Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jehova Indi Magapalantang

Si Jehova Indi Magapalantang

 Si Jehova Indi Magapalantang

“Bisan pa magpalantang [ang palanan-awon], padayon nga paabuta ini; kay pat-od nga magaabot ini. Indi ini magpalantang.”​—⁠HABACUC 2:⁠3.

1. Ano nga determinasyon ang ginpakita sang katawhan ni Jehova, kag ano ang ginpahulag sini sa ila nga himuon?

“MAGAPABILIN ako nga nagatindog sa akon ginabantayan.” Amo sina ang pamat-od sang manalagna sang Dios nga si Habacuc. (Habacuc 2:1) Ang katawhan ni Jehova sa ika-20 nga siglo nagpakita sing amo man nga determinasyon. Gani, naghulag sila sing makugi sa sining panawagan nga ginpalanog sa maragtason nga kombension sang Septiembre 1922: “Ini ang adlaw sang mga adlaw. Tan-awa, ang Hari nagagahom na! Kamo ang iya mga manugbantala. Busa ibantala, ibantala, ibantala, ang Hari kag ang iya ginharian.”

2. Sang ginpapagsik liwat sa pagpanghikot pagkatapos sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I, ano ang masiling sang hinaplas nga mga Cristiano?

2 Pagkatapos sang Bug-os Kalibutan nga Inaway I, ginpapagsik liwat ni Jehova ang pagpanghikot sang matutom hinaplas nga nagkalabilin. Kaangay ni Habacuc, ang tagsatagsa sa ila makasiling sadto: “Magapabilin ako nga nagatindog sa balwarte; kag padayon ako nga magabantay, agod tan-awon kon ano ang iya ihambal paagi sa akon.” Ang Hebreo nga mga tinaga para sa ‘pagbantay’ kag ‘pagguardia’ ginasulit sa madamo nga tagna.

“Indi Ini Magpalantang”

3. Ngaa dapat kita magpabilin nga nagabantay?

3 Samtang ginapalanog sang mga Saksi ni Jehova ang paandam sang Dios sa karon, dapat gid sila pirme mangin alisto sa pagpamati sa nagahinakop nga mga pulong sang daku nga tagna ni Jesus: “Padayon kamo nga magbantay, kay wala kamo makahibalo kon san-o maabot ang agalon sang balay, kon sa kahapunanon ukon sa tungang gab-i ukon sa tigpamalo sang manok ukon sa kaagahon; agod nga kon mag-abot sia sa hinali, indi niya kamo masapwan nga nagakatulog. Apang ang ginasiling ko sa inyo ginasiling ko sa tanan, Magpabilin kamo nga nagabantay.” (Marcos 13:​35-37) Kaangay ni Habacuc, kag nahisanto sa pinamulong ni Jesus, dapat kita magpabilin nga nagabantay!

4. Paano ang aton kahimtangan kaanggid anay sa kahimtangan ni Habacuc sang mga 628 B.⁠C.⁠E.?

4 Mahimo nga natapos ni Habacuc ang pagsulat sang iya tulun-an sang mga 628 B.⁠C.⁠E., antes pa naggahom ang Babilonia sa bug-os nga kalibutan. Sa sulod sang madamo nga tuig, ang paghukom ni Jehova batok sa apostata nga Jerusalem ginpalanog. Apang, wala ginpakita sing maathag kon san-o himuon ini nga paghukom. Sin-o ang magpati nga mga 21 ka tuig lang ang kalayuon kag gamiton ni Jehova ang Babilonia subong manuglaglag? Sa karon man, wala kita makahibalo sang ‘adlaw kag oras’ nga gintalana para sa katapusan sining sistema, apang nagpaandam si Jesus sa aton: “Pamatud-i man ninyo ang inyo kaugalingon nga handa, bangod sa oras nga wala ninyo paghunahunaa, magaabot ang Anak sang tawo.”​—⁠Mateo 24:​36, 44.

