Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Para Binagbinagon sang Pamilya

Para Binagbinagon sang Pamilya

 Para Binagbinagon sang Pamilya

Ano ang Kulang sa Sini nga Piktyur?

Basaha ang 1 Cronica 16:1, 2, 4-10. Tan-awa ang piktyur. Ano ang kulang sa sini? Isulat ang imo sabat sa mga linya. Isugpon ang mga pintok para makompleto ang piktyur, dayon kolori ini.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Diagram]

Tan-awa ang publikasyon

PARA HAMBALAN:

Nalipay bala si Jehova kon ginagamit naton ang musika kag nagaamba kita kon magsimba sa iya? Ngaa amo sina ang imo sabat?

CLUE: Basaha ang 2 Cronica 5:13, 14; Efeso 5:19.

May nahibaluan ka bala nga iban pa nga hitabo sa Biblia nga gingamit ang pag-amba sa matuod nga pagsimba?

CLUE: Basaha ang Exodo 15:1-20; Marcos 14:26; Binuhatan 16:25.

Ano ang makabulig sa imo nga mag-amba para kay Jehova bisan pa mahuluy-on ka ukon pamatyag mo indi ka nami magkanta?

CLUE: Basaha ang Salmo 33:1-3.

HILIMUON SANG PAMILYA:

Papilia ang kada isa sa inyo pamilya sang paborito nila nga kanta sa songbook. Praktison ninyo ini subong pamilya asta nga masaulo ninyo ini.

 Kolektaha Para Makatuon Ka

Guntinga, pilua, kag tipuna

BIBLE CARD 17 JONAS

MGA PAMANGKOT

A. Si Jonas ginsugo nga magbantala sa ․․․․․, nga sobra sa ․․․․․ ka tawo ang nagaistar.

B. Bisan pa sang primero ginpalagyuhan ni Jonas ang iya asaynment, ano ang iya ginhimo para maluwas ang iban?

C. Kompletuha ang teksto: “Si Jonas didto sa . . . ”

[Tsart]

4026 B.C.E. Gintuga si Adan

Nabuhi mga 840 B.C.E.

1 C.E.

98 C.E. Natapos ang Biblia

[Mapa]

Nalagyo halin sa Gat-hefer pakadto sa Tarsis

Gat-hefer

TARSIS

Ninive

JONAS

SIN-O SIA?

Manalagna sia ni Jehova nga nag-alagad sang panahon ni Hari Jeroboam II. (2 Hari 14:23-25) Gintudluan ni Jehova si Jonas nga mag-ulikid man sa iban kag indi lang sa iya kaugalingon. (Jonas 4:6-11) Ang eksperiensia ni Jonas nagtudlo sa aton nga si Jehova mapinasensiahon, maluluy-on, kag mainayuhon sa makasasala nga mga tawo.

MGA SABAT

A. Ninive, 120,000.—Jonas 1:1, 2; 4:11.

B. Ginsilingan niya ang mga marinero nga itagbong sia agod magkanay ang dagat.—Jonas 1:3, 9-16.

C. “ . . . tiyan sang isda sing tatlo ka adlaw kag tatlo ka gab-i.”—Jonas 1:17.

Mga Tawo kag Lugar

4. Ako si Melissa, 9 ka tuig. Ako naman si Edilo, 7 ka tuig. Nagaistar kami sa Cuba. Pila ka Saksi ni Jehova ang nagaistar sa Cuba, 51,000, 91,000, ukon 131,000?

5. Bilugi ang pintok kon diin ako nagaistar. Butangi sing pintok ang imo lugar para makita mo kon daw ano kamo ka layo sa Cuba.

A

B

C

D

Mga Piktyur nga Pangitaon sang Kabataan

Diin mo makita ini nga mga piktyur sa sini nga magasin? Ano ang masiling mo sa kada piktyur?

Kon gusto mo mag-print sing dugang nga kopya sang “Para Binagbinagon sang Pamilya,” tan-awa ang www.jw.org

● Ang mga sabat sang “PARA BINAGBINAGON SANG PAMILYA” makita sa pahina 14

 MGA SABAT INI SA PAHINA 30 KAG 31

1. Layanglayang nga nagatabon sa Kaban.

2. Arpa.

3. Budyong.

4. 91,000.

5. C.