MAGMATA! Num. 3 2019 | Makabulig Bala ang Biblia Para Mangin Mas Maayo ang Imo Kabuhi?

Sa sulod sang linibo ka tuig nakabulig ang Biblia para mangin mas maayo ang kabuhi sang tawo. Makabenepisyo ka sa praktikal nga laygay sini para sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi.

Dumaan nga Libro Para sa Moderno nga Pagkabuhi

Talupangda ang ginasiling sang iban kon paano sila nakabenepisyo sa pagbasa sing Biblia kag sa pag-aplikar sang mga laygay sini sa ila kabuhi.

Panglawas

Ang mga prinsipio sa Biblia nagapalig-on sa aton nga halungan ang aton panglawas.

Emosyon

Makabenepisyo kita kon kabalo kita magkontrol sang aton balatyagon.

Relasyon sa Pamilya kag mga Abyan

Mangin maayo ang aton relasyon sa iban kon magpokus kita sa aton mahatag sa ila sa baylo sang aton makuha sa ila.

Pag-uyat sing Kuarta

Paano makabulig sa imo ang prinsipio sa Biblia nga indi masyado mamroblema sa kuarta?

Relasyon sa Dios

Ang mga talaksan sang Dios kag mga prinsipio sa Biblia makabulig para mangin mas maayo ang aton relasyon sa Dios. Hibalua kon paano.

Ang Labing Mapuslanon nga Libro sa Kasaysayan

Ginapakita sang statistics nga ang Biblia amo ang pinakamadamo nga na-translate kag napanagtag nga libro.

Sa Sini nga Isyu sang Magmata!: Makabulig Bala ang Biblia Para Mangin Mas Maayo ang Imo Kabuhi?

Ang Biblia may praktikal nga mga laygay para sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi.