Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Ngaa ang Katawhan Nagakinahanglan sing Mananabang

Kon Ngaa ang Katawhan Nagakinahanglan sing Mananabang

 Kon Ngaa ang Katawhan Nagakinahanglan sing Mananabang

‘ISA ako ka tampalasan nga manughingabot,’ baton sang isa anay ka bugalon kag masingki nga tawo. Nangin isa sia ka abusado nga manugpasipala nga walay kaluoy nga naggamo kag nagsakit sa mahinadlukon-sa-Dios nga mga sumulunod ni Jesucristo. “Walay sapayan,” nagsiling sia sing mapinasalamaton, “ginpakitaan ako sing kaluoy.” Daw indi man mapatihan, ining masingki nga manughingabot nangin ang matutom nga Cristianong si apostol Pablo.​—⁠1 Timoteo 1:​12-16; Binuhatan 9:​1-19.

Indi tanan nakahimo sang sahi sang mga butang nga ginhimo ni Pablo. Apang, kita tanan wala makasunod sang mga talaksan sang Dios. Ngaa? Bangod “ang tanan nagpakasala kag nakulangan sing himaya sang Dios.” (Roma 3:23) Isa pa, tuman gid kadali nga malubong sa hatayhatay sang pagkawalay paglaum, ayhan nagabatyag nga tuman gid sa aton kalain agod kaluuyan sang Dios. Samtang ginapamalandungan ang iya makasasala nga mga huyog, si Pablo mismo nagtuaw: “Kailo ako nga tawo! Sin-o bala ang magaluwas sa akon gikan sa lawas nga nagaatubang sining kamatayon?” Sa pagsabat sang iya mismo pamangkot, nagsulat sia: “Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo!”​—⁠Roma 7:​24, 25.

Paano makapakig-angot ang matarong nga Manunuga sa mga makasasala? (Salmo 5:⁠4) Talupangda nga nagsiling si Pablo: “Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo.” Ang isa pa nga ginkaluuyan sang Dios nagpaathag: “Kon ang bisan sin-o makahimo sing sala, may mananabang kita upod sa Amay, si Jesucristo, isa nga matarong. Kag sia ang nagatumbas nga halad para sa aton mga sala, apang indi lamang para sa aton kundi para man sa bug-os nga kalibutan.”​—⁠1 Juan 2:​1, 2.

Ngaa gintawag si Jesucristo nga ‘mananabang upod sa Amay’? Kag paano nga si Jesus “nagatumbas nga halad” para sa mga sala?

Kon Ngaa Kinahanglan ang Isa ka Mananabang

Nagkari si Jesus sa duta “sa paghatag sang iya kalag nga gawad sang madamo.” (Mateo 20:28) Ang gawad amo ang bili nga ginabayad sa pagbakal liwat ukon sa pagtigayon sang kahilwayan sang isa ka tawo ukon butang. Ang porma sang berbo sang Hebreong tinaga nga ginbadbad nga “gawad” nagapahangop sang ideya sang pagtabon, ukon pagtumbas, para sa mga sala. (Salmo 78:38) Ang Griegong tinaga,  subong sang masapwan sa Mateo 20:​28, gingamit ilabi na sa pagpatuhoy sa bili nga ginbayad sa paggawad sa mga bilanggo sang inaway ukon sa paghilway sa mga ulipon. Agod mahatag ang ginapangayo sang katarungan, ginahatag ang isa ka butang bilang baylo sa isa pa ka butang nga may katumbas nga bili.

Naulipon ang katawhan bangod sang pagrebelde sang una nga tawo batok sa Dios. Subong sang ginapakita sa Genesis kapitulo 3, ginpili sadtong himpit nga tawo​—⁠si Adan⁠​—⁠nga maglakat sa dalanon sang pagkadi-matinumanon kay Jehova nga Dios. Bangod sini, ginbaligya niya ang iya kaugalingon kag ang iya wala pa matawo nga mga kaliwat sa pagkaulipon sa sala kag sa kamatayon. Sa amo gindula ni Adan ang dulot nga himpit tawhanon nga kabuhi para sa iya kag sa tanan niya nga kaliwat.​—⁠Roma 5:​12, 18, 19; 7:⁠14.

