Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Mo Maintiendihan ang Biblia?

Paano Mo Maintiendihan ang Biblia?

“Paano mo mahibaluan nga eksakto ang imo pag-intiende sang Biblia, kay kadamo sang interpretasyon sini?”

Nabatian mo na bala ini? Pero nahibaluan mo bala nga puede mo mausisa ang Biblia paagi mismo sa bulig sini? Kon indi gihapon maathag ang kahulugan sang isa ka bersikulo bisan pa ginbasa mo na ang mga bersikulo sa palibot sini, ikumparar ini sa iban pa nga bersikulo sa Biblia nga nagabinagbinag sa amo man nga topiko. Paagi sini, ang Biblia mismo ang magapaathag, indi ang aton opinyon.

Binagbinaga ang panudlo sang Biblia parte sa kahimtangan sang mga patay. Sa idalom nalista ang anom ka bersikulo nga ginkuha sa lainlain nga bahin sang Biblia. Talupangda kon paano ini naangot sa isa kag isa.

  • “Ang mga minatay wala nagadayaw sa GINOO, ukon ang bisan sin-o nga nagapanaug sa kalinong.”Salmo 115:17.
  • “Dili kamo magsalig sa mga principe, ukon sa anak sang tawo, nga sa iya wala sing bulig. Kon maggowa ang iya ginhawa nagabalik sia sa iya duta; sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga hunahuna.”Salmo 146:3, 4.
  • “Kay ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano.”Manugwali 9:5.
  • “Kay ang Sheol indi makadayaw sa imo, ang kamatayon indi makasaolog sa imo . . . Ang buhi, ang buhi, sia magadayaw sa imo, subong sang ginahimo ko karon nga adlaw.”Isaias 38:18, 19.
  • “Ang kalag nga nagapakasala mapatay.” Ezequiel 18:4.
  • Sang mapatay ang iya abyan nga si Lazaro, si Jesucristo nagsiling: “‘Ang aton abyan nga si Lazaro natulugan, apang makadto ako agod nga mapukaw sia sa katulugon.’ Ang mga gintutun-an nagsiling sa iya, ‘Ginuo, kon sia natulugan, maumpawan sia.’ . . . Nian si Jesus nagsiling sa ila sing maathag, ‘Si Lazaro napatay.’”Juan 11: 11-14.

Indi bala isa lang ang ginatudlo sini nga mga bersikulo? Indi pareho sang kalabanan nga pagpati, ang Biblia nagatudlo nga ang mga patay, patay gid. Wala sila nagakabuhi sa langit ukon sa bisan diin nga lugar, kundi pareho lang nga nagakatulog sila sang mahamuok, nga wala sing animo. Gani, indi sila makadayaw sa Dios, ukon makapamensar man lang. *

Ang punto amo sini: Kon usisaon naton ang Biblia sing topiko por topiko, mas magaathag ang mga panudlo sini. Siempre, ini nga paagi, nga ginahimo sang mga Saksi ni Jehova, dapat panikasugan. (Hulubaton 2:1-5) Pero indi bala nga amo gid man sina ang masami naton nga ginahimo agod makuha ang importante nga mga butang?

^ par. 11 Ginatudlo sang Biblia nga ang mga patay nga yara sa memorya sang Dios ‘pukawon,’ ukon banhawon, sa gintalana nga tion sang Dios sa palaabuton.—Tan-awa ang Job 14:14, 15; Juan 5:28, 29; Binuhatan 24:15.