Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

May Matun-an Kita Parte sa Dios Paagi sa Iya mga Propeta

May Matun-an Kita Parte sa Dios Paagi sa Iya mga Propeta

Sang una nga panahon, ginasugid sang Dios ang importante nga mga mensahe para sa mga tawo paagi sa iya mga propeta. Ginasugid bala sini nga mga mensahe kon paano naton mabaton ang pagpakamaayo sang Dios? Huo. Tan-awon naton kon ano ang aton matun-an sa tatlo ka matutom nga propeta.

ABRAHAM

Ang Dios wala sing ginapasulabi kag gusto niya nga pakamaayuhon ang tanan nga tawo.

Ang Dios nagpromisa sa propeta nga si Abraham nga “ang tanan nga pamilya sa duta pat-od nga pakamaayuhon paagi sa imo.”—Genesis 12:3.

Ano ang matun-an naton? Palangga gid kita sang Dios kag gusto niya nga pakamaayuhon ang tanan nga pamilya—lalaki, babayi, kag mga bata—nga nagapati sa iya.

MOISES

Ang Dios maluluy-on kag ginapakamaayo niya ang tanan nga nagatinguha nga makilala sia.

Ang Labing Gamhanan naghatag sa propeta nga si Moises sing gahom sa paghimo sing dalagku nga mga milagro. Pero bisan pa sini, si Moises nangamuyo: “Ipahibalo sa akon ang imo mga dalanon, agod makilala ko ikaw kag padayon ka nga mahamuot sa akon.” (Exodo 33:13) Nalipay gid ang Dios sa ginpangabay ni Moises kag ginpakamaayo niya sia sing dugang nga ihibalo kag paghangop sang Iya mga dalanon kag mga kinaiya. Halimbawa, natun-an ni Moises nga ang Manunuga “isa ka Dios nga maluluy-on kag mainawaon.”—Exodo 34:6, 7.

Ano ang matun-an naton? Gusto sang Dios nga pakamaayuhon kita tanan—lalaki, babayi, kag mga bata—kon tinguhaan naton nga mas makilala pa gid sia. Sa Balaan nga Kasulatan, ginpakita niya sa aton kon paano sia simbahon, kag gusto gid niya nga pakamaayuhon kita.

 JESUS

Mapinalanggaon nga gin-ayo ni Jesus ang tanan nga klase sang balatian

Mabaton naton ang wala katapusan nga pagpakamaayo sang Dios kon magtuon kita parte kay Jesus kag sa iya mga ginhimo kag gintudlo.

Mabasa naton sa Pulong sang Dios ang madamo nga impormasyon parte sa kabuhi kag mga gintudlo ni Jesus. Ginhatagan sang Dios si Jesus sing gahom sa paghimo sang madamo nga milagro, pareho sang pag-ayo sang mga bulag, apa, kag mga piang. Ginbanhaw pa gani niya ang mga patay. Gani ginpakita ni Jesus ang mga pagpakamaayo nga ihatag sang Dios sa tanan nga tawo sa palaabuton. Ginpaathag man niya kon paano naton mabaton ini nga mga pagpakamaayo: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga wala sing katapusan, ang pagkilala nila sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag sa imo ginpadala, si Jesucristo.”—Juan 17:3.

Si Jesus mapinalanggaon, maayo, kag mabuot. Ang mga lalaki kag babayi, bata kag tigulang, nagdugok sa iya sang nabatian nila ang iya mainayuhon nga pangagda: “Magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sing kapahuwayan para sa inyo kaugalingon.” (Mateo 11:29) Sang ari si Jesus sa duta, ginamaltratar sang iban ang mga babayi. Pero mainayuhon ang pagtrato ni Jesus sa mga babayi kag ginpakitaan niya sila sang dignidad kag respeto.

Ano ang matun-an naton? Palangga gid ni Jesus ang mga tawo, kag ginpakita niya kon paano naton dapat tratuhon ang isa kag isa.

SI JESUS INDI DIOS

Ginatudlo sang Balaan nga Kasulatan nga “para sa aton may isa lang ka Dios” kag si Jesucristo mensahero sang Dios. (1 Corinto 8:6) Maathag nga ginsiling ni Jesus nga ang Dios labaw sangsa iya kag ginpadala sia sang Dios diri sa Duta.—Juan 11:41, 42; 14:28. *

^ par. 17 Para sa dugang nga impormasyon parte kay Jesucristo, tan-awa ang seksion 8 kag 9 sang brosyur nga Real Faith—Your Key to a Happy Life sa www.jw.org.