Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mangin Malapit Kita sa Dios Kon Makilala Naton Sia

Mangin Malapit Kita sa Dios Kon Makilala Naton Sia

Ang aton Manunuga indi lamang isa ka puersa ukon kusog. Madamo sia sing matahom nga mga kinaiya. Gusto niya nga makilala naton sia kag mangin abyan niya. (Juan 17:3; Santiago 4:8) Gani ginpakilala gid niya ang iya kaugalingon sa aton.

Ang Aton Manunuga May Personal nga Ngalan

“Kabay nga mahibaluan sang mga tawo nga ikaw, nga ang ngalan amo si Jehova, ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.”—SALMO 83:18.

Ginatudlo sang Biblia nga si Jehova amo lamang ang matuod nga Dios. Sia ang Manunuga sang uniberso kag sang tanan nga kabuhi. Gani nagakadapat nga sia lamang ang simbahon.—Bugna 4:11.

Si Jehova Mapinalanggaon nga Dios

“Ang Dios gugma.”—1 JUAN 4:8.

Gingamit ni Jehova ang Biblia kag ang iya mga gintuga para ipakilala sa aton ang iya madamo nga mga kinaiya. Ang panguna sini amo ang gugma. Ang tanan nga ginahimo niya may gugma. Kon mas makilala pa gid naton si Jehova, mas palanggaon pa gid naton sia.

Si Jehova Isa ka Dios nga Nagapatawad

“Ikaw isa ka Dios nga handa gid magpatawad.”—NEHEMIAS 9:17.

Kabalo si Jehova nga indi kita perpekto. Gani, ‘handa gid sia magpatawad’ sa aton. Kon mangayo kita sing patawad sa aton sala nga ginhimo kag untatan ang paghimo sing malain, patawaron niya kita. Indi man niya ini paggamiton nga basihan para silutan kita sa ulihi.—Salmo 103:12, 13.

Gusto ni Jehova nga Mangamuyo Kita sa Iya

“Si Jehova malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya . . . Ginapamatian niya ang ila pagpangayo sing bulig.”—SALMO 145:18, 19.

Indi naton kinahanglan maghimo sing espesyal nga mga seremonya ukon maggamit sing imahen sa pagsimba kay Jehova. Ginapamatian niya ang aton pangamuyo pareho sa ginikanan nga nagapamati sa iya pinalangga nga kabataan.