Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Aton Mahigugmaon nga Manunuga Nagaulikid sa Aton

Ang Aton Mahigugmaon nga Manunuga Nagaulikid sa Aton

1. ANG ATON MANUNUGA NAGAPABUTLAK SANG ADLAW

Maimadyin mo bala ang kabuhi diri sa duta kon wala sang silak sang adlaw? Sa adlaw nagahalin ang enerhiya nga kinahanglan sang mga kahoy para magpatubas ini sang mga dahon, bulak, prutas, liso, kag mga binhi. Ang silak sang adlaw nagabulig man sa mga kahoy para masuyop sini ang tubig halin sa duta paagi sa mga gamot sini pakadto sa mga dahon, asta nga magbalik ang tubig sa hangin bilang alisngaw ukon water vapor.

2. ANG ATON MANUNUGA NAGAPAULAN

Ang ulan importante nga regalo halin sa Dios kay paagi sini ang duta makapatubas sang pagkaon para may kaunon kita. Ang Dios nagahatag sa aton sing ulan halin sa langit kag sing bugana nga patubas sa nagakaigo nga tion, kag nagahatag sing bugana nga kalan-on kag nagapuno sang aton tagipusuon sing kasadya.

 3. ANG ATON MANUNUGA NAGAHATAG SANG PAGKAON KAG BAYO

Madamo nga amay ang nagakabalaka gid kon paano mahatagan sang bastante nga pagkaon kag bayo ang ila pamilya. Talupangda ang ginasiling sang Kasulatan: “Tan-awa ang nagalupad nga mga pispis; wala sila nagasab-ug sing binhi ukon nagaani ukon nagatipon sing pagkaon sa mga bodega. Apang, ginapakaon sila sang inyo langitnon nga Amay. Indi bala mas importante pa kamo sangsa ila?”—Mateo 6:25, 26.

“Magtuon kamo kon paano nagatubo ang mga liryo sa latagon . . . ; apang nagasiling ako sa inyo nga bisan si [Hari] Solomon sa bug-os niya nga pagkahalangdon wala makasuksok sing bayo nga kaangay sang isa sa ila. Kon ginapapanaptan sang Dios kaangay sini ang mga tanom sa latagon . . . , indi bala labi nga panaptan niya kamo?”—Mateo 6:28-30.

Maathag nga mahatagan kita sang Dios sang pagkaon kag bayo, gani mabuligan man niya kita sa aton iban pa nga mga kinahanglanon. Kon himuon naton ang kabubut-on sang Dios, puede niya pakamaayuhon ang aton mga panikasog nga makatanom sing kalan-on ukon makapangita sang obra para may ibakal kita sang aton mga kinahanglanon.—Mateo 6:32, 33.

Gani, madamo gid kita sang rason nga palanggaon ang Dios kon pamensaron naton ang adlaw, ulan, mga pispis, kag mga bulak. Mabasa mo sa masunod nga artikulo kon paano ang aton Manunuga nagpakigkomunikar sa mga tawo.