Sa dumaan nga Israel, naghimo ang Dios sing kahimusan para sa mga halad nga mga sapat sa pagtumbas, ukon sa pagtabon, sa mga sala sang mga tawo. (Levitico 1:4; 4:​20, 35) Daw subong bala nga ang kabuhi sang ginhalad nga sapat gintal-us sa kabuhi sang makasasala. (Levitico 17:11) Busa, “ang adlaw sang katumbasan” matawag man nga “adlaw sang mga gawad.”​—⁠Levitico 23:​26-28.

Apang, bangod ang mga sapat kubos sangsa tawo, “indi mahimo nga ang dugo sang mga toro kag sang mga kanding magkuha sang mga sala [sing bug-os].” (Hebreo 10:​1-4) Agod ang halad may nagakaigo nga balor sa pagtumbas, ukon sa pagdula, sang mga sala sing permanente, dapat nga may pareho ini nga balor sa gindula ni Adan. Ang timbangan sang katarungan nagkinahanglan sing isa ka himpit nga tawo (si Jesucristo) sa pagtumbas sa nadula sang isa pa ka himpit nga tawo (si Adan). Ang himpit tawhanon nga kabuhi lamang ang makabayad sang bili sang gawad sa pagtubos sa kaanakan ni Adan gikan sa pagkaulipon nga sa sini ginbaligya sila sang ila nahauna nga amay. Ang “kalag sa kalag” magatuman sang mga ginapangayo sang matuod nga katarungan.​—⁠Exodo 21:​23-25.

Sang nakasala si Adan kag ginpamatbatan sing kamatayon, ang iya wala pa matawo nga kaanakan yara pa sa iya mga balikawang kag gani napatay kaupod niya. Ang himpit nga tawo nga si Jesus, “ang katapusan nga Adan,” hungod nga wala magpamilya. (1 Corinto 15:45) May yara sia wala pa matawo nga kaanakan sa iya mga balikawang sang napatay sia subong isa ka himpit tawhanon nga halad. Gani, mahimo masiling nga ang isa kuntani ka rasa sang tawo sa iya mga balikawang napatay kaupod niya. Gin-angkon ni Jesus ang makasasala kag nagatagumatayon nga pamilya ni Adan. Gintalikdan niya ang iya kinamatarong nga magpamilya. Paagi sa paghalad sa iya himpit tawhanon nga kabuhi, ginbakal liwat ni Jesus ang bug-os nga katawhan gikan kay Adan agod sila mangin Iya pamilya, nagahimo sa Iya nga ila “Dayon nga Amay.”​—⁠Isaias 9:​6, 7.

Ang halad nga gawad ni Jesus nagbukas sang dalan para sa matinumanon nga katawhan nga mabaton ang kaluoy sang Dios kag matigayon ang walay katapusan nga kabuhi. Sa amo, nagsulat si apostol Pablo: “Ang bayad nga ginabayad sa sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 6:23) Ginapahulag kita nga dayawon si Jehova tungod sang gugma kag kaluoy may kaangtanan sa gawad, nga gin-aman sa tuman ka mahal nga bili sa iya kag sa iya hinigugma gid nga Anak. (Juan 3:16) Kag pat-od gid nga si Jesus nangin “mananabang upod sa Amay” sang ginbanhaw sia pa langitnon nga kabuhi kag ginpresentar ang balor sang iya halad nga gawad sa Dios sa mga langit. * (Hebreo 9:​11, 12, 24; 1 Pedro 3:18) Apang paano si Jesucristo karon nangin aton mananabang sa langit?

[Nota]

^ par. 12 Tan-awa ang kapitulo 4 kag 7 sang libro nga Ang Ihibalo nga Nagadul-ong sa Kabuhi nga Walay Katapusan, nga ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Retrato sa pahina 4]

Ang himpit tawhanon nga kabuhi ni Jesus nangin bayad agod magawad ang kaanakan ni Adan