Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

ANO ANG MATUN-AN NATON KANDAY . . . Adan kag Eva?

NASULAY KA NA BALA NGA KUHAON ANG ISA KA BUTANG NGA INDI IMO?

• Kolori ang mga piktyur. • Basaha ang mga bersikulo sa Biblia, kag ipaathag ini paagi sa pagsulat kon ano ang ila ginahambal. • Pangitaa—(1) ang bao kag (2) ang paka.

GENESIS 2:16

GENESIS 2:17

GENESIS 3:4 ․․․․․

GENESIS 3:6

SANG ULIHI, GINPAMANGKOT SILA SANG DIOS KON BALA NAGKAON SILA SANG BUNGA SANG KAHOY.—GENESIS 3:11

GENESIS 3:12 ․․․․․

GENESIS 3:13 ․․․․․

BANGOD GINKUHA NANDAY ADAN KAG EVA ANG BUTANG NGA IYA LANG SANG DIOS, GINPAHALIN NIYA SILA SA HARDIN KAG SANG ULIHI NAPATAY SILA.—GENESIS 3:14-24

Paano kuntani napadunggan nanday Adan kag Eva ang Dios kon gintuman nila sia?

CLUE: Bugna 4:11.

Ano ang resulta kay ginkuha nila ang butang nga indi ila?

CLUE: Roma 5:12. Ano ang matun-an naton sa sini?

Ano sa banta mo?

Sin-o ang nagpahambal sa man-ug?

CLUE: Bugna 12:9.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 18 JOSIAS

MGA PAMANGKOT

A. Si Josias nangin hari sang ________ anyos sia kag naggahom sia sing ________ ka tuig.

B. Sin-o ang duha ka propeta nga may maayo nga impluwensia kay Josias?

C. Ano ang nakita sang saserdote sa templo sang ginpakay-o ni Josias ang “balay sang GINOO”?

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 650 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Gindugmok ang larawan nga mga tinigban sa mga siudad sini nga mga tribo.—2 Cronica 34:6, 7.

Neptali

Manases

Efraim

Simeon

JOSIAS

SIN-O SIA?

Bisan pa malain ang iya amay nga si Amon, ginhimo ni Josias ang “matarung sa mga mata sang GINOO.” (2 Cronica 34:2) Ginlikawan niya ang malain nga kaupdanan kag namati sia sa mga nagahigugma sa Dios. Mapainubuson sia kag ginkilala niya ang matuod nga pagsimba gani nahamuot sa iya ang Dios.—2 Hari 22:19; 23:24, 25.

MGA SABAT

A. 8, 31.—2 Cronica 34:1.

B. Si Jeremias kag si Sofonias.—Jeremias 1:1, 2; Sofonias 1:1.

C. Ang “tolon-an sang kasogoan sang GINOO,” nga ginsulat ni Moises.—2 Cronica 34:14-18.

Mga Tawo kag Lugar

3. Ako si Sash, 9 ka tuig. Ako naman si Rosette, 8 ka tuig. Nagaistar kami sa Rwanda. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Rwanda, 19,000, 47,500, ukon 77,500?

4. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Rwanda.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

Kon gusto mo mag-print sing dugang nga kopya sang “Para Binagbinagon sang Pamilya,” tan-awa ang www.jw.org

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 10

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Ang bao ara sa eksena 6.

2. Ang paka ara sa eksena 1.

3. 19,000.

4. B.