Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Gahom sang Pangamuyo

Ang Gahom sang Pangamuyo

 Ang Gahom sang Pangamuyo

Ang adlaw nagatunod sa siudad sang Nahor sa Natung-an nga Sidlangan. Nag-abot ang isa ka Sirianhon nga lalaki nga si Eliezer nga upod ang isa ka katay sang napulo ka kamelyo sa isa ka bubon sa guwa sang siudad. Bisan pa walay duhaduha nga ginakapoy kag ginauhaw, labi nga ginkabalak-an ni Eliezer ang mga kinahanglanon sang iban. Naghalin sia sa isa ka dumuluong nga duog agod mangita sing asawa para sa anak nga lalaki sang iya agalon. Dugang pa, dapat niya pangitaon ining asawa sa mga kaparyentehan sang iya agalon. Paano niya tumanon ining mabudlay nga hilikuton?

NAGAPATI si Eliezer sa gahom sang pangamuyo. Upod ang talalupangdon, tulad-bata nga pagtuo, nangabay sia sing mapainubuson: “Jehova ang Dios sang akon agalon nga si Abraham, palihug, pahanabuon mo nga matabo ini sa akon atubangan sa sini nga adlaw kag magpakita ka sing mahigugmaon nga kaayo sa akon agalon nga si Abraham. Yari karon nagatindog ako sa luyo sang tuburan sang tubig, kag ang mga anak nga babayi sang mga tawo sang siudad nagaguwa sa pagsag-ub sing tubig. Mahanabo nga ang lamharon nga babayi nga silingan ko, ‘Ipapanaug ang imo tibod, palihug, agod nga makainom ako,’ kag sia magasiling gid, ‘Inom ka, kag paimnon ko man ang imo mga kamelyo,’ amo sia ang itangdo mo sa imo alagad, kay Isaac; kag sa sini ipahibalo mo sa akon nga nagpakita ka sing mainunungon nga gugma sa akon agalon.”​​—⁠Genesis 24:​12-​14.

Ang pagsalig ni Eliezer sa gahom sang pangamuyo indi sa walay pulos. Ti, ang una gid nga babayi nga nag-abot sa bubon amo ang apo nga babayi sang utod nga lalaki ni Abraham! Ang iya ngalan amo si Rebeca, kag sia dalaga, matinlo sing moral, kag matahom. Talalupangdon nga wala lamang niya ginpainom si Eliezer kundi mainayuhon nga nagtanyag nga paimnon man ang tanan niya nga kamelyo. Sang ulihi, pagkatapos sang paghambalanay sang pamilya, kinabubut-on nga nagpasugot si Rebeca nga mag-upod kay Eliezer pabalik sa malayo nga duog agod mangin asawa sang anak ni Abraham nga si Isaac. Daw ano ka talalupangdon kag maathag nga sabat sa pangamuyo ni Eliezer sadto nga tion sang ang Dios pulupanag-on nga nagapasilabot sing milagruso sa mga hitabo!

Madamo kita sing matun-an gikan sa pangamuyo ni Eliezer. Ginpakita sini ang iya tumalagsahon nga pagtuo, pagkamapainubuson, kag di-makagod nga pag-ulikid sa mga kinahanglanon sang iban. Ginpakita man sang pangamuyo ni Eliezer ang iya pagpasakop sa paagi ni Jehova sa pagpakig-angot sa katawhan. Wala duhaduha nga nakahibalo sia sang pinasahi nga kahamuot sang Dios kay Abraham subong man sang saad Niya nga ang tanan nga katawhan pakamaayuhon sa palaabuton paagi kay Abraham. (Genesis 12:3) Sa amo, ginsugdan ni Eliezer ang iya pangamuyo paagi sa mga pulong: “Jehova ang Dios sang akon agalon nga si Abraham.”

Si Jesucristo amo ang kaliwat ni Abraham nga paagi sa iya pakamaayuhon ang tanan matinumanon nga katawhan. (Genesis 22:18) Kon luyag naton nga ang aton mga pangamuyo pagasabton karon, dapat naton kilalahon sing mapainubuson ang paagi sang Dios sa pagpakig-angot sa katawhan paagi sa iya Anak. Si Jesucristo nagsiling: “Kon magpabilin  kamo nga nahiusa sa akon kag ang akon mga pulong magpabilin sa inyo, pangayo kamo sing bisan ano nga luyag ninyo kag ini mahanabo sa inyo.”​—⁠Juan 15:⁠7.

Ang isa ka sumulunod ni Cristo nga nakaeksperiensia sang pagkamaminatud-on sining mga pulong ni Jesus amo si apostol Pablo. Ang iya pagpati sa gahom sang pangamuyo indi gid sa walay pulos. Ginpalig-on niya ang mga masigka-Cristiano nga itugyan ang tanan nila nga kabalaka sa Dios paagi sa pangamuyo kag nagpamatuod: “Sa tanan nga butang may kusog ako bangod sa iya nga nagahatag sing gahom sa akon.” (Filipos 4:​6, 7, 13) Nagakahulugan bala ini nga ang tanan nga ginpangabay ni Pablo sa Dios paagi sa pangamuyo ginhatag? Tan-awon naton.

