Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

ANO ANG MATUN-AN NATON KAY . . . Abraham?

SA BANTA MO, IMPORTANTE BALA NGA MAGPAKITA SING KAAYO SA IBAN?

• Kolori ang mga piktyur. • Basaha ang mga bersikulo sa Biblia, kag ipaathag ini paagi sa pagsulat kon ano ang ila ginahambal. • Pangitaa ang: (1) tambalihan kag (2) kutsilyo.

Paano ginpakita ni Abraham ang kaayo para ipabatyag ang pag-abiabi sa iban?

CLUE: Genesis 18:2, 4-5.

Paano mo mapakita ang kaayo sa iban?

CLUE: Roma 12:13.

Ano ang matun-an mo sa sini nga istorya sa Genesis?

Ano sa banta mo?

Kay sin-o gid dapat naton ipakita ang kaayo?

CLUE: Galacia 6:10.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

BIBLE CARD 24 SAMSON

MGA PAMANGKOT

  1. A. Ang ngalan sang iya tatay amo si ․․․․․.
  2. B. Paano ginpakita ni Samson ang iya tuman nga kusog sa siudad sang Gaza?
  3. C. Sin-o ang nagtraidor kay Samson?

SIN-O SIA?

Ang hukom nga nagpangapin sa Israel sa sulod sang 20 ka tuig. (Hukom 15:20) Gingamit ni Jehova si Samson para ‘luwason ang Israel gikan sa kamot sang mga Filistinhon.’ (Hukom 13:5) Paagi sa espiritu sang Dios, tuman sa iya ka kusog. Kag labaw sa tanan, mabakod ang pagtuo ni Samson kay Jehova.—Hebreo 11:32-34.

MGA SABAT

  1. A. Manoa.—Hukom 13:8, 24.
  2. B. Gindala niya ang geyt sang siudad, mga haligi sini, kag pintal sa putukputukan sang bukid nga nagaatubang sa Hebron.—Hukom 16:2, 3.
  3. C. Delila.—Hukom 16:4, 5.

Mga Tawo kag Lugar

  Ako si Lesly, 10 ka tuig. Ako naman si Cathleen, 8 ka tuig. Ako naman si Alondra, 7 ka tuig. Nagaistar kami sa Mexico. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Mexico, 295,400, 455,000, ukon 724,700?

  Bilugi ang pintok kon diin kami nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Mexico.

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

 MGA SABAT INI

  1.   Ang tambalihan ara sa eksena 5.
  2.   Ang kutsilyo ara sa eksena 2.
  3.   724,700.
  4.   A.