Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

ANG DALAN SANG KALIPAY

Paglaum

Paglaum

“[May paghidait ako] kag indi sing kalaglagan, agod may maayo kamo nga palaabuton kag paglaum.”Jeremias 29:11.

“ANG PAGLAUM . . . IMPORTANTE GID NGA BAHIN SANG ATON KAANGTANAN SA DIOS,” siling sang libro nga Hope in the Age of Anxiety. “Kag amo ini ang pinakamaayo nga solusyon para malampuwasan ang pagbatyag nga wala na sing may mahimo, nagaisahanon, kag kahadlok.”

Kinahanglan naton ang paglaum siling sang Biblia, pero nagapaandam man ini nga may indi matuod nga paglaum. “Indi kamo magsalig sa mga prinsipe ukon sa anak sang tawo, nga indi makaluwas,” siling sang Salmo 146:3. Imbes nga magsalig sa ikasarang sang tawo sa pagluwas sa aton, maalamon gid nga magsalig kita sa aton Manunuga, nga may gahom sa pagtuman sang iya mga promisa. Ano ang mga promisa niya sa aton? Ari ang pila ka halimbawa.

MADULA NA ANG KALAUTAN; DAYON MAY PERMANENTE NGA PAGHIDAIT PARA SA MGA MATARONG: “Sa indi na lang madugay, madula na ang mga malauton . . . Apang ang mga mahagop magapanubli sang duta, kag mangin malipayon gid sila sa bugana nga paghidait,” siling sang Salmo 37:10, 11. Ang bersikulo 29 nagdugang nga ‘ang mga matarong magapuyo sa duta sa wala sing katubtuban.’

WALA NA SING INAWAY: “Ginapauntat [ni Jehova] ang mga inaway sa bug-os nga duta. Ginabali niya ang pana kag ginautod ang bangkaw; ginasunog niya ang mga kangga sang mga hangaway.”—Salmo 46:8, 9.

WALA NA SING BALATIAN, PAG-ANTOS, UKON KAMATAYON: “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo . . . Pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.”—Bugna 21:3, 4.

BUGANA NGA PAGKAON PARA SA TANAN: “Mangin bugana ang mga uyas sa duta; sa putukputukan sang kabukiran magahapayhapay ini.”—Salmo 72:16.

MATARONG NGA PAGGAHOM SANG ISA LANG KA GOBIERNO—ANG GINHARIAN SANG CRISTO: “Ginhatagan [si Jesucristo] sing awtoridad sa paggahom, sing kadungganan, kag sing ginharian, agod mag-alagad sa iya ang tanan nga katawhan halin sa lainlain nga mga pungsod kag mga lenguahe. Ang iya paggahom wala sing katapusan, kag indi malaglag ang iya ginharian.”—Daniel 7:14.

Masaligan bala ina nga mga promisa? Sang ari si Jesus sa duta, ginpamatud-an niya nga kalipikado sia bilang Hari nga gintangdo sang Dios. Gin-ayo niya ang nagamasakit, ginpakaon ang mga pigado, kag ginbanhaw ang mga patay. Pero ang importante sa tanan amo ang iya mga panudlo, kay nagalakip ini sang mga prinsipio nga makabulig sa mga tawo nga magkabuhi sing wala katapusan nga may paghidait kag paghiusa. Gintagna man ni Jesus ang matabo sa palaabuton, lakip ang mga hitabo nga tanda sang katapusan nga mga adlaw sini nga kalibutan.

KALINONG PAGKATAPOS SANG KAGAMO

Gintagna ni Jesus nga ang tanda sang katapusan nga mga adlaw, kabaliskaran gid sang paghidait kag kalig-unan! Ang ginhatag niya nga kabilugan nga tanda parte sa “hingapusan sang sistema sang mga butang” nagalakip sang inaway sa bilog nga kalibutan, kakulang sa pagkaon, mga balatian, kag mga linog. (Mateo 24:3, 7; Lucas 21:10, 11; Bugna 6:3-8) Si Jesus nagsiling man: “Bangod sang pagdamo sang kalautan, ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw.”—Mateo 24:12.

Ina nga pagbugnaw makita gid subong, kag gintagna ini sang isa pa ka manunulat sang Biblia. Sa 2 Timoteo 3:1-5, aton mabasa nga “sa katapusan nga mga adlaw,” ang mga tawo sa kabilugan mangin mahigugmaon sa kaugalingon, kuarta, kag kinasadya. Mangin arogante sila kag mabangis. Madula ang pagpalanggaanay sa sulod sang pamilya, kag ang kabataan mangin indi matinumanon sa mga ginikanan. Normal na lang nga nagapakunokuno nga relihioso ang mga tawo.

Ina nga kagamo nagapakita nga ara na kita sa katapusan nga mga adlaw. Nagapakita man ini nga malapit na ang kalinong sa idalom sang paggahom sang Ginharian. Ang matuod, ginlakip ni Jesus sa iya tagna parte sa katapusan nga mga adlaw ini nga pasalig: “Ining maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod, kag dayon magaabot ang katapusan.”—Mateo 24:14.

Ining maayong balita nagapaandam sa mga nagahimo sang malain. Pero nagahatag ini sing paglaum sa mga matarong kag nagapasalig ini sa ila nga sa indi madugay matigayon nila ang ginpromisa nga mga pagpakamaayo. Gusto mo bala mahibaluan ang dugang pa parte sa sini nga mga pagpakamaayo? Kon huo, palihug tan-awa ang katapusan nga pahina sini nga magasin.