Indi Tanan nga Pangabay Ginahatag

Sa iya di-makagod nga ministeryo, nag-antos si Pablo sang ginlaragway niya nga “ungon sa unod.” (2 Corinto 12:7) Mahimo nga kahuol ini sa hunahuna kag sa emosyon nga gintuga sang mga manugpamatok kag “di-matuod nga mga kauturan.” (2 Corinto 11:​26; Galacia 2:4) Ukon mahimo nga isa ini ka kabudlayan sa pisikal bangod sang madugay na nga balatian sa mata. (Galacia 4:15) Ano man ang kahimtangan, ining “ungon sa unod” nagpaluya kay Pablo. “Tatlo ka beses ako nagpakiluoy sa Ginuo agod madula ini sa akon,” sulat niya. Apang, wala ginhatag ang pangabay ni Pablo. Ginpaathag kay Pablo nga ang espirituwal nga mga kaayuhan nga nabaton na niya gikan sa Dios, subong sang gahom sa pagbatas, tuman na. Dugang pa, ang Dios nagsiling: “Ang akon gahom ginahimpit sa kaluyahon.”​—⁠2 Corinto 12:​8, 9.

Ano ang aton matun-an gikan sa mga halimbawa nanday Eliezer kag Pablo? Ginapamatian gid ni Jehova nga Dios ang mga pangamuyo sang mga mapainubuson nga nagatinguha sa pag-alagad sa iya. Apang wala ini nagakahulugan nga pirme niya ginahatag ang ila mga pangabay bangod ang Dios may matayog nga pagtamod sa mga butang. Mas nakahibalo sia sangsa aton kon ano ang labing maayo para sa aton. Sing labi pa ka importante, pirme sia nagapanghikot nahisuno sa iya ginpahayag nga katuyuan nga narekord sa Biblia.

Isa ka Tion Sang Espirituwal nga Pagpang-ayo

Ang Dios nagasaad nga ayuhon ang katawhan sa tanan nga pisikal, mental, kag emosyonal nga balatian sa tion sang Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom sang iya Anak sa bug-os nga duta. (Bugna 20:​1-3; 21:​3-5) Malangkagon nga ginahulat sang sinsero nga mga Cristiano ining ginsaad nga palaabuton, nga may bug-os nga pagtuo sa gahom sang Dios sa pagpahanabo sini. Bisan pa wala nagapaabot sining milagruso nga pagpang-ayo karon, nagapangamuyo sila sa Dios sa iya paglugpay kag kusog agod malandas ang mga kabudlayan. (Salmo 55:22) Kon magmasakit sila, mahimo man sila mangamuyo sing panuytoy sang Dios sa pagtigayon sing pinakamaayo nga pagbulong suno sa masarangan nila.

Ang iban nga mga relihion nagapalig-on sa mga nagabalatian nga magpangamuyo agod ayuhon karon, nagatudlo sa milagruso nga pagpang-ayo nga ginhimo ni Jesus kag sang iya mga apostoles. Apang yadto nga mga milagro ginhimo para sa isa ka pinasahi nga katuyuan. Nagpamatuod ini nga si Jesucristo amo ang matuod nga Mesias kag nagpakita nga ang kahamuot sang Dios ginliton halin sa Judiyo nga pungsod pakadto sa bag-o pa nga Cristianong kongregasyon. Sadto anay, ang milagruso nga mga dulot ginkinahanglan agod palig-unon ang pagtuo sang bag-o natukod nga Cristianong kongregasyon. Sang ang bag-ong kongregasyon nangin malig-on na kag nangin hamtong, ang milagruso nga mga dulot ‘gindula.’​—⁠1 Corinto 13:⁠8, 11.

Sa sining ital-ital nga tion, ginatuytuyan ni Jehova nga Dios ang iya mga sumilimba sa mas importante nga hilikuton sang espirituwal nga pagpang-ayo. Samtang may tion pa sila, hilingagawon nga kinahanglan maghulag ang mga tawo sa sining pangabay: “Pangitaa ninyo si Jehova samtang nga makita pa sia. Tawga ninyo sia samtang nga malapit pa sia. Magbiya ang malauton nga tawo sang iya dalanon, kag ang makahalalit nga tawo sang iya mga painuino; kag magbalik sia kay Jehova, nga magakaluoy sa iya, kag sa aton Dios, kay sia magapatawad sing bugana.”​—⁠Isaias 55:​6, 7.

Ang espirituwal nga pag-ayo sa mahinulsulon nga mga makasasala ginahimo paagi sa pagbantala sing maayong balita tuhoy sa Ginharian sang Dios. (Mateo 24:14) Paagi sa pagpabaskog sa iya mga alagad sa paghimo sining nagaluwas-kabuhi nga hilikuton, ginabuligan ni Jehova nga Dios ang minilyon ka tawo gikan sa tanan nga pungsod nga maghinulsol sa ila mga sala kag magtigayon sing kalahamut-an nga kaangtanan sa iya sa wala pa ang katapusan sining malaut nga sistema. Ang tanan nga nagapangamuyo sing sinsero sining espirituwal nga pag-ayo kag ang tanan nga nagapangamuyo sing bulig sa paghimo sining hilikuton sa pagpang-ayo sa pagkamatuod ginasabat ang ila mga pangamuyo.

[Picture Credit Line sa pahina 3]

Eliezer and Rebekah/The Doré Bible Illustrations/Dover Publications