Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 8

“Magkari ang Imo Ginharian”

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 8

Amo ini ang katapusan sang walo ka bahin nga serye sa “Magmata!” nga nagabinagbinag sang isa ka talalupangdon nga bahin sang Biblia—ang mga tagna ukon prediksion sini. Ini nga mga artikulo nakabulig agod masabat ini nga mga pamangkot: Ang mga tagna bala sa Biblia ginhimo lang sang maalam nga mga tawo? Gingiyahan gid man bala sang Dios ang pagsulat sini? Ginaagda ka namon nga usisaon ang mga ebidensia.

SA SULOD na sang mga duha ka libo ka tuig, ginapangamuyo sang nagapangangkon nga mga Cristiano nga magkari ang Ginharian sang Dios. Nabase ini sa ginsiling mismo ni Jesus sang gintudluan niya ang iya mga disipulo nga mangamuyo: “Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.”—Mateo 6:10.

Ano ini nga Ginharian? Amo ini ang gobierno sang Dios sa langit nga magabulos sa tanan nga panggobierno. Subong gintangdo nga Hari sini nga Ginharian, tumanon ni Jesucristo ang kabubut-on sang Dios sa langit kag sa duta. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Sa husto nga tion, pagasabton sang Dios ining modelo nga pangamuyo paagi sa pagdula sang kalautan kag pag-antos kag pagluwas sa tuman kadamo nga “dakung kadam-an” sang matutom nga sumilimba. (Bugna 7:9, 10, 13-17) Dayon, “ang mga matarung magapanubli sang duta, kag magapuyo dira sa gihapon.”—Salmo 37:29.

Mahimo bala naton mahibaluan kon ano ang mangin kahimtangan naton kon maggahom na ang Cristo? Huo. Sang si Jesus ari sa duta, ginpakita niya nga gusto niya solbaron ang mga problema sang mga tawo kag may ikasarang sia nga himuon ini. Binagbinagon naton ang apat ka tagna sa Biblia kag kon paano ginpakita ni Jesus kon ano ang iya himuon  sa bug-os nga duta kon mangin Hari na sia sa Ginharian sang Dios sa langit.

Tagna 1:

“Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag ginautud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang mga kangga!”—Salmo 46:8, 9.

Katumanan: Si Jesucristo, ang “Principe sang Paghidait,” magadala sing permanente nga kalinong sa duta. Paagi sa pagtudlo sa mga tawo sa bilog nga kalibutan kag pag-untat sa paghimo kag paggamit sang mga armas, hugpungon sang Ginharian sang Dios ang mga tawo subong mag-ululutod sa bilog nga kalibutan.—Isaias 2:2-4; 9:6, 7; 11:9.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

Gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga indi maggamit sing armas, kundi magkabuhi sila sing mahidaiton. Sang gusto sia pangapinan sang isa niya ka disipulo paagi sa espada, ginsilingan niya ini: “Itagob ang imo espada, kay ang tanan nga nagagamit sang espada mapatay paagi sa espada.” (Mateo 26:51, 52) Nagsiling si Jesus nga ang matuod nga mga Cristiano makilala paagi sa ila paghigugmaanay.—Juan 13:34, 35.

Tagna 2:

“May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.”—Salmo 72:16.

Katumanan: Dulaon sang Ginharian sang Dios ang malnutrisyon, kakulang sing pagkaon, kag gutom. Ang tanan may bugana na nga pagkaon.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

Tumalagsahon gid ang pagpakita ni Jesus sing kaluoy sa mga ginagutom kag pagpakaon sang tuman kadamo nga tawo. Ang isa nga nakasaksi sini nagsiling: “Ginsugo [ni Jesus] ang kadam-an nga magsaliay sa kahilamnan kag ginkuha niya ang lima ka tinapay kag duha ka isda, kag nangamuyo sia nga nagatangla sa langit, kag sang natipiktipik na niya ang mga tinapay, ginhatag niya ini sa mga disipulo, kag ginpanagtag ini sang mga disipulo sa kadam-an. Gani nagkaon ang tanan kag nabusog, kag gintipon nila ang nabilin sang mga tinipik, kag napulog-duha pa ka alat ang napuno. Apang ang mga nagkaon mga lima ka libo ka lalaki, wala labot ang mga babayi kag kabataan.”—Mateo 14:14, 19-21.

Tagna 3:

“Ang pumuluyo indi magsiling, ‘Nagamasakit ako.’” (Isaias 33:24) “Ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungug sang mga bungul mabuksan; niyan ang piang magalumpat subong sang usa, kag ang dila sang apa magaamba.”—Isaias 35:5, 6.

 Katumanan: Dulaon sang Ginharian sang Dios ang tanan nga balatian kag kasablagan. Ang bulag makakita, kag ang bungol makabati kag makahambal. Indi na kinahanglan ang mga bulong, ospital, ukon mga doktor.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

Sang gintudlo ni Jesus ang parte sa Ginharian sang Dios sa mga tawo, gin-ayo niya ang tanan nila nga balatian kag kasablagan. Gani, naghatag sia sing halimbawa kon ano ang iya himuon sa bug-os nga kalibutan bilang Hari sang Ginharian sang Dios sa langit.—Lucas 7:22; 9:11.

Tagna 4:

“Ginlamon [sang Dios] sing dayon ang kamatayon.”—Isaias 25:8.

Katumanan: Sa paggahom sang Cristo subong Hari sang Ginharian sang Dios, ang mga “yara sa handumanan nga mga lulubngan” pagabanhawon sa isa ka paraiso nga duta. (Juan 5:28, 29) Dulaon ni Jesus ang kamatayon, ang aton mapintas nga kaaway, amo nga mabuhi na kita sing malipayon sa walay katapusan.—Salmo 37:29.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

Sa mga tatlo ka okasyon, ginpakita ni Jesus ang iya gahom paagi sa pagbanhaw sang patay. (Lucas 7:11-15; 8:41-55; Juan 11:38-44) Sang mapatay mismo si Jesus, mga 500 ka saksi ang makapamatuod nga ginbanhaw sia.—1 Corinto 15:3-8.

Ginbinagbinag sining walo ka serye nga artikulo ang pila ka tagna sa Biblia nga natuman. Ini nga mga tagna, kag ang madamo pa, nagapakita nga ang Biblia indi lamang ginhimo sang maalam nga mga tawo. Kundi nagapamatuod ini nga gingiyahan sang Dios ang pagsulat sini. Sigurado gid nga “ang pagsulat sa bug-os nga Kasulatan gintuytuyan sang Dios.”—2 Timoteo 3:16.

Ang mga tagna sa Biblia wala gid nagakapaslawan, gani makasalig ka nga “sa diotay pa nga tion, kag ang malauton wala na; bisan talupangdon mo sing makugihon ang iya duug, wala na sia didto. Apang ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”—Salmo 37:10, 11.