Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Giya Para Mangin Malipayon ang Pamilya

Giya Para Mangin Malipayon ang Pamilya

Ang pag-asawahay kag kabataan mga regalo halin sa aton Manunuga nga makahatag sa aton sing kalipay. Gusto niya nga mangin malipayon ang aton pamilya. Gani paagi sa isa ka sagrado nga libro nga madugay na nga ginsulat, ginhatagan niya kita sing giya kon paano mangin mas malipayon ang aton pamilya. Binagbinaga ining masaligan nga mga laygay.

Mga Bana, Higugmaa ang Inyo Asawa

“Ang mga bana dapat maghigugma sang ila asawa kaangay sang ila kaugalingon nga lawas. Ang nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon, kay wala sing tawo nga nagadumot sa iya kaugalingon nga lawas, kundi ginapakaon kag ginapalangga niya ini.”—EFESO 5:28, 29.

Ang bana amo ang ulo sang pamilya. (Efeso 5:23) Pero ang maayo nga bana indi mapintas ukon nga sia lang ang pirme masunod. Ginasuportahan niya ang materyal nga kinahanglanon sang iya asawa kag importante sa iya ang balatyagon sang iya asawa kay palangga niya sia. Gusto niya nga malipay ang iya asawa gani wala niya ginapilit ang iya gusto. (Filipos 2:4) Ginaistorya niya sa iya asawa ang iya ginabatyag kag ginahunahuna kag ginapamatian niya ang iya asawa. Wala sia ‘nagakaakig sing tuman’ sa iya asawa. Wala man niya sia ginasakit ukon ginahambalan sing masakit nga mga tinaga.—Colosas 3:19.

Mga Asawa, Respetuha ang Inyo Bana

“Ang asawa dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.”—EFESO 5:33.

Kon respetuhon sang asawa ang iya bana, kag suportahan niya ang desisyon sini, mangin malinong ang ila pamilya. Kon makasala ang iya bana, wala niya sia ginabasol. Sa baylo, kalmado lang sia kag padayon nga ginarespeto ang iya bana. (1 Pedro 3:4) Kon may problema sia nga gusto isugid sa iya bana, nagapangita sia sing insakto nga tion, kag ginasugid ini sing matinahuron.—Manugwali 3:7.

Mangin Matutom sa Imo Bana Ukon Asawa

“Magahiusa [ang lalaki] sa iya asawa, kag sila mangin isa ka unod.”—GENESIS 2:24.

Kon ang lalaki kag babayi mag-asawahay, mangin pamilya sila nga malapit gid sa isa kag isa. Gani ang mag-asawa dapat magpanikasog gid nga indi maguba ang ila pag-asawahay. Mahimo nila ini paagi sa pag-istoryahanay pirme kag pagpakita sing kaayo bisan sa ginagmay lang nga mga butang. Dapat man sila mangin matutom sa isa kag isa kag indi makig-sex sa iban, kay ang pagluib grabe gid kasakit. Ginaguba sini ang pagsalig kag ang pamilya.—Hebreo 13:4.

Mga Ginikanan, Hanasa ang Inyo Kabataan

“Hanasa ang bata sa husto nga dalanon; bisan magtigulang na sia indi sia magtalikod sa sini.”—HULUBATON 22:6.

Ginhatag sang Dios sa mga ginikanan ang responsibilidad nga hanason ang ila kabataan. Gani, dapat sila mangin maayo nga halimbawa sa ila kabataan kag tudluan sila sang maayo nga pamatasan. (Deuteronomio 6:6, 7) Kon ang isa ka bata makasala, ang maayo nga ginikanan kalmado lang, ‘maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal, kag indi dali maakig.’ (Santiago 1:19) Kon kinahanglan disiplinahon sang ginikanan ang iya bata, dapat niya gihapon ipakita ang pagpalangga kag indi niya ini dapat paghimuon kon akig sia.

 Mga Kabataan, Tumana ang Inyo mga Ginikanan

“Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan . . . ‘Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy.’”—EFESO 6:1, 2.

Dapat tumanon kag respetuhon sang kabataan ang ila mga ginikanan. Kon padunggan sang kabataan ang ila mga ginikanan, mangin malipayon gid kag malinong ang ila pamilya. Kon magdalagku na ang kabataan, dapat nila siguraduhon nga naatipan sing maayo ang ila mga ginikanan. Nalakip sa sini ang pagmentinar sang ila ginaistaran ukon pagbulig sa ila sa pinansial. Sa sini nga paagi, ginapadunggan nila ang ila mga ginikanan.—1 Timoteo 5:3, 4.