MAGMATA! Num. 3 2020 | Madula Pa Bala ang Diskriminasyon?

Dapat magsugod ini sa hunahuna kag tagipusuon. Binagbinaga ang lima ka paagi para madula ang diskriminasyon.

Diskriminasyon—Nagabatyag Ka Man Bala Sini?

Ano ang indi hilmunon nga mga tanda nga nagapakita nga mahimo may diskriminasyon kita?

Hibalua Kon Ano ang Matuod

Mahimo maimpluwensiahan sang sala nga impormasyon ang aton pagtan-aw sa iban. Hibalua sa eksperiensia sang isa ka soldado sadto kon paano ini posible nga matabo.

Magpakita sang Empatiya

Kon wala kita sang empatiya, ano ang ginapakita sini?

Pangitaa ang Maayo sa Iban

Ang ego mahimo magresulta sa diskriminasyon. Ano ang solusyon?

Makig-abyan sa mga Tawo nga Lain Sangsa Imo

Hibalua ang mga benepisyo kon makig-abyan ka sa mga tawo nga lain sangsa imo.

Magpakita sang Gugma

Posible madula ang diskriminasyon paagi sa pagpakita sang gugma. Binagbinaga ang pila ka mga paagi.

Matuodtuod nga Solusyon

Ano ang apat ka butang nga himuon sang Ginharian sang Dios para madula ang diskriminasyon?

Nadula Nila ang Ila Diskriminasyon

Tan-awa ang tatlo ka video nga nagapakita kon paano nadula sang mga tawo ang ila diskriminasyon.