Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pangitaa ang Maayo sa Iban

Pangitaa ang Maayo sa Iban

Ang Problema

Ang ego mahimo magresulta sa diskriminasyon. Ang tawo nga mataas ang ego sobrasobra ang pagtan-aw sa iya kaugalingon. Nagapati sia nga mas labaw sia sa iban kag ginahukman niya nga mas manubo ang mga tawo nga indi pareho sa iya. Puede ini matabo sa kay bisan sin-o. Ang Encyclopædia Britannica nagsiling: “Ang kalabanan nga grupo [kultura] nagapati nga ang ila paagi sang pagkabuhi, ang ila pagkaon, pamayo, batasan, pagpati, mga butang nga ginapabaloran nila, kag iban pa, mas maayo sangsa iban nga mga grupo.” Paano naton malikawan ining sala nga panghunahuna?

Prinsipio sa Biblia

“Mapainubuson nga kabiga ang iban nga labaw sa inyo.”—FILIPOS 2:3.

Ano ang buot silingon sini? Para malikawan naton ang sobrasobra nga bugal, kinahanglan naton tun-an nga mangin mapainubuson. Kon mapainubuson kita, batunon naton nga sa pila ka butang, mas maayo ang iban sangsa aton. Wala sang isa ka grupo nga nakapakyaw sang tanan nga maayo nga kinaiya ukon abilidad.

Binagbinaga ang halimbawa ni Stefan. Nagdaku sia sa isa ka Komunista nga pungsod pero natun-an niya nga dulaon ang iya diskriminasyon batok  sa mga tawo nga naghalin sa indi-Komunista nga mga pungsod. Nagsiling sia: “Para sa akon, importante nga tamdon mo ang iban nga labaw sangsa imo para madula mo ang diskriminasyon. Wala ko nabal-an ang tanan. May matun-an ako halin sa iban nga tawo.”

Ano ang Mahimo Mo?

Mangin honest sa imo pagtan-aw sa imo kaugalingon kag batuna nga kon kaisa nagasala ka. Batuna man nga sa pila ka butang, ang iban mas maayo sangsa imo. Indi pagpensara nga ang tanan nga tawo halin sa isa ka partikular nga grupo may palareho nga negatibo nga mga kinaiya.

Imbes nga magpensar sing negatibo parte sa isa ka tawo halin sa isa ka partikular nga grupo, pamangkuta ang imo kaugalingon:

Batuna nga sa pila ka butang, ang iban mas maayo sangsa imo

  • ‘Ang mga batasan bala nga wala ko nanamian sa sina nga tawo malain gid nga mga batasan ukon indi ko lang masahuan?’

  • ‘May nalainan man ayhan sia sa akon?’

  • ‘Sa ano nga mga butang mas maayo ina nga tawo sangsa akon?’

Kon honest ang imo pagsabat sa sini nga mga pamangkot, mahimo nga madula mo indi lamang ang diskriminasyon kundi makita mo man ang maayo nga mga kinaiya sina nga tawo.