MAGMATA! Num. 2 2020 | 5 ka Pamangkot Parte sa Pag-antos Ginsabat

Sa tion sang trahedya, ang pagtuon sang kamatuoran makapaumpaw sa imo.

Sarisari nga mga Pagpati

Ikumparar ang sarisari nga pagpati sang mga relihion parte sa rason sang pag-antos.

1 Ang Dios Bala ang Balasulon sang Aton Pag-antos?

Madamo nga mga tawo ang natuntuhan sang sala nga mga panudlo parte sa Dios. Ano ang kamatuoran?

2 Kita Bala ang Balasulon sang Aton Pag-antos?

Kon huo ang sabat, buot silingon posible nga may mahimo kita para madula ang pag-antos.

3 Ngaa Nagaantos ang Maayo nga mga Tawo?

Ang Biblia nagabulig sa aton nga maintiendihan ang sabat sa sini.

4 Gusto Bala sang Dios nga Mag-antos Kita?

Insakto bala nga ang Dios nga nagtuga sining matahom nga kalibutan magpaantos sa aton? Kon indi, ano ang natabo ngaa nagaantos kita?

5 Madula Pa Bala ang Pag-antos?

Ang Biblia nagasugid sa aton kon paano dulaon sang Dios ang pag-antos.

May Makabulig sa Imo

Bisan pa nga daw wala sing solusyon ang aton mga problema, may isa ka masaligan nga giya nga makabulig sa aton.