Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 GINDESINYO BALA INI?

Ang Liog sang Subay

Ang Liog sang Subay

ANG mga mechanical engineer nagadayaw gid sa ikasarang sang ordinaryo nga subay sa paghakwat sing mga butang nga madamo nga beses nga mas mabug-at sangsa lawas sini. Agod mahangpan ini nga ikasarang, gintun-an sang mga enhinyero sa Ohio State University, U.S.A., paagi sa mga modelo sa kompyuter ang pila ka anatomiya sang subay, ang lawas sini, kag ang pagpanghikot sini. Ginhimo ang mga modelo nga nagagamit sing X-ray cross-sectional image (micro CT scan) kag sing puersa nga pareho kakusog sa ginagamit sang subay sa pagdala sang iya karga.

Ang importante gid nga bahin sang anatomiya sang subay amo ang iya liog, nga amo ang nagadala sang bug-os nga kabug-aton sang ginataban sini. Ang mahumok nga mga tisyu sa liog sang subay nga nagaangot sa mabakod nga exoskeleton sa lawas kag ulo sini daw pareho sa mga tudlo nga nagakandaduhay sa nagakuom nga mga kamot. “Ang desinyo kag ang pag-angtanay sang mahumok nga tisyu kag exoskeleton importante gid sa kabakod sang liog,” siling sang isa sa mga researcher. “Ang pinasahi nga pag-angtanay sang matig-a kag mahumok nga materyal mahimo nga amo ang nagapabakod sang pag-angtanay sini kag mahimo nga amo ang rason nga masarangan sang liog ang mabug-at nga dala.” Nagalaum ang mga researcher nga mahangpan nila kon paano nagapanghikot ang liog sang subay agod makabulig sa pagpauswag sa mga mekanismo sang robot.

Ano sa banta mo? Ang masibod kag mabakod nga liog sang subay resulta bala sang ebolusyon? Ukon gindesinyo ini?