Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagpangita kay Jehova Upod ang Handa nga Tagipusuon

Pagpangita kay Jehova Upod ang Handa nga Tagipusuon

 Pagpangita kay Jehova Upod ang Handa nga Tagipusuon

ANG Israelinhon nga saserdote nga si Esdras isa ka tumalagsahon nga manugpanalawsaw, iskolar, manugkopya, kag manunudlo sang Kasuguan. Para sa mga Cristiano karon isa man sia ka maayo nga halimbawa sang bug-os-kalag nga pag-alagad. Ngaa? Bangod ginhuptan niya ang iya diosnon nga debosyon bisan samtang nagakabuhi sa Babilonia, isa ka siudad nga puno sing butig nga mga dios kag pagsimba sa mga demonyo.

Ang diosnon nga debosyon ni Esdras wala lamang matabuan. Ginpangabudlayan niya ini. Sa pagkamatuod, ginsugiran niya kita nga ‘ginhanda niya ang iya tagipusuon sa pag-usisa sang kasuguan ni Jehova kag sa paghimo sini.’​—⁠Esdras 7:⁠10.

Kaangay ni Esdras, luyag himuon sang katawhan ni Jehova karon ang tanan nga ginapatuman ni Jehova sa ila samtang nagakabuhi sa kalibutan nga nagapamatok sa matuod nga pagsimba. Gani usisaon naton ang mga paagi nga aton man mahanda ang aton tagipusuon, ang nasulod nga pagkatawo​—⁠lakip ang aton mga panghunahuna, panimuot, handum, kag motibo​—⁠sa “pag-usisa sang kasuguan ni Jehova kag sa paghimo sini.”

Paghanda Sang Aton Tagipusuon

Ang “paghanda” nagakahulugan sing “pagpangaman sing una para sa isa ka katuyuan: pagpahamtang para sa isa ka paggamit, aplikasyon, ukon disposisyon.” Sa pagkamatuod, kon nakatigayon ka na sing sibu nga ihibalo sa Pulong sang Dios kag nadedikar na ang imo kabuhi kay Jehova, nian ang imo tagipusuon pat-od nga handa na kag mapaanggid sa “maayong duta” nga ginhambalan ni Jesus sa iya parabola tuhoy sa manugsab-ug.​—⁠Mateo 13:​18-23.

Walay sapayan sina, ang aton tagipusuon nagakinahanglan sing dalayon nga igtalupangod kag pagpauswag. Ngaa? Bangod sang duha ka rason. Una, bangod ang makahalalit nga mga huyog, kaangay sang mga gamhon sa isa ka hardin, madasig nga makapanggamot, ilabi na sa tion sining “katapusan nga mga adlaw” nga ang “hangin” sang sistema ni Satanas labi pa gid nga napuno sing makahalalit nga mga binhi sang undanon nga panghunahuna. (2 Timoteo 3:​1-5; Efeso 2:2) Ang ikaduha nga rason may labot sa duta mismo. Kon pabay-an, ang duta mahimo nga sa dili madugay magakigang, magabagtik, kag mangin di-mapatubason. Ukon mahimo nga tuman kadamo nga tawo ang di-mahalungon nga magatapaktapak sa hardin kag magapadail sang duta. Kaanggid man sa sina ang malaragwayon nga duta sang aton tagipusuon. Mahimo ini mangin di-mapatubason kon pabay-an ukon tapaktapakon sang mga tawo nga wala sing interes sa aton espirituwal nga kaayuhan.

Gani, importante gid nga iaplikar naton tanan ang laygay sang Biblia: “Labaw sa tanan nga dapat bantayan, amligi ang imo tagipusuon, kay gikan sa sini ang mga tuburan sang kabuhi.”​—⁠Hulubaton 4:⁠23.

Mga Butang nga Nagapatambok sa “Duta” Sang Aton Tagipusuon

Binagbinagon naton ang pila ka butang, ukon mga kinaiya, nga magapatambok sa “duta” sang aton tagipusuon agod nga mahapos ini magpatubas sing maayo. Sa pagkamatuod, madamo nga butang ang magapauswag sang aton tagipusuon, apang binagbinagon naton diri ang anom: ang pagkilala sang aton espirituwal nga kinahanglanon, pagkamapainubuson, pagkabunayag, diosnon nga kahadlok, pagtuo, kag gugma.

