Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

ANG DALAN SANG KALIPAY

Pagkakontento kag Kaalwan

Pagkakontento kag Kaalwan

PIRME MO BALA MABATIAN NGA ANG KALIPAY KAG KADALAG-AN NAGADEPENDE SA MGA PAGKABUTANG UKON MANGGAD? Minilyon ka tawo ang nagapati sini, gani nagabakabaka sila obra para magdugang ang ila kuarta. Pero mahatag bala sang kuarta kag mga pagkabutang ang nagadugay nga kalipay? Ano ang ginapakita sang mga ebidensia?

Suno sa libro nga Journal of Happiness Studies, kon ara na sa aton ang aton panguna nga mga kinahanglanon, indi na kinahanglan ang dugang nga kuarta para mangin mas malipayon kita. Gani indi kuarta ang problema. Kundi “ang sobra nga pagtinguha [nga makakuarta] amo ang indi makahatag sing kalipay,” siling sang artikulo sa magasin nga Monitor on Psychology. Pareho gid sini ang laygay sang Biblia mga duha ka libo ka tuig na ang nagligad: “Ang gugma sa kuarta amo ang gamot sang tanan nga sahi sang makahalalit nga butang, kag paagi sa paghingamo sa sini nga gugma ang iban . . . nagbuno sang ila kaugalingon sang madamo nga kasakit.” (1 Timoteo 6:9, 10) Ano ini nga mga kasakit?

KABALAKA KAG INDI MAKATULOG BANGOD SA MANGGAD. “Mahamuok ang katulugon sang mamumugon, diutay man ukon madamo ang iya ginakaon, apang ang manggaranon wala ginapatulog sang iya kabuganaan.”—Manugwali 5:12.

KAPASLAWAN KON ANG GINAHANDUM NGA KALIPAY WALA MATUMAN. Ang isa ka rason sini amo nga ang sobra nga handum nga makakuarta wala gid sing kaayawan. “Ang nagahigugma sa pilak indi maayawan sa pilak, kag ang nagahigugma sa manggad indi makontento sa kinitaan.” (Manugwali 5:10) Dugang pa, kon ang isa nagahandum sing manggad, mahimo nga isakripisyo niya ang importante nga mga butang nga nagahatag sing kalipay, pareho sang iya oras para sa pamilya kag mga abyan ukon para sa pagsimba sa Dios.

KASUBO KAG KAPASLAWAN KON ANG KUARTA UKON PROPIEDAD NAGNUBO ANG BALOR UKON NADULA. “Indi ka maghimud-os nga magmanggaranon. Untati ini kag magpakita ka sing paghangop. Kon tulukon mo ini, indi mo na ini makita, kay pat-od nga magatubo ang mga pakpak sini kaangay sang agila kag magalupad palayo.”—Hulubaton 23:4, 5.

MGA KINAIYA NGA NAGAHATAG SING KALIPAY

PAGKAKONTENTO. “Sang natawo kita sa kalibutan wala kita sing dala, kag wala man kita sing madala kon mapatay kita. Gani, kon kita may pagkaon, kag panapton, mangin kontento na kita sa sini.” (1 Timoteo 6:7, 8) Ang mga tawo nga kontento wala nagareklamo ukon nagakumod, gani wala sila nagakahisa. Kag bangod wala sila nagahandum sang indi nila masarangan, wala sila nagakabalaka ukon nagaka-stress.

KAALWAN. “Mas malipayon ang nagahatag sangsa nagabaton.” (Binuhatan 20:35) Ang mga maalwan malipayon bangod nanamian sila nga mapalipay ang iban, bisan pa diutay lang nga oras ukon kusog ang masarangan nila ihatag. Masami nga ang ila mabaton sobra pa sa mabakal sang kuarta—gugma, respeto, kag matuod nga mga abyan, nga maalwan man sa ila!—Lucas 6:38.

PAG-UNA SA MGA TAWO SANGSA MGA BUTANG. “Mas maayo nga utan lang ang ginakaon apang nagahigugmaanay sangsa matambok nga baka apang nagadinumtanay.” (Hulubaton 15:17) Buot silingon, mas importante ang maayo nga relasyon sa iban sangsa manggad. Kag ang gugma, nga binagbinagon man sa isa sa mga artikulo, importante gid para magmalipayon.

Natun-an ni Sabina, nga taga-South America, ang balor sang mga prinsipio sang Biblia. Ginbiyaan sia sang iya bana, gani nangabudlay gid sia para sa ila mga kinahanglanon sang iya duha ka bata nga babayi. Duha ang iya obra kag nagabugtaw sia kada alas kuatro sang aga. Bisan masako sia katama, nagtuon si Sabina sa Biblia. Ano ang resulta?

Wala sia nagmanggaranon. Pero nagbag-o gid ang iya panan-aw sa kabuhi! Halimbawa, nangin malipayon sia bangod nagsuod sia sa Dios. (Mateo 5:3) Nakakita sia sing matuod nga mga abyan sa mga pareho niya sing pagtuo. Kag nabatyagan niya ang kalipay sa paghatag paagi sa pagsugid sa iban sang iya natun-an.

“Ang kaalam ginapamatud-an nga matarong paagi sa mga resulta sini,” siling sang Biblia. (Mateo 11:19; footnote) Gani, ang pagkakontento, kaalwan, kag ang pag-una sa mga tawo sangsa mga butang napamatud-an gid nga matarong!