Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Malipayon sa Dios sang Aton kaluwasan

Malipayon sa Dios sang Aton kaluwasan

 Malipayon sa Dios sang Aton kaluwasan

“Magakasadya ako kay Jehova; magakalipay ako sa Dios sang akon kaluwasan.”​—⁠HABACUC 3:⁠18.

1. Nahanungod sa ano nga si Daniel may palanan-awon antes mapukan ang Babilonia sang 539 B.⁠C.⁠E.?

KAPIN sa isa ka dekada antes mapukan ang Babilonia sang 539 B.⁠C.⁠E., nakakita ang tigulang na nga manalagna nga si Daniel sing isa ka makakulunyag nga palanan-awon. Gintagna sini ang tuhoy sa mga hitabo sa kalibutan nga magadul-ong sa katapusan nga inaway sa ulot sang mga kaaway ni Jehova kag sang iya gintangdo nga Hari, si Jesucristo. Ano ang nangin reaksion ni Daniel? Sia nagsiling: “Nagbatyag ako sing kalapyo kag . . . nagakaurungan bangod sang butang nga nakita.”​—⁠Daniel 8:⁠27.

2. Ano nga inaway ang nakita ni Daniel sa palanan-awon, kag ano ang inyo balatyagon tuhoy sa kalapit sini?

2 Kamusta naman kita? Malayo na ang aton nalab-ot sa lakat sang tion! Ano ang reaksion naton bangod narealisar naton nga ang inaway nga nakita sa palanan-awon ni Daniel​—⁠ang inaway sang Dios sa Armagedon​—⁠tuman na kalapit? Ano ang himuon naton bangod nahantop naton nga ang kalautan nga ginbuyagyag sa tagna ni Habacuc tuman na kalapnag amo kon ngaa indi na malikawan ang kalaglagan sang mga kaaway sang Dios? Mahimo gid nga ginabatyag naton ang ginbatyag anay ni Habacuc, nga ginlaragway sa ikatlo nga kapitulo sang iya matagnaon nga tulun-an.

Si Habacuc Nagapangamuyo Para sa Kaluoy Sang Dios

3. Para kay sin-o nagpangamuyo si Habacuc, kag paano kita mahimo maapektuhan sang iya pinamulong?

3 Ang Habacuc kapitulo 3 isa ka pangamuyo. Suno sa bersikulo 1, ginapabutyag ini sa mga panalabiton, sa mga ambahanon sang pagkasubo ukon pagbalakhuon. Ang pangamuyo sang manalagna ginadulot nga daw ginapatuhoy sa iya kaugalingon. Apang ang matuod, nagahambal si Habacuc para sa pinili nga pungsod sang Dios. Sa karon, ang iya pangamuyo may daku nga kahulugan sa katawhan  sang Dios, nga nagapakigbahin sa pagbantala-sing-Ginharian nga hilikuton. Kon basahon naton ang Habacuc kapitulo 3 nga ginahunahuna ini, magabatyag gid kita nga may malain nga matabo bangod sang mga pulong sini apang magabatyag man kita sing kalipay. Ang pangamuyo ni Habacuc, ukon panalabiton, nagahatag sa aton sing mabaskog nga rason nga magmalipayon kay Jehova, ang Dios sang aton kaluwasan.