“Malipayon ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon,” siling ni Jesus. (Mateo 5:3) Kaangay sang pisikal nga pagkagutom nga nagapahanumdom sa aton sang aton kinahanglanon nga magkaon, ang pagkilala sa aton espirituwal nga kinahanglanon nagahimo sa aton nga ginagutom sa espirituwal nga pagkaon. Kinaugali nga nagahandum sa sini nga pagkaon ang mga tawo bangod nagahatag ini sing kahulugan kag katuyuan sa kabuhi. Ang  mga pag-ipit sang sistema sang mga butang ni Satanas ukon ang daku nga katamad sa pagtuon mahimo magpaluya sang aton pagkamahunahunaon sa sini nga kinahanglanon. Bisan amo sina, si Jesus nagsiling: “Ang tawo mabuhi, indi lamang sa tinapay, kundi sa tagsa ka pulong nga nagaguwa sa baba ni Jehova.”​—⁠Mateo 4:⁠4.

Sa literal nga paagi, ang regular, balanse, kag maayo nga mga pagkaon nagapapagros sa lawas, kag ginapalig-on man sini ang lawas nga palambuon ang gana para sa masunod nga pagkaon kon mag-abot ang tion. Matuod man ini sa espirituwal nga kahulugan. Mahimo nga wala mo ginakabig ang imo kaugalingon nga palatuon, apang kon himuon mo nga batasan ang pagbasa sing Pulong sang Dios kada adlaw kag ginatun-an mo ang pasad-sa-Biblia nga mga publikasyon sing regular, masapwan mo nga nagauswag ang imo gana. Sa pagkamatuod, kalangkagan mo ang imo mga tion sa pagtuon sing Biblia. Gani indi gilayon mangampo; mangabudlay sing lakas nga mapalambo ang maayong espirituwal nga gana.

Ang Pagkamapainubuson Nagapahumok Sang Tagipusuon

Ang pagkamapainubuson isa ka importante gid nga butang sa paghanda sang tagipusuon bangod nagahimo ini sa aton nga mahapos tudluan kag nagabulig sa aton nga batunon sa gilayon ang mahigugmaon nga laygay kag pagtadlong. Binagbinaga ang maayo nga halimbawa ni Hari Josias. Sa panahon sang iya paggahom nakita ang isa ka dokumento nga nagaunod sang Kasuguan sang Dios nga ginhatag paagi kay Moises. Sang mabatian ni Josias ang mga pulong sang Kasuguan kag mahangpan kon tubtob diin ang iya mga katigulangan nahamulag gikan sa putli nga pagsimba, ginkusnit niya ang iya mga panapton kag naghibi sa atubangan ni Jehova. Ngaa natandog gid sang Pulong sang Dios ang tagipusuon sang hari? Ang kasaysayan nagasiling nga ang iya tagipusuon “mahumok,” amo nga ginpaubos niya ang iya kaugalingon sang mabatian ang mga pulong ni Jehova. Nakita ni Jehova ang mapainubuson kag mabinatunon nga tagipusuon ni Josias kag gani ginpakamaayo niya sia.​—⁠2 Hari 22:​11, 18-20.

Bangod sang pagkamapainubuson, ang “wala sing tinun-an kag kinaandan lamang” nga mga disipulo ni Jesus nakahangop kag nag-aplikar sang espirituwal nga mga kamatuoran nga wala matalupangdan sang “mga maalam kag mga mahinangpunon” apang sa “undanon nga paagi” lamang. (Binuhatan 4:​13; Lucas 10:​21; 1 Corinto 1:26) Ang naulihi indi handa sa pagbaton sa pulong ni Jehova bangod ang ila tagipusuon ginpatig-a sang bugal. Makapakibot bala nga ginadumtan ni Jehova ang bugal?​—⁠Hulubaton 8:​13; Daniel 5:⁠20.

