Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Kon Magluib ang Bana Ukon Asawa

Kon Magluib ang Bana Ukon Asawa

“Daw gusto ko nga mapatay sang ginbaylo ako sang akon bana sa mas hoben nga babayi. Para sa akon indi ini husto, ilabi na kon pamensaron ko ang tanan nga ginsakripisyo ko para sa iya.”—Maria, Spain.

“Sang gulpi lang ako ginbayaan sang akon asawa, pamatyag ko may bahin sa akon kaugalingon nga napatay. Ang amon mga handum, paglaum, kag mga plano naguba tanan. May mga adlaw nga abi ko naumpawan na ako, pero gulpi lang nga masubuan ako liwat.”—Bill, Spain.

MASAKIT gid kon magluib ang bana ukon asawa. Matuod, may mga ginluiban nga nagpatawad sa ila naghinulsol nga bana ukon asawa kag nagbalikay sila. * Pero bisan pa nagbalikay man sila ukon wala, ang bana ukon asawa nga ginluiban magaantos gihapon sang grabe nga kasakit. Ano ang makabulig sa ginluiban nga maatubang ang kasakit sang pagluib?

MGA BERSIKULO SA BIBLIA NGA MAKABULIG SA IMO

Bisan pa sang grabe nga kasubo, madamo nga bana ukon asawa ang napaumpawan sang Kasulatan. Natun-an nila nga nakita sang Dios ang ila mga luha kag nagakaluoy sia sa ila.—Malaquias 2:13-16.

“Sang nagdamo ang akon kabalaka, ginlugpayan kag ginpaumpawan mo ako.”Salmo 94:19.

“Samtang ginabasa ko ina nga bersikulo, ginaimadyin ko nga ginapaumpawan ako ni Jehova, pareho sa isa ka maluluy-on nga amay,” siling ni Bill.

“Mainunungon ka sa tawo nga mainunungon sa imo.”Salmo 18:25.

“Nangin indi matutom ang akon bana,” siling ni Carmen, nga ginluiban sang iya bana sang pila ka bulan. “Pero nagasalig ako nga indi ako pagbayaan ni Jehova. Indi gid niya ako pagpaslawon.”

“Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo . . . ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga labaw sa tanan nga paghangop magabantay sang inyo tagipusuon.”Filipos 4:6, 7.

“Sulitsulit ko nga ginabasa ini nga bersikulo,” siling ni Sasha. “Sang sigesige ako nga nangamuyo sa Dios, ginhatagan niya ako sing kalinong.”

Tanan sila nga ginsambit sa sini nga artikulo nagbatyag nga daw mangampo na kon kaisa. Pero nagsalig sila kay Jehova nga Dios kag napaumpawan sang iya Pulong. Amo ini ang ginsiling ni Bill: “Ang akon pagtuo nagbulig sa akon nga magpadayon sang daw naguba na ang akon kabuhi. Bisan pa naglakat ako ‘sa madulom nga nalupyakan,’ ginbuligan ako sang Dios.”—Salmo 23:4.

^ Para sa pagbinagbinag kon bala magpatawad ukon indi, tan-awa ang Mayo 8, 1999 nga Magmata! nga may tig-ulo, “Kon ang Tiayon Nagaluib.”