5. Ano ang ilabi na nga makapalig-on nahanungod sa mga pulong sang Dios nga narekord sa Habacuc 2:​2, 3?

5 Tungod sa maayo nga rason, ginhatag ni Jehova kay Habacuc ining makapulukaw nga sugo: “Isulat mo ang palanan-awon, kag ipahamtang ini sing maathag sa mga tapitapi, agod ang isa nga nagabasa sing mabaskog sa sini magabasa sini sing talunsay. Kay ang palanan-awon naigo pa sa gintalana nga tion, kag nagadalidali ini sa katapusan, kag indi ini magbutig. Bisan pa magpalantang ini, padayon nga paabuta ini; kay pat-od nga magaabot ini. Indi ini magpalantang.” (Habacuc 2:​2, 3) Sa karon, ang kalautan kag kasingki lapnag sa bug-os nga duta, nagapakita nga yara na kita sa bibi mismo sang “daku kag makakulugmat nga adlaw ni Jehova.” (Joel 2:31) Makapalig-on, sa pagkamatuod,  ang pasalig mismo ni Jehova: “Indi ini magpalantang”!

6. Paano kita mahimo makalampuwas sa nagapakari nga adlaw sang paghukom?

6 Paano, nian, kita mahimo makalampuwas sa nagapakari nga adlaw sang paghukom? Si Jehova nagasabat paagi sa pagpaanggid sang mga matarong kag mga di-matarong: “Yari karon! Ang iya kalag nagapabugal; indi ini nangin matadlong sa sulod niya. Apang tuhoy sa matarong, paagi sa iya katutom magapabilin sia nga buhi.” (Habacuc 2:4) Ginmusingan sang bugalon kag mahamkunon nga mga manuggahom kag katawhan ang mga pahina sang modernong maragtas sing dugo sang minilyon ka walay sala nga mga biktima, labi na sa duha ka bug-os kalibutan nga inaway kag sa pagpamatay sa minoridad nga rasa. Sa kabaliskaran, ang mahigugmaon-sa-paghidait nga hinaplas nga mga alagad sang Dios nagbatas sing matutom. Sila ang “pungsod nga matarong nga nagahupot sing matutom nga paggawi.” Ginasunod sini nga pungsod, upod sang mga kaupdanan sini, nga “iban nga mga karnero,” ang laygay: “Salig kamo sing dayon kay Jehova, kay yara kay Jah Jehova ang Igang sang tion nga walay latid.”​—⁠Isaias 26:​2-4; Juan 10:⁠16.

7. Nahisuno sa paggamit ni Pablo sang Habacuc 2:​4, ano ang dapat naton himuon?

7 Sa pagsulat sa Hebreong mga Cristiano, ginbalikwat ni apostol Pablo ang Habacuc 2:4 sang nagsiling sia sa katawhan ni Jehova: “Nagakinahanglan kamo sing pagbatas, agod nga, pagkatapos ninyo mahimo ang kabubut-on sang Dios, mabaton ninyo ang katumanan sang saad. Kay sa ‘diutay na lamang nga tion,’ kag ‘sia nga nagaabot magaabot kag indi magpalantang.’ Apang ang akon isa nga matarong magakabuhi bangod sa pagtuo,’ kag, ‘kon mag-isol sia, ang akon kalag walay kahamuot sa iya.’ ” (Hebreo 10:​36-38) Indi karon ang tion nga mag-uyaya ukon masiod sang materyalistiko, nagasalimuang-sa-kalipayan nga mga dalanon sang kalibutan ni Satanas. Ano ang dapat naton himuon antes matapos ang “diutay na lamang nga tion”? Kaangay ni Pablo, kita nga balaan nga pungsod ni Jehova dapat ‘maghimulat sa mga butang sa unahan, nagatinguha padulong sa lalambuton’ nga kabuhi nga walay katapusan. (Filipos 3:​13, 14) Kag kaangay ni Jesus, dapat kita ‘magbatas tungod sa kalipay nga ginbutang sa atubang naton.’​—⁠Hebreo 12:⁠2.

