Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

ANG DALAN SANG KALIPAY

Gugma

Gugma

KINAHANGLAN SANG TAWO ANG GUGMA. Kon wala sing gugma, indi gid magmadinalag-on ang pag-asawahay, pamilya, ukon pag-abyanay. Gani ang gugma importante gid para makatigayon sing maayo nga panghunahuna kag mangin malipayon. Pero, ano ang buot silingon sang “gugma”?

Indi ini romantiko nga gugma, bisan pa nga importante man ini. Kundi amo ini ang labaw nga klase sang gugma nga nagapahulag sa isa nga mapakita ang matuod nga kabalaka sa iban kag mauna ang ila kaayuhan sangsa iya kaugalingon. Amo ini ang gugma nga nabase sa mga prinsipio halin sa Dios, pero nagalakip ini sing balatyagon.

Amo ini ang matahom nga paglaragway sang gugma: “Ang gugma mapinasensiahon kag mainayuhon. Ang gugma indi mahisaon. Wala ini nagapabugal, wala ini nagapahambog, wala ini nagagawi sing indi nagakaigo, wala ini nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan. Indi ini maakigon. Wala ini nagaisip sang kahalitan. Wala ini nagakalipay sa kalautan, kundi sa kamatuoran. Nagaantos ini sang tanan nga butang, . . . nagalaum sang tanan nga butang, nagabatas sang tanan nga butang. Ang gugma wala sing katapusan.”—1 Corinto 13:4-8.

Ina nga gugma “wala sing katapusan” gani indi ini madula. Mahimo ini magbakod pagligad sang tion. Kag bangod mapinasensiahon ini, mainayuhon, kag mapinatawaron, amo ini ang “himpit nga higot sang paghiusa.” (Colosas 3:14) Gani, ang mga relasyon nga may amo sini nga gugma mangin malig-on kag malipayon, bisan pa indi perpekto ang kada isa. Halimbawa, binagbinagon naton ang pag-asawahay.

NAHIGOT SANG “HIMPIT NGA HIGOT SANG PAGHIUSA”

Si Jesucristo nagtudlo sang importante nga mga prinsipio sa pag-asawahay. Halimbawa, sia nagsiling: “‘Bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa ka unod’ . . . Gani, ang gintingob sang Dios, indi pagbulagon sang tawo.” (Mateo 19:5, 6) Duha ka importante nga prinsipio ang ginapadaku diri.

“SILA NGA DUHA MANGIN ISA KA UNOD.” Ang pag-asawahay amo ang pinakasuod nga paghiusa sang mga tawo, kag ang gugma makabulig para malikawan ang pagluib—kon ang bana ukon asawa mangin “isa ka lawas” sa iban nga indi niya bana ukon asawa. (1 Corinto 6:16; Hebreo 13:4) Ang pagluib makaguba sang pagsalig kag pag-asawahay. Kon may kabataan, mahimo nga maapektuhan sila sa emosyon, magbatyag nga wala ginapalangga, madulaan sing kompiansa, ukon maakig pa gani.

“ANG GINTINGOB SANG DIOS.” Ang pag-asawahay isa man ka sagrado nga paghiusa. Ang mag-asawa nga nagapati sa sini nagatinguha nga pabakuron ang ila pag-asawahay. Wala sila nagapamensar nga pagbulagay ang solusyon sa ila mga problema. Ang ila gugma mabakod. Ina nga gugma “nagaantos . . . sang tanan nga butang,” nga nagabuligay sa pagsolbar sang mga problema para padayon nga magmalipayon kag malinong ang pag-asawahay.

Kon ang mag-asawa handa magsakripisyo bangod sa gugma nila sa isa kag isa, makabenepisyo gid ang mga kabataan. Ang pamatan-on nga si Jessica nagsiling: “Nagapalanggaanay gid si Nanay kag si Tatay kag ginarespeto gid nila ang isa kag isa. Sang nakita ko nga ginarespeto gid ni Nanay si Tatay, ilabi na sa pagpadaku sa amon, gusto ko gid sia ilugon.”

Ang gugma amo ang panguna nga kinaiya sang Dios. Ang matuod, ang Biblia nagasiling: “Ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Gani indi na kita matingala nga si Jehova ginatawag nga “malipayon nga Dios.” (1 Timoteo 1:11) Mangin malipayon man kita kon tinguhaan naton nga ilugon ang mga kinaiya sang aton Manunuga—ilabi na ang iya gugma. Ang Efeso 5:1, 2 nagasiling: “Mangin manug-ilog kamo sa Dios, subong mga anak nga hinigugma, kag padayon kamo nga maglakat sa gugma.”