Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 4

Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna—Bahin 4

 Ang Biblia—Libro sang Sibu nga Tagna, Bahin 4

Gintagna sang Biblia nga ang Cristo Magaantos kag Mapatay

Sa sining serye nga may walo ka bahin, binagbinagon sang “Magmata!” ang isa ka talalupangdon nga bahin sang Biblia—ang mga tagna ukon prediksion sini. Ini nga mga artikulo makabulig sa imo nga masabat ini nga mga pamangkot: Ang mga tagna bala sa Biblia ginhimo lang sang maalam nga mga tawo? Gingiyahan gid man bala sang Dios ang pagsulat sini? Ginaagda ka namon nga usisaon ang mga ebidensia.

SANG ari si Jesucristo sa duta mga 2,000 ka tuig na ang nagligad, nahibaluan niya nga mangin masakit ang iya kamatayon sa kamot sang iya mga kaaway. Ngaa nahibaluan ini ni Jesus? Bangod pamilyar gid sia sa mga tagna parte sa iya nga narekord sa Hebreong Kasulatan, ukon ang “Daan nga Testamento.” Madamo sini nga tagna ang ginsulat ni propeta Isaias mga 700 ka tuig antes natawo si Jesus. Paano kita makasiguro nga abanse ini nga ginsulat ni Isaias?

Sang 1947, sa West Bank, nasapwan sang isa ka Bedouin nga manugbantay sang karnero ang mga linukot nga natago sa isa ka kueba sa Qumran, sa aminhan-katundan sang baybayon sang Patay nga Dagat. Ini nga mga linukot, upod sa iban pa nga nakit-an man sa mga kueba malapit sa sini, gintawag nga Dead Sea Scrolls. Nalakip sa sini ang kompleto nga kopya sang tulun-an sang Isaias. * Ini nga kopya ginpetsahan  sing mga ikaduha nga siglo antes natawo si Jesus. Gani, ang ginsulat ni Isaias isa gid ka tagna. Ano ang iya gintagna parte sa pag-antos sang Cristo, ukon Mesias? * Binagbinagon naton ang duha sa sini.

Gintagna ang Pag-antos sang Cristo

Tagna 1: “Ginataya ko ang akon likod sa mga manughanut.”—Isaias 50:6. *

Katumanan: Sang tuig 33 C.E., gindala si Jesus sang iya Judiyo nga mga kaaway sa Romano nga gobernador nga si Poncio Pilato para bistahon. Nahibaluan sang gobernador nga inosente si Jesus gani gintinguhaan niya nga hilwayon sia. Pero bangod gusto gid sang mga Judiyo nga ipapatay si Jesus, “naghatag si Pilato sang pamatbat agod matuman ang ila ginapangayo” kag ginpalansang niya si Jesus. (Lucas 23:13-24) Pero, “ginkuha [anay] ni Pilato si Jesus kag ginlapdusan,” ukon ginbunal sing grabe. (Juan 19:1) Subong sang gintagna ni Isaias, wala nagbato si Jesus kundi ‘gintaya niya ang iya likod sa mga manughanut.’

Ang ginapakita sang kasaysayan:

● Ginpamatud-an sang kasaysayan nga sa masami, ginasakit anay sang mga Romano ang ila mga biktima antes ini patyon. Suno sa isa ka reperensia, “ginabunal sila sang latigo nga human sa panit nga mga lubid nga sa punta may mga tingga ukon matalom nga salsalon. Ang biktima . . . ginabunal sa likod . . . asta nga mariri ang panit. Kon kaisa nagakapatay sila sa sini.” Pero, nalampuwasan ini ni Jesus.

Gintagna ang Kamatayon sang Cristo

Tagna 2: “Gin-ula niya ang iya kalag tubtub sa kamatayon.” (Isaias 53:12) * Ang Salmo 22:16 nagsiling pa gid: “Ginlibutan ako sang grupo sang malaot nga mga tawo. . . . Ginbuhuan nila ang akon mga kamot kag mga tiil.”—“APD.”

Katumanan: Suno sa Marcos 15:15, sa tapos nga ‘ginpalatigo si Jesus, gintugyan sia ni Pilato agod ilansang.’ Ining mapintas nga silot kay Jesus nagalakip sang paglansang sang mga kamot kag tiil sa usok. (Juan 20:25) Pagligad sang pila ka oras, “si Jesus nagsinggit sing mabaskog kag nabugtuan sang ginhawa.”—Marcos 15:37.

Ang ginapakita sang kasaysayan:

● Bisan pa diutay lang ang ginasiling sang sekular nga mga rekord parte sa kamatayon ni Jesus, ang isa ka respetado nga Romano nga historian nga si Tacitus nga natawo sang mga 55 C.E., nagsulat nga “si Christus, kon sa diin ginbase ang ngalan [sang mga Cristiano], nag-antos man sing grabe nga silot sa tion sang paggahom ni Tiberio sa kamot sang aton gobernador nga si Poncio Pilato.” * Nagasanto gid ini sa rekord sang Ebanghelyo, nga nagsambit man kay Tiberio Cesar, Poncio Pilato, kag iban pa nga opisyal.—Lucas 3:1; 23:1-33; Juan 19:1-24.

Ginapamatud-an man sang kasaysayan nga ginabitay sang mga Romano sa usok ang mga ulipon kag mga tawo nga para sa ila mga kriminal. Kon kaisa ginahigot nila ang ila mga biktima sa usok, may mga tion nga nagagamit sila sing lansang. “Ginalansangan nila ang mga kamot kag tiil,” siling sang isa ka reperensia, “kag ang biktima ginapabay-an nga nagabitay kag nagaantos,” nga nagabatyag sing “grabe nga kauhaw kag tuman gid nga kasakit.”