4. Ngaa hinadlukan si Habacuc, kag sa anong paggamit sang gahom sang Dios kita makapat-od?

4 Subong sang nakita na naton sa nagligad nga duha ka artikulo, ang mga kahimtangan sa duta sang Juda sang adlaw ni Habacuc malain gid. Apang ang Dios indi makapahanugot nga magpadayon ini nga kahimtangan. Si Jehova magapanghikot, subong sang ginhimo niya sang nagligad. Indi katingalahan nga ang manalagna nagtuaw: “O Jehova, nabatian ko ang sugid nahanungod sa imo. Hinadlukan ako, O Jehova, sa imo ginahimo”! Ano ang iya buot silingon? ‘Ang sugid nahanungod kay Jehova’ amo ang narekord nga maragtas tuhoy sa gamhanan nga mga binuhatan sang Dios, subong sang sa Dagat nga Mapula, sa kahanayakan, kag sa Jerico. Nahibaluan gid ni Habacuc ining mga binuhatan, kag hinadlukan sia sa sini bangod nahibaluan niya nga gamiton liwat ni Jehova ang iya daku nga gahom batok sa iya mga kaaway. Bangod sang kalautan sang katawhan nga makita naton karon, nahibaluan man naton nga si Jehova magahikot subong sang ginhimo niya sang dumaan nga mga tion. Ginahadlukan bala kita bangod sini? Huo, sa pagkamatuod! Apang, nagapangamuyo kita subong sang ginhimo ni Habacuc: “Sa tunga sang katuigan O kabay nga buhion mo ini! Sa tunga sang katuigan kabay nga ipahibalo mo ini. Sa tion sang kabalaka, kabay nga madumduman mo ang pagpakita sing kaluoy.” (Habacuc 3:2) Sa tion nga gintalana sang Dios, “sa tunga sang katuigan,” kabay nga gamiton niya liwat ang iya milagruso nga gahom. Kag sa amo nga tion, kabay nga makadumdom sia nga magpakita sing kaluoy sa mga nagahigugma sa iya!

Si Jehova Nagalatas!

5. Paano “ang Dios nag-abot gikan sa Teman,” kag ano ang ginapakita sini may kaangtanan sa Armagedon?

5 Ano ang mahanabo kon sabton na ni Jehova ang aton pangamuyo sing kaluoy? Makita naton ang sabat sa Habacuc 3:​3, 4. Una, ang manalagna nagasiling: “Ang Dios nag-abot gikan sa Teman, isa gid ka Balaan gikan sa Bukid Paran.” Sang adlaw ni manalagna Moises, ang Teman kag Paran nahamtang sa alagyan sang Israel sa kahanayakan padulong sa Canaan. Samtang nagalakbay ang daku nga pungsod sang Israel, si Jehova mismo daw nagahulag man, kag wala sing makapadulog sa iya. Antes gid lang mapatay si Moises, sia nagsiling: “Si Jehova​—⁠gikan sa Sinai nag-abot sia, kag nagdilag sia sa ila gikan sa Seir. Nagsilak sia gikan sa mabukid nga duog sang Paran, kag kaupod niya ang balaan nga mga linaksa [sang mga anghel].” (Deuteronomio 33:2) Kon maghulag na si Jehova batok sa iya mga kaaway sa Armagedon, mahanabo man ang kaanggid nga pagpasundayag sang iya indi mapamatukan nga gahom.

6. Wala labot sa himaya sang Dios, ano ang nakita sang mahinantupon nga mga Cristiano?

6 Si Habacuc nagasiling man: ‘Ang dungog [ni Jehova] nagtugob sang mga langit; kag ang duta napuno sang iya kadayawan. Tuhoy sa iya kasanag, nangin subong ini sang kapawa.’ Daw ano katahom nga talan-awon! Matuod, ang mga tawo indi makatulok kay Jehova nga Dios kag mabuhi. (Exodo 33:20) Apang, para sa mga matutom nga alagad sang Dios, ang mga mata sang ila tagipusuon nagadayaw gid kon ginabinagbinag nila ang iya pagkahalangdon. (Efeso 1:18) Kag may iban pa nga butang nga makita ang mahinantupon nga mga Cristiano wala labot sa himaya ni Jehova. Ang Habacuc 3:4 nagahinakop: “May yara sia duha ka silak nga nagaguwa sa iya kamot, kag didto natago ang iya kusog.” Huo, makita naton nga si Jehova nakahanda sa paghikot, nga ginagamit ang iya tuo nga kamot sang kusog kag gahom.

