Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Ang Pagtamod sang Biblia

Pagpadayawdayaw​—Maayo Bala ang Resulta Sini?

Pagpadayawdayaw​—Maayo Bala ang Resulta Sini?

“Kon ang isa nga wala sing kompiansa magsuksok na sang branded nga delargo ukon bisan ano nga may tatak, mahimo sia magpensar, ‘Sikat ko ya guro, kon indi ka magpati, tan-awa lang ang brand sang ginasuksok ko!’”—Psychologist nga si Chaytor D. Mason.

ANG iban nga tawo nagapadayawdayaw sang ila branded nga mga bayo kag malahalon nga pagkabutang. Halimbawa, sa isa ka lugar sa Asia, ang mga “bag-o lang nagmanggaranon nanamian gid sang mahal nga produkto—imported nga mga bag halin sa France, sports car nga halin sa Italya—kag dugang pa, gusto gid nila ipakitakita ang [ila manggad],” suno sa The Washington Post.

Wala man sang malain kon nagapangalipay ka sa imo pinangabudlayan. Ang Biblia nagasiling: “Ang tagsa ka tawo man magkaon kag mag-inum, kag magpangalipay sing kaayohan sa bug-os niya nga kinabudlayan nga amo ang hatag sang Dios.” (Manugwali 3:13) Pero maayo bala kon ipadayawdayaw naton ukon ipakitakita ang aton mga pagkabutang? Ano ang ginasiling sang Biblia?

“Madamo sang Abyan ang Manggaranon”

Kon ang mga manggaranon ukon ang mga nagapakunokuno lang nga manggaranon nagapakitakita sang ila mga pagkabutang, sin-o ang mahimo nila mangin abyan? Ang Biblia nagahatag sang ideya: “Makaulogot ang imol bisan sa iya kasilingan, samtang madamo sang abyan ang manggaranon.”—Hulubaton 14:20, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Ginapakita sini nga ang ‘madamo nga abyan’ sang mga manggaranon nagapakig-abyan indi sa ila, kundi sa ila manggad. Bangod sang ila makuha, nagapakig-abyan sila kag ginadayawdayaw ang isa. Ginatawag ina sang Biblia nga “nagapakunokuno tungod sa pagkamahamkunon” ukon pagkasakon.—1 Tesalonica 2:5.

Gani pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano nga sahi sang abyan ang gusto ko? Ang mga nagapakig-abyan bala sa akon bangod lang sang akon pagkabutang ukon matuod gid sila nga mga abyan nga nagapalangga sa akon kon sin-o ako?’ Ginapakita sang Biblia nga may epekto ang aton pamatasan sa sahi sang tawo nga mangin abyan naton.

“Sa Mapainubuson Yara ang Kaalam”

Ginapakita sang kasaysayan sa Biblia parte kay Hari Ezequias nga taga-Jerusalem sang una, ang isa pa ka problema kon nagapadayawdayaw ang isa. Isa ka bes, ginpakita niya “ang tanan nga yara sa iya mga bahandi” sa mga opisyal sang Babilonia. Nagdayaw gid ang mga bisita sa iya kamanggaran. Pero, mahimo nga nagpukaw man ini sang ila pagkasakon. Sang makahalin na sila, ang propeta sang Dios nga si Isaias nagsiling kay Ezequias nga magaabot ang adlaw nga ang tanan niya nga manggad “dalhon sa Babilonia; [kag] wala gid sing mabilin.” Natabo gid ini! Tinuig pagkatapos sadto, nagbalik ang mga taga-Babilonia kag ginkuha ang tanan nga manggad sang pamilya ni Ezequias.—2 Hari 20:12-17; 24:12, 13.

Subong, ang mga nagapadayawdayaw sang ila manggad may katalagman man nga madula ini, ukon ang iban sini. Ang isa ka report parte sa krimen kag kasiguruhan sa Mexico nagsiling: “Ang pagpadayawdayaw sang manggad nagaganyat sa mga kawatan sa Mexico City. Ang pagsuksok  sang malahalon nga mga alahas, relo, kag pagpagua sang madamo nga kuarta nagakuha sang atension sang malain nga mga tawo.” Maayo gid nga tumanon ang laygay sang Biblia nga indi kita “magpabugal” sang manggad. (Jeremias 9:23, APD) “Sa mapainubuson yara ang kaalam,” siling sang Hulubaton 11:2.

Tan-awa ang Maayo nga Kinaiya sang Iban

Sa baylo nga magpabugal pirme, ginaapresyar sang mapainubuson nga tawo ang maayo nga kinaiya kag ikasarang sang iban. Ang Filipos 2:3 nagasiling: “Indi kamo maghimo sang bisan ano tungod sa kadalok ukon pagkamatinaas-taason. Kundi magpaubos kamo kag hunahunaon ninyo nga mas maayo pa ang iban sang sa inyo.” (APD) Sa Galacia 5:26, mabasa naton: “Indi kita sobra nga magpaimportante sang kaugalingon, nga nagasugyot sang paindisanay sa isa kag isa, nga nagahinisaay sa isa kag isa.”

Gusto mo bala sang abyan nga nagapakig-abyan sa imo bangod sang imo pagkabutang ukon ang abyan nga nagapalangga gid sa imo kon sin-o ka?

Sing kaanggid, ang mga tawo nga nagabase sang ila kaalam sa Biblia nakahibalo nga ang pundasyon sang matuod nga pag-abyanay amo ang pagtahod kag pag-una sa kaayuhan sang iban. Nagapadayon ini nga pag-abyanay bisan madula ang ila manggad kag nagabakod pa gid ini samtang nagadugay. “Ang isa ka abyan nagahigugma sa tanan nga tion,” siling sang Hulubaton 17:17. Labaw sa tanan, ang maalam nga tawo nagatinguha nga mapahalipay ang Dios. Nakahibalo sia nga ang Dios wala nagadayaw sa panggua nga hitsura kundi sa “tinago nga pagkatawo sa tagipusuon”—kon ano gid kita sa sulod. (1 Pedro 3:4) Gani, ginatinguhaan gid niya nga ipakita ang maayo nga kinaiya nga ginatawag sang Biblia nga “bag-o nga personalidad.” (Efeso 4:24) Ang iban sini nga kinaiya ginsambit sa Miqueas 6:8: “Ano bala ang ginakinahanglan sa imo sang GINOO kondi ang paghimo sing matarung, kag ang paghigugma sang kalolo, kag ang paglakat sing mapainubuson upod sa imo Dios?”

Subong, diutay na lang ang mapainubuson kag wala na natingala sa sini ang mga nagatuon sa Biblia. Ngaa? Parte “sa katapusan nga mga adlaw,” ang Biblia nagsiling nga ang kalabanan nga tawo mangin “maiyaiyahon, makikuwarta, tikalon, bugalon.” (2 Timoteo 3:1-5, APD) Gani ang mga nagapadayawdayaw nagapati nga indi sala ang ila ginahimo. Pero ginasugo kita sang Dios nga ‘magpalayo sa ila’ kag indi gid mangin pareho nila.