Pagkabunayag kag Diosnon nga Kahadlok

Si manalagna Jeremias nagsulat nga “ang tagipusuon malimbungon labaw sa tanan nga butang kag makatalagam. Sin-o bala ang makahibalo sini?” (Jeremias 17:9) Makita ining pagkamalimbungon sa lainlain nga mga paagi, subong sang kon ginapakamatarong naton ang aton kaugalingon kon magsayop kita. Makita man ini kon ginapakamatarong naton ang serioso nga mga depekto sa personalidad. Apang, ang pagkabunayag magabulig sa aton nga madaug ang malimbungon nga tagipusuon paagi sa pagbulig sa aton nga atubangon ang kamatuoran tuhoy sa aton kaugalingon agod mag-uswag kita. Ginpakita sang salmista ini nga pagkabunayag sang nangamuyo sia: “Usisaa ako, O Jehova, kag tilawi ako; putlia ang akon mga batobato kag ang akon tagipusuon.” Maathag nga ginhanda sang salmista ang iya tagipusuon sa pagbaton sang pagputli kag pagtilaw ni Jehova, bisan pa nga mahimo ini magkahulugan sang pagbaton sa nagaluntad nga tulad-buay nga mga kinaiya agod nga malandas ini.​—⁠Salmo 17:​3; 26:⁠2.

Ang diosnon nga kahadlok, nga nagalakip sing “pagdumot sa malain,” isa ka daku nga bulig sa sini nga proseso sang pagputli. (Hulubaton 8:13) Samtang ginaapresyar ang mahigugmaon nga kaayo kag pagkaayo ni Jehova, ang tawo nga nagakahadlok gid kay Jehova pirme nakahibalo nga may gahom si Jehova sa paghatag sing silot, bisan sing kamatayon, sa mga nagalalis sa iya. Ginpakita ni Jehova nga yadtong nagakahadlok sa iya magatuman man sa iya sang nagsiling sia tuhoy sa Israel: “Kon mapalambo lamang nila kuntani ang ila tagipusuon sa pagkahadlok sa akon kag sa pagtuman pirme sang tanan ko nga sugo, agod nga magmaayo sa ila kag sa ila mga anak tubtob sa tion nga walay latid!”​—⁠Deuteronomio 5:⁠29.

Ang tulumuron sang diosnon nga kahadlok maathag nga, indi agod magpasakop kita nga may kakugmat, kundi agod pahulagon kita nga tumanon ang aton mahigugmaon nga Amay, nga nahibaluan naton nga hanuot gid nga interesado sa aton kaayuhan. Sa pagkamatuod, inang diosnon nga kahadlok makapalig-on kag makapahalipay pa gani, nga nagakaigo nga ginpakita mismo ni Jesucristo.​—⁠Isaias 11:​3; Lucas 12:⁠5.

 Ang Handa nga Tagipusuon Puno Sing Pagtuo

Ang tagipusuon nga mabakod sa pagtuo nakahibalo nga ang bisan ano nga ginapatuman ukon ginasugo ni Jehova paagi sa iya Pulong husto pirme kag para sa aton labi nga ikaayo. (Isaias 48:​17, 18) Ang tawo nga may amo sina nga tagipusuon makatigayon sing tudok nga kaayawan kag pagkakontento sa pagsunod sa laygay sa Hulubaton 3:​5, 6, nga nagasiling: “Magsalig kay Jehova sa bug-os mo nga tagipusuon kag indi magsandig sa imo kaugalingon nga paghangop. Sa tanan mo nga dalanon talupangda sia, kag tadlungon niya ang imo mga banas.” Apang, ang tagipusuon nga kulang sing pagtuo wala sing huyog nga magsalig kay Jehova, ilabi na kon ang paghimo sini nagadalahig sing mga sakripisyo, subong sang pagpasimple sang kabuhi sang isa agod magkonsentrar sa intereses sang Ginharian. (Mateo 6:33) Sa maayong rason, ginatamod ni Jehova nga “malaut” ang wala sing pagtuo nga tagipusuon.​—⁠Hebreo 3:⁠12.

