig nga magpahulag sa aton nga magtimalos, masami kita nga magasayop. Magahimo ini sang luyag sang Kaaway sang Dios, ang Yawa. Nagsulat man si Pablo: “Magpangakig, apang indi magpakasala; indi pagpatunuri sing adlaw ang inyo kaakig, ukon hatagan sing higayon ang Yawa.”​—⁠Efeso 4:​26, 27.

Ang mas maayo nga dalanon, ang mas maalamon nga dalanon, amo nga pabay-an ang Dios sa pagpat-od kon san-o kag kay sin-o himuon ang pagtimalos. Mahimo niya ini nga nakahibalo sing bug-os sang mga katunayan, kag ang bisan ano nga pagtimalos nga iya himuon magapabanaag sang iya himpit nga hustisya. Makita naton nga amo sini ang punto ni Pablo sa Roma 12:19 kon talupangdon naton ang iya pagpatuhoy sa Deuteronomio 32:​35, 41, nga nagalakip sining mga pulong: “Akon ang pagtimalos, kag pagtumbas.” (Ipaanggid ang Hebreo 10:30.) Busa, bisan pa nga ang mga tinaga nga “sang Dios” indi makita sa Griegong teksto, ginsal-ot ini sang pila ka modernong manugbadbad sa Roma 12:19. Amo kon ngaa mabasa ang mga badbad nga “pabayai nga magtimalos ang Dios” (The Contemporary English Version); “hatagi sing duog ang kasingkal sang Dios” (American Standard Version); “pabay-i nga magsilot ang Dios kon kabubut-on niya” (The New Testament in Modern English); “hatagi sing duog ang pagtimalos sang Dios.”​​—⁠The New English Bible.

Bisan pa kon ginaabusuhan ukon ginahingabot sang mga kaaway sang kamatuoran, sarang naton mapakita ang pagsalig tuhoy sa paglarawan kay Jehova nga Dios nga nabatian ni Moises: “Si Jehova, si Jehova, isa ka Dios nga maluluy-on kag mainayuhon, mahinay sa pagpangakig kag bugana sa mahigugmaon nga kaayo kag sa kamatuoran, nagatipig sing mahigugmaon nga kaayo para sa linibo, nagapatawad sang kasaypanan kag kalapasan kag kasal-anan, apang indi gid sia magahatag sing pasaylo sa silot.”​—⁠Exodo 34:​6, 7.