7. Ano ang kahulugan sang madinalag-on nga paglatas sang Dios sa mga nagarebelde batok sa iya?

7 Ang madinalag-on nga paglatas sang Dios nagakahulugan sing kalaglagan sa mga nagarebelde batok sa iya. Ang Habacuc 3:5 nagasiling: “Nagauna sa iya ang kamatay, kag ang nagahingalayo  nga hilanat nagaguwa sa iya mga tiil.” Sang 1473 B.⁠C.⁠E., sang nagahinampot na ang mga Israelinhon sa mga dulunan sang Ginsaad nga Duta, madamo sa ila ang nagrebelde, kag naghimo sing imoralidad kag idolatriya. Subong resulta, kapin sa 20,000 ang napatay sa peste nga ginpadala sang Dios. (Numeros 25:​1-9) Sa malapit nga palaabuton, kon si Jehova magmartsa na sa “inaway sang dakung adlaw sang Dios nga Labing Gamhanan,” ang mga nagarebelde sa iya magaantos man bangod sang ila sala. Ang iban mahimo pa gani mapatay sa literal nga peste.​—⁠Bugna 16:​14, 16.

8. Suno sa Habacuc 3:​6, ano ang nagahulat sa mga kaaway sang Dios?

8 Pamatii ninyo karon ang maathag nga paglaragway sang manalagna kay Jehova sang mga kasuldadusan nga nagapanghikot. Sa Habacuc 3:​6, aton mabasa: “Nagdulog sia [si Jehova nga Dios], agod matay-ug niya ang duta. Nagtulok sia, kag naglukso ang mga pungsod. Kag ang dayon nga mga bukid nadugmok; ang kabakuluran nga wala sing latid nagduko. Ang mga paglakat sang dumaan nga tion iya.” Una, si Jehova ‘magadulog’ anay, kaangay sang isa ka heneral nga nagasurbe sang patag-awayan. Ang iya mga kaaway nagapalangurog sa kahadlok. Makita nila kon sin-o ang ila kaaway kag mahadlukan sila, nga nagalumpat sa kakulba. Si Jesus nagtagna sang tion nga ‘sakiton sang tanan nga tribo sa duta ang ila kaugalingon sa pagpanangis.’ (Mateo 24:30) Atrasado na kon marealisar nila nga wala sing bisan sin-o nga makatindog batok kay Jehova. Ang mga organisasyon sang tawo​—⁠bisan ang daw subong ka permanente sa “dayon nga mga bukid” kag “kabakuluran nga wala sing latid”​—⁠magakaladugmok. Mangin subong ini sang ‘mga paglakat [sang Dios] sang dumaan nga tion,’ subong sang ginhimo niya sang una.

9, 10. Sa ano kita ginapahanumdom sang Habacuc 3:​7-11?

9 Ang ‘kaakig [ni Jehova] nag-init’ batok sa iya mga kaaway. Apang ano nga mga hinganiban ang gamiton niya sa iya dakung inaway? Pamati kamo samtang ginalaragway ini sang manalagna, nga nagasiling: “Sa kahublas sini nangin dayag ang imo pana. Ang ginpanaad nga mga sumpa sang mga tribo amo ang butang nga ginhambal. Paagi sa mga suba ginpihak mo ang duta. Nakita ka sang mga bukid; nagbatyag sila sing daku nga kasakit. Isa ka madaguob nga bagyo ang nag-agi. Ginbaskog sang tubigon nga kadadalman ang iya tingog. Sa kahitaasan ginbayaw sini ang iya mga kamot. Ang adlaw​—⁠ang bulan​—⁠nagdulog, sa ila dungganon nga puluy-an. Subong sang kapawa ang imo mga baslay nagapadayon. Ang idlap sang imo bangkaw nagahatag sing kasanag.”​—⁠Habacuc 3:​7-11.

10 Sang mga adlaw ni Josue, ginpadulog ni Jehova ang adlaw kag ang bulan sa isa ka makatilingala nga pagpasundayag sang iya gahom. (Josue 10:​12-14) Ginapahanumdom kita sang tagna ni Habacuc nga gamiton ni Jehova ini gihapon nga  gahom sa Armagedon. Sang 1513 B.⁠C.⁠E., ginpakita ni Jehova ang iya gahom sa tubigon nga kadadalman sang duta sang gingamit niya ang Dagat nga Mapula sa paglaglag sa mga hangaway ni Paraon. Pagligad sang kap-atan ka tuig, ang nagabaha nga suba sang Jordan wala makabalabag sa madinalag-on nga pagmartsa sang Israel pasulod sa Ginsaad nga Duta. (Josue 3:​15-17) Sang mga adlaw ni Debora nga manalagna, gin-anod sang mabunok nga ulan ang mga kangga sang kaaway sang Israel nga si Sisera. (Hukom 5:21) Magamit man ni Jehova ini gihapon nga mga puwersa sang baha, mabunok nga ulan, kag tubigon nga kadadalman sa Armagedon. Yara man sa iya kamot ang daguob kag kilat, subong sang sibat ukon baslayan nga puno sing mga baslay.