8. Sin-o ang “lalaki” sa Habacuc 2:​5, kag ngaa indi sia magamadinalag-on?

8 Ginalaragway sang Habacuc 2:5 ang “mabukod nga lalaki” nga, kon ipaanggid sa mga alagad ni Jehova, mapaslawan sa paglab-ot sang iya lalambuton, bisan pa ‘ginpalapad niya ang iya kalag nga subong sang Sheol.’ Sin-o ining lalaki nga “indi mabusog”? Mahakog kaangay sang Babilonia sang panahon ni Habacuc, ining kabilugan nga “lalaki,” nga ginahuman sang politikal nga mga kagamhanan​—⁠Pasista man, Nazi, Komunista, ukon bisan ginatawag nga demokratiko​—⁠nagapakig-away agod mapasangkad ang iya kadutaan. Ginapuno man niya ang Sheol, ang lulubngan, sing walay sala nga mga kalag. Apang ining maluibon nga kabilugan nga “lalaki” sang kalibutan ni Satanas, nga nahubog sa pagpaimportante niya sa iya kaugalingon, indi magamadinalag-on sa ‘pagtipon  niya sa iya kaugalingon sang tanan nga pungsod kag pagtingob sa iya kaugalingon sang tanan nga katawhan.’ Si Jehova nga Dios lamang ang makahiusa sang bug-os nga katawhan, kag himuon niya ini paagi sa Mesianikong Ginharian.​—⁠Mateo 6:​9, 10.

Ang Nahauna sa Lima ka Dramatiko nga Kailo

9, 10. (a) Ano ang masunod nga ginpahibalo ni Jehova paagi kay Habacuc? (b) May kaangtanan sa di-matarong nga daug, ano ang kahimtangan karon?

9 Paagi sa iya manalagna nga si Habacuc, ginpahibalo ni Jehova ang lima ka paagisod nga kailo, mga paghukom nga dapat himuon agod ihanda ang duta para puy-an sang matutom nga mga sumilimba sang Dios. Ining mga matarong sing tagipusuon ‘nagagamit sing hulubaton’ nga ginapresentar ni Jehova. Aton mabasa sa Habacuc 2:​6: “Kailo sia nga nagapadamo sang indi iya​—⁠O tubtob pa bala san-o!​—⁠kag nagapabug-at sang utang batok sa iya kaugalingon!”

10 Ang ginapadaku diri amo ang di-matarong nga daug. Sa kalibutan sa palibot naton, ang manggaranon labi nga nagamanggaranon, kag ang imol labi nga nagaimol. Ang mga manugbaligya sing droga kag ang mga manugtonto nagatipon sing daku nga manggad, samtang ginagutom ang madamo nga timawa. Ikap-at kuno nga bahin sang populasyon sang kalibutan ang puraot kaayo. Makaluluoy gid ang mga kahimtangan sang pagkabuhi sa madamo nga pungsod. Ang mga nagahandum sing pagkamatarong sa duta nagatuaw: “O tubtob pa bala san-o” magadugang ining mga kalautan! Apang, ang katapusan malapit na! Sa pagkamatuod, ang palanan-awon ‘indi magpalantang.’

11. Ano ang ginsiling ni Habacuc nahanungod sa pagpaagay sing tawhanon nga dugo, kag ngaa makasiling kita nga may daku karon nga kasal-anan sa dugo sa duta?

11 Ang manalagna nagsiling sa isa nga malaut: “Bangod ikaw mismo nang-ati sa madamo nga pungsod, ang tanan nga nabilin sang mga katawhan magaati sa imo, bangod sang ginpaagay nga dugo sang katawhan kag sang kasingki sa duta, sa banwa kag sa tanan nga nagapuyo sa sini.” (Habacuc 2:8) Daw ano nga kasal-anan sa dugo ang makita naton karon sa duta! Si Jesus maathag nga nagsiling: “Ang tanan nga nagagamit sing espada sa espada mapatay.” (Mateo 26:52) Apang, sang ika-20 nga siglo lamang, ang nakasala-sa-dugo nga mga pungsod kag minoridad nga mga rasa may salabton sa pagpatay sa kapin sa isa ka gatos ka milyon ka tawo. Kailo para sa mga nagapakigbahin sa sining pagpamatay!

Ang Ikaduha nga Kailo

12. Ano ang ikaduha nga kailo nga ginrekord ni Habacuc, kag paano kita makapat-od nga ang di-bunayag nga manggad indi mapuslan?

