ANG LALANTAWAN—TULUN-AN NGA EDISYON Nobiembre 2021

Ini nga isyu nagaunod sing tulun-an nga mga artikulo sa Enero 3-30, 2022.

TULUN-AN NGA ARTIKULO 47

Mabakod Gid Bala ang Imo Pagtuo?

SUGILANON SANG KABUHI

Ginpangita Ko ang Makahatag sang Matuod nga Kalipay

Sugilanon sang kabuhi: Martin Witholt.

Nahibaluan Mo Bala?

Sang tion nga ang Emperyo sang Asiria amo ang pinakagamhanan sa bilog nga kalibutan, may gintagna ang manalagna sang Dios nga daw indi mapatihan nga matabo.