11. Ano ang mahanabo kon gamiton ni Jehova ang iya daku nga gahom?

11 Sa pagkamatuod, mangin makapulunaw gid kon gamiton na ni Jehova ang bug-os nga puwersa sang iya daku nga gahom. Ginapahangop sang mga pulong ni Habacuc nga ang gab-i mangin adlaw kag ang adlaw magasanag pa sa silak sang adlaw. Literal man ukon simbuliko ining inspirado nga matagnaon nga paglaragway sa Armagedon, isa ka butang ang pat-od​—⁠si Jehova ang magadaug, kag wala sing kaaway nga makapalagyo.

Ang Kaluwasan Pat-od Para sa Katawhan Sang Dios!

12. Ano ang himuon sang Dios sa iya mga kaaway, apang sin-o ang luwason?

12 Ginapadayon sang manalagna ang paglaragway sa paglaglag ni Jehova sa Iya mga kaaway. Sa Habacuc 3:​12, aton mabasa: “Naglatas ka sa duta nga may pagpakamalaut. Ginlinas mo ang mga pungsod sa kaakig.” Apang, indi magapatarasak si Jehova sa paglaglag. Ang iban nga mga tawo luwason. “Nagguwa ka para sa kaluwasan sang imo katawhan, agod luwason ang imo hinaplas,” siling sang Habacuc 3:⁠13. Huo, luwason ni Jehova ang iya matutom nga hinaplas nga mga alagad. Nian mangin bug-os ang kalaglagan sang Babilonia nga Daku, ang bug-os kalibutan nga emperyo sang butig nga relihion. Apang, ginatinguhaan karon sang mga pungsod nga papason ang putli nga pagsimba. Sa indi madugay, salakayon sang mga hangaway ni Gog sang Magog ang mga alagad ni Jehova. (Ezequiel 38:​1⁠–​39:​13; Bugna 17:​1-5, 16-18) Magamadinalag-on bala inang sataniko nga pagsalakay? Indi! Nian, linason ni Jehova nga may kaakig ang iya mga kaaway, tasakon sila kaangay sang mga uyas sa linasan. Apang luwason niya ang mga nagasimba sa iya sa espiritu kag kamatuoran.​—⁠Juan 4:⁠24.

13. Paano matuman ang Habacuc 3:​13?

13 Ang bug-os nga kalaglagan sang mga malauton ginatagna sa sining mga pulong: “Gindugmok mo [Jehova] ang pangulo gikan sa balay sang malauton. Ginhublasan ang pundasyon tubtob sa liog.” (Habacuc 3:13) Ini nga “balay” amo ang malaut nga sistema nga gintukod sa idalom sang impluwensia ni Satanas nga Yawa. Gub-on ini. Ang “pangulo,” ukon ang batok-Dios nga mga lider, pagadugmukon. Gub-on ang bug-os nga sistema, tubtob sa pundasyon sini. Indi na ini magaluntad. Daw ano ini ka makalilipay nga paumpaw!

14-16. Suno sa Habacuc 3:​14, 15, ano ang matabo sa katawhan ni Jehova kag sa ila mga kaaway?

14 Sa Armagedon, ang mga nagatinguha sa paglaglag sa “hinaplas” ni Jehova magaginamo. Suno sa Habacuc 3:​14, 15, ang manalagna nagapakighambal sa Dios, nga nagasiling: “Paagi sa iya mga bangkaw gintuhog mo ang ulo sang iya mga hangaway sang naghulag sila kaangay sang bagyo sa pagpaaplaag sa akon. Ang ila daku nga pagkalipay kasubong sadtong nagahandum sa paglamon sa isa nga ginapigos sa isa ka duog nga palanaguan. Ginpaagi mo ang imo mga kabayo sa dagat, sa tinumpok sang malapad nga tubig.”

