Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mangin malipayon gid kita kon tumanon naton ang mga sugo sang Dios

Mga Pagpakamaayo Para sa mga Nagatuman sa Dios

Mga Pagpakamaayo Para sa mga Nagatuman sa Dios

Ang propeta nga si Moises nagsiling nga kon tumanon naton ang mga sugo sang Dios, mabaton naton ang iya mga pagpakamaayo. (Deuteronomio 10:13; 11:27) Ginatuman naton ang Dios indi bangod sa kahadlok nga silutan niya kita. Ginatuman naton sia bangod sa iya matahom nga mga kinaiya kag bangod palangga naton sia kag indi naton gusto nga maghimo sang mga butang nga makapasubo sa iya. “Amo ini ang kahulugan sang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo.”—1 Juan 5:3.

Pero paano magaresulta sa pagpakamaayo ang pagtuman sa Dios? Binagbinaga ang duha ka paagi.

1. ANG PAGTUMAN SA DIOS MAKAPAALAM SA ATON

“Ako si Jehova nga imo Dios, ang nagatudlo sa imo para sa imo kaayuhan, ang nagatuytoy sa imo sa dalanon nga dapat mo laktan.”—ISAIAS 48:17.

Kilala gid kita ni Jehova nga Dios, ang aton Manunuga, kag nagahatag sia sang giya nga kinahanglan naton. Kon gusto naton magpatudlo sa iya para makahimo sang insakto nga mga desisyon, dapat naton tun-an ang Balaan nga Kasulatan para mabal-an ang gusto niya nga himuon naton kag dayon tumanon ini.

2. ANG PAGTUMAN MAKAPALIPAY SA ATON

“Malipayon ang mga nagapamati sa pulong sang Dios kag nagatuman sini!”—LUCAS 11:28.

Subong, minilyon ka tawo nga nagatuman sa Pulong sang Dios ang nangin malipayon gid. Binagbinaga ang halimbawa sang isa ka lalaki nga taga-Spain nga maakigon sang una kag nagapamintas pati sa iya asawa. Isa ka adlaw, nabasahan niya sa mga sinulatan sang propeta nga si Moises ang parte sa malulo nga si Jose, nga anak ni Jacob. Ginbaligya si Jose bilang ulipon kag ginpriso bisan wala sia sing sala. Pero padayon sia nga nangin malulo, mahidaiton, kag mapinatawaron. (Genesis, kapitulo 37-45) Ang lalaki nga taga-Spain nagsiling: “Ginpamensaran ko gid ang halimbawa ni Jose gani gintun-an ko man nga ipakita ang kalulo, kaayo, kag pagpugong sa kaugalingon. Amo nga malipayon na ako subong.”

Ang Balaan nga Kasulatan nagahatag sa aton sang dugang nga giya kon paano naton dapat tratuhon ang iban. Amo ina ang binagbinagon sa masunod nga artikulo.