Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Ang duta magahatag sang iya patubas; ang Dios, ang aton Dios, magapakamaayo sa aton.”—SALMO 67:6

Mabaton Mo ang Wala Katapusan nga Pagpakamaayo Halin sa Aton Manunuga

Mabaton Mo ang Wala Katapusan nga Pagpakamaayo Halin sa Aton Manunuga

Nagpromisa ang Dios sa propeta nga si Abraham nga ang isa sa iya mga kaliwat magadala sing pagpakamaayo sa “tanan nga pungsod sa duta.” (Genesis 22:18) Sin-o ina nga kaliwat?

Halos 2,000 ka tuig ang nagligad, ang kaliwat ni Abraham nga si Jesus ginhatagan sang Dios sang gahom para maghimo sang mga milagro. Ini nga mga milagro nagapamatuod nga ang promisa kay Abraham magaabot sa mga pungsod paagi kay Jesus.—Galacia 3:14.

Ang mga milagro nga ginhimo ni Jesus nagbulig nga makilala sia bilang ang isa nga ginpili sang Dios para magdala sang pagpakamaayo sa mga tawo. Ginapakita man sini kon paano gamiton sang Dios si Jesus para pakamaayuhon ang mga tawo sa wala sing katapusan. Talupangda kon paano makita sa mga milagro nga ginhimo ni Jesus ang iya matahom nga mga kinaiya.

Mapinalanggaon—Gin-ayo ni Jesus ang mga nagamasakit.

Isa ka bes, may isa ka aruon nga nagpakitluoy kay Jesus nga ayuhon sia. Gintandog sia ni Jesus kag nagsiling: “Luyag ko!” Insigida nga nag-ayo ang iya aro.—Marcos 1:40-42.

Maalwan—Ginpakaon ni Jesus ang mga ginagutom.

Indi gusto ni Jesus nga magutman ang mga tawo. Pila ka beses nga milagruso nga ginpakaon niya ang linibo ka tawo paagi sa pagpadamo sang pila ka tinapay kag pila ka magagmay nga isda. (Mateo 14:17-21; 15:32-38) Sa tapos sila makakaon, ang tanan nabusog kag madamo pa nga pagkaon ang nabilin.

Maluluy-on—Ginbanhaw ni Jesus ang mga patay.

“Naluoy sia sa iya,” gani ginbanhaw ni Jesus ang bugtong nga anak nga lalaki sang nagakalisod nga balo nga nagaisahanon na lang.—Lucas 7:12-15.