Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

TOPIKO SA KOBER | BATUNON MO BALA ANG PINAKAHAMILI NGA REGALO SANG DIOS?

Ang Pinakahamili nga Regalo sang Dios—Ngaa Importante Gid Ini?

Ang Pinakahamili nga Regalo sang Dios—Ngaa Importante Gid Ini?

Paano ka makasiling nga ang regalo importante sa imo? Mahimo para sa imo, nalakip ining apat ka basihan: (1) sin-o ang naghatag sini nga regalo, (2) ngaa ginhatag ini, (3) ano nga sakripisyo ang ginhimo para mahatag ini, kag (4) kon bala kinahanglan mo gid ini nga regalo. Ang pagbinagbinag sining apat ka basihan magabulig sa aton nga apresyahon pa gid ang gawad—ang pinakahamili nga regalo sang Dios.

SIN-O ANG NAGHATAG SINI?

Ang pila ka regalo hamili bangod ginhatag ini sang isa nga may awtoridad ukon ginarespeto gid naton. Ang iban naman nga regalo, bisan pa barato lang, ginapabaloran gid kay halin ini sa aton pinalangga nga miembro sang pamilya ukon ginasaligan nga abyan. Amo sini nga klase sang regalo ang ginhatag ni Russell kay Jordan. Paano naton mapaanggid sa sini ang regalo nga gawad?

Una, ang Biblia nagasiling nga “ginpadala [sang Dios] ang iya bugtong nga Anak sa kalibutan agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya.” (1 Juan 4:9) Amo ina ang rason kon ngaa hamili gid ini nga regalo. Wala na sing may mas mataas pa nga awtoridad sa Dios. Ang Hebreo nga salmista nagsulat parte sa iya: “Ikaw, nga ang ngalan amo si Jehova, ikaw lamang ang Labing Mataas sa bug-os nga duta.” (Salmo 83:18) Wala na sing makahatag sa aton sing regalo nga labaw pa sa iya.

Ikaduha, ang Dios amo ang ‘aton Amay.’ (Isaias 63:16) Paano? Sia ang naghatag sa aton sing kabuhi. Dugang pa, ginaatipan niya kita pareho sang pag-atipan sang mapinalanggaon nga amay sa iya kabataan. Ang Dios namangkot parte sa pila niya ka katawhan sang una nga gintawag niya nga Efraim: “Indi bala nga si Efraim isa ka anak nga hamili sa akon, isa ka bata nga ginapalangga ko? . . . Indi mapahamtang ang akon balatyagon tungod sa iya. Kaluuyan ko gid sia.” (Jeremias 31:20) Amo gihapon ang ginabatyag sang Dios sa iya katawhan subong. Indi lang sia labing gamhanan nga Manunuga kundi mainunungon man naton nga Amay kag Abyan. Indi bala amo ini ang rason nga ang tanan niya nga regalo hamili gid?

NGAA GINHATAG INI?

Ang pila ka regalo hamili kay ginhatag ini, indi bangod sa obligasyon, kundi bangod sa matuod nga gugma. Ang matuod nga maalwan wala nagapaabot sing balos sa iya ginhimo nga kaayo.

Ginhatag sang Dios ang iya Anak para sa aton bangod palangga niya kita. “Paagi sini ang gugma sang Dios ginpadayag sa aton kahimtangan, nga ginpadala niya ang iya bugtong nga Anak,” siling sang Biblia. Sa ano nga katuyuan? “Agod maagom naton ang kabuhi paagi sa iya.” (1 Juan 4:9) Obligado bala ang Dios nga himuon ini? Indi gid! Ang “gawad nga ginhatag ni Cristo Jesus” pagpakita sang “wala tupong nga kaayo” sang Dios.—Roma 3:24.

Ngaa ang regalo sang Dios pagpakita sang “wala tupong nga kaayo”? Ang Biblia nagapaathag: “Ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa pagtugot nga mapatay ang Cristo para sa aton samtang makasasala pa kita.” (Roma 5:8) Bangod sa gugma sang Dios, ginbuligan niya ang mga maluya, makaluluoy, kag makasasala nga katawhan. Nabaton naton ini nga gugma indi bangod sa aton panikasog, kag indi man naton sia mabalusan. Ang regalo sang Dios amo ang pinakadaku nga pagpakita sang gugma sa bilog nga kasaysayan.

