Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Maghanda na subong para sa mas maayo nga kalibutan nga malapit na lang mag-abot

Ang Bag-ong Kalibutan nga Malapit Na!

Ang Bag-ong Kalibutan nga Malapit Na!

Ginhimo sang Dios ang duta para istaran sang matarong nga mga tawo sing wala katapusan. (Salmo 37:29) Ginpaistar niya ang una nga mag-asawa, nga si Adan kag si Eva, sa matahom nga hardin sang Eden, kag ginsugo niya sila pati ang ila kaanakan nga pangumahon ang duta kag atipanon ini.—Genesis 1:28; 2:15.

Wala gid natuman inang sugo sang Dios, kay indi Paraiso ang kalibutan subong. Pero gusto gihapon sang Dios nga mangin Paraiso ang duta. Paano ina himuon sang Dios? Pareho sa ginbinagbinag sa nagligad nga mga artikulo, indi paglaglagon sang Dios ang duta. Sa baylo, paistaran niya ini sa mga tawo nga nagatuman sa iya. Ano ang mangin sitwasyon sang duta kon tumanon na sang Dios ang iya mga promisa?

Isa na lang ka gobierno ang magagahom sa bilog nga duta

Sa indi madugay, ang bag-o nga gobierno sang Dios sa langit magagahom na sa tanan nga tawo. Sa sina nga tion, mangin malipayon na ang mga tawo sa duta. May paghiusa na sila, nagahimo sila sing maayo sa iban, kag kontento sila sa ila trabaho. Gintangdo sang Dios si Jesucristo nga amo ang maggahom sa bilog nga duta. Lain gid si Jesus sa madamo nga manuggahom subong, kay unahon niya ang kaayuhan sang mga tawo. Kon maggahom na si Jesus, ipakita gid niya ang gugma sa iya mga sakop, kag mangin isa sia ka Hari nga matarong, may kaayo, kag may kaluoy.—Isaias 11:4.

Magahiusa na ang tanan nga tawo sa bilog nga duta

Ang mga tawo indi na mabahinbahin bangod sa ila mga tribo ukon pungsod. Mangin isa na sila ka nahiusa nga katawhan. (Bugna 7:9, 10) Tanan sila may gugma na sa Dios kag sa pareho nila nga mga tawo. Magabuligay sila para tumanon ang sugo sang Dios sadto nga atipanon ang duta, nga amo ang ila puluy-an.—Salmo 115:16.

Wala na sing kalamidad

Kon maggahom na sa duta ang Ginharian sang Dios, indi na maglain ang tiempo kay kontrolado na sang Manunuga ang klima. (Salmo 24:1, 2) Sang ari si Jesus sa duta, ginpauntat niya ang mabaskog nga unos. Ginapakita sini kon ano ang masarangan niya himuon paagi sa gahom sang Dios. (Marcos 4:39, 41) Gani kon maggahom na ang Cristo, indi na kita mahadlok nga basi may kalamidad pa nga matabo. Kon maggahom na ang Ginharian ang Dios, may paghidait na ang mga tawo kag ang mga sapat, kag indi na naton paghalitan ang palibot.—Oseas 2:18.

May perpekto na nga panglawas kag bastante nga pagkaon

Ang tanan may perpekto na nga panglawas. Wala na sing may magamasakit, magatigulang, ukon mapatay. (Isaias 35:5, 6) Sa bag-ong kalibutan, ang mga tawo magaistar na sa matahom kag matinlo nga palibot pareho sa gin-istaran sang una nga mag-asawa nga hardin sang Eden. Mangin bugana na ang patubas sang duta kag ang tanan nga tawo may bastante na nga pagkaon. (Genesis 2:9) Pareho sa ginhimo sang Dios sa pungsod sang Israel sadto, ang tanan nga magaistar sa Paraiso ‘maayawan man sa ila pagkaon.’—Levitico 26:4, 5.

Matuod nga paghidait kag seguridad

Kon maggahom na ang gobierno sang Dios sa bilog nga duta, ang mga tawo may paghidait na kag mangin maayo na ang ila pagtratar sa kada isa. Wala na sang inaway, wala na sang magaabuso sang ila awtoridad, kag indi na kinahanglan magbakabaka sang mga tawo para lang mabuhi. Ang Biblia nagapromisa: “Magapungko ang kada isa sa ila sa idalom sang ila puno sang ubas kag sa idalom sang ila kahoy nga higuera, kag wala sing magapahadlok sa ila.”—Miqueas 4:3, 4.

Ang tanan may balay na kag trabaho

Ang tanan nga pamilya may balay na kag indi na sila makulbaan nga basi palayason sila. Kag mangin malipayon kita tanan sa aton mga ginahimo. Kay pareho sa ginasiling sang Biblia, ang mga magaistar sa bag-ong kalibutan ‘indi magpangabudlay sa wala sing pulos.’—Isaias 65:21-23.

Pinakamaayo nga edukasyon

Ang Biblia nagapromisa: “Ang duta mapuno sang ihibalo tuhoy kay Jehova.” (Isaias 11:9) Madamo gid sing matun-an ang mga tawo nga magaistar sa bag-ong kalibutan sa indi matungkad nga kaalam sang ila Manunuga nga si Jehova, kag sa matahom nga mga butang nga iya gintuga. Ang ila mga matun-an indi nila paggamiton para maghimo sing armas ukon para halitan ang iban nga tawo. (Isaias 2:4) Sa baylo, tun-an nila kon paano magkabuhi sing malinong upod ang isa kag isa kag kon paano atipanon ang duta.—Salmo 37:11.

Kabuhi nga wala sing katapusan

Ginhanda gid sing maayo sang Dios ang duta para mangin malipayon kita kada adlaw. Gusto niya nga magkabuhi kita sing wala katapusan sa duta. (Salmo 37:29; Isaias 45:18) Para matabo ini, “dulaon [sang Dios] sing dayon ang kamatayon.” (Isaias 25:8) Ang Biblia nagapromisa man: “Wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa.” (Bugna 21:4) Hatagan sang Dios sing kahigayunan ang tanan nga tawo nga mabuhi sing wala katapusan. Nalakip sa sini ang luwason niya kon laglagon niya ining malain nga kalibutan, pati man ang indi maisip nga mga patay nga iya pagabanhawon sa bag-ong kalibutan.—Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15.

Malapit na ining bag-ong kalibutan. Kag bisan subong pa lang, minilyon ka tawo ang nagahanda na para mag-istar sa sini. Bisan pa indi sila perpekto, ginapanikasugan nila nga tumanon ang ginasiling sang Dios nga dapat himuon sang mga tawo nga magaistar sa bag-ong kalibutan. Paano? Paagi sa pagtuon parte kay Jehova nga Dios kag sa isa nga iya ginpadala, si Jesucristo.—Juan 17:3.

Hibalua kon ano pa ang dapat mo himuon para maluwas ka sa katapusan sini nga kalibutan kag para makaistar ka sa mas maayo nga kalibutan nga malapit na lang mag-abot. Magtuon sing Biblia upod sa isa sa mga Saksi ni Jehova ukon testingi ang Online Bible Study Lessons sa jw.org. Libre lang ini tanan.