Ang aton pagtuo kay Jehova mapabanaag sa madamong bahin, lakip sa mga butang nga ginahimo naton sing pribado sa aton puluy-an. Binagbinaga, halimbawa, ang prinsipio sa Galacia 6:​7: “Indi kamo magtalang: Ang Dios indi tiliawtiawan. Kay bisan ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.” Ang aton pagtuo sa sini nga prinsipio mapabanaag sa mga butang subong sang mga sine nga aton ginatan-aw, sang mga libro nga aton ginabasa, sang kadamuon sang pagtuon sa Biblia nga ginahimo naton, kag sang aton mga pangamuyo. Huo, ang mabakod nga pagtuo nga nagapahulag sa aton nga magsab-ug “tuhoy sa espiritu” isa ka importante nga butang sa pagtigayon sing tagipusuon nga handa sa pagbaton sang Pulong ni Jehova kag sa pagtuman sini.​—⁠Galacia 6:⁠8.

Gugma​—⁠Ang Labing Daku nga Kinaiya

Labaw sa tanan iban pa nga mga kinaiya, ginahimo gid sang gugma ang duta sang aton tagipusuon nga mabinatunon sa Pulong ni Jehova. Sa amo, sang ginpaanggid ini sa pagtuo kag paglaum, ginlaragway ni apostol Pablo ang gugma subong “ang labing daku gid sa sini” nga mga kinaiya. (1 Corinto 13:13) Ang tagipusuon nga puno sing gugma sa Dios may daku nga kaayawan kag kalipay sa pagtuman sa iya; wala gid ini natak-an sa mga ginapatuman sang Dios. Si apostol Juan nagsiling: “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga sundon naton ang iya mga sugo; apang ang iya mga sugo indi mabug-at.” (1 Juan 5:3) Kaanggid man sina, si Jesus nagsiling: “Kon ang bisan sin-o nagahigugma sa akon, sundon niya ang akon pulong, kag higugmaon sia sang akon Amay.” (Juan 14:23) Talupangda nga ini nga gugma nagabaslanay. Huo, ginahigugma gid ni Jehova ang mga nagapalapit sa iya sa gugma.

Nahibaluan ni Jehova nga kita di-himpit kag pirme nagapakasala batok sa iya. Bisan pa amo sini, wala sia nagapahilayo sa aton. Ginapangita ni Jehova sa iya mga alagad ang “tagipusuon nga bug-os,” isa nga nagapahulag sa aton nga alagdon sia sing kinabubut-on upod ang “kalag nga malipayon.” (1 Cronica 28:9) Matuod, nahibaluan ni Jehova nga nagakinahanglan sing tion kag panikasog agod mapalambo naton ang maayong mga kinaiya sa aton tagipusuon kag sa amo mapatubas ang mga bunga sang espiritu. (Galacia 5:​22, 23) Gani, mapailubon sia sa aton, “kay sia gid nakahibalo sang aton kahimtangan, nagadumdom nga kita yab-ok.” (Salmo 103:14) Nagapabanaag sang amo man nga panimuot, wala gid ginmulay sing sobra ni Jesus ang iya mga disipulo bangod sang ila mga kasaypanan kundi mapailubon nga nagbulig kag nagpalig-on sa ila. Wala ka bala ginapahulag sini nga gugma, kaluoy, kag pagpailob ni Jehova kag ni Jesus nga higugmaon sila sing kapin pa?​—⁠Lucas 7:​47; 2 Pedro 3:⁠9.

Kon masapwan mo kon kaisa nga mabudlay gabuton ang nanggamot-sing-madalom nga tulad-gamhom nga mga batasan ukon bungkagon ang magagmay nga matig-a, kabalan nga mga kinaiya, indi magkasubo ukon maluyahan sing buot. Sa baylo, padayon nga magpangabudlay nga mag-uswag samtang ‘nagapadayon sa pagpangamuyo,’ lakip ang masunson nga pag-ampo kay Jehova para sa iya espiritu. (Roma 12:12) Upod sang iya handa nga bulig, magamadinalag-on ka, kaangay ni Esdras, sa pagtigayon sing tagipusuon nga handa gid “sa pag-usisa sang kasuguan ni Jehova kag sa paghimo sini.”

[Retrato sa pahina 31]

Ginhuptan ni Esdras ang iya diosnon nga debosyon bisan sa Babilonia

[Picture Credit Line sa pahina 29]

Garo Nalbandian