Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 5

Maayong Balita Para sa Katawhan

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 5

Sa sining serye nga may walo ka bahin, binagbinagon sang “Magmata!” ang isa ka talalupangdon nga bahin sang Biblia—ang mga tagna ukon prediksion sini. Ini nga mga artikulo makabulig sa imo nga masabat ini nga mga pamangkot: Ang mga tagna bala sa Biblia ginhimo lang sang maalam nga mga tawo? Gingiyahan gid man bala sang Dios ang pagsulat sini? Ginaagda ka namon nga usisaon ang mga ebidensia.

ANG mensahe sang Dios sa tawo makita sa Biblia, kag inang mensahe isa ka maayong balita. Gani, gingamit ni Jesucristo ang iya kabuhi sa pagwali sang “maayong balita sang ginharian.” (Lucas 4:43) Suno sa Biblia, ang Ginharian sang Dios isa ka gobierno nga magapaluntad sang paghidait kag dulaon sini ang mapiguson nga mga gumalahom kag ang tanan nga kabangdanan sang pag-antos sang tawo. (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10) Isa gid ini ka maayong balita!

Ini nga sahi sang maayong balita dapat gid ipalapnag. Pero sang ginpatay si Jesus, diutay lang nga sumulunod niya ang nabilin. Napatay bala ang iya mensahe upod sa iya? Indi amo sini ang ginsiling sang Biblia nga matabo. Gintagna sini ang masunod: (1) Ang maayong balita ibantala sa tanan nga pungsod. (2) Makalampuwas ini sa grabe nga paghingabot. (3) May magua nga butig nga mga Cristiano nga magapatalang sa madamo. Binagbinagon naton ini nga mga tagna.

Maayong Balita nga Ibantala sa Tanan nga Pungsod

Mga Tagna:

“Dapat anay ibantala ang maayong balita sa tanan nga pungsod.” (Marcos 13:10) “Mangin saksi ko kamo sa Jerusalem kag sa bug-os nga Judea kag Samaria kag tubtob sa ukbong sang duta.”—Binuhatan 1:8.

Katumanan: Wala madugay pagkatapos sang kamatayon ni Jesus sang 33 C.E., ginpuno sang mga disipulo ni Jesus sang mensahe sang Ginharian ang Jerusalem. Nagbantala sila sa bug-os nga Judea kag pati sa Samaria, kag sa sulod sang 15 ka tuig, ang Cristiano nga mga misyonero ginpadala sa iban pa nga bahin sang Emperyo sang Roma. Sang 61 C.E., masiling gid nga ang maayong balita nabantala na sa mga “ukbong” sang duta.

 Ang ginapakita sang kasaysayan:

  • May mga sinulatan sang ikaduha nga siglo nga nagapamatuod sa madasig nga paglapnag sang matuod nga Cristianismo. Nasambit sang Romano nga historian nga si Suetonius nga ang mga Cristiano natukod na sa Roma sang 49 C.E. Ang sulat ni Pliny the Younger, gobernador sang Bitinia (nga bahin sang Turkey subong) kay Emperador Trajan sang mga 112 C.E. nagapatuhoy sa Cristianismo subong “balatian” nga “naglapnag indi lamang sa hilway nga mga banwa, kundi pati sa mga baryo kag mga uma.” Sang gin-usisa sang isa ka historian ang mga pamatuod, naghinakop sia: “Halos wala pa isa ka gatos ka tuig sa tapos mapatay ang mga apostoles, ang mga lugar sang pagsimba sang mga Cristiano makita na sa panguna nga mga siudad sang Emperyo.”
  • Sa iya libro nga The Early Church, si Propesor Henry Chadwick nagsiling: “Ang paglapnag sini nga pagtuluuhan daw resulta sang wala ginapaabot nga mga hitabo. Daw wala gid sing may naglaum nga magapadayon ini.”

Pagpamatok sa Maayong Balita

Tagna:

“Itugyan kamo sang mga tawo sa mga hukmanan, kag bunalon kamo sa mga sinagoga kag magatindog kamo sa atubangan sang mga gobernador kag mga hari tungod sa akon, subong panaksi sa ila.”—Marcos 13:9.

