Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sin-o ang Hari sang Ginharian sang Dios?

Sin-o ang Hari sang Ginharian sang Dios?

Ginpasulat sang Dios sa pila ka manunulat sang Biblia ang mga detalye parte sa Isa nga mangin Hari sang Ginharian sang Dios. Ini nga Manuggahom

  • Ginpili sang Dios. “Ginpapungko ko ang akon hari . . . ihatag ko sa imo ang mga pungsod subong imo palanublion kag ang bug-os nga duta nga imo pagapanag-iyahan.”—Salmo 2:6, 8.

  • Manunubli ni Hari David. ‘Isa ka bata ang natawo sa aton, isa ka anak nga lalaki ang ginhatag sa aton. Ang iya paggahom magalapnag kag ang paghidait mangin wala sing katapusan, sa trono ni David kag sa iya ginharian agod palig-unon ini.’—Isaias 9:6, 7.

  • Natawo sa Betlehem. ‘O Betlehem, sa imo magahalin ang isa nga magagahom para sa akon. Magagahom sia sa bug-os nga duta.’—Miqueas 5:2, 4.

  • Ginsikway sang mga tawo kag ginpatay. “Gintamay sia, kag ginkabig namon nga wala sing kabilinggan. . . . Ginbuno sia tungod sa amon mga sala; ginpaantos sia sing tuman tungod sa amon mga kasal-anan.”—Isaias 53:3, 5.

  • Ginbanhaw kag ginhimaya. “Indi mo ako pagpabay-an sa Lulubngan. Indi ka magtugot nga ang imo mainunungon nga alagad makakita sing buho. . . . Sa imo tuo nga kamot wala sing katapusan ang kalipay.”—Salmo 16:10, 11.

Si Jesucristo Pinakakalipikado nga Manuggahom

Sa bilog nga kasaysayan sang tawo, isa lang gid ang nagsigo sa diskripsion sang maayo nga Manuggahom, kag ina amo si Jesucristo. Ang matuod, ginsilingan sang anghel si Maria nga iloy ni Jesus: “Ihatag [sang] Dios sa iya ang trono ni David nga iya amay, . . . kag ang iya Ginharian wala sing katapusan.”—Lucas 1:31-33.

Si Jesus wala naggahom sa duta. Sa baylo, magagahom sia sa katawhan halin sa langit bilang Hari sang Ginharian sang Dios. Ngaa maayo gid nga Manuggahom si Jesus? Binagbinaga ang mga ginhimo ni Jesus sang ari sia diri sa duta.

  •   Nag-ulikid si Jesus sa mga tawo. Ginbuligan ni Jesus ang mga lalaki kag babayi, bata kag tigulang, bisan ano man ang ila ginhalinan ukon kahimtangan sa pangabuhi. (Mateo 9:36; Marcos 10:16) Sang ginpangabay sia sang isa ka aruon: “Kon luyag mo gid, matinluan mo ako,” naluoy sa iya si Jesus kag gin-ayo sia.—Marcos 1:40-42.

  • Nagtudlo si Jesus kon paano pahamut-an ang Dios. Nagsiling sia: “Indi kamo makapaulipon sing dungan sa Dios kag sa Manggad.” Nagsiling man sia nga dapat himuon naton sa iban kon ano ang gusto naton nga himuon nila sa aton—isa ka prinsipio nga ginatawag Bulawanon nga Pagsulundan. Dugang pa, ginpakita niya nga importante sa Dios indi lang ang aton ginahimo kundi pati man ang aton ginapamensar kag ginabatyag. Gani para mapahamut-an ang Dios, dapat naton kontrolon ang aton balatyagon. (Mateo 5:28; 6:24; 7:12) Ginpadaku ni Jesus nga para mangin malipayon gid kita, dapat naton tun-an kon ano ang gusto sang Dios nga himuon naton kag himuon gid ini!—Lucas 11:28.

  • Nagtudlo si Jesus kon paano ipakita ang gugma. Ang mga ginsiling kag ginhimo ni Jesus nagtandog gid sa tagipusuon sang iya tagpalamati. “Ang mga tawo nahayanghag sa iya paagi sang pagpanudlo, kay nagatudlo sia sa ila kaangay sang tawo nga may awtoridad.” (Mateo 7:28, 29) Gintudluan niya sila: “Higugmaa ang inyo mga kaaway.” Ginpangamuyo pa gani niya pati ang pila nga may salabton sa iya kamatayon: “Amay, patawara sila, kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo.”—Mateo 5:44; Lucas 23:34.

Si Jesus ang pinakamaayo nga mangin Manuggahom sang kalibutan kay mabinuligon sia kag mabuot. Pero san-o sia magagahom?