12 Ang ikaduha nga kailo, nga narekord sa Habacuc 2:​9-11, matupa sa “iya nga nagatipon sing malaut nga daug para sa iya panimalay, agod nga mabutang niya sa mataas ang iya pugad, agod nga maluwas sia sa kamot sang malaut!” Ang di-bunayag nga daug indi mapuslan, subong sang ginaathag sang salmista: “Dili ka mahadlok kon may tawo nga nagamanggad, kon ang himaya sang iya balay nagadugang, kay kon mapatay sia wala sia sing dalhon; ang iya himaya indi magpanaug upod sa iya.” (Salmo 49:​16, 17) Talalupangdon, kon amo, ang maalamon nga laygay ni Pablo: “Tulini ang mga manggaranon sa karon nga sistema sang mga butang nga indi sila magmatinaastaason, kag ipahamtang nila ang ila paglaum, indi sa walay kapat-uran nga mga manggad, kundi sa Dios, nga nagahatag sa aton sing tanan nga butang sing bugana para sa aton ikalipay.”​—⁠1 Timoteo 6:⁠17.

13. Ngaa dapat naton padayon nga ipalanog ang paandam sang Dios?

13 Daw ano ka importante nga ipalanog karon ang mga mensahe sang paghukom sang Dios! Sang namatok ang mga Fariseo sa pagdayaw sang kadam-an kay Jesus subong “ang Isa nga nagakari subong Hari sa ngalan ni Jehova,” nagsiling sia: “Nagasiling ako sa inyo, Kon maghipos ini sila, ang mga bato magasinggit.” (Lucas 19:​38-40) Gani man, kon ang katawhan sang Dios karon mapaslawan sa pagbuyagyag sang kalautan sining kalibutan, “gikan sa pader magasinggit ang bato sing masubo.” (Habacuc 2:11) Gani dapat naton padayon  nga ipalanog sing maisog ang paandam sang Dios!

Ang Ikatlo nga Kailo kag ang Hulusayon Tuhoy sa Kasal-anan sa Dugo

14. Sa anong kasal-anan sa dugo may salabton ang mga relihion sang kalibutan?

14 Ang ikatlo nga kailo nga ginpahibalo paagi kay Habacuc nagahilabot sa hulusayon tuhoy sa kasal-anan sa dugo. Ang Habacuc 2:​12 nagasiling: “Kailo sa iya nga nagatukod sing siudad paagi sa pagpaagay sing dugo, kag malig-on nga nagatukod sing banwa paagi sa kalautan!” Sa sining sistema sang mga butang, ang pagkadi-matarong kag pagpatulo sing dugo masunson nga nagaupuray. Sing talalupangdon, ang mga relihion sang kalibutan amo ang may salabton sa labing makasiligni nga mga pagpaagay sing dugo sa maragtas. Sambiton lamang naton ang mga Krusada, nga nagpasampok sang ginatawag nga mga Cristiano batok sa mga Muslim; ang Katolikong Inkisisyon sa Espanya kag sa Latin Amerika; ang Katluan ka Tuig nga Inaway sang Europa sa ulot sang mga Protestante kag mga Katoliko; kag ang pinakamadugo sa sini nga tanan, ang duha ka bug-os kalibutan nga inaway sang aton siglo, nga lunsay nagsugod sa teritoryo sang Cristiandad.

15. (a) Upod ang suporta ukon pahanugot sang simbahan, ano ang padayon nga ginahimo sang mga pungsod? (b) Mapadulog bala sang Nasyones Unidas ang pag-armas sining kalibutan?