Katumanan: Ang mga Cristiano ginhingabot sang mga Judiyo kag mga Romano. Ginpangdakop sila, ginpriso, ginpangkastigo, kag ginpatay.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

  • Ang Judiyo nga historian sang unang siglo nga si Flavius Josephus, nagsulat parte sa pagpatay sang Judiyo nga mga lider sang relihion sa manghod ni Jesus nga si Santiago. Ang Biblia nagsiling nga nagpaandam si Gamaliel, isa ka ginatahod nga miembro sang mataas nga hukmanan sang mga Judiyo, nga indi pagpatam-an ang mga disipulo ni Jesus sang ginsentensiahan sila sa tion sang pagbista. (Binuhatan 5:34-39) Ginpamatud-an sang mga sinulatan nga nagluntad gid si Gamaliel kag isa sia ka tawo nga may bukas nga panghunahuna.
  • Ang mga Emperador sang Roma nga sanday Nero (makita sa tuo), Domitian, Marcus Aurelius, kag Diocletian mapintas nga naghingabot sa mga Cristiano sang una

  • Suno sa mga historian, sugod sang paggahom ni Emperador Nero sang 64 C.E., ginhingabot gid sang mga Romanong emperador ang mga Cristiano. Ang pagsulatay nanday Emperador Trajan kag Pliny the Younger nagsambit kon ano nga mga silot ang ihatag sa mga Cristiano kon indi nila pag-ipanghiwala ang ila pagtuo.
  • “Wala nanago ang mga Cristiano bangod sa paghingabot, sa baylo kabaliskaran ang natabo,” siling ni Propesor Chadwick, nga ginsambit kaina. Sang nalagyo ang mga Cristiano, gindala nila ang ila mensahe sa iban nga mga lugar. (Binuhatan 8:1) Nagpadayon sila, bisan pa ginsikway sila sang ila pamilya kag mga abyan. Katingalahan ini, kay ang mga sumulunod ni Jesus “wala sing tinun-an kag kinaandan lamang,” kag wala sing impluwensia sa pulitika. (Binuhatan 4:13) Ang mga historian nagaugyunay nga “sa mga tindero kag mga mamumugon, . . . ang Ebanghelyo mas madasig nga naglapnag.”

Isa pa, nakibot ang mga iskolar kon paano madasig nga napalapnag sang isa ka gamay nga grupo ang Cristianismo bisan pa grabe ang paghingabot sa ila. Pero, gintagna na nga daan ni Jesus ining daw indi mapatihan nga hitabo. Gintagna man sang Kasulatan nga ang pagbantala magauntat sing makadali.

Butig nga mga Cristiano

Mga Tagna:

“Magasulod ang mapiguson nga mga lobo sa tunga ninyo kag indi makig-angot sing  mapinalanggaon sa panong, kag gikan sa inyo mismo may mga tawo nga magalutaw kag magahambal sang tiko nga mga butang agod ipahilayo ang mga disipulo kag pasundon sa ila.” (Binuhatan 20:29, 30) “May magaluntad man nga di-matuod nga mga manunudlo sa tunga ninyo. Sila mismo magapasulod sing tago sang malaglagon nga mga sekta . . . kag tungod sini pakalainon ang dalanon sang kamatuoran.”—2 Pedro 2:1, 2.

Katumanan: Ang Cristianong kongregasyon nasamuan sang matigdas, malimbungon, kag ambisyuso nga mga tawo.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

  • Sang napatay na ang una nga mga sumulunod ni Jesus, ang matuod nga Cristianismo amat-amat nga naimpluwensiahan sang prominente nga mga tawo nga miembro sini mismo kag ginsamuan nila ang Cristianong panudlo sang Griegong pilosopiya. Nagsugod ang klero nga grupo kag ang ila gahom kag kamanggaran pareho sa mga pulitiko. Suno sa mga historian, sang ang “Cristianismo” ginbaton subong relihion sang Estado sang Roma, tuhay na gid ini sangsa kongregasyon sang unang siglo.
  • Sa sulod sang mga siglo, ining nasimbugan nga porma sang Cristianismo nangin masingki kag sakon. Sa baylo nga pamatud-an nga mga sumulunod sila ni Jesus, ginhingabot sang mga klero ang mga nagailog sa paagi ni Jesus sa pagwali kag ang mga nagatinguha nga ibalhag ang Biblia sa lenguahe sang mga tawo.

Sa mga siglo nga ang butig nga Cristianismo amo ang nagagahom, daw naalimunaw na ang maayong balita. Pero ginpakita ni Jesus nga ang maayong balita ipasag-uli sa katapusan nga mga adlaw. Ginpaanggid niya ini nga tion sa pag-ani diin ang butig nga mga Cristiano, nga ginalaragway subong mga gamhon, magaseparar sa matuod nga mga Cristiano, nga ginalaragway subong mga trigo. (Mateo 13:24-30, 36-43) Sa sina nga panahon, matuman gid sing bug-os ang tagna parte sa pagbantala sang maayong balita. (Mateo 24:14) Inang makakulunyag nga tagna binagbinagon sa masunod nga gua.