Subong sang nasambit na, nahibaluan nga daan ni Jesus nga mangin masakit ang iya kamatayon. Gani, sang malapit na lang sia mapatay, ining maisog nga tawo makasiling sa iya matutom nga mga sumulunod: “Mataklad kita sa Jerusalem, kag ang Anak sang tawo itugyan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba, kag pamatbatan nila sia sing kamatayon, kag itugyan sia sa mga tawo sang mga pungsod agod uligyaton  kag lapdusan kag ilansang sa usok.” (Mateo 20:18, 19) Pero nagapamangkot ang iban, Ngaa kinahanglan mapatay si Jesus? Ang sabat sa sini nagadalahig sa aton tanan, kag amo man ini ang pinakamaayo nga balita.

“Ginhanog Sia Tungud sa Aton mga Kalautan”

Subong indi perpekto nga mga tawo, pirme kita nagasayop. Ginatawag ini sa Biblia nga sala. Ang sala mapaanggid sa balas sa sulod sang isa ka makina. Amo ini ang bangdan nga magasgas kag maguba ang makina sa ulihi. Ang sala amo ang rason kon ngaa nagatigulang kita, nagabalatian, kag nagakapatay. “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon,” siling sang Roma 6:23. Pero, paagi sa kamatayon sang Cristo, posible kita nga mahilway sa sining makaluluoy nga sitwasyon. Paano? Sa isa pa gid ka talalupangdon nga tagna, si Isaias nagsulat nga ang Cristo mapatay “tungud sang aton mga paglalis,” ukon ‘hanugon tungud sa aton mga kalautan,’ kag bangod “sa iya mga labud ginaayo kita.” *Isaias 53:5.

Ang tagna ni Isaias nagapahanumdom sa aton sang ginsiling ni Jesus sa Juan 3:16: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.”

Paano kita makatuo kay Jesus? Paagi sa pagtuon parte sa iya. Si Jesus nagsiling sa iya pangamuyo: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.” (Juan 17:3) Ining importante nga ihibalo masapwan sa Biblia.—2 Timoteo 3:16.

Gusto gid ni Jesus nga ang tanan makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan. Gani, ginhambal niya ining talalupangdon nga tagna antes sia napatay: “Ining maayong balita sang ginharian [gobierno sang Dios nga magapatuman sang mga benepisyo sang halad sang Cristo] ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod.” (Mateo 24:14) Sa masunod nga duha ka artikulo sa sini nga serye, matun-an naton nga ining tagna nagakatuman gid sing sibu.

[Mga Nota]

^ par. 5 Sa mga linukot, ang tulun-an lang ni Isaias ang kompleto. Ang iban, pila na lang ka bahin ang nabilin.

^ par. 5 Tan-awa ang Hulyo 2012 nga Magmata! para sa dugang pa nga mga tagna sa Biblia nga nakabulig sa pagkilala sang Mesias.

^ par. 7 Ginapakita sang konteksto nga ang tinaga nga “ko” sa sini nga tagna nagapatuhoy sa Cristo. Halimbawa ang bersikulo 8 nagsiling: “Malapit sia [Dios] nga nagapakamatarung sa akon [Jesucristo].” Sang ari sia sa duta, si Jesus lamang ang tawo nga matarong, ukon wala sing sala, sa pagtamod sang Dios.—Roma 3:23; 1 Pedro 2:21, 22.

^ par. 12 Ginsambit sang Isaias 52:13–53:12 ang madamo pa nga tagna parte sa Mesias. Halimbawa ang Isaias 53:7 nagasiling: “Subong [sia] sang cordero nga ginadul-ong sa ihawan . . . wala [man] sia magtikab sang iya baba.” Ang bersikulo 10 nagsiling nga ginhatag niya ang iya kalag subong “halad tungud sa sala.”

^ par. 15 Ginsambit man sang iban pa nga historian ang Cristo. Nalakip sa ila ang respetado nga Romano nga si Suetonius (unang siglo); si Pliny the Younger, nga gobernador sang Bitinia (una nga bahin sang ikaduha nga siglo); kag ang Judiyo nga historian nga si Josephus (unang siglo), nga nagsambit kay “Santiago, nga utod ni Jesus nga gintawag ang Cristo.”

^ par. 19 “Wala [si Jesus] sing nahimo nga sala” kag gani indi sia takus sa kamatayon. (1 Pedro 2:22) Sa baylo, ginhatag niya ang iya kabuhi sa aton, ginbayaran ang aton mga sala, kag ginluwas kita sa kamatayon. Gani, ang kamatayon ni Jesus gintawag nga halad “gawad.” (Mateo 20:28) Para sa dugang nga impormasyon sa sini nga topiko, tan-awa ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga makita man sa Web site nga www.jw.org.

[Kahon/Retrato sa pahina 20]

GINLANDONG ANG HALAD NGA KAMATAYON SANG CRISTO

Ang Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel nagalakip sang pagsulundan nga naglandong, ukon modelo, sang pagahimuon sa ulihi sang Mesias. Halimbawa, kon ang isa ka Israelinhon makasala ukon makalapas sa Dios, dapat sia maghalad sang wala sing diperensia nga sapat. (Levitico 17:11; 22:21) Matumbasan gid bala sang halad nga mga sapat ang sala? Indi. (Hebreo 10:4) Pero, ginlandong sini ang halad nga magatumbas sa sala—ang halad sang “Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan.” (Juan 1:29; Hebreo 10:1, 5-10) Ang tanan nga nagatuo sa malaragwayon nga Kordero, si Jesucristo, may paglaum nga mabuhi sing walay katapusan.—Juan 6:40.