Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Matuodtuod nga Solusyon

Matuodtuod nga Solusyon

Ginsunod sang minilyon ka tawo ang mga prinsipio nga ginbinagbinag sang nagligad nga mga artikulo. Napamatud-an nila nga nakabulig gid ini sa ila panikasog nga madula ang ila diskriminasyon. Pero ang matuod, indi naton madula sing bug-os ang diskriminasyon kon kita lang. Buot bala silingon indi na gid ini masarangan dulaon?

Isa ka Perpekto nga Gobierno

Halin sang una, wala gid sang gobierno sang tawo nga nakadula sang diskriminasyon. Pero buot silingon bala nga wala gid sang gobierno nga makasarang sa pagdula sini?

Para madula sang isa ka gobierno ang diskriminasyon, kinahanglan sini nga

  1. 1. Pahulagon ang mga tawo nga bag-uhon ang ila ginahunahuna kag ginabatyag parte sa iban.

  2. 2. Dulaon ang epekto sang diskriminasyon sa mga nabiktima sini, nga amo ang rason kon ngaa may diskriminasyon man sila sa iban.

  3. 3. May masaligan nga mga lider nga patas ang pagtan-aw sa ila mga sakop.

  4. 4. Magapahiusa sa mga tawo sa tanan nga pungsod.

Ginapasalig kita sang Biblia nga ang Dios may ginhimo nga amo sini nga klase sang gobierno. Ginatawag ini nga “Ginharian sang Dios.” —Lucas 4:43.

Binagbinaga ang plataporma sini nga gobierno.

1. Superyor nga Panudlo

“Ang mga pumuluyo sini [magatuon] sang pagkamatarong.”—ISAIAS 26:9.

“Ang resulta sang matuod nga pagkamatarong paghidait, kag wala sing katapusan nga kalinong kag kalig-unan.”—ISAIAS 32:17.

Ano ang buot silingon sini? Tudluan sang Ginharian sang Dios ang mga tawo kon ano ang insakto. Kon matun-an sang mga tawo kon ano ang insakto kag kon ano ang sala—ang kinalain sang hustisya sa inhustisya—magabag-o ang ila pagtan-aw sa isa kag isa. Maintiendihan sang tanan nga ang insakto nga himuon amo nga higugmaon ang tanan nga klase sang tawo.

2. Pagpang-ayo

“Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”—BUGNA 21:4.

Ano ang buot silingon sini? Dulaon sang Dios ang tanan nga kasakit nga resulta sang inhustisya. Ang mga ginmaltrato sadto wala na sing rason nga magbatyag sing kaakig ukon dumot.

 3. Maayo nga Lider

“Indi sia maghukom suno lang sa makita niya, ukon magsabdong suno lang sa mabatian niya. Magahukom sia sing matarong sa mga kubos, kag sa pagkamatarong magasabdong sia para sa kaayuhan sang mga mahagop sa duta.”—ISAIAS 11:3, 4.

Ano ang buot silingon sini? Si Jesucristo, ang Hari sang Ginharian sang Dios sa langit, magagahom sing patas kag wala sing pinilian sa bilog nga duta. Wala sang ginapaboran nga pungsod si Jesus, kag ginapasalig niya nga ang iya matarong nga mga kasuguan tumanon sang mga tawo sa bilog nga kalibutan.

4. Paghiusa

Tudluan sang Ginharian sang Dios ang mga tawo nga ‘maghiliugyon kag maghigugmaanay, nga nahiusa sing bug-os, kag isa sing panghunahuna.’—FILIPOS 2:2.

Ano ang buot silingon sini? Ang paghiusa sang mga sakop sang Ginharian sang Dios indi pakitakita lang. ‘Mahiusa sila sing bug-os’ bangod matuod gid nila nga higugmaon ang isa kag isa.