15 Sa pagsiling ni Habacuc sing ‘mga hangaway . . . nga naghulag kaangay sang bagyo sa pagpaaplaag sa akon,’ nagahambal ang manalagna para sa hinaplas nga mga alagad ni Jehova. Kaangay sang mga kawatan sa dalanon nga nagapanago, ang mga pungsod magalumpat sa mga sumilimba  ni Jehova agod laglagon sila. Ining mga kaaway sang Dios kag sang iya katawhan ‘magakalipay sing daku,’ nagasalig nga magadaug sila. Ang matutom nga mga Cristiano mangin maluya kon tulukon, kaangay sang “isa nga ginapigos.” Apang kon magasalakay na ang batok-sa-Dios nga mga hangaway, pahanabuon ni Jehova nga sila ang magapinatyanay. Gamiton nila ang ila mga hinganiban, ukon “mga bangkaw,” batok sa ila kaupod nga mga hangaway.

16 Apang indi lang ini. Gamiton ni Jehova ang labaw-sa-tawo nga mga puwersa sang mga espiritu sa pagtapos sang paglaglag sa iya mga kaaway. Upod ang “mga kabayo” sang iya langitnon nga mga hangaway sa idalom ni Jesucristo, magalatas sila nga may kadalag-an sa “dagat” kag sa “tinumpok sang malapad nga tubig,” buot silingon, ang nagaguban nga panong sang kaaway nga katawhan. (Bugna 19:​11-21) Nian madula ang mga malauton sa duta. Daw ano kabaskog nga pagpasundayag sing balaan nga katarungan!

Ang Adlaw ni Jehova Nagapakari!

17. (a) Ngaa makasalig kita sa katumanan sang mga pulong ni Habacuc? (b) Paano kita mangin subong ni Habacuc samtang nagahulat kita sang dakung adlaw ni Jehova?

17 Makasiguro gid kita nga ang mga pulong ni Habacuc matuman sa indi madugay. Indi ini magpalantang. Ano ang imo reaksion sa sining abanse nga ihibalo? Dumduma, nagsulat si Habacuc sa idalom sang inspirasyon. Si Jehova magahikot, kag may kalaglagan sa duta kon matabo ina. Indi katingalahan nga ang manalagna nagsulat: “Nabatian  ko, kag ang akon tiyan natublag; bangod sang kagahod nagkurog ang akon mga bibig; ang kagabok nagsugod sa pagsulod sa akon mga tul-an; kag sa akon kahimtangan natublag ako, agod hulaton ko sing hipos ang adlaw sang kalisdanan, ang iya pag-abot para sa katawhan, agod salakayon niya sila.” (Habacuc 3:16) Natublag gid si Habacuc​—⁠kag mahangpan ini. Apang nationg bala ang iya pagtuo? Wala gid! Handa sia nga hulaton sing hipos ang dakung adlaw ni Jehova. (2 Pedro 3:​11, 12) Indi bala amo man sini ang panimuot naton? Amo gid sa pagkamatuod! Bug-os ang aton pagtuo nga matuman ang gintagna ni Habacuc. Apang samtang wala pa ini, mapailubon nga magahulat kita.

18. Walay sapayan nga si Habacuc nagpaabot sing mga kabudlayan, ano ang iya panimuot?

18 Ang inaway pirme nagadala sing kabudlayan, bisan sa mga nagadaug. Ang pagkaon mahimo mag-iwat. Ang mga propiedad mahimo madula. Ang kahimtangan sang pagkabuhi mahimo magnubo. Kon matabo ini sa aton, ano ang himuon naton? Nagpakita si Habacuc sing huwaran nga panimuot, kay nagsiling sia: “Bisan ang kahoy nga higuera indi magpamulak, kag wala sing anihon sa mga tanom nga ubas; ang kahoy nga olivo mahimo nga indi mamunga, kag ang nagahagdanhagdan nga kadutaan indi magpatubas sing kalan-on; ang panong mahimo nga mapain sa toril, kag wala sing kabakahan sa mga palasudlan; apang, tuhoy sa akon, magakasadya ako kay Jehova mismo; magakalipay ako sa Dios sang akon kaluwasan.” (Habacuc 3:​17, 18) Realistiko nga ginpaabot ni Habacuc ang mga kabudlayan, ayhan ang tiggulutom. Walay sapayan, wala gid niya gindula ang iya kalipay kay Jehova, nga amo ang naghatag sa iya sing kaluwasan.

19. Anong mga kabudlayan ang nagaluntad para sa madamong Cristiano, apang sa ano kita makapat-od kon ginauna naton si Jehova sa aton kabuhi?

19 Sa karon, bisan wala pa ang pagpakig-away ni Jehova batok sa mga malauton, madamo ang nagaantos sing daku nga kalisdanan. Gintagna ni Jesus nga ang mga inaway, mga tiggulutom, mga linog, kag mga balatian mangin bahin sang ‘tanda sang iya presensia’ nga may gahom sa ginharian. (Mateo 24:​3-14; Lucas 21:​10, 11) Madamo sang aton kauturan ang nagapuyo sa kadutaan nga naapektuhan sing daku sang katumanan sang ginpamulong ni Jesus, kag bangod sini, nagaantos sila sing daku nga mga kabudlayan. Ang iban nga mga Cristiano mahimo maapektuhan sing subong man sini sa palaabuton. Para sa madamo pa sa aton, posible gid nga “ang kahoy nga higuera indi magpamulak” antes mag-abot ang katapusan. Apang, nahibaluan naton kon ngaa nagakatabo ining mga butang, kag nagapabakod ini sa aton. Dugang pa, may suporta kita. Si Jesus nanaad: “Padayon, nian, nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya [sang Dios] pagkamatarong, kag ining tanan iban pa nga mga butang idugang sa inyo.” (Mateo 6:33) Wala ini nagagarantiya sing masulhay nga pagkabuhi, apang nagapasalig ini sa aton nga kon unahon naton si Jehova sa aton kabuhi, bantayan niya kita.​—⁠Salmo 37:⁠25.

20. Walay sapayan sang umalagi nga mga kabudlayan, ano ang dapat naton determinado nga himuon?

20 Bisan ano man nga temporaryo nga mga kabudlayan ang atubangon naton, indi kita dapat madulaan sing pagtuo sa nagaluwas nga gahom ni Jehova. Madamo sang aton kauturan sa Aprika, Sidlangan nga Europa, kag sa iban pa nga mga duog ang nagaatubang sing daku gid nga mga kabudlayan, apang padayon sila nga ‘nagakalipay kay Jehova.’ Kabay nga kita, kaangay nila, indi gid mag-untat sa paghimo sini man. Dumduma nga ang Soberanong Ginuo nga si Jehova amo ang aton Tuburan sang “kusog.” (Habacuc 3:19) Indi niya kita pagpaslawon. Ang Armagedon pat-od nga magaabot, kag ang bag-ong kalibutan nga ginsaad sang Dios pat-od nga magasunod. (2 Pedro 3:13) Nian “ang duta mapuno sang ihibalo sa himaya ni Jehova subong nga ang tubig nagatabon sa dagat.” (Habacuc 2:14) Tubtob wala pa inang makalilipay nga tion, sundon naton ang maayong huwaran ni Habacuc. Pirme kita ‘magkasadya kay Jehova kag magkalipay sa Dios sang aton kaluwasan.’

Madumduman Mo Bala?

• Paano kita mahimo maapektuhan sang pangamuyo ni Habacuc?

• Ngaa nagalatas si Jehova?

• Ano ang ginasiling sang tagna ni Habacuc tuhoy sa kaluwasan?

• Upod ang anong panimuot kita dapat maghulat sang dakung adlaw ni Jehova?

[Mga Pamangkot sa Pagtinuon]

[Retrato sa pahina 23]

Nakahibalo ka bala kon ano nga mga puwersa ang gamiton sang Dios batok sa mga malauton sa Armagedon?