15 Ang isa sang pinakamalaut nga bahin sang ikaduhang bug-os kalibutan nga inaway amo ang Nazi Holocaust, nga nag-apektar sa minilyon ka Judiyo kag sa iban pa nga mga walay sala sa Europa. Sining karon lamang ginbaton sang hirarkiya sang Romano Katoliko sa Pransia nga napaslawan ini sa pagpamatok nga ipadala ang ginatos ka libo ka biktima sa mga kampo sang kamatayon sang Nazi. Apang, ang mga pungsod padayon nga nagahanda sa pagpaagay sing dugo, upod ang suporta ukon pahanugot sang simbahan. Tuhoy sa Orhodox Church sang Rusya, ang Time nga magasin (internasyonal nga edisyon) nagsiling sining karon lang: “Ang nagpanumbalik nga relihion may importante man nga impluwensia sa isa ka bahin nga sang una wala ginahunahuna: ang organisado nga sistema sa pagpakig-away sang Rusya. . . . Ang mga pagbendisyon sa mga jet-fighter kag sa mga kuwartel sang mga soldado nangin halos kinaandan na lamang. Sang Nobiembre, sa Danilovsky Monastery sang Moscow, ang sentro sang Russian Patriarchate, ginpakabalaan sang simbahan ang nuklear nga mga hinganiban sang Rusya.” Mapadulog bala sang Nasyones Unidas ang liwat nga pag-armas sining kalibutan sing tuman kalain nga mga instrumento sang inaway? Indi gid! Suno sa The Guardian nga pamantalaan sang London, Inglaterra, ang isa ka dumalaug sang Nobel Peace Prize nagsiling: “Ang makatulublag gid amo nga ang lima ka permanente nga katapo sang Security Council sang Nasyones Unidas amo ang lima ka dalagku nga manug-abiyo sing armas sa kalibutan.”

16. Ano ang himuon ni Jehova may kaangtanan sa mga pungsod nga nagasugyot sing inaway?

16 Hukman bala ni Jehova ang mga pungsod nga nagasugyot sing inaway? Ang Habacuc 2:​13 nagasiling: “Yari karon! Indi bala bangod kay Jehova sang mga kasuldadusan nga ang katawhan magapangabudlay lamang sa kalayo, kag nga ang pungsudnon nga mga grupo magpakalapyo sang ila kaugalingon sa wala sing pulos?” ‘Si Jehova sang mga kasuldadusan!’ Huo, si Jehova may langitnon nga hangaway sang mga anghel, nga gamiton niya sa paglaglag sa makiawayon nga katawhan kag mga pungsod!

17. Tubtob diin mapuno sang ihibalo ni Jehova ang duta sa tapos niya mahukman ang masingki nga pungsudnon nga mga grupo?

17 Ano ang magasunod sa paghukom ni Jehova sa masingki nga pungsudnon nga mga grupo? Ang Habacuc 2:​14 nagahatag sing sabat: “Ang duta mapuno sang ihibalo sa himaya ni Jehova subong nga ang tubig nagatabon sa dagat.” Daw ano katahom nga palaabuton! Sa Armagedon, ang pagkasoberano ni Jehova mabindikar sing dayon. (Bugna 16:16) Ginapasalig niya sa aton nga ‘himayaon niya ang duog mismo sang iya mga tiil,’ ining duta nga aton ginapuy-an. (Isaias  60:13) Ang tanan nga katawhan tudluan sing dalanon sang Dios sa kabuhi, agod nga ang ihibalo sa mahimayaon nga mga katuyuan ni Jehova magapuno sang duta subong sang tubig nga nagapuno sang kadagatan.

Ang Ikap-at kag Ikalima nga mga Kailo

18. Ano ang ikap-at nga kailo nga ginpahibalo paagi kay Habacuc, kag paano ini ginpakita sa kahimtangan sa moral sang kalibutan karon?

18 Ang ikap-at nga kailo ginalaragway sa Habacuc 2:​15 sa sining mga pulong: “Kailo sa iya nga nagahatag sa iya mga kaupod sing mainom, nga ginadugang sa sini ang imo kasingkal kag kaakig, agod mahubog sila, sa katuyuan nga tan-awon ang ila mga bahin nga ginakahuya.” Ginapahangop sini ang mapatuyangon, batinggilan nga kahimtangan sang modernong kalibutan. Ang imoralidad sini, nga ginasuportahan pa gani sang matinuguton nga relihiosong mga organisasyon, labi pa nga naglain. Ang mga salot, subong sang AIDS kag iban pa nga mga balatian nga ginalaton paagi sa sekso, nagadagsa sa bug-os nga duta. Sa baylo nga ipakita ang “himaya ni Jehova,” ang ako-anay nga kaliwatan sa karon naglugdang sa labi pa nga kalainan kag nagapadulong sa paghukom sang Dios. ‘Napuno sing kahuluy-an sa baylo sang himaya,’ ining delingkwente nga kalibutan malapit na nga magainom gikan sa yahong sang kasingkal ni Jehova, nga nagarepresentar sang iya kabubut-on sa sini. ‘Ang kahuluy-an mangin sa himaya sini.’​—⁠Habacuc 2:⁠16.

19. May kaangtanan sa ano ang ginpahibalo ni Habacuc antes sang ikalima nga kailo, kag ngaa importante ining mga pulong sa kalibutan sa karon?

19 Antes sang ikalima nga kailo amo ang matigdas nga paandam batok sa pagsimba sa mga larawan nga tinigban. Ginsugo ni Jehova ang manalagna nga ipahayag ining mabug-at nga mga pulong: “Kailo sa iya nga nagasiling sa kahoy: ‘Magmata ka!’ sa apa nga bato: ‘Magmata ka! Magahatag ini gid sing instruksion’! Yari karon! Nahalupan ini sing bulawan kag pilak, kag wala nga mas-a sing ginhawa sa sulod sini.” (Habacuc 2:19) Tubtob sa karon, ang Cristiandad kag ang ginatawag nga mga pagano nagayaub  sa ila mga krusipiho, mga Madonna, mga imahen, kag sa iban pa nga kaanggid sa tawo kag sapat. Wala sini sa ila ang makamata agod luwason ang ila mga sumilimba kon mag-abot si Jehova sa paghukom. Ang bus-og sini nga bulawan kag pilak wala gid sing pulos kon ipaanggid sa pagkahalangdon sang dayon nga Dios, si Jehova, kag sa mga himaya sang iya buhi nga mga tinuga. Kabay nga dayawon naton ang iya di-matupungan nga ngalan sa walay katubtuban!

20. Sa anong kahimusan sang templo may pribilehiyo kita sa pag-alagad sing malipayon?

20 Huo, ang aton Dios, si Jehova, takus sang tanan nga pagdayaw. Subong pagpakita sing tudok nga pagtahod sa iya, pamatian naton ang matigdas nga paandam batok sa idolatriya. Apang pamati kamo! Nagahambal pa si Jehova: “Si Jehova yara sa iya balaan nga templo. Maghipos ka sa atubangan niya, bug-os nga duta!” (Habacuc 2:20) Wala duhaduha nga ginahunahuna sang manalagna ang templo sang Jerusalem. Apang, may pribilehiyo kita karon sa pagsimba sa isa ka mas matahom nga kahimusan sa espirituwal nga templo, diin ang aton Ginuo nga si Jesucristo gintangdo subong Mataas nga Saserdote. Diri, sa dutan-on nga luwang sina nga templo, nagatipon kita, nagaalagad, kag nagapangamuyo, nga nagahatag kay Jehova sing kadungganan nga nagakadapat sa iya mahimayaon nga ngalan. Kag daku gid ang aton kalipay nga masimba naton sing tinagipusuon ang aton mahigugmaon nga langitnon nga Amay!

Madumduman Mo Bala?

• Paano mo ginatamod ang mga pulong ni Jehova: “Indi ini magpalantang”?

• Ano ang kahulugan karon sang mga kailo nga ginpahibalo paagi kay Habacuc?

• Ngaa dapat naton padayon nga ipalanog ang paandam ni Jehova?

• Sa luwang sang anong templo may pribilehiyo kita sa pag-alagad?

[Mga pamangkot sa Pagtinuon]

[Mga retrato sa pahina 15]

Kaangay ni Habacuc, nakahibalo ang mga alagad karon sang Dios nga si Jehova indi magapalantang

[Mga retrato sa pahina 18]

Ginaapresyar mo bala ang pribilehiyo nga simbahon si Jehova sa luwang sang iya espirituwal nga templo?

[Picture Credit Line sa pahina 16]

Retrato sang U.S. Army