Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Pagsulay

Pagsulay

Ang pagbulagay sang mag-asawa, malala nga balatian, kag pagtublag sang konsiensia pila lamang sa mga resulta sang pagpadala sa pagsulay. Paano naton malikawan ini nga siod?

Ano ang pagsulay?

Ginasulay ka kon ginaganyat ka sa isa ka butang, ilabi na kon malain ini. Halimbawa, samtang nagapamalaklon ka, nakita mo ang isa ka butang nga nanamian mo gid. Nagpensar ka nga hapos lang ini kawaton kag indi ka madakpan. Pero ang imo konsiensia nagasiling nga indi mo ini pagkuhaon! Gani gindula mo ini sa imo pensar kag naglakat. Kon amo sina ang imo ginhimo, nadaug mo ang pagsulay.

ANG GINASILING SANG BIBLIA

 

Kon ginasulay ka indi buot silingon nga malain ka nga tawo. Ang Biblia mismo nagasiling nga tanan kita makaeksperiensia sing pagsulay. (1 Corinto 10:13) Ang importante kon ano ang aton reaksion sa pagsulay. Pirme ginapamensar sang iban ang indi nagakaigo nga kailigbon kag sa ulihi nagapadala sila sa pagsulay. Pero ginasikway ini dayon sang iban kay para sa ila sala ini.

“Ang kada isa ginatilawan kon ginaganyat sia kag ginahaylo sang iya kaugalingon nga kailigbon.”—Santiago 1:14.

Ngaa maalamon gid nga isikway gilayon ang pagsulay?

Ginasugid sang Biblia kon paano nagasugod ang sala. Ang Santiago 1:15 nagasiling: “Ang [indi nagakaigo nga] kailigbon, kon nakapanamkon na, nagabun-ag sang sala.” Buot silingon, kon pirme naton ginapamensar ang indi nagakaigo nga kailigbon, sa ulihi mahimo nga indi na naton ini mapunggan kaangay sang isa ka nagabusong nga babayi nga manugbata. Pero, malikawan naton nga maulipon sa indi nagakaigo nga mga kailigbon. Makontrol naton ini.

KON PAANO MAKABULIG ANG BIBLIA

 

Kon ang aton hunahuna makasarang mamensar sang indi nagakaigo nga kailigbon, masarangan man niya ini tabugon. Paano? Paagi sa pagpokus sang aton hunahuna sa iban nga butang—pareho sang pag-obra, pag-istorya sa isa ka abyan, ukon pagpamalandong sang maayo nga mga butang. (Filipos 4:8) Makabulig man kon panumdumon naton kon ano ang malain nga epekto sa aton—sa emosyon, sa pisikal, ukon sa espirituwal—kon magpadala kita sa pagsulay. (Deuteronomio 32:29) Daku man ang mabulig sa aton sang pangamuyo. Si Jesucristo nagsiling: “Magpadayon kamo sa pagbantay kag pagpangamuyo, agod indi kamo masulay.”—Mateo 26:41.

“Indi pagdayai ang inyo kaugalingon: Ang Dios indi ninyo madaya. Kay kon ano ang ginasab-ug sang tawo, ini man ang iya anihon.”—Galacia 6:7.

Paano mo mabatuan ang pagsulay?

ANG REALIDAD

 

Tamda ang pagsulay kon ano gid ini—isa ka paon, nga mahimo magbutang sa katalagman sa kabuhi sang isa ka tawo nga buangbuang, wala sing hinalung-ong, kag indi mainandamon. (Santiago 1:14, footnote) Matuod gid ini kon ginasulay ka nga maghimo sang seksuwal nga imoralidad, kay may malain gid nga resulta sa ulihi.—Hulubaton 7:22, 23.

KON PAANO MAKABULIG ANG BIBLIA

 

“Kon ang imo tuo nga mata nagapasandad sa imo” siling ni Jesucristo, “lukata ini kag ihaboy.” (Mateo 5:29) Siempre, indi literal ang ginsiling ni Jesus! Sa baylo, ginapahangop niya nga para malipay ang Dios sa aton kag mabaton naton ang kabuhi nga wala sing katapusan, kinahanglan naton patyon ang mga bahin sang aton lawas, buot silingon, isikway naton ang indi maayo nga mga buhat. (Colosas 3:5) Nagapahangop ini nga dapat isikway naton gilayon ang pagsulay. Ang isa ka matutom nga alagad sang Dios nangamuyo: “Ilikaw ang akon mga mata sa pagtan-aw sa wala sing pulos nga mga butang.”—Salmo 119:37.

Mabudlay gid ang pagpugong sa aton kaugalingon, kay man, “ang [aton] unod maluya.” (Mateo 26:41) Gani mahimo nga makasala kita. Pero kon nagahinulsol gid kita kag ginatinguhaan nga indi na ini masulit, ang aton Manunuga, si Jehova nga Dios, mangin “maluluy-on kag mainawaon” gid sa aton. (Salmo 103:8) Makapaumpaw gid ini nga pasalig!

“Kon mga sala lang ang ginatan-aw mo, O Jah, O Jehova, sin-o bala ang makatindog sa atubangan mo?”—Salmo 130:3.