ANO NGA SAKRIPISYO ANG GINHIMO?

Ang pila ka regalo hamili bangod daku ang sakripisyo nga ginhimo sang naghatag. Kon ang isa ka tawo kinabubut-on nga naghatag sa aton sang isa ka butang nga importante sa iya, mas ginapabaloran naton ina nga regalo bangod sa ginhimo nga sakripisyo.

Ginhatag sang Dios “ang iya bugtong nga Anak.” (Juan 3:16) Puede man kuntani nga indi niya pag-ihatag ang isa nga palangga gid niya. Sa malawig nga tion sang pagtuga sang Dios sa uniberso, kaupod niya si Jesus kag si Jesus gid “ang iya kalipay.” (Hulubaton 8:30) Si Jesus ang “hinigugma nga Anak” sang Dios, kag “ang larawan sang indi makita nga Dios.” (Colosas 1:13-15) Wala na sing mas suod pa sa sini nga relasyon sa tunga sang duha ka intelihente nga persona.

Pero ‘wala ginpunggan sang Dios bisan gani ang iya Anak nga mag-antos.’ (Roma 8:32) Ginhatag ni Jehova ang iya pinakamaayo sa aton. Amo ini ang pinakadaku nga sakripisyo nga ginhimo niya.

KINAHANGLAN MO GID INI!

Ang pila ka regalo hamili bangod kinahanglan mo gid ini. Halimbawa, nagapasalamat ka gid sa tawo nga kinabubut-on nga nagbayad sang imo bulong para maluwas ang imo kabuhi kay indi mo ini masarangan bayaran! Ginapabaloran mo gid ina nga regalo, indi bala?

“Kay subong nga dira kay Adan nagakalamatay ang tanan, sa amo man nga bagay dira kay Kristo ang tanan pagabuhion.” (1 Corinto 15:22, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano) Bangod mga kaliwat kita ni Adan, tanan kita “nagakalamatay.” Indi kita makalikaw sa balatian kag kamatayon ukon makapasag-uli sa Dios kag mahilway sa sala. Kag bangod mga tawo lang kita, indi naton ‘mabuhi’ ang aton kaugalingon ukon ang bisan sin-o. Ang Biblia nagpaathag: “Wala sing isa sa ila ang makatubos sang isa ka utod ukon makahatag sa Dios sing gawad para sa iya . . . Amo nga wala gid sing makabayad sini.” (Salmo 49:7, 8) Kinahanglan gid naton ang bulig kay indi naton masarangan ang bili sang gawad. Kon kita lang, wala gid kita sing mahimo.

Bangod sa daku nga gugma ni Jehova, kinabubut-on niya nga ginbayaran ang nagaluwas-kabuhi nga “bulong” nga kinahanglan naton, agod paagi kay Jesus ‘ang tanan mabuhi.’ Paano ini nangin posible paagi sa gawad? “Ang dugo ni Jesus nga iya Anak nagatinlo sa aton sa tanan naton nga sala.” Gani paagi sa pagtuo sa halad ni Jesus, posible na mapatawad ang aton sala kag mabaton ang kabuhi nga wala sing katapusan. (1 Juan 1:7; 5:13) Kag ano ang mahimo sang gawad para sa napatay na naton nga mga pinalangga? “Tungod sa isa ka tawo may kamatayon, kag tungod man sa isa ka tawo [si Jesus] may pagkabanhaw.”—1 Corinto 15:21. *

Wala na sing regalo nga makalabaw pa sa gahom kag gugma sang naghatag sangsa halad ni Jesus. Wala na sing mas daku pa nga sakripisyo nga ginhimo para sa aton sangsa ginhimo ni Jehova nga Dios. Kag wala na sing regalo nga kinahanglan gid naton sangsa halad nga naghilway sa aton sa sala kag kamatayon. Matuod gid nga wala na sing regalo nga makatupong sa tama ka daku nga balor sang gawad.

 

^ par. 19 Para sa dugang nga impormasyon parte sa katuyuan sang Dios nga banhawon ang mga patay, tan-awa ang kapitulo 7 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova kag mabasa man sa www.jw.org/hil.