Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pag-uyat sing Kuarta

Pag-uyat sing Kuarta

Madamo nga tawo ang wala gawa namroblema sa kuarta bangod gin-aplikar nila ang mga prinsipio sa Biblia.

MAGHIMO SING MAAYO NGA PLANO

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Ang mga plano sang mapisan pat-od nga magamadinalag-on, apang ang tanan nga nagapadasudaso pat-od nga magaimol.”—Hulubaton 21:5.

ANO ANG BUOT SILINGON SINI? Kon ginasunod mo sing maayo ang imo plano magamadinalag-on ka gid. Gani, magplano anay antes maggasto. Dumduma nga indi mo mabakal ang tanan mo nga gusto. Gani, mangin maalamon sa paggasto.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Maggasto lang base sa imo badyet. Ilista ang imo mga galastuhan, kag bahinbahina ini. Dayon paina ang kuarta sa kada galastuhan. Kon sobra ang imo nagasto sa isa ka galastuhan, buhini ang napain nga kuarta sa iban nga galastuhan. Halimbawa, kon sobra ang imo nagasto sa gasolina sang salakyan, buhini ang kuarta nga napain mo sa indi gawa importante nga mga butang—pareho abi sang pagkaon sa gua.

  • Likawi ang indi kinahanglan nga pagpangutang. Tubtob posible, likawi gid nga mangutang. Sa baylo, magsupot para mabakal mo ang butang nga kinahanglan mo. Kon may credit card ka, bayari ang imo balayran kada bulan para indi ka madak-an sa interes. Kon may utang ka, maghimo sing plano kon paano mo ini mabayaran kag bayari gid ini.

    Ginapakita sa isa ka pagtuon nga ang mga tawo nga may credit card, masami nga nagagasto sing sobra. Gani kon may credit card ka, mangin maalamon sa paggamit sini.

LIKAWI ANG MAKAHALALIT NGA BATASAN

PRINSIPIO SA BIBLIA: “Ang matamad indi mag-arado bangod malain ang tiempo, gani magapakilimos sia sa tig-alani kay wala sia sing maani.”—Hulubaton 20:4.

ANO ANG BUOT SILINGON SINI? Ang katamad mahimo magresulta sa kapigaduhon. Gani mangin mapisan, kag tubtob posible gamita sing maalamon ang imo kuarta para may gastuhon ka sa ulihi kon kinahanglanon mo.

ANO ANG MAHIMO MO?

  • Magpangabudlay. Kon mapisan ka kag responsable sa imo obra, mahimo manamian sa imo ang imo amo kag indi ka niya pagpahalinon sa imo trabaho.

  • Mangin tampad. Indi pagkawati ang imo amo. Kon mangawat ka mahimo maguba ang imo reputasyon kag mabudlayan ka sa ulihi nga mangita sing trabaho.

  • Likawi nga mangin sakon. Ang sobra nga pagbakabaka para makakuarta makahalit sa imo panglawas kag sa imo relasyon sa iban. Dumduma nga ang kuarta indi ang pinakaimportante sa kabuhi.

IBAN PA NGA PRINSIPIO SA BIBLIA

Basaha ang Biblia online sa ginatos ka lenguahe sa jw.org

INDI PAG-UYANGI ANG IMO TION KAG KUARTA SA MGA BISYO.

“Ang palahubog kag sobra ka palakaon magaimol, kag ang palatulog magabayo sing mga lapat.”—HULUBATON 23:21.

LIKAWI ANG SOBRA NGA PAGKABALAKA.

“Untati ninyo ang pagkabalaka sa inyo kabuhi, kon ano ang inyo kaunon ukon imnon ukon isuksok.”—MATEO 6:25.

LIKAWI ANG KAHISA.

“Ang mahisaon nga tawo nagahimud-os para sa manggad, wala sia makahibalo nga magaimol gali sia.”